India og Pakistan slutter seg til SCO på det viktige Astana-toppmøtet

0

En viktig nyhet som garantert får minimal oppmerksomet

Shanghai-samarbeidsorganisasjonen hadde (SCO) sitt toppmøte i Kazakstan 8.–9. juni 2017, skriver Knut LindtnerDerimot.no. Den viktigste saken på dette møtet er tilslutningen til organisasjonen fra India og Pakistan. Astana er hovedstaden i Kasakhstan. Astana er landets nest største by og ble hovedstad i 1998.

Astana er hovedstaden i Kasakhstan. Astana er landets nest største by og ble hovedstad i 1998. Astana ligger ved elven Isjim. (Wikipedia)

Både presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping deltok på møtet sammen med de andre topplederne.  Lindtner skriver videre:

SCO vil etter møtet omfatte fire kjernefysisk makter – Russland, Kina, India og Pakistan – og minst like viktig er medlemslandenes økonomi. Ifølge omtrentlige overslag vil SCOs medlemsland til sammen omfatte omtrent halvparten av verdens befolkning og stå for en fjerdedel av verden BNP. Og også andre land står på terskelen til medlemskap. Ifølge Putins medarbeider, Yuri Ushakov, vil det også bli diskutert medlemskap for Iran som har vært et aspirant-land siden 2008.

Shanghai Samarbeid-organisasjon (SCO), også kjent som Shanghai-pakten, er en eurasiatisk politisk, økonomisk og militær union. Den ble etablert i 1996 i Shanghai av lederne i Kina, Kazakstan, Kirgisistan, russland, Tajikistan og Uzbekistan. Etter tilslutningen fra India og Pakistan vil den nå ha åtte medlemmer med Afghanistan, Hviterussland, Iran og Mongolia med observatør-status.

I en kommentar til begivenheten skriver Lindtner:

En del av kunsten å villede befolkningen er ikke å fortelle om viktige begivenheter. Det er viktig at de ikke ser i en bestemt retning, for da kan de få se noe de ikke skal. Meldingen får garantert ingen hovedoverskrift i våre medier, men er sannsynligvis en av de viktigste på lang tid. Den forteller at en organisasjon som nesten ingen har hørt om (SCO) nå omfatter halvparten av jordas befolkning. Dette er ingen papirorganisasjon.

Mens NATO nå går i oppløsning foran øynene våre og USAs autoritet smuldrer som følge av denne samme prosessen, oppstår det naturligvis nye organisasjoner som erstatter det tomrommet som oppstår. Ikke nok med det. Disse organisasjonene bidrar til den oppløsningsprosessen vi ser her i Vesten.

Det er mer enn påfallende at nesten ingen i vårt land har hørt om SCO, OBOR eller det moderne Silkeveiprosjektet som utvikles i stort tempo. Og det sier alt om medienes funksjon i dag. De fungerer i dag i stor grad som midler til å kontrollere befolkningen i vestlige land.

Forrige artikkelKampflybasen på Ørland blir enda et gigantisk pengesluk
Neste artikkelDårligste valgdeltakelse i Frankrike siden annen verdenskrig