Helse Sør-Øst: Stalldøra er åpen og hesten har stukket av

10

110 innleide folk fra Bulgaria, India og andre land har i lengre tid hatt full tilgang til samtlige pasientdata og personnumre og andre personopplysninger fra 2,8 millioner nordmenn.

NRK skrev:

De siste ukene har rundt 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidete rettigheter til datasystemet til Helse Sør- Øst, viser informasjon NRK har innhentet. De har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn.

Dette er naturligvis en stor skandale, og den er et produkt av den hesblesende nyliberalismen og kravet om stadig å outsource og finne billigste løsning. Debatten og journalistikken i etterkant av skandalen har i stor grad dreid seg om hvem som bør gå av.

Men som skribenten og forskeren Trond Andresen skrev på Facebook:

Et interessant trekk ved journalistikken rundt dette, er at man ikke spør om det viktigste poenget: Hvis noen av disse 100 folka fra Bulgaria, India etc. har kopiert pasientdataene til 2.8 millioner nordmenn (og sliik kopiering kan de ha gjort uten at det kan spores, og de kan man ta med seg på en minnepinne), så er en enorm skade ALLEREDE SKJEDD! Disse dataene kan da misbrukes, og de kan selges og kopieres videre til krefter som er reint kriminelle. Det er liksom ikke noe stort poeng å diskutere om døra til stallen er godt nok sikra, når hesten allerede har stukket av.I forhold til dette, er spørsmål som «hvem har ansvaret for fadesen?», «når fikk Bent Høie vite om dette», «IT-direktøren sa noe annet for bare kort tid siden» — helt underordna.

Min kommentar:

Det trengs bare én utro tjener. En sånn minnepinne vil være verdt millioner av dollar, hvis ikke titalls millioner, på det svarte markedet. Hva er sannsynligheten for at ingen av disse hundre har latt seg frista av en sånn mulighet? Hesten har høyst sannsynlig allerede stukket av.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


10 KOMMENTARER

 1. Stadig får alle vi «uvitende» mer kunnskap om hva som egentlig foregår bak «The Talking Heads» i Norge og i hele den NyLibealistiske verden, som på TV leser opp av det identiske manuskript, uansett dialekt på norsk, engelsk, tysk, eller fransk – i de siste desperate forsøk på å manipulere mennesker til å TRO hva de sier, når de gjør noe helt annet. Ny-liberalismen er en omskrivning av språket som har pågått i meget lang tid i bedrageriets hensikt. Språk skal uttrykke noe VIRKELIG, ekte og eksakt som er tydelig og begripelig for alle. Jeg var i sammen med nordmenn i går som ikke har vært utenfor landets grenser, det oppnår man selv om man reiser til andre land, men tar med seg «Nissen på Lasser» som ingen kan flykte ifra. Jeg fikk vite at jeg plutselig sa et FORBUDT ORD. HVEM foreskriver meg å forvrenge språket til noe annet enn det det faktisk uttrykker? De mest lydige følger tydelig oppfordringen. En amerikaner opplyste meg i går: Nyliberalisme er Nazisme pur, det er derfor dette begrepet er omskrevet til å fungere som noe helt annet, som så mange nye ord og vendinger – som tidligere var ikke-eksisterende i det norske språket, fordi den egentlige MENINGEN da ble dekket over og forsvant. Rase, Anti-semmitt, Neger, flere TABU ORD, eller skal vi til slutt TIE FULLSTENDIG og KUN FØLGE ORDRE fra «Høyere» Hold. Gude-Staten – har blitt en Djevelens Maskin, som ikke lenger fungerer for Mennesker, kun for Maskiner uten Sjel: Nazister, Psykopater og Sosiopater, vi har lest om dem: Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao – mens de utgir seg som Sosial-Demokrater og utvidet sitt tidligere Nasjonale Territorium (minner om Krematorium) til å omfatte nesten hele Verden for å «REDDE MENNESKENE FRA SEG SELV,» av disse Halv- og Hel-Gudene som VET hvordam massene styres, fordi vi er så ekstremt dumme, godtroende, naive og begrensede at vi lar oss lure, bedra og myrdes på mange forskjellige måter. Langsomt og smertefullt ved hjelp av moderne Vitenskap – eller plutselig med alle de nye våpnene som kan anvendes til å ødelegge oss, fordi vi er altfor mange. Ikke helt logisk siden det importeres stadig flere, men logikk og en klar tankegang eksisterer ikke i dette systemet. Det er Designet for å Forvirre. Begrepet SOSIALISME og DEMOKRATI har eksistert for lenge. Det er hverken Demokratisk eller Sosialt – bortsett fra for Millionærer og Billionærer.

  Geoge Bernhard Shaw (1856-1950) skrev for sine Fabian venner: SOSIALISME FOR MILLIONAIRES – for det var så skrekkelig synd på dem.

 2. For IT-arbeidere i fattigere land, vil salg av slike data gi en mye større gevinst enn for utro IT-arbeidere i Norge (kanskje 10 ganger mer). Dette pga slikt som vekslingskurs og mye lavere lønnsnivå i disse fattigere land. Fristelsen er mye større i disse landene enn i Norge mht å gjøre noe slikt kriminelt. Og er det ikke også slik at mafia-nettverkene står mye sterkere visse steder i Europa enn andre steder (feks i Syd-Italia kontra i Norge, og hva med Bulgaria?)

  Hva så med stabiliteten til IT-systemene? Man skulle tro at norske IT-arbeidere føler et større personlig ansvar for drift og utvikling av IT-systemer som brukes i Norge (dvs IT-personell bruker selv dette som feks VIPPS-systemet) fremfor om man leverer IT-tjenester til et fremmed annet land. Steigan har bla fortalt om verdens største streik som omfattet 100 millioner mennesker i India. Og tenk om det skulle bli krig mellom India og Pakistan eller direkte opprør i India eller Bulgaria. Alt dette kan påvirke stabiliteten til IT-systemer som brukes i Norge.

  I Norge gjør man det ofte slik i IT-bransjen at feil og problemer i IT-systemer fjernes ved å automatisere bort disse feil og problemer. I India velger man heller en løsning hvor man setter flere folk til manuelt å overvåke og rette feil/problemer døgnet rundt. Norske IT-arbeidere kan si fra klart og tydelig hvis de mener løsningene er dårlige, slik er det ikke i mange andre land. Skal en IT-arbeider i India ha høyere lønn, må vedkommende veldig ofte skifte jobb. Dette skaper problemer for opprettholdelse av kompetansenivået i IT-bransjen.

  Og hva skjer med evnen til innovasjon, tror man virkelig at dette vil bli bedre hvis IT-avdelingen blir splittet opp og spres rundt omkring i hele verden? Det har en stor fordel å sitte nær de som bruker systemet hvis man ønsker å oppnå inovasjon.

  Men lønnsomheten ved outsourcing/offshoring kan være ganske stor, kostnadene vil bli halvert eller mer ved å flagge ut til lavkostland. Og da bryr man seg ikke om at automatiseringsgrad og inovasjonevnen blir skadelidende. (Dette er en parallell til det man ser i bygningsbransjen hvor man opplever mer manuelt arbeid og lavere produktivitet pga lave lønninger).

  Politikerne snakker om at vi skal leve av IT-bransjen i framtiden etter oljen, og at det skal digitaliseres overalt. Men hvordan har man tekt å få til dette i praksis hvis IT-arbeidsplasser flagges ut? Det ser ut som outsourcing/offshoring i Norge har økt ganske kraftig etter oljeprisfallet, mange bedrifter opplever økt kostnadspress i slike tider. Det er mulig at dette ikke er et problem for dagens regjering, der er økt profitt for de aller rikeste overordnet (dvs plyndring av landet fremfor bygging av landet).

  • Hvis Norge skal bli ledende på IT så må mye gjøres annerledes enn i dag. Det offentlige har f.eks hatt en tendens til at små gründer-bedrifter får store oppdrag med å utvikle nye tjenester for staten, samtidig som gründer-bedriften også skal vokse seg stor på oppdraget for videre å utvikle IT-bransjen. Problemet er at når produktet endelig ferdigstilles er det ofte dobbelt så dyrt som nødvendig, halvveis utdatert, tungdriftet (spesialkompetanse), fullt av sikkerhetshull og feil, og kommuniserer dårlig/ikke med eksisterende systemer.

   Hadde staten konsekvent gått for hyllevare ville de fleste problemene være løst, og man kunne istedet konsentrere seg om å drifte og administrere funksjonelle systemer.

   Jeg tror at hvis det offentlige Norge skal ha noen mulighet til å konkurere med de store etablerte IT-aktørene, så må man heller fokusere på å f.eks utvikle ETT stort og fleksibelt modulbasert system, som med enkle grep kan tilpasses bruk i alle grener av offentlig sektor. Så lenge ett solid system ligger i bunnen blir det mye enklere å ha en løpende utvikling, og man vil til slutt også sitte igjen med et salgbart produkt.

 3. Sitat fra den engelske versjonen av nettsiden til Legemiddelverket, første avsnitt:

  Health care system

  The Norwegian health care system is founded on the principles of universal access, decentralisation and free choice of provider.

  Ja, det virker sånn.

 4. Det samme gjelder vel for VIPPS, som ble utviklet av det indiske selskapet TATA consulting. Mest sannsynlig har de indiske IT-arbeiderne tatt med seg norske personopplysninger. Det merkelige med VIPPS er at det ser ut som norske myndigheter ga indiske firmaer adgang til det norske IT-markedet i bytte med salg av fisk i India. Det er ikke umulig at de i samme slengen ga bort personnummer og kredittkortopplysninger for mesteparten av den norske befolkningen. Det er det man kan forvente av disse idiotene.

  http://lettersfromnorway.com/norways-fish-for-brains-trade-with-india-part-i-background/

 5. Helsemappene sammen med opplysningene som samles inn I et digitalt grenseforsvar, dine telefonsamtaler, mail, patentsøknader, forretningsstrategier, anbud og alt vi kommuniserer kryptert eller ukryptert, gjør oss særdeles sårbare I en hyperkorrupt verden. I 2012 meldte PST om at 19 land hadde spioner I Norge og så samler vi selv inn denne sensitive informasjonen og gjør den tilgjengelig for alle med teknologisk innsikt. Er dette TOPPEN PÅ IDIOTI? Vi vet at barn klarer å hacke CIA og Pentagon..

  Snowden-avsløringene viste at USA samlet inn informasjon om våre folkevalgte, om næringsliv, forsvar og alt annet de måtte ønske. Vi vet også at de overvåker anbudskonkurranser som de ofte vinner, og at de er på utkikk etter patenter og viktig industriinformasjon. Helsemappene forsvant under anbudsrunde som et amerikansk selskap vant. Tele2 forsvant til fordel for en amerikansk milliardær… tilfeldig.. kanskje, kanskje ikke..

  Nå viser det seg også at Norge ALLEREDE har et digitalt grenseforsvar. Det ble stilltiende innført alt i 2008. https://www.digi.no/artikler/kommentar-lysne-utvalget-har-feilet-i-oppgaven-sin-det-finnes-allerede-et-digitalt-grenseforsvar-i-norge/376074

  Merk at NSM nettopp har fått hjemmel i sikkerhetsloven til en sitat «uhindret adgang til ethvert område hvor skjermingsverdig informasjon eller objekt befinner seg». Les paragraf 10 som trådte i kraft fra nyttår. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-10

  la meg også minne om dette…

  Sikkerhetstabbene i det hemmelige Norge. http://www.skup.no/metoderapporter/2010/2010-27%20Sikkerhetstabbene%20i%20det%20hemmelige%20Norge.pdf

  • Enig i nesten alt, og lenkene er gode som gull. Men: Har du et eller flere eksempler på at «barn klarer å hacke CIA og Pentagon»? Dersom det gjelder Anonymous-bevegelsens DDoS/ APDoS attacks mot bl.a. diverse myndighetsorganers hjemmesider, gjelds det ikke. Å ta ned kritiske systemer er (mye, mye) vanskeligere. Sammenlign det med å bryte seg inn på den lokale kinoen og stjele maskineriet ved høylys dag kontra å rive ned en kinoplakat på veggen utenfor.

 6. Dette er jo bare flott. La eliten pøse på med ny-liberalistisk søppel til folk ikke lenger får puste! Kanskje vil noe skjønne hva som egentlig foregår og rote seg vekk fra tv-programmeringa. Det er høyt opp og langt fram….c»,)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.