Prisen for gjenoppbygging av Syria vil bli astronomisk

0

Den stedfortrederkrigen mot Syria som Vesten og oljediktaturene har ført med Norge på slep har påført landet enorme skader. Mer enn 80% av innbyggerne i Syria lever under fattigdomsgrensa, skriver New York Times. Dette er tall fra en FN-rapport.

I løpet av krigen har arbeidsløsheten vokst fra 15% til 53%. Forventet levealder har falt med 20 år siden krigen startet i 2011. Omtrent halvparten av barna har ikke fått skolegang og risikerer å bli en tapt generasjon. Helsesystemet, som var ganske velfungerende før krigen, er langt på vei ødelagt. Alvorlige sjukdommer som tyfus, tuberkulose, hepatitt A og kolera florerer. Poliomyelitt, som var utryddet i Syria, er kommet tilbake, antakelig med leiesoldater fra Afghanistan og Pakistan.

NYT siterer fra en rapport fra Syrian Center for Policy Research (SCPR) som kan lastes ned her. (pdf) Rapporten sier blant annet at tapet av skolegang representerer et tap i humankapital på 24,5 millioner år eller 16,5 milliarder dollar. Industri, boliger, infrastruktur og landbruk er utsatt for massive skader. En studie fra 2016 konkluderer med at de totale økonomiske tapene for Syria beløper seg til 275 milliarder dollar. På toppen av dette anslår IMF at det trengs mellom 180 og 200 milliarder dollar for å gjenoppbygge infrastrukturen, skriver NYT, altså totalt ca. 470 milliarder dollar. Det er 8,5 ganger Syrias BNP i 2010, går det fram av rapporten.

Den syriske regjeringa ser nå ut til å vinne krigen mot jihadistmilitsene, men de vil fortsette å gjøre skade og krigen er på ingen måte avsluttet, så disse tallene vil stige.

De sanksjonene som også Norge (med støtte fra alle partier på Stortinget) deltar i har påført landet store tap innen helsevesen, industri, handel, finans, transport og infrastruktur går det fram av rapporten fra SCPR.

Over seks millioner mennesker lever som flyktninger i eget land og rundt fire millioner har flyktet til andre land, i hovedsak nabolanda. NYT siterer en FN-rapport som sier at 86% av de syriske flyktningene som kom til Hellas i 2015 hadde høyere utdanning, og de fleste var under 35 år gamle. Hvis dette er sant betyr det at landet mister de menneskene som sårt trengs for å bygge opp landet igjen.

Med seieren over jihadistene i Aleppo begynner folk å vende tilbake til Syria og man har så smått begynt å snakke om gjenoppbygging. Men for å lykkes med dette vil Syria ha et desperat behov for hjelp. Det første må være å oppheve sanksjonene umiddelbart og å gi nødhjelp.

De som burde betale mesteparten av kostnadene for gjenoppbygging er de landa som har ført en folkerettsstridig krig mot et av FNs medlemsland, og blant dem er også Norge. Lite tyder på at jihadistenes sponsorer er særlig interesserte i å betale for de tapene de har påført landet. Det må derfor bli et internasjonalt krav om krigsskadeerstatning og bistand til gjenoppbygging.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.