SOS Jemen!

0
Etter bombeangrepet i Sana'a

Av Roland Hedayat

I Jemen — rakt framför våra ögon — utspelar sig nu en av världens största humanitära katastrofer. Detta land längst söderut på den arabiska halvön — med en yta nästan som Frankrikes, och med en befolkning lika stor som i de nordiska länderna sammantaget är nu beroende av nödhjälp för över 80% av befolkningen! Hungersnöden är akut och ett antal hundra tusen barn är nu i riskzonen för att svälta ihjäl.

Etter bombeangrepet i Sana'a
Etter bombeangrepet i Sana’a

Vi måste ha klart för oss: Denna katastrof är genererad av människor i en cynism och ett hyckleri som är svårt att överträffa!

För snart 600 dagar sedan anfölls Jemen — ett av världens fattigaste länder — från luften av en «koalition» av rika oljestater, anförda av Saudiarabien och stödda av ett antal NATO-länder, med USA och Storbritannien i spetsen.

Under 600 dagar har dessa systematiskt bombat Jemens civilbefolkning, bröllopsfester, begravningsceremonier, civil infrastruktur, broar, kraftverk, industrier, sjukhus och vårdcentraler, idrottsarenor, matlager, jordbruksanläggningar, bränslelager och Jemens anrika världsarv.

Till råga på detta har Jemen också belagts med en marinblockad som är den största bidragande orsaken till den akuta svältnöden i landet.

Varför angreps Jemen? Jemen hade inte hotat eller angripit något annat land.

Jemen angreps för att grupperingar inom landet som Saudiarabien/USA/UK inte kontrollerade höll på att skaffa sig ett övertag efter en längre period av inbördes stridigheter och social oro.

Jemen angreps för att en impopulär saudi-nickedocke-interimspresident — Hadi, som dessutom satt på övertid, tvingades från makten. Denne flydde då till Saudiarabien, och bad dessa om att «bomba honom tillbaka till makten».

Detta var förevändningen som Saudiarabien/USA/UK hade längtat efter, och en armada om över 200 flygplan startade bombkriget mot Jemen.

Principen var i vanlig ordning «Domination or Destruction» — så som vi känner igen det från Syrien, Libyen, Irak..för att nämna några exempel.

Sedan dess har Jemen malts sönder, bit för bit — ackompanjerat av Västvärldens kompakta tystnad.

Dessa brott har utförts med täta leveranser från Västvärldens vapensmedjor!

Men USA och UK har också varit aktiva deltagare i kriget mot Jemen med lufttankning av bombplan, logistik, underrättelse och lokalisering av mål samt med genomförandet av marinblockaden.

Folk leter etter overlevende i ruinene etter Saudi Arabias bombing av Sana'a
Folk leter etter overlevende i ruinene etter Saudi Arabias bombing av Sana’a

USA och UK har också bistått Saudiarabien med full backning i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där de har sett till att blockera granskning av misstänkta krigsbrott begångna av Saudiarabien och dess «koalition». I FN:s säkerhetsråd har deras insatser för genomdrivandet av UNSC resolution 2216 haft en särskilt förödande betydelse:

* Resolution 2216 lades fram 14 april 2015 — tre veckor efter att      bombkriget mot Jemen hade startat — utan att ens nämna bombkriget!

* Resolutionen lades fram av Jordanien, som var med i «bomb-koalitionen»,      och därmed en krigförande part

* Resolutionen lade allt ansvar för en komplex politisk situation i Jemen      på en och bara en sida

* Resolutionen gav exklusiv legitimitet till en gruppering som inte hade      något demokratiskt mandat, som hade flytt landet och som totalt hade      tappat kontrollen över territoriet

* Resolutionen sanktionerar den marinblockad som nu i strid med      internationell lag och vanlig anständighet svälter ut Jemens befolkning

* Utan att referera till luftangreppen sade USA:s FN-ambassadör, Samantha      Power, i en kommentar till resolutionen att den

«… visar att Säkerhetsrådet kommer att agera mot dem som undergräver       insatser för försoning…».

Vidare uppmanade hon

«… alla parter att uppfylla sina förpliktelser under internationell       humanitär lag och att underlätta för leverans av humanitär hjälp till       nödställda civila…»

Till sist sade hon att

…det inte finns något alternativ till en politisk process, och         nationell dialog…

Dessa ord uttalade hon alltså samtidigt som det stod helt klart att      hennes regering var fullt militärt involverad i «Operation Decisive      Storm» på «koalitionens» sida. Detta kommer från en person och regering      där hyckleri har blivit standardnorm.

Resolution 2216 från FN:s säkerhetsråd har betytt den absoluta motsatsen till säkerhet för Jemens befolkning: Svält, osäkerhet, kontinuerligt bombande, misär fattigdom och död! Resolution 2216 måste kallas en Skammens Resolution, och ett av FN:s absoluta lågvattenmärken.              Ex-president Hadi är i dag en av Jemens mest föraktade personer för sin roll som ombud för Jemens söndermalare. Han är en landsförrädare av 1:a graden, och har ingen legitimitet och ingen plats i det Jemen som skall växa fram ur ruinerna. Icke desto mindre sitter han och en obskyr gruppering av människor i trygghet i Riyadh och kallas för «Jemens internationellt erkända regering».

Men en stor majoritet av Jemens folk betackar sig för en Quisling-regering pådyvlade dem av ett «internationellt samfund» som är kidnappat av krafter som förstör det ena landet efter det andra i Mellersta Östern. Yemen är en suverän stat och är inte betjänt av ett «internationellt samfund» som sina förmyndare, speciellt inte när detta står på den sida som systematiskt förstör Jemen. Därför kräver vi erkännande av Jemens interimsregering som bildades i augusti 2016 och som kontrollerar huvudstaden Sanaa och som har bifallits av miljontals människor i massiva demonstrationer i huvudstaden. Denna regering kontrollerar ett territorium som omfamnar större delen av Jemens befolkning.

USA:s och Storbritanniens aktiva stöd till och deltagande i Saudiarabiens krigföring har varit essentiellt och oumbärligt för genomförandet av massakern på Jemen. Men också Sverige har bidragit till destruktionen av Jemen

* Genom fortsatt vapenexport

* Total avsaknad av kritik av Saudiarabien för dess krigsbrott

* Legitimitetsstöd till Saudiarabien i form av ömsesidiga besök,      handelsdelegationer toppmöten på hög nivå etc.

Två lågvattenmärken värda att notera var Björn von Sydows besök i Riyadh ett dygn efter att det folkrättsvidriga luftangreppet mot Jemen hade startat. Syftet med mötet var att — medbringande försoningsbrev från Kung och Regering — uppklara missförstånd nationerna emellan, så vapenexporten till Saudiarabien kunde fortgå obehindrat.

Det andra var statsminister Löfvéns besök hos de saudiska prinsarna i Riyadh tillsammans med Marcus Wallenberg, representant för den svenska vapenexportlobbyn.

Detta möte ägde rum två veckor efter «begravningsmassakern» i Sanaa, då Saudiarabien genomförde ett «double tap» angrepp mot en begravningsceremoni som dödade minst 150 människor och skadade 500. Angreppet väckte global avsky och vrede och fick till och med USA att uttrycka viss bestörtning. Men statsminister Löfvén förblev tyst om detta, tillika den «feministiska utrikespolitiken»-ministern.

Detta agerande är inget annat än medbrottslighet i Saudiarabiens brott mot mänskligheten i Jemen!

Såhär motiverar Margot Wallström Sveriges ansökan om en plats i FN:s säkerhetsråd i en artikel i SvD 1/12-2015:

«…Ett land som Sverige, med vår trovärdighet i utvecklingsfrågor, vårt    arbete för mänskliga rättigheter och som talar med integritet och utan en    dold agenda, kan göra skillnad…»

Den prekära situationen i Jemen nämns inte, än mindre de grava folkrättsbrott som begås där.

Man kan hålla med om att när det gäller Saudiarabien så har Sverige ingen dold agenda. Den är öppen för alla att avläsa, och innebär lojalt stöd för USA/UK/Saudiarabiens krigspolitik och förbrytelser i Jemen!

Låt vår sorg och vrede över de massiva folkrättsbrotten mot Jemens befolkning mynna ut i följande solidaritetsdeklaration

STOPPA ANGREPPSKRIGET MOT JEMEN!

STOPPA UTSVÄLTNINGEN AV JEMEN – HÄV BLOCKADEN NU!

INGA SVENSKA VAPEN TILL JEMENS BÖDLAR!

STÖD TILL SAUDI ÄR STÖD TILL DAESH!

ERKÄNN JEMENS NYA REGERING!

ÅTERUPPBYGG JEMEN!


 

Innlegget er bygd på Roland Hedayats tale på Mynttorget i Stockholm i en solidaritetsdemonstrasjon for Jemen.

Les også andre artikler av Roland Hedayat steigan.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.