Vil ha 52 fly for å kunne angripe Russland

0

Avisa Klassekampen har fått tilgang til et gradert dokument der forsvarsdepartementet sier hvorfor det vil ha 52 fly av typen F-35. Avisa skriver:

Kjøpet av F-35 er norgeshistoriens største offentlige anskaffelse. Likevel skjuler regjeringen begrunnelsen for hvorfor Norge trenger 52 fly i et gradert dokument, kalt antallsanalysen.

Klassekampen er kjent med innholdet i analysen, som benyttes som grunnlag av Forsvarsdepartementet. Her begrunnes kampflykjøpet med tre overordnede modeller:

Den ene modellen er et scenario der Norge er i full strid med Russland. Dette krever ifølge beregningene en full flåte på 52 fly, og innebærer angrep inne i Russland.

I det andre scenarioet skal Luftforsvaret håndtere en kortvarig krise i Norge, samtidig som tolv fly settes av til Nato-operasjoner i utlandet.

Den siste modellen er drift av kampflyvåpenet i fredstid.

I scenarioet med full krig med Russland er det meningen at Norge skal kunne bruke F-35-flyene, som bygges for å unngå radar, til å rette angrep mot mål inne på russisk territorium, samt å angripe russiske jagerfly og marinefartøyer i Barentshavet. Dette bekrefter at norsk forsvar legges om til å skulle kunne være en del av NATOs angrepsstyrker mot Russland.

– Alt vårt materiell og vårt dyktige forsvarspersonell skal jobbe så sømløst som mulig sammen med våre allierte. Norge er NATO i nord – derfor styrker vi også ytterligere vår innsats nettopp der, sier forsvarsministeren.

Eller som det står i forsvarsplanen (side 6):

Norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes ytterligere, og det må tilrettelegges for NATO-aktivitet og – nærvær i Norge.

Det krigsscenariet Forsvaret legger til grunn virker som det rene galematias. Norge med flyangrep mot Russland i nærheten av landets strategiske kjernefysiske baser? Hvis man ikke har gjort Norge til krigsmål før, så gjør man det i hvert fall nå. Hva vil en russisk militærplanlegger svare på sånne planer? Et opplagt svar vil være å legge opp til å slå ut de basene disse flyene skal operere fra.

Forsvaret legger opp til at tolv av F-35-flyene skal «ha en evne til å etablere et internasjonalt bidrag av skvadronsstørrelse», les: mer krig av typen Libya. Mer leiesoldatvirksomhet for USA.

Også SV vil ha opprustning mot Russland i nord, men de vil satse på Hæren:

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski gjorde seg bemerket da hun sa til Dagbladet at SV vil bruke mer penger på Hæren i Nord-Norge, for «å vise muskler overfor Russland».

– Vi må vise tydelig overfor Russland at Norge skal ha en sterk tilstedeværelse i nord, at vi ikke skal skape vakuum i områdene som grenser til Russland. Vi må ikke være naive, sier Kaski til db.no.

En gang var SV et fredsparti, men det er åpenbart lenge siden.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.