Obamas forbrytelser

27
 
Terje Alnes
Terje Alnes
Barack Obamas 8 år lange presidentperiode er snart over. Hadde universell jurisdiksjon nådd helt inn i Det Hvite Hus ville Obama stått tiltalt for krigsforbrytelser. Men som leder for verdens eneste supermakt er han i praksis immun mot rettsforfølgelse.

 «Selv når vi står overfor en blodtørstig motstander som ikke respekterer reglene, mener jeg at USA må sette standarden for å respektere krigens regler. Det er det som skiller oss fra dem vi kjemper mot. Det er det som er kilden til vår styrke.»
Barack Obama i Nobelforedraget 10. desember 2009

Han ble møtt med jubel og store forventninger, og lovet atomnedrustning og ny internasjonal dialog. Resultatet er at ingen amerikansk president de siste 50 årene har destruert færre atomstridshoder enn Obama (1), og vi har fått en ny kald krigstilstand. Obama signerer utenomrettslige dødsdommer og fører nådeløs droneterror. Obama er toppjuristen som har satt all internasjonal lov og rett til side i et skittent forsøk på å vinne «krigen mot terror».

obama

Den første afroamerikanske presidenten

Barack Obama flyttet inn i Det Hvite Hus i januar 2009. I valgkampen året før hadde han kommet som et nytt stjerneskudd og feid favoritten Hillary Clinton overende i nominasjonskampen. På en bølge av entusiasme og optimisme mobiliserte han horder av tilhengere, og samlet inn enorme valgkampbidrag ved hjelp av en effektiv grasrotkampanje. Ved presidentvalget i 2008 beseiret han Republikaneren John McCain med god margin.

Han var nesten for god til å være sann. Ikke bare var han den første afroamerikanske presidenten, han var ung og pen, og hadde talegaver som ingen kandidat før ham har oppvist maken til. Hans retoriske evner løftet enhver forsamling, og hans personlighet virket moralsk rank og ren, med de høyeste idealer. Obama er utdannet jurist fra Columbia University og Harvard. Han var redaktør for «Harvard Law Review», hadde jobbet som borgerrettighetsadvokat i Chicago og undervist i jus ved University of Chicago (2). Ikke rart at liberale og venstreorienterte hadde høye forventninger til hva han kunne utrette som president for verdens eneste supermakt.

Den pinlige fredsprisen

Overraskelsen var stor over hele verden da Nobelkomiteens formann Thorbjørn Jagland i oktober 2009 kunngjorde at Barack Obama var tildelt fredsprisen, etter et halvår som USAs president. I følge komiteen fikk Obama prisen «for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid» (3). Riktignok hadde Obama tatt til orde for atomnedrustning og uttalt at han ville gjenopprette internasjonale relasjoner, særlig til den muslimske verden, men «ekstraordinær innsats»? Komiteens eufori måtte være basert på Obamas blendende retorikk, ikke praktiske politikk, siden han naturlig nok ennå ikke hadde fått utrettet stort.

jagland-obama-2
Oktober 2009: Barack Obama har nettopp mottatt Nobels Fredspris av Thorbjørn Jagland, for sin «ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.»

Fredsprisvinneren selv virket både brydd og overrasket. Nobelforedraget hans må karakteriseres som et spark i skinnleggen på komiteens medlemmer. Strippet for den retoriske glansen var Obamas tale i virkeligheten et langt forsvar for USAs rett til å gripe inn militært over hele verden.

 

«Det vil oppstå situasjoner da nasjoner, enten hver for seg eller sammen, vil finne at maktbruk ikke bare er nødvendig, men moralsk riktig … Jeg møter verden slik den er, og jeg kan ikke forholde meg passivt til trusler mot det amerikanske folk … Jeg mener at maktbruk kan forsvares av humanitære grunner, slik som på Balkan, eller andre steder som er merket av krig … Det er derfor alle ansvarlige nasjoner må akseptere den rollen militære med et klart mandat kan spille for å bevare freden» (4).

nobelprisenRetorikeren Obama forsvarte bruk av militærmakt, ofte definert som «humanitær» innsats, som moralsk riktig, som i orwellsk nytale der krig som kjent betyr fred. I talen snakket han om USAs «byrde», som et land med en spesiell forpliktelse til å fremme fred, velstand og demokrati i verden. Denne oppfatningen er så inngrodd i amerikanernes selvbilde at ingen tilsynelatende stiller spørsmål ved den. Noam Chomsky tar opp dette i sin siste bok «Who Rules the World?» (Hamish Hamilton, 2016), der han sier at amerikanerne betrakter seg som Guds utvalgte folk og følgelig kan spille etter andre regler enn de USA forlanger at andre land gjør.

 

”Krigen mot terror”

Angrepene på USA 11. september 2001 gjorde at den amerikanske kongressen vedtok en resolusjon som skulle flytte krigen over på terroristenes hjemmebane. Resolusjonen fikk navnet ”Authorization for Use of Military Force Against Terrorists”, forkortet AUMF. Her fikk president Bush uinnskrenket adgang til å bruke ”all nødvendig makt og midler” mot de som sto bak angrepene. USA argumenterte med at landet var i krig, og hevdet sin rett til selvforsvar mot en fiende som opererte globalt. Den åpnet for å likvidere personer som ble definert som en alvorlig trussel, uansett hvor de måtte befinne seg i verden. Dette var grunnlaget for invasjonen av Afghanistan og jakten på Osama bin Laden og terrornettverket al-Qaida.

For det amerikanske forsvaret, og etterretningsorganisasjonen CIA, ble AUMF startskuddet for bruk av førerløse fly til likvidering av mistenkte terrorister. Med henvisning til AUMF ble det gitt autorisasjon til kidnapping, fengsling og tortur av hundrevis av mistenkte terrorister, skyldige og uskyldige (5).

Ny Midtøstenpolitikk ble raskt skrinlagt

Obama arvet altså ”krigen mot terror” etter George W. Bush. Likevel brukte han de første månedene av sin presidentperiode til å komme med en rekke utspill overfor den muslimske verden. I en tale på Universitetet i Kairo sa Obama i juni 2009 at han ønsket «en ny start» på den amerikanske politikken i Midtøsten (6). Målet var å reparere skadene som Bush’ utenrikspolitikk hadde forårsaket.

barack-obama
Obama er toppjuristen som har satt all internasjonal lov og rett til side
USA hadde mistet mange soldater i både Afghanistan og Irak. Obama ville trekke troppene ut, men samtidig fortsette jakten på terrorister. Fredsprisvinneren hadde jo sagt ”jeg kan ikke forholde meg passivt til trusler mot det amerikanske folk.” Bevæpnede droner hadde flere ganger vist sin effektivitet, og Obama trappet kraftig opp bruken av droner. Han godkjente mer enn seks ganger så mange droneangrep som Bush, og utvidet dronekrigen til en rekke nye land, blant annet Somalia og Jemen (7).

Opprøret mot Muammar Gaddafi i Libya spente definitivt beina under alle planer om fred og forsoning. 18. mars 2011, på ordre fra Obama, angrep USA Libya med hensikt å sette Libyas flyvåpen ut av spill. Seks dager senere klarte USA å få hele NATO-alliansen med på en massiv bombing, og resultatet kjenner vi.

Dødslister og dødsskvadroner

I Det Hvite Hus sitter presidenten og en liten stab og utarbeider lister over fiender de vil kvitte seg med. I praksis er dette dødslister, og de som havner på listen får i realiteten en dødsdom. Dette skjer i hemmelighet, uten noen offisiell tiltale eller rettssak. Rettsstaten prinsipper er satt til side, «den tiltalte» er helt uvitende om hva som er på gang.

navy-seals-2
Obama sender ut egne dødsskvadroner for å utføre utenomrettslige henrettelser

Mens Bush helst fanget (og torturerte) mistenkte, velger Obama rett og slett å likvidere dem. Obama rår over en rekke spesialstyrker, som opererer som hans private hær. Disse ”Navy Seals” fungerer i praksis som dødsskvadroner. Teamet som Obama brukte for å henrette Osama bin Laden hadde allerede utført et dusin liknende operasjoner i Pakistan. Bin Laden og hans kone var alene og ubevæpnet da amerikanerne stormet inn og regelrett likviderte dem (8).

Droneterror

Droner har vært Obamas foretrukne angrepsvåpen. USA risikerer ikke tap av egne soldater, og dermed blir de spart for negative reaksjoner på hjemmebane. Dronene er et redskap, ikke en politikk. Politikken er attentatet, de utenomrettslige likvideringene.

En anonym varsler, på innsiden av det amerikanske etterretningsmiljøet, lekket i 2015 hemmelige dokumenter via nettstedet «The Intercept». De gir et sjeldent innblikk i USAs omstridte droneprogram for «målrettede» drap på terrorister. Her er detaljer om hvordan de dødelige angrepene gjennomføres, informasjon om droneprogrammets svakheter, og kriteriene for å sette en mistenkt terrorist på president Barack Obamas dødsliste (9).

akram-shah-begravelse-2011
Juni 2011: Akram Shah og fire andre uskyldige ofre for droneterroren begraves i en landsby i Pakistan.

Personer havner på dødslisten på bakgrunn av etterretningsopplysninger samlet inn fra krigssoner der USA ikke er fysisk tilstede. Feilaktig informasjon har ført til at uskyldige har havnet på listen og deretter likvidert av droner. Droneangrepene dreper og lemlester også helt uskyldige sivile som tilfeldigvis er i området. Hver uavhengig gransking har funnet langt flere sivile tap enn det administrasjonen innrømmer. Når droneførerne sitter i Nevada og avfyrer raketter inn i stammeterritorier i Pakistan eller Somalia, vet de ofte ikke hvem de dreper, men gjør i beste fall en ufullkommen gjetning (10).

«The Bureau of Investigative Journalism” har samlet detaljert informasjon om dronekrigen i Pakistan, Jemen, Somalia og Afghanistan. Her finnes de kalde fakta over antall droneangrep og antall drepte, inkludert antall drepte sivile og drepte barn, samt antall sårede. Bare i Pakistan har 213 identifiserte sivile blitt drept av droner i Obamas presidentperiode. Allerede i januar 2015 viste opptellingen at 2.464 personer var drept av amerikanske droner i områder som ikke er definert som krigssoner (11).

Er presidenten en krigsforbryter?

Krigsforbrytelser defineres som alvorlige brudd på den internasjonale humanitærretten, dvs. de folkerettslige regler som gjelder i væpnede konflikter. Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 innledet dette rettslige feltet. Det dreier seg om sedvanerettslige eller traktatfestede regler om forbudte krigføringsmetoder og om beskyttelse av sivile, sårede og syke, krigsfanger og andre særskilte grupper og objekter (12).

Genèvekonvensjonene er andre sentrale rettsregler. De består av fire traktater. Konvensjonen om behandling av krigsfanger (den tredje) og Konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid (den fjerde) er særlig relevante. Vi har også tre tilleggsprotokoller, hvor Protokoll I inneholder regler om hva som er tillatt i områder der sivile er bosatt. Reglene forbyr blant annet overgrep mot sivile enkeltpersoner og mot sivile som gruppe (13).

Amerikanske presidenter er selvsagt kjent med internasjonale rettsregler. Tanken på at de selv kan bli stilt til ansvar har faktisk streifet dem. I 2002 fikk president George W. Bush et notat om tortur fra sin rådgiver Alberto Gonzales. Han rådet Bush til å oppheve Genèvekonvensjonene, fordi det «vil innebære en betydelig reduksjon av trusselen om hjemlig rettsforfølgelse i henhold til War Crimes Act». Han viste her til den amerikanske loven om krigsforbrytelser fra 1996, som setter streng straff for brudd mot konvensjonene (14).

Rise of the Reaper
En MQ-9 Reaper drone er klar til å lette

Utenforlandet USA

Krigsforbrytere kan stilles til ansvar ved internasjonale straffedomstoler, som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Men USA har ikke sluttet seg til denne domstolen, noe som vanskeliggjør straffeforfølgelse av amerikanske statsborgere (15).

Det kan imidlertid opprettes en ICC-sak hvis forbrytelsen blir begått på territoriet til en stat som har skrevet under på Roma-statuttene (grunnlaget for ICC). Hvis USA hadde begått krigsforbrytelser i Norge under Obamas ledelse kunne han dermed ha blitt tiltalt av ICC. Hadde Pakistan, Afghanistan, Jemen eller Somalia brukt ICC på denne måten ville de i teorien ha mulighet til å reise sak mot Obama.

Obama bør tiltales?

Et grunnleggende folkerettslig prinsipp er at det finnes forbrytelser av så alvorlig karakter at alle verdens stater har et ansvar for å bidra til straffeforfølgelse. For slike forbrytelser har nasjonale domstoler universell jurisdiksjon, det vil si jurisdiksjon som utelukkende er basert på forbrytelsens alvorlige karakter. Det er enighet om at dette omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur.

Ett eksempel på universell jurisdiksjon fikk vi i 1998. Den spanske dommeren Baltasar Garzón utstedte arrestordre på Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet, for brudd på menneskerettigheter under diktaturet. Pinochet ble arrestert i London og satt fengslet til 2000, før han ble utlevert til Chile. Helt til Pinochets død i 2006 førte Chile en rettsprosess mot ham. Neste gang Obama drar utenlands bør en dommer agere på samme måte som Baltasar Garzón gjorde og sørge for at internasjonal rett blir brukt mot verdens mektigste mann.

I Nobelforedraget i desember 2009 sa Obama at «USA må sette standarden for å respektere krigens regler. Det er det som skiller oss fra dem vi kjemper mot.» I dag vet vi at USA bryter alle standarder og regler for krigføring, og at det eneste som skiller USAs terror fra andre terroristers forbrytelser er at amerikansk terror er langt mer omfattende.

 

Kilder:

1. “Obama lovet atomnedrustning”, VG 5. juni 2016
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/barack-obama/obama-lovet-atomnedrustning-ingen-amerikansk-president-siden-60-tallet-har-gjort-mindre/a/23703432/

2. Barack Obamas biografi på Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama

3. Det Norske Nobelinstitutt
http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2009/

4. Fra Barack Obamas Nobelforedrag i Oslo, 10. desember 2009
http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2009/obama-lecture/

5. ”Den hemmelige krigen”, NRK 27. mai 2013
http://snutt.nrk.no/multimedia/dronekrigen/den-hemmelige-krigen

6. “Obama to reach out to Muslims in Egypt speech”, Reuters 8. mai 2009
http://www.reuters.com/article/us-obama-muslims-idUSTRE54754920090508?feedType=RSS&feedName=ObamaEconomy&virtualBrandChannel=10441

7. “Obama’s 301 Drone Strikes”, Slate Magazine 22. mai 2013
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/map_of_the_week/2013/02/map_drone_strikes_in_pakistan_under_obama_bush.html

8. ”The Goal Was Never to Capture bin Laden”, Atlantic 4. mai 2011. http://www.theatlantic.com/politics/archive/2011/05/the-goal-was-never-to-capture-bin-laden/238330/

9. “The Assassination Complex”, The Intercept 15. oktober 2015
https://theintercept.com/drone-papers/the-assassination-complex

10. “Drone Strikes Reveal Uncomfortable Truth: U.S. Is Often Unsure About Who Will Die.” The New York Times 23. april 2015
http://www.nytimes.com/2015/04/24/world/asia/drone-strikes-reveal-uncomfortable-truth-us-is-often-unsure-about-who-will-die.html

11. “Covert Drone War Archives”, The Bureau of Investigative Journalism
https://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/

12. Ot.prp. nr. 8 (2007-2008). Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet). Kapittel 5.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2007-2008/inno-200708-029/5/

13. Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols, and their Commentaries
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp?redirect=0

14. Noam Chomsky “Mislykkede stater” (s. 51-52), forlaget Oktober, Oslo 2008

15. “Hvor hender det?” NUPI, nr. 28 2014

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


27 KOMMENTARER

 1. Et talende bilde! Jagland er storfornøyd og soler seg i glansen fra presidenten. Mens Obama ser beklemt ut og utvilsomt oppfatter situasjonen som pinlig. I det minste taler dette til Obamas fordel, han vet at dette har han ikke fortjent. Men han burde gitt uttrykk for dette med mer enn ansiktsuttrykk.

  • Da Obama var i byen for å motta denne «fredsprisen» ble flere av hotellene og de nærmeste kvartalene i sentrum sikret av politi og Secret Service. Mer enn ett hotell, da man ikke ønsket å signalisere entydig hvilket hotell presidenten bodde på under oppholdet. Et av hotellene m/ omkringliggende herligheter var Grand på hjørnet av Rosenkrantz’ gate. Det var vel der han faktisk ble plassert også. Selv var jeg på jobb på kveldstid i et av teatrene i området akkurat den uka, og alle som skulle eller var antatt å skulle ferdes i byggene rundt Grand i den aktuelle tidsperioden fikk et skriv med spesielle regler og informasjon om sikkerhetspersonellets tilstedeværelse. Det ble fryktelig tungvint å flytte seg rundt i hele området. Og jeg skjønte hvilken gnien fyr vi hadde på besøk når jeg støtte på Secret Service-gutta snikende backstage langt på natt – med plastkrus med drittkaffe stjålet fra et tekjøkken et par etasjer unna.

 2. Det er litt av et dilemma som trekkes opp i denne artikkelen. Spørsmålet er hva som kreves for å kalle en handling for en krigsforbrytelse. Og herunder om Obama har gjort seg skyldig i en, eller flere, slike forbrytelser.

  At motparten har gjort seg skyldig i forbrytelser, er hevet over tvil, men det unnskylder uansett ikke Obama. Hans handlinger må etterprøves isolert.

  Man kan argumentere for at «feilbombing» alltid er en risiko og alltid vil skje. Følgelig er den som gir ordren om bombing uskyldig for eventuelle feilbombinger. Spørsmålet kan da kokes ned til grader av risiko, og bevisbyrden blir å bevise at Obama måtte vite at faren for å drepe ikke-stridende var stor.

  Det er selvsagt ikke tillatt å bevisst bombe sivilbefolkning, men sivilbefolkning kan som kjent havne midt i skuddlinjen. Spørsmålet blir da om man kan hevde at sivilbefolkning dessverre havnet i skuddlinjen, når man plasserer en missil mot en enkelt utpekt fiende, vel vitende om at man dreper ti andre i samme slengen?

  Jeg mener at man i et slikt tilfelle begår bevisste drap på ikke-stridende, og følgelig bryter krigens lover. At man bruker avanserte droner som tydelig viser hva man bomber skjerper etter min mening ansvarsforholdet.

  Men dette er faktisk komplisert juss og ofte er bildet på bakken et annet enn hva det kan se ut som.

  • Mener du at man skal godta dronedrap hvis ikke uskyldige sivile blir drept ? Kjernen i problemet er vel at mistenkte personer blir likvidert uten lov og dom, hvilket strider mot grunnleggende prinsipper for en rettsstat. I så henseende er jo USA mer å betrakte som en røverstat (en merkelapp USA selv liker å henge på stater de ikke liker).

   • Nei jeg mener selvsagt ikke det er greit å drepe noen på mistanke.

    Spørsmålet kan også være om det er greit å bruke droner som stridsvåpen? Personlig mener jeg missiler skutt fra droner tross alt er bedre enn granater skutt fra kanoner, eller «blinde» bomber fra luften. Jeg tenker da på risikoen for å treffe ikke-stridende.

    • At man bruker bomber og granater i en krigssituasjon er vel en del av krigens logikk. Men USA bruker droner i land som ikke er i krig med USA, og likviderer mennesker basert på etterretningsopplysninger m.m, hvor den mistenkte ikke har anledning til å prøve sin sak, og risikoen for å gjøre feil er overhengende. I både krig og droneangrep drepes mennesker, men jeg synes likevel det er fundamentalt forskjellige situasjoner.

 3. Et fint arbeid av Terje Alnes. Vi får legge til at det aldri har vært bygget så mye sofistikerte atomvåpen i USA som under Obama. B61-12, en smart tenkende bombe.
  11 milliarder dollar for 400 bomber.
  Da fikk da «En Verden» medlem og NUPI-senior forsker Sverre Lodgaard utfolde seg med kronikk i Klassekampen 23 august hvor han hevdet at Obama «er et første skritt mot total avskaffelse.» «Vi får rik anledning til å savne Obama».
  Til dags dato har det ikke kommet en linje i avisa som påviser at dette er en gigantisk løgn. Ganske så alvorlig og all den stund disse nå settes opp rundt Kina og Russland.
  Oppfatningene er tydeligvis motsatte i venstresidas avis.

 4. Og her har vi også svaret på hvorfor Obama har overlevd som USAs første «svarte» president. Han har aldri utfiodra det militær-industrielle komplekset. Den kjente, venstrevridde konspirasjonsteoretikeren Dwight D. Eisenhower advarte jo nettopp mot dette. Siste rest av demokrati i USA døde da JFK ble skutt og Johnson tok over. JFK var ingen helgen, men oligarkene på Wall Street var likevel redde for at han kunne finne på ting som trua profitten til militærindustrien. Hvis Lee Harvey Oswald virkelig var alene om drapet på JFK, har han hatt overmenneskelige egenskaper som skarpskytter. Og Oswald ble drept før han fikk mulighet til å forklare seg. Jeg konkluderer ikke ; jeg bare konstaterer at det er mye her som er uoppklart.

  • Jeg har vært konkurranseskytter og våpeninstruktør i noen år, og du har etter min mening helt rett; skuddene til Oswald, med det våpenet han brukte, må ha vært plassert av en meget dyktig skytter.

   To spørsmål melder seg:

   1. Var Oswald en trenet skarpskytter? Svaret er nei.

   2. Kan man treffe et bevegelig mål i fallende vinkel på så lang avstand med flaks? Svaret er definitivt nei.

   Man kan i skyting aldri helt fjerne sjansen for et «lykketreff», men at en attentatsmann gambler med noe slikt virker ekstraordinært usannsynlig. Det mest logiske er at en annen, en meget dyktig skytter med mange års trening, var skytteren, mens Oswald var dekningen.

   Men dette er som kjent en konspirasjonsteori.

   • Jepp. Og ifølge dagens nytale er enhver form for maktkritikk «konspirasjonsteori». Men du har naturligvis rett i det du sier; Oswakd må ha vært en overmenneskelig dyktig skytter eller ha hatt helt usannsynlig mye flaks. Og det kan jo også hende at griser kan fly baklengs, men jeg har ennå ikke sett det…

 5. Trur forresten jeg rappa et av Pål sine poenger da jeg ironisk kalte Eisenhower «den kjente, venstrevridde konspirasjonsteoretikeren.» Sorry.

 6. Her var mye godt stoff. Jeg legger til en del kommentarer. John F. Kennedy var som kjent en av «The hidden hand», men sammen med bror Bobby valgte de to å hoppe av «Trusten» og familiedynastiet.» I oktober 1963, fortalte John F. til sine nærmeste. Jeg skal offentliggjøre to viktige ting med det første: 1) Jeg vil gå inn for å nasjonalisere Fed ( Den privateiede sentralbakne i USA, som siden 1913 har styrt hele jordkloden inntil denne dag) 2) Jeg skal avsløre at Dwight D. Eisenhower i 1952 hadde et meget hemmelig møte (På Area 51?) med de «grey», der USA fekk «ny» teknikk mot at de grey fekk foreta eksperimenter med mennesker og dyr.John F. hadde også fortalt dette til Marylin Monroe litt tidligere, og som kjent ble hun også tatt av dage. Både John F. og Bobby var elskere til Marylin M. Vi som har arbeidet med dette, siden begerepet «konspiresjonsteoretiker» ble oppfunnet av våre motstandere, kaller vi oss KONSPIRASONSAVSLØRERE (disclosurer).

 7. Ja, Obama hadde intelligens til å innse fadesen, hvilket ikke fantes hos Jagland. Men hva har Jagland fått betalt, eller venter en stilling et sted i fremtiden. Jeg tror faktisk han pröver å posisjonere seg til en statsministerstilling i Norge.

 8. Bra artikkel men Obama arvet en hel del problemer (ironi) og hva kan han gjøre når han ikke har media og makten med seg og tjener 800000 USD per år. Men Obamas forbrytelser er det:)

 9. Det stemmer, og det ble sågar opplyst når USA startet sin påståtte klappejakt, at Osama Binladen var døende, og avhengig av avanserte hjelpemidler som dialysemaskiner for å overleve, og således ikke var levnet en sjanse.

  Men opplysningen ble raskt lagt lokk på, for man behøvde å visualisere en sterk fiende som var istand til å true en hel verden med sin terror, så en legende ble skapt for å forklare USAs vanvittige bruk av sin krigsmaskin på et frremmed kontinent.

  Dette tydeliggjør også hvordan vår presse er et ukritisk talerør for Amerikansk politisk propaganda, og bryr seg blanke i å stille spørsmål til noe som helst fra den kanten.

 10. Derfor også den komplett latterlige forklaringen om at liket skal ha blitt senket på dypt vann rett etter likvidasjonen. Et lik verden i utgangspunktet helst ville sett med egne øyne, da kroppens tidligere eier tross alt ble brukt som et av påskuddene for en mangeårig global terror fra USAs side i «krigen mot terror». Man kan faktisk bli litt såret av å bli regnet som dum nok til at de ikke gidder å stable på beina en litt bedre cover story enn den der.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.