Terroren i Nice

45
Lastebilen som drepte minst 80 mennesker i Nice 14. juli 2016

Franske nyhetskanaler melder om at minst 80 mennesker ble drept og flere titall hardt såret under det som omtales som en terroristaksjon på den franske nasjonaldagen 14. juli 2016. Blant de drepte er mange barn. President François Hollande sier at angrepet «utvilsomt hadde karakter av et terrorangrep».

Lastebilen som drepte minst 80 mennesker i Nice 14. juli 2016
Lastebilen som drepte minst 80 mennesker i Nice 14. juli 2016

Folk ble overkjørt med overlegg

Det er for tidlig å si noe sikkert om bakgrunnen og gjerningsmannen (eventuelt gjerningsmennene). (07.00 15.07.2016) Men det som foreligger av videoer og øyenvitneskildringer tilsier at det ikke dreier seg om noen ulykke, men om en overlagt massakre gjennomført med lastebil. Den tunge lastebilen ble ruset opp før den kjørte inn i folkemengden i femti kilometer i timen. Bilen kjørte siksak langs den populære Promenade des Anglais tilsynelatende for å ramme så mange fotgjengere som mulig. Bilen kjørte to kilometer langs promenaden før den ble stoppet. Promenaden var smekkfull av folk fordi dette skjedde umiddelbart etter fyrverkeriet som markerte den franske nasjonaldagen 14. juli. Svært mange barnefamilier var ute for å se på fyrverkeriet, derfor er det også mange små barn blant de drepte. Folk klarte ikke å komme seg unna og ble meid ned foran øynene på sjokkerte festdeltakere. Franske myndigheter sier at sjåføren til slutt ble skutt og drept og at det ble funnet ID-papirer for en fransk-tunisier i bilen. Bilen skal også ha inneholdt våpen.

President François Hollande sa på fransk TV få timer etter katastrofen at det utvilsomt hadde «karakter av å være en terroraksjon» og at unntakstilstanden i landet er forlenget med tre måneder.

Han sa også at Frankrike vil forsterke sin krigføring i Syria og Irak for å bekjempe terroristene.

Hvem står bak?

Det er altså neppe noen tvil om at Nice er rammet av en terroraksjon som føyer seg til terroren mot Charlie Hebdo og terroraksjonen i Paris. Men det er for tidlig å si noe sikkert om hvem som sto bak og om det kan ha vært flere gjerningsmenn. Tilhengere av IS/Da’esh skal ha skrevet på sosiale medier at dette er en hevnaksjon etter IS-lederen Abu Omar Shishani ble drept. En jihadi skrev på Twitter: «Oh France, you and the all Europe will never be secure until we will live secure on every inch in the land of the Caliphate.» Denne kontoen er nå stengt. En annen jihadi skrev på IS-forumet al-Minbar:

“This is the beginning of the attack to take the holy revenge for the killing of Abu Omar Shishani, may Allah accept him,”

IS har ikke offisielt påtatt seg ansvaret for terroraksjonen, men den samsvarer med den trusselen jihadistlederen Sheikh Abu Mohammad al-Adnani kom med i 2014:

O America, O allies of America…know that the matter is more dangerous than you have imagined and greater than you have envisioned,” … “You will pay the price as you walk on your streets, turning right and left, fearing the Muslims,” … “You will not feel secure even in your bedrooms.”

… “Single out the disbelieving American, Frenchman, or any of their allies. Smash his head with a rock, or slaughter him with a knife, or run him over with your car, or throw him down from a high place, or choke him, or poison him.” … “Kill him in any manner or way however it may be.”

IS har ikke gjort noen hemmelighet av at de ønsker å ramme enhver «vantro» i islams navn. De har også gjort det helt klart at de ønsker å føre sin jihad på europeiske gater og i europeiske byer. Det er ingen grunn til å tvile på at de mener alvor.

IS er en fremmedlegion som er finansiert og væpnet av arabiske oljediktaturer. USA har vært fullstendig på det rene med at intervensjonskrigen i Syria ville føre til opprettelsen av et jihadist-kalifat og Tyrkia har vært det fremste baklandet for jihadistene og deres viktigste kilde til inntekter via illegalt oljesalg.

Strategien til IS

I artikkelen Hva ønsker den islamske staten å oppnå? skrev jeg om dette:

Den islamske staten fører assymetrisk krig. Den kan ikke stå seg mot russiske bombefly. Men den kan sende krigere til å drepe hundrevis eller tusenvis av ubeskyttede sivile i vestlige byer. Det de ønsker er både å terrorisere oss vantro og å hogge ei branngate mellom vanlige muslimer i vest og resten av befolkninga. De ønsker å skape hat og utestenging av det muslimske mindretallet, fordi det vil øke deres eget rekrutteringsgrunnlag. De har neppe noen tro på at denne strategien vil vinne over noe flertall av muslimene på deres side. men for dem spiller det ingen rolle. De muslimene som ikke godtar deres salafisme, er etter deres syn like vantro som oss andre, og kanskje verre, siden de regner dem som frafalne. I likhet med oss kuffar fortjener de også å dø. Paris-massakrene rammet også muslimer.

Derimot kalkulerer de med at en konfrontasjon vil skape tilstrekkelig mange fanatiske rekrutter til at IS får oppfylt sitt behov.

IS har sagt at de vil terrorisere våre byer og drepe for fote. De har begynt. De har sagt at dette bare er første trinn i en stor storm. Vi bør gå ut fra at de vil fortsette.

IS har sagt at de vil gjenreise kalifatet. De har begynt. De har sikret seg store områder i Irak, Syria og Libya. (I Libya opptrådte jo som kjent Norge som deres flyvåpen og de som vårt infanteri.) Vi bør gå ut fra at de tenker å fortsette slik de har sagt.

Dessverre er det all grunn til å gå ut fra at Paris ikke blir siste gang, men tvert om er å regne som den nye normalen. Dette vil forandre Europa på måter vi knapt ønsker å forestille oss.

Det er ennå for tidlig å trekke noen konklusjoner etter terroren i Nice. Det vi kan være nokså sikre på er at det dreier seg om overlagt terror som hadde til hensikt å ramme flest mulig sivile. Dersom det skulle dreie seg om en aksjon fra IS eller tilsvarende jihadistgrupper, så kommer den i så fall ikke overraskende og den vil i så fall være i tråd med hva IS har sagt de vil gjøre.

Jeg kommer tilbake med flere kommentarer når situasjonen er blitt mer oversiktlig.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


45 KOMMENTARER

 1. «Gjerningsmannen er født i Tunis og det alene brukes som grunn nok til at dette blir en terrorsak. Hadde han vært hvit hadde årsakforklaringen straks dreid seg om psykdom eller fyllekjøring.»
  – Kari Jaquesson
  Nemlig. Og derfor er vi ikke glad for at Pål Steigan slår til med denne på morgenkvisten: Pål presterer å skrive ALLAH IS ISLAM JIHAD KALIFAT MUSLIM ikke mindre en tjueåtte – 28 – ganger på ei knapp A4-side. S a m t i d i g som han da passer på å skrive:
  «Det er for tidlig å si noe sikkert om bakgrunnen og gjerningsmannen ..»

  • Det at myndighetene har trukket fram at «gjerningsmannen er født i Tunis» innebærer en halv seier til IS uansett, da det er som Steigan påpeker et mål for IS (daesh) å skape splid mellom muslimer og andre i de vestlige landene.

  • Er enig i det du skriver, Ola. Nå på fredags kvelden, snart midnatt, foreligger det ikke noe nærmere informasjon at det er andre enn gjerningsmannen selv som står bak. Tvert om, så langt ser det ut til at aksjonen likner på den som ble gjennomført i Boston for en stund siden. Og der er det vel klarlagt at gjerningsmannen og hans bror aksjonerte heller ut av private motiver. Vi lever i et verdenssamfunn som er preget av store motsetninger på mange plan. Mennesker er til dels sterkt preget av disse, både økonomisk og sosialt, og i tillegg psykisk og mentalt. Det er mange desperate personer og grupper som utvikler en personlighetsforstyrrelse og paranoid atferd. Forholdene både i USA og Frankrike tilskynder en slik utvikling.
   Om hendelsene i Nice var en tilfeldig aksjon får en kanskje aldri bragt på det rene. Det som en i hvert fall kan fastslå er at den kom meget beleilig for statsmakten i dens håndtering av den sosiale og politiske krisen det franske samfunnet har havnet i, og at den vil bli utnyttet til å slå ned på opposisjonen og arbeiderklassen.
   Slik som forholdene globalt utvikler seg nå for tiden, og tatt i betraktning at det meste av disse såkalte islamistiske terroristgruppene baserer sin eksistens på den hegemonistiske politikken til USA og dens vasaller, må en kanskje bli klar over at det er feil å følge det islamistiske sporet i kampen mot terrorisme og krig, som begge har de samme målsettingene.

 2. ISIS har medført at deler av den store muslimske befolkning i Frankrike hvor en stor del er uten jobb og lever i gettoer, etterkommere av innvandrere fra Maghreb som var med på å bygge opp velferdsstaten fikk motivasjon til å begå terrorangrep på fransk jord! Terroristene fra ifjor som angrep Charlie Hebdo lokalene og terrorangrepet senere i nov. var omtrent alle fra nordafrika og typiske representanter for den delen som føler null sameksistens med den etniske franske befolkning. De har alle opplevd at foreldrene satt tilbake med null pensjon og bosatt i gettoer etter at de var med og bygge opp Frankrike.. Idag blir disse unge menn stadig trakassert av politiet, ikrevd id papirer og mistenkeliggjort, da bir det ofte hat som resultat. At dette også er mennesker som dessverre har blitt hjernevasket og tror at de handler som » gode muslimer etter Koranen» er ikke til å underslå, Jeg skal ikke rettferdiggjøre deres grusomme handlinger, men setter litt perspektiv på det hele. At det kan komme flere angrep utenom Frankrike udnerstreker at Europa har tatt imot mennesker som ikke bare har rent mel i posen, selv statsminister Angela Merkel har innsett dette, tro det eller ei!

  • – Idet jeg undrer meg; har ikke arbeidere i Frankrike hatt pensjonsordninger?
   – Angela Merkel; hvorfor skrives der f.t. så ofte som også du gjør, at hun (liksom) nå, endelig har innsett at jihadister følger med migrantene?
   Jeg (uten å være synsk) mener hun har visst dette all the way, men at det nå er kommet så langt at hun må for sin egen troverdighetsskyld offentliggjøre faktumet. Spill for galleriet alt sammen. Noen av alle som fortsatt sover vil se positivt på hennes utspill, med det det fører med seg av stemmesanking (eks.).

   Og Nice-masakren er nok et eksempel på våre politikeres «collateral damage»-procedyre, på veien mot NWO.

   Takk atter På Steigan, jeg har msm-vegring (alvorlig grad) – her var mitt første stopp for seriøs informasjon. Stor TAKK.

   • Frankrike har pensjonsordinger, men de som landet sendte som soldater til indokina fikk omtrent ingenting når de kom tilbake da Frankrike tilbød de opphold. De ble henvist til gettoer. det samme med alle de tusener som Frankrike tok med seg etter endt kolonitid i nordafrika, de bygde opp landet men fikk piss og ingenting etter endt jobb. Og etterkommerne sitter idag for det meste idag uten jobb eller pensjon! Alt dette har satt dype sår og de er ett lett bytte for radikalisering, blant annet av Daesh! Angela Merkel i likhet med andre statsledere har aldri TIDLIGERE sagt at med flyktningene følger det terrorister; Hadde de sagt det ville det jo bety at de faktisk var med på å legge til rette for terrorisme i Europa, altså bli de ansvarlige, dette er meget viktig å merke seg. Kunne du som statsminister samtidig som du lovpriste invandringen og flyktningene som ankom ifjor samtidig si at dette en dag vil bety terrorangrep? Idag har Merkel om ikke annet vært ærlig, men kanskje hun ikke helt vet hva hun sier og konsekvensen av sine handlinger? Skal jeg si hva jeg mener burde hun og mange andre statsledere sammen med representanter for div humanitære org og medier sendes direkte i fengsel for at de er bidragsytere til det som skjer med sin støtte og bevilgninger! De er direkte ansvarlige for at Europa vil bli en fremtidig slagmark!

    • takk for info, og javisst er de direkte ansvarlige for fremtidige konsekvenser på flere områder.

 3. Angela Merkel har endelig skjønt at terrorister blander seg i mengden med flyktningene som ankommer Europa, skal vi tro det vi leser i tyske medier. Kanskje hun endelig har lyttet til ISIS(!) som har advarert på det sterkeste! Tyskland som har tatt imot nesten 1.5 millioner flyktninger og migranter i 2015 og hittil i 2016 vil gå meget “ spennende” tider i møte, altså er det ikke bare den franske befolkning som lever utrygt! Europeiske statsledere med få unntak har lukket øyne og ører for den faktiske situasjon og latt sin grenseløse gjest – og gavmildthet gå på beskostning av sikkerheten til den europeiske befolkning!

 4. «IS har sagt…» Hvor er det de har sagt dette? Jeg har aldri gjennom disse IS-årene fått med meg hvor på nettet man går for å holde seg oppdatert med disse IS-uttalelsene som jeg ikke tror det spøtt på. Har sett videoen av såkalte Foley som blir «halshugd», og det synes jeg var mer enn nok. Altså, så dårlig skuespill av både «terrorist» og «offer» i en så omdiskutert video ble for hard kost (les: for stupid til å gidde å befenge seg med). Der og da konkluderte jeg med at IS er tull og tøys og jeg mener at, som en eller annen fra den syriske hæren skal ha sagt, IS er TV-terrorister. Dette inntrykket har ikke endret seg siden, snarere tvert imot. HVEM som farter rundt i Syria og terroriserer nær sagt alt og alle er til enhver tid vanskelig å si, men å kalle dem IS, Al Nusra eller gudvethva blir bare tull. I den sammenhengen er det greit å kalle dem terrorister, selv om terroristen ble oppfunnet av CIA & co for å åpne en dør i hodene på folk sånn at de på senere tidspunkt kun trenger å nevne ordet, så kommer asosiasjonene strømmende. Dette tror jeg er den viktigste faktoren som gjør at myndigheter rundt omkring kan kontinuerlig utvide politistaten og facismen uten at folk legger merke til det. De tror at dette må til for å gjøre folk tryggere. I virkeligheten blir det mer og mer utrygt jo mer vi lar passere upåaktet hen. Jeg flirte godt da jeg leste at Hollande skulle liksom sette inn 10000 soldater, ETTER at skaden var skjedd og ingenting tydet på noe mer enn en gærning som tippet over. Har jeg forstått forholdene i Frankrike rett, så er det ekstra mye løst krutt rundt i ghettoene der nede som har hopet seg opp siden kolonitiden. Disse afrikanerne står sist i køa når det gjelder f.eks. å få seg jobber, og når arbeidsløsheten øker og øker er det slik jeg ser det da ikke annet å forvente enn at det blir for mye «»misery» for noen og de runder av med ikke bare å knerte seg sjøl, men i desperasjon ta med seg mange andre i dragsuget. Helt logisk synes jeg. Dette er det bare å forholde seg til, forvente flere episoder av, sålenge samfunnet i europa holder den kursen det gjør nå, med stadig mer politi, maktbruk og faenskap, samtidig som de selvopptatte såkalte politikerne lar seg diktere til å importere hundretusener av såkalte flyktninger uten reservasjon, som kommer og tilslutter seg de allerede milelange arbeidssøkerkøene. Litt paradoksalt at dette blir omtrent som Breivik, bare at dette var en sinting fra motsatt side på en måte. Å si at man skal aktivere 10000 soldater er det teiteste jeg har hørt, men så er ikke Hollande akkurat kjent for å ha så mye vettugt å fare med heller da.

 5. «Terroren i Nice»

  «[Hollande] sa også at Frankrike vil forsterke sin krigføring i Syria og Irak for å bekjempe terroristene.»

  På tide for Europa å skjønne at terror-aksjonene er gjengjeldelse – «blowback» – av særlig USAs kriginger. Syria/Irakkrigen mot IS fortsetter fordi USA-fraksjoner samtidig som å bekjempe IS ønsker/prøver å bruke IS til å styrte Assad. Selvmotsigelsen dreper.

  Hørte en USAsk journalist på BBC i går si at «så lenge Assad er leder i Syria vil terrorgrupper fortløpende dannes og krigen fortsette, fordi Assad dreper landets egne innbyggere». Det er rent vrøvl. Også i strid med meningsmålinger fra Syria. Men den «narra-tiven» holder krigen i gang – med terroraksjoner i særlig Europa. Mens USA lider minimalt av sine egne ulovligheter (jf. FN-pakten, art. 2).

  Denne siste aksjonen, not-so-Nice i Nice, gjør meg personlig matt og lei av hele krigstøyset. Mett nå. – Det stopper ikke før USA & allierte stopper våpenleveranser til IS, direkte eller indirekte, samt oppfordringene, betalingen og militær støtte til «Assad-motstanderne».

   • Huff ja, også med et vognlass med psykologer og deres klonende professorer oppå nakken til Henriksen igjen kan det fort bli veldig tungt. Makan.

  • Hva med 15/7 og tyrkia? Hvis det hadde gått inn i kulturen alvorlige ting ville skje på slikte 7-dager, tror jeg IS, CIA eller andre kødder hadde godtet seg og hatt masse boltreplass på de andre datoene. Ugh, hvor dum kan man bli?!

   • Erland, greia er teflonbelagt, og går nok ikke over før det går over av seg selv.

    Hovedfokuset er dóg i drift; det har i løpet av det siste året beveget seg fra utenomjordiske (først genuine, siden muligens falske), via mind control ned på detaljnivå ved hjelp av hemmelig teknologi, f.eks. implanterte chips eller mikrobølgeteknologi, og til de numerologiske forutsigelser og etterpåsigelser som er så populære for tiden.

    Dessuten har det etter hvert gått opp for undertegnede at det lukter mer kristenmanns blod og religiøs affekt i kommentarfeltet til Steigan enn hva gamle kommunister og anarkister pleide å være komfortable med, men det bekrefter vel bare den gamle tesen om at folk gjerne blir religiøse i små båter ute på det store havet eller i andre åpenbart livstruende situasjoner, sånn for sikkerhets skyld. Å drukne som en mann, med rak rygg, eller kanskje helst som ei desperat katte, og med sin siste pust og kjeften full av vann gurgle frem en besvergelse om å slippe å bli funnet og begravet i vigslet jord ser ut til å være gått helt av moten.

    • Dette med mikrobølgeteknologi er da så mainstream at selv Wired skrev om det i 2008, etter at det amerikanske forsvaret nettopp hadde stengt sin nettside hvor de viste blueprints av V2K devices basert på mikrobølgeteknologi. (Det var dog ikke «mind control», bare «voice to skull»-enheter.)

     Ellers skrev vel «konspiblekka» New York Times om Jose Delgados forskning allerede i 1965. Det var vel i 1963 at han offentlig viste frem trådløs fjernstyring av en okse i en tyrefekterarena. Så spørs det hvor langt den hemmelige forskningen egentlig var kommet den gang, og hvor langt den er kommet i dag. Det er gått noen år. Delgados offentliggjorte forskning var neppe det mest avanserte som fantes den gangen.

     Begge artiklene er lette å finne online. Tror jeg har lenket til dem før, ihvertfall den i NYT.

     Og det stemmer at synspunktene mine alltid er i endring. Jeg er ikke noen fastlåst dogmatiker som hevder å sitte på den endelige sannheten, men er villig til å lære nye ting hele tiden, og dermed også revidere mine synspunkter og min verdensanskuelse. Dogmatismen får overlates til Tjomlid, Kjelsberg, Randi og resten av «skeptikerne».

     Ellers har jeg vært offline i noen dager, grunnet fjelltur, så jeg har ikke kunnet bidra så mye her.

     • Ja, du har lenket til dette før, og jeg har svart på det før. Siden ingen av oss synes å ha blitt synderlig imponert av den andres argumenter og skiftet mening på grunn av den, tror jeg ikke jeg gidder å gjenta hva jeg sa om det sist. Men en slags voice-to-skull med mikrobølgeteknologi går helt sikkert an, hva nå det har med noe som helst å gjøre. Hadde vært artig å prøve en gang, det er sikkert en rar opplevelse hvis det funker sånn noenlunde. Synes du det virker som om sånn voice-to-skull-teknologi blir mye brukt i praksis ute i felt, forresten?

     • http://io9.gizmodo.com/5871598/the-scientist-who-controlled-peoples-minds-with-fm-radio-frequencies

      Allerede på femtitallet drev altså Delgado med fjernstyring av folk han hadde implantert databrikker i hodet på.

      Den teknologiske utviklingen har sikkert stått stille siden da, så det er ingen grunn til å frykte mind control i dag. Og våre myndigheter er uansett så snille og greie at de ville aldri finne på å bruke sånne våpen mot folk — selv om de hadde hatt muligheten.

     • Fjernstyring av folk? Vel, om eksperimentene Delgado gjorde på sinnslidende pasienter står det i artikkelen du lenker til:

      «Humans responded in a fashion similar to Delgado’s early animal research – limbs could be moved independently of the will of the patient, but not to the extent seen in primates. In one dramatic experiment, temporal lobe stimulation caused a calm epileptic woman playing a guitar to slam her instrument against a wall. Delgado noted in his human research that a specific behavior could not be directed, with only an increase or decrease in aggression possible.»

      Altså kun delvis vellykket manipulering av grovmotoriske funksjoner som å bevege lemmer, ingen mind control eller tankelesing. At ei epilleptisk dame under eksperimentet også knuste en gitar er heller ikke spesielt presis fjernstyring.

      Selvfølgelig har hjerneforskningen kommet lenger i dag. Og en ting man vet nå, er at hjernen er enda mye mer avansert og kompleks i sin virkemåte enn man drømte om den gangen. Man vet blant annet at det er omtrent 100.000.000.000 – hundre milliarder – hjerneceller i sving, internt forbundet med tusenvis av milliarder synapser. Man vet også at bevisstheten ikke trenger å involvere mer enn under ti av disse cellene, og at alle tanker begynner et sted, og det er i én enkelt hjernecelle. Jeg tror det er slik fremdeles, at jo mer de lærer om hjernen, jo mer ser de hvor vanskelig det er å styre eller avlese tanker og følelser på et detaljnivå. Og i hvert fall uten at «pasienten» vet at han/ hun er i en slik situasjon.

      http://www.livescience.com/32311-how-many-cells-are-in-the-brain.html

      Hjerneforskning er dessuten et sammensatt og meget avansert fagfelt, og det foregår i stor grad ved internasjonalt samarbeid og utveksling og publisering av resultater. At det skulle sitte noen i et hemmelig laboratorium i USA og jobbe parallelt, men isolert med dette på et nivå som gjør verdens øvrige ledende hjerneforskere og nevrobiologer til uvitende fjols har jeg ingen tro på.

      Men uansett, hvis du så gjerne vil tro på disse tingene og at de er i bruk på intetanende mennesker rundt om i verden i dag: Hvorfor i alle dager bruker fremdeles Eliten, TPTB, all verdens informasjons-/ desinformasjonsenheter, etteretningstjenestene, myndigheter, deres kontrollerte presse, you name it, så enorme ressurser kontinuerlig på sensur, hjernevask og opinionsmanipulering på alle de kjente måtene hvis de behersker en hemmelig teknologi som burde fjerne behovet for mer propaganda – eller tvang av noe slag, for den saks skyld? Det virker ikke som om de stoler like mye på sin egen hemmelige teknologi som det du gjør?

     • Det der er et dokument laget av Akwei selv (og muligens gitt tilføyelser av en eller fler ukjente senere) ifbm. et søksmål for påståtte diverse plagsomme aktiviteter fra NSA rettet mot ham, ikke en offisiell liste fra NSA over deres kapasiteter. Søksmålet var i 1992 og ble avvist, aldri kjørt for retten. Dokumentet har dessuten blitt gjengitt i mange vilkårlig redigerte utgaver på utallige konspirasjonsfokuserte nettsteder som har tatt seg den frihet å legge til litt forskjellig etter eget forgodtbefinnende. Sikkert spennende lesning for enkelte, men sier ikke nødvendigvis noe som helst om virkeligheten. Folk som kan sverge på at de har opplevd det ene eller det andre finnes det selvfølgelig alltid. Noen ganger kan de jo ha rett, men det blir ikke mer eller mindre rett av at man produserer et fint utseende dokument med udokumenterbare påstander. Det er rett og slett ikke dokumentasjon på noe som helst, kun et tegn på at flere er opptatt av disse tingene og mener seg trakassert. I prinsippet kan også alt som står der være riktig, men det er fremdeles én manns udokumenterbare påstander, og dokumentet er derfor etter en ikke spesielt streng kildekritisk vurdering verdiløst.

      Påstandene som finnes der ute om at Akwei skal ha vært en ekte varsler, altså en eks-NSA-ansatt, er heller ikke korrekt, det dementerer han selv og sier det aldri var ham selv som satte ut det ryktet, iflg. en kommentar til denne blog’en:

      http://remoteneuroimaging.blogspot.no/

      John Akwei v. NSA

      Those researching electronic harassment will no doubt come across the case of John Akwei v. NSA. Mr. Akwei alleges the NSA used it resources, including remote physiological devices, to illegally harass and surveil him for over a decade. Mr. Akwei brought his case before the US District Court in Washington DC in 1992 only to have it dismissed due to the Court being unable to identify any legal cause of action. In 1996 Nexus Magazine published Mr. Akwei’s evidence dossier which he compiled after the ruling. The dossier has been republished on several websites sometimes with the spurious claim that Mr. Akwei is a former NSA employee. Other sites have taken the liberty of adding their own content without proper attribution. Wanting to filter the misinformation, I ordered the case file from the Washington National Records Center in Suitland, MD. I have also confirmed that Mr. Akwei is alive and well and as he acknowledges is not now nor has ever been employed by the NSA nor has he ever made any such claims. He also affirms that the images posted here are not his and that in other republications of his dossier the last paragraph has been changed. No other legal action has been taken by Mr. Akwei since the 1992 ruling.

      In the interest of presenting the facts of this case I have uploaded the documents I received from the WNRC. Certain names have been redacted per Mr. Akwei’s request to protect those who may have been falsely accused due to deception. The note in the case file saying «no page 4 per pltf.» is due to a page numbering error by Mr. Akwei at the time of filing.

      John Akwei v. NSA (Court Docket 92-CV-449)
      John Akwei v. NSA (Case File 92-CV-449)
      Covert Operations of the US National Security Agency (Nexus April-May 1996)
      The Website of John Akwei
      Posted by tmk81 at 9:14 AM

   • «Hva med 15/7.»

    Om man tenker utenfor boksen må man tørre å gjøre feil. Det kan godt hende du har rett, men som aldri gjør noe, blir ikke kritisert.
    «Hermeneutikk (fra gresk: ἑρμηνεύω hermēneuō, som har en tredelt betydning 1) «å uttrykke eller uttale», 2) «å utlegge eller forklare» og 3) «å oversette eller fortolke») er et sett med teorier som omhandler prosessen å fortolke en tekst og å skape mening av denne. Hermeneutikken søker en bevisstgjøring over denne prosessen, og den foreslår også fremgangsmåter for tolkning. (Ordet tekst blir her brukt i utvidet form, og gjelder ENHVER FORM FOR BUDSKAP.»
    Det er i hvert fall ikke sånn at du uten videre kan plassere eliten i vår kontekst da de ofte har helt andre referansepunkter, se Aztekerne og Soros. Han sier i videoen «Soros revelation in his own Words» (fra 23 minutter og utover, siste del av videoen)
    at han er «stuck on an Aztec myth»
    George Soros egentlig navn Schwarz.
    Soros er esperanto og betyr å sveve.
    Det er viktig å tenke tverrfaglig og min assosiasjon kommer da til ørnen,som svever høyt over sitt bytte, eller til Faravahar symbolet.
    FARAVAHAR – WINGED SYMBOL OF ZOROASTRIANISM
    Så det er fint mulig å bruke hypoteser, og fint mulig å forkaste dem, de er bare arbeidsredskaper.
    Siden det er snakk om folk som har relegioner fra Babylon/Persia/Romerriket/ eksempelvis Zoroastrisk tenkning, og prewarning i Filmen Super Mario Bros fra 1993,viser brennende tvillingtårn,og dessuten viste det persisk -zoroastriske Faravaharsymbolet på en av de to tvillingtårnene i noen få sekunder,og Godzilla 1998,The big Lebowski med Saddam og skyskraperen,Traffic,(2000) 911 tallet,og en skorpion og triangel med spissen ned, som ikke er noen god symbolikk for de som forstår det,Filmene har
    tallsymbolikk som i ettertid kan relateres til 911,og indisier kan man si , eller assosiasjoner til world trade center, så selv om ikke slike ting er for bevis å regne, så hjelper det å holde man flere forklaringsmuligheter åpne til det endelige beviset evnt kommer.Det betyr ikke at jeg er fokusert på numerologi, for jeg er ikke fokusert på sånt, men leser mange ulike temaer for å få stor bredde,og spesielt historie og ikke tror at eliten nødvendigvis tenker som oss, men også gjerne i forhold til sin esoteriske kunnskap, noe som forløperne gjorde, så betyr ikke det at det er dumt. For den som trenger bevis på esoteriske røtter hos eliten, historisk, kan de kjøpe boka «My Father» , av Estelle Stead, og der står det i en fotnote at de ikke ønsket å avsløre de esoteriske bakenforliggende tingene i forbindelse med journalistikk/ Aviser, Journalisten William Thomas Stead, En rask sjekk på «Letters from Julia», og en tur innom «Lucys Trust», «Blavatskis Secret Doctrine,» og «The Martyrdom of men», som disse folkene var inspirert av, samt» Alice Baileys bøker,» får her være bevis nok for at de har en annen tenkning.

    f eks i gamle Romerriket ofret de til krigsguden Mars,og eliten har identiteten blant annet også i sine anglosaksiske røtter, en kultur som hadde menneskeofring, noe vi ser av de lovene som den katolske kirke laget mot dette, i forbindelse med lover som Charlemagne brukte i forbindelse med hedningene og utrydding av den gamle relegionen. Man kan se hva de gjorde gjennom å studere de katolske lovene fra middelalderen, så kan man ikke tolke alt i egen kontekst, derfor er det ikke dumt fks å se på gamle referansepunkter, ofringsdatoer osv.

    Tilbake til datoene, 14 og 15 Juli.

    Her tror jeg det er snakk om noen ulike temaer :Nasjonaldagen 14.7:
    Frankrike er involvert i kampen mot terrorister samt at de også har historisk hatt gamle interesser i Syria, via sykes picot avtalen
    https://snl.no/Sykes-Picot-avtalen.Den såkalte Sykes-Picot-avtalen ble vedtatt for hundre år siden, i 1816 og dannet grunnlaget for Storbritannia og Frankrikes standpunkt i forhandlingene om de nye grensene i Det osmanske riket.
    Seniorforsker Lars Erslev Andersen ved Dansk Institut for Internationale Studier forklarer litt i Dagen:

    – Mange arabere hadde trodd at de ville få sin egen stat etter det osmanske rikets fall. Det gjaldt spesielt Hussein-familien, som forhandlet med britene parallelt med Sykes og Picot og hadde fått forespeilet et Stor-Syria. Det skjedde ikke, og araberne følte seg – og føler seg den dag i dag – snytt. Det var stormaktsinteresser.
    Da de militante islamistene i ISIL skiftet navn til IS og påberopte seg et kalifat i deler av Syria og Irak, offentliggjorde de en video som viste en bulldoser som smadret grensen mellom Irak og Syria. Videoen ble kalt «The end of Sykes-Picot», påpeker Andersen.
    Sykes-Picot-avtalen er oppkalt etter den britiske etterretningsoffiseren Mark Sykes og den franske diplomaten François Georges-Picot.»

    «Franske interesser så i utgangspunktet for seg å ta over både dagens Syria, med det senere Libanon, Jordan og Palestina, så vel som deler av Mesopotamia, med det senere Irak. Britiske interessert var særlig knyttet til kontroll over et sammenhengende område fra Middelhavet til Persiabukta, som igjen var en viktig forbindelseslinje til India.»

    Det som skjedde 15 juli kan være opptakten til det jeg skrev om med invasjon fra Tyrkia,dårlige nyheter i Hamah og den nordvestlige byen Tall Rifʿat kan idikere vestlig invasjon fra Tyrkia, og Hillary som president,pga de ønsker destabilisering/ kan indikere ødeleggelse av Damaskus,, siden hun vil trappe opp og ønsker no fly zone i Syria. Dette sier jeg fordi jeg også leser hva sier: at hizbollah sier ,at «Syria er ryggraden i motstanden mot Israel», og Hillary er som kjent sionist.
    Det kan også være de bruker enkelte, om ikke alle momenter fra » A Clean Break A New Strategy for Securing the Realm»
    «A New Israeli Strategy Toward 2000»
    som betyr at brudd med Oslo forhandlings- linja og går mer for styrkesignaleffekten utad.Der står det som følger :

    «Striking Syrian military targets in Lebanon, and should that prove insufficient, striking at select targets in Syria proper.»
    To secure the nation’s streets and borders in the immediate future,
    Israel can: » Work closely with Turkey and Jordan to contain, destabilize, and roll-back some of its most dangerous threats.

    This implies clean break from the slogan, «comprehensive peace» to a traditional concept of strategy based on balance of power. »

    Et annet mulig moment, siden eliten ofte har flere målsetninger, kan man bruke en mulig hypotese siden Frankrikes nasjonaldag har med opprør/Bastillen å gjøre: Etter Brexit var det snakk om folkeavstemning i Frankrike omkring utmelding av EU, og det kan også være noe som har med signaleffekten til nasjonalistiske strømninger i Frankrike å gjøre : Hold dere i EU.

   • Hvor mye i feriemodus og uten PC kan man bli der man går og nyter norsk natur,
    så man ikke får med seg nyhetene.

    Det er ikke sikkert du heller har rett Erlend. Tiden vil vise.
    Muligheten er også til stede for at det å bryte mønsteret kan også være en tilsiktet.

    • Tenke utafor boksen er ofte nødvendig, men når man gjør det må man også regne med å møte skepsis, uenighet og motargumenter. Det må være greit, og for øyeblikket skjer det i form av f.eks. Erland og meg. Man står jo også fritt til å mene at noe er et blindspor og derfor et lite produktivt spor å bruke tiden på, uten dermed å snakke ned evnen og viljen til å tenke utafor boksen som sådan. Men når noe blir kjepphester kaller jeg det ikke å tenke lenger, for da blir kun argumenter tillagt vekt om de støtter hypotesen man er forelsket i.

     Når det gjelder ditt avsluttende argument, sitat: «Muligheten er også til stede for at det å bryte mønsteret kan også være tilsiktet», skal du få en sjanse til å tenke over det en gang til, og kanskje trekke det tilbake, for det er en form for Erasmus-logikk og argumentativ helgardering som ikke hører hjemme i en opplyst diskusjon. Altså, «hvis det følger et gitt mønster sannsynliggjør eller helst beviser det mønsterets relevans, og når det ikke gjør det betyr det ingenting, da dette kun viser hvor utspekulert fienden er». Med den tenkemåten får men selvfølgelig alltid bekreftet en hvilken som helst hypotese.

     • Godt sagt! Å til og med ta skrittet over i å tro at det er noe symbolsk eller hemmelig komuniké av gutta som står bak faenskapet til og med når mønsterspådommen IKKE slår til sier meg at her bør folk virkelig gå i seg selv og innse at det er best å vente å se hva som skjer fremfor å promotere ville scenarier med odds så dårlige at det er en vits.

     • Vidar Johansen, ja, eller evt. så gode odds at det er en vits, da det ofte er ganske lett i etterkant å lage syvtall med litt kreativ bruk av de andre tallene som kan legges til grunn. De fleste av oss ser ut til å i det minste være enige om at det er krig i gang i ulike former mange steder, så terror og annen vold og brå død må derfor dessverre uansett påregnes altfor ofte i disse dager, på både den ene og den andre slags dagen. Såpass kan jeg også spå, men føler altså fortsatt ikke at jeg har så god koll på dato og klokkeslett at det er til rare nytten.

     • AF

      «Ikke at jeg har greie på det,AF,men det er KZ poeng antakelig.»

      Takk også for et meget godt svar om Akwei. Når det gjelder 7 tallene, hjelper det lite om man hypotetisk hadde fått hypotesen bekreftet hver bidige gang, og jeg kan forsikre deg om at det ikke er en kjepphest,men at jeg kommenterte KZ sine hypoteser om det, uten at jeg personlig dermed påstår at eliten bruker dette. Det er en nyanseforskjell der.Underveis har jeg likevel observert noe med numerologiske elementer som ligger på noen sider
      på nettet som går for å være rimelig seriøse.

      Hvis KZ kan kommentere om han har skrevet noe om aksjoner og datoers uregelmessighet i 7 tallene, så er det fint om han kan si om han har sitert Ken på det, eller si om det ikke stemmer, men jeg mener å ha lest det et sted,og det er ikke på den siden KZ snakker om. Jeg trodde det var i KZ sine kommentarer.
      Numerologien er ikke noe jeg personlig har satt meg inn i, om eliten bruker det vet jeg heller ingenting om.Som du vet pleier jeg å dokumentere ,og det er kanskje relevant å si fra når man ytrer seg egne udokumenterte innspill, eller om det er noe man har studert i større grad, men dette var ihvertfall ikke av det slaget, og har forsåvidt sympati for det du skrev om blindspor, da man jo ikke kan, om man observerte et slikt mønster, forutse hvor ting skjer. Derfor har det jo lite har noen nytte for saken, og man ikke kan bidra til å forhindre disse hendelsene ved tallmønstre, og siden ofrene jo er de viktige, bør man sikkert la dette ligge, og fokusere på andre ting som er nyttigere.
      Takk for kritikken.
      Ellers fulgte jeg egentlig mest bare dialogen du og KZ hadde sammen i sommer, på telefonen, selvom jeg først i det siste fikk tilbake PC en igjen.Den var heldigvis hel,med alle filene i behold.Jeg syns det er legitimt å spørre etter spådommer om det virkelig skjedde, og argumentene dine , med å kritisere når det ikke skjer er å utvise ansvarlighet..Jeg ser den med å forsvare kjepphestene også.

     • Gatekeeper:

      Takk for svaret. Jeg forstår at det ikke er dine kjepphester først og fremst, dette her. Men dette er jo et åpent meningstorg, og vi svarer hverandre i hytt og pine enten vi blir bedt om det eller ikke nesten alle sammen. Derfor vil det kanskje av og til se ut som om jeg tillegger deg mer enn det er grunn til – når du evt. forsvarer standpunkter du ikke har. Selv er jeg en kompromissløs tilhenger av yringsfrihet og åpen diskusjon, så jeg må av og til forsvare meningsmotstanderes rett til å ytre seg uhemmet og bli møtt av argumenter (eller humor). Det er dóg noe annet enn å forsvare ytringenes innhold eller mene at de i seg selv inngir noen spesiell respekt.

      KZ:

      Jeg antar at du har antenner nok til å ha vurdert muligheten for at jeg ofte har hatt lyst til å ta i ganske mye hardere enn jeg noensinne har gjort her på blog’en angående hva jeg synes om å tolke alt inn i et esoterisk univers, i stedet for å forholde seg kjølig til en økonomisk og politisk virkelighet, som med all sin kynisme, interne maktkamp og alt intrigespillet åpenbart styrer det meste – og da like åpenbart på måter som ikke er spesielt mystiske, bare nådeløse i sin omgang med andre menneskers liv og velbefinnende. Men jeg prøver (lykkes nok ikke alltid) å holde en høflig tone og gjøre best mulig miner tll speisa spill. Føler meg vel av og til rett og slett dumsnill som gidder å bruke tid på å prøve debunke ting jeg hadde håpet var under alle faste lesere og bidragsyteres nivå i en noenlunde høflig og saklig tone, kanskje til og med grave opp et sitat eller en lenke for å virke mer seriøs. Jeg ser jo at det ikke har noen som helst overbevisende kraft, så det må være en sånn «forfengelig på vegne av fornuften»-greie fra min side, tror jeg. I tillegg til å forsøke å være en tydelig motvekt, i tilfelle noen unge og ubefestede sjeler skulle forville seg inn her og begynne å tro på spøkelser de også. Begreper som «konspinisse» og «tinnfolietulling» bruker du jo selv så ofte i preventivt henseende at om jeg noensinne skulle hatt lyst til å spy ut av meg noe sånt, har du heldigvis allerede kommet meg i forkjøpet ved å hinte om at dine meninger gjør at du sikkert blir satt i en slik bås av mange. Litt synd at det har blitt sånn, for jeg er jo helt enig med flere kritikere her som sier at du tross alt er en som har fått med deg og forstår veldig mye. Mye mer enn «folk flest», så vidt jeg kan skjønne, for å være utålelig generaliserende.

      Men jeg tror at du, antakelig uten helt å ville erkjenne det, og av for meg ukjente årsaker, absolutt vil tro enda mer på de esoteriske forklaringsmodellene enn på noe annet, og på at all makt på jorden og innenfor Van Allen-beltet er mye mer samlet og fokusert enn hva i hvert fall jeg tror er mulig. Det er faktisk mennesker vi snakker om. Selv om jeg vet at du av og til helt seriøst betviler det også.

      Jeg kjenner forsåvidt folk som drar den en god del lenger en deg også, og det er gode venner, så det står ikke på viljen eller evnen til i siste omgang å leve med at folk rundt meg henfaller til teorier som under uheldige omstendigheter ville fått dem innlagt på et sted i naturskjønne omgivelser. En av mine beste venner i tykt og tynt tror på teorier om at eliten er en utenomjordisk reptil-liknende rase som har okkupert oss og lever blant oss kamuflert, eller nærmest omskapt, i menneskeskikkelse. Jeg kjenner vedkommende veldig, veldig godt, han er et av de mest genuint snille og gode mennesker jeg vet om, og jeg vet at han snakker sant når han sier at for ham er det ingen annen mulighet enn at det må være noe annet enn mennesker på banen, da han bare rett og slett ikke for sitt bare liv er i stand til å få inn i i nøtta at mennesker kan være så alldeles grusomme mot hverandre som vi kan. I hans sinn finnes ikke denne ondskapen, derfor er det plent umulig for ham å akseptere at den finnes i andre, så sånn sett er det helt logisk det han tror på, iflg. eliminasjonsmetoden: Ondskap finnes og utspilles hele tiden > mennesker er ikke så fordømt onde som dette > ondskapen må nødvendigvis komme fra noen andre. Han og jeg ler heldigvis mye sammen av hverandres og våre egne kjepphester, og er forlengst blitt enige om at denne grunnleggende uenigheten ikke har noe å si for vårt vennskap, og at vi bare er enige om å være uenige på dette punktet. Men her i det offentlige rom er det av og til så mange som hører på, så det blir plutselig litt mer om å gjøre å være insisterende på det man tror på og å avlive det man oppfatter som fullstendige avsporinger. Jeg er sikker på at vi tross dette personlig kunne ha kost oss godt i lag over en kaffe om det skulle bydd seg en anledning. 🙂

    • Helt kort, både til deg og AF (og hvem som nå ellers måtte lese dette):

     Jeg vet nesten ingenting om numerologi, og bryr meg egentlig også utrolig lite om okkultisme, esoterikk, magi, religion og denslags.

     Dog finner jeg det artig at Christine Lagarde tilsynelatende holdt et seriøst(?) foredrag om numerologi generelt (og det magiske tallet 7 spesielt) i regi av National Press Club (intet mindre).

     Og så kan man se på disse pussige sammentreffene: 29. september 2008 kom et veldig stort krakk, 777 poeng på Dow Jones (den kanskje viktigste referanseindeksen i verden (ihvertfall den mest kjente)). Og 7 år, 7 mnd., 7 uker og 7 dager senere, dagen etter Brexit, kom det neste store krakket. (Faktisk det hittil største krakket i verdenshistorien, hva angår umiddelbare, ikke-realiserte tap (om man ser bort fra inflasjon, ihvertfall)).

     Jeg vet ikke om det er noen sammenheng mellom disse tingene.

     Men skal jeg bedrive vill gjetning igjen, så sier jeg altså følgende:

     8. september kommer en stor katastrofe, trolig et terrorangrep eller en krigshandling.
     9. september kommer et veldig, veldig stort krakk. (Det hittil største i verdenshistorien.)
     11. september kommer (starten på) responsen på den store katastrofen. (En militær stormakt går til angrep på et eller flere andre land.)

     Annetsteds har jeg forklart hvorfor akkurat disse datoene blir viktige, så det gjentar jeg ikke her og nå. Dere vet det sikkert allerede.

     Forøvrig håper jeg at jeg tar feil, og det kan godt hende jeg gjør det. Fremtiden er vanskelig å forutse. Men ærlig talt tror jeg det kan komme mye dramatikk også lenge før september. Det skjer mye spennende, og bare en milliontedels promille av alt som skjer, dukker opp på nettet, i MSM eller såkalte alternativmedier.

     • Legg også merke til at Lagardes foredrag ble filmet (med ordentlig kamera), og at lyden ble tatt opp med skikkelig lydutstyr. Ikke noe skjult kamera eller sånt tull.

      Og flere har fått lov til å laste opp filmen til YouTube. Den har ikke blitt tatt ned ennå. (Google/Alphabet fjerner hver dag titusener av andre filmer fra YouTube. De kunne lett fjernet denne, og bannlyst brukerne som lastet den opp.)

      Ergo: IMF/Lagarde/eliten VIL at folk skal ha tilgang til dette foredraget. De VIL at folk flest skal kunne høre Lagarde snakke om numerologi og det magiske tallet 7. Ellers hadde ikke begivenheten blitt filmet og lastet opp til nettet.

      Hvorfor?

      (Spørsmålet er retorisk. Jeg vet svaret allerede, men dere kan jo tenke over det, dere som ikke vet.)

 6. Det store spørsmål er fortsatt hvor mange flere som må dø før media og elite erkjenner dybden i de problemer vi står ovenfor?

  Alle vet i dag at sunnimuslimsk salafisme, promotert av Sudi-Arabia, er kilden IS øser sine medlemmer fra.

  Russland har tatt grep for å forebygge mot religiøs radikalisering. Europa bør snarest mulig legge seg på samme linje.

  Ytringsfrihet er å kritisere religiøs fanatisme, ikke å spre hat via kvasireligion. Islam fortjener ikke annet enn å bli plukket fra hverandre.

  Islams gode biter kan alle leve med, det øvrige må legges i grav, akkurat som det i sin tid ble ryddet opp i kristendommen.

  Alt annet er tull og tøv.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.