Stortingets glade vanvidd

52

Helt på tampen av vårsesjonen har Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité vedtatt at Norge skal sende soldater inn i Syria mot den syriske regjeringas uttrykkelige protester. De fleste hadde regnet med at denne saka skulle komme opp først til høsten, skriver VG, men så har altså regjeringa valgt å trumfe dette svært kontroversielle vedtaket igjennom uten at det har vært noen egentlig offentlig debatt om det.

norske spesialsoldater

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide begrunner denne framgangsmåten slik:

Siden kampen mot IS allerede var på vei inn i fasen der oppfølging inne i Syria kunne bli aktuelt, valgte vi å konsultere Stortinget nå. Vi mente det var bedre å gjøre dette før styrken reiste enn etter at den hadde dratt.

Og sjølsagt var det flertall i komiteen, det sørger jo Arbeiderpartiet (som noen av uforklarlige grunner regner til «vestresida») for. Og siden møtet var hemmelig og det ikke foreligger noe referat får vi ikke ta del i de (helt sikkert ubehjelpelige) begrunnelsene til de ulike representantene. SV og Sentrepartiet har markert at de var kritiske til framgangsmåten.

Så Stortinget har altså vedtatt at Norge skal invadere et sjølstendig land, som er medlem av FN, og det til tross for at dette landets regjering på det sterkeste motsetter seg det. Dette er et skamløst brudd på FN-pakten, men dette har regjeringa prøvd å smyge seg unna med en «juridisk betenkning» som er så tynn og prinsippløs at den ville har blitt skutt i filler i enhver uhildet rettsinstans.

Et makkverk av en utredning

I utredninga fra Rettsavdelinga i UD heter det:

Et første spørsmål som reises er hvorvidt FN-paktens artikkel 51 og det sedvanerettslige prinsipp om selvforsvarsrett mot væpnede angrep gir anledning til å angripe ikke-statlige aktører på andre staters territorium, uten samtykke fra den staten der disse aktørene opererer? Eller inneærer dette et brudd på denne statens suverenitet?

Utredninga lykkes ikke i å svare overbevisende på dette. Rettsavdelinga i UD tøyer og drar, og prøver seg med at det er ISILs angrep på Irak som skulle gi andre stater rett til å gå inn i Syria for å bekjempe dem der. Argumentasjonen er så svak at det virker som om utrederne ikke tror på dem sjøl en gang.

Utrederne viser til at USA mener at det er folkerettslig legitimt å aksjonere mot ikke-statlige aktører i såkalte «failed states», men uten å ta inn over seg at det stort sett er USA som har sørget for at disse statene er «failed state» i første omgang.

Utrederne prøver seg så med at det kan være rettslig adgang til intervensjon dersom den gjeldende staten «ikke har evne og vilje» til å bekjempe disse gruppene sjøl. Men hva annet er det Syria har gjort siden 2011 enn å slåss mot ulike terroristgrupper støttet fra vaåre allierte? Og hva annet er det våre allierte har gjort siden 2011 enn å støtte en krig ved stedfortreder som svekker Syrias evne til å slåss mot disse gruppene?

Dette henger ikke på greip, og det tror jeg Rettsavdelinga i UD ser sjøl. Og det er talende at de ikke en gang drøfter det faktum at Syria har tatt klart og tydelig avstand fra planen om å sende norske stryker til Syria i god tid før Stortinget fattet sitt vedtak.

Syria protesterer

I uttalelsen fra Syrias regjering heter det:

– Den syriske arabiske republikk fordømmer uttalelsene fra den norske statsministeren mandag om hennes lands intensjoner om å sende 60 spesialsoldater for å trene opp det hun kaller «syriske krigere» under dekke av å kjempe mot IS, skriver det syriske utenriksdepartementet i en uttalelse gjennom Syrias offisielle nyhetsbyrå SANA.

Dermed er det norske vedtaket åpenbart i strid med FN-pakten, og iverksettelsen av vedtaket vil være en forbrytelse. Sånne bagateller bryr ikke skrivebordsgeneralene på Løvebakken seg om. Det er jo helt opplagt at Erna Solberg og minister Eriksen Søreide har fått beskjed fra amerikanerne om å gjøre dette, og som veloppdratte lakeier hopper de når Washington blåser i fløyta. Dette er akkurat det samme som skjedde i 2011 da Jens Stoltenberg og de «rødgrønne» vedtok å gå i spissen for å ødelegge Libya, uten at verken advarsler eller kritikere ble hørt.

Vi, det norske folket, har ikke fått del i noe av dette. Regjering og Storting går til krig i vårt navn uten snev av offentlig diskusjon, og uten konsekvensutredninger. Det viser seg igjen at det skal mer  dokumentasjon og utredning til for å bygge et sykkelskur i Norge enn for å sende landet i krig.

Det er på tide at vi sier ifra at denne galskapen godtar vi ikke og at vi igjen reiser en folkebevegelse mot den vanvittige krigspolitikken som storkoalisjonen i Norge fører.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


52 KOMMENTARER

 1. Maktarrogansen i den vestlige verden ser ut til øke omvendt proporsjonalt med oddsene for at noe vokser inn i himmelen. Det er slik over hele fjøla nå, Norge, Sverige, USA, Tyskland, you name it. Alt nytt bare signeres på bakrommet eller tas på hastemøter der de minst innvidde får veldig tydelige signaler om hva som forventes av dem, og debatt i forkant og en høvelig, langsom og sindig demokratisk beslutningsprosess er helt avlegs, tross grunnlovsfestede ordninger, hva enten det gjelder sønderbombing av andre land eller avgivelse av den siste rest av nasjonal suverenitet til ikke-valgte kommisjonærer i Brussel. Gjennom et forbund man påstår vi ikke er medlem av. Hvem de er kommisjonærer for vil de ikke si bort, men det lukter cowboy lang vei. Og England skal snart vedta en tvilsom Bremain uansett hva folket måtte mene, bare vent og se.

  Og sånn vedtas nu dagan.

  • Fru Solberg & Co gjør alt for å kjøpe seg toppjobber internasjonalt. 8 Skattebetalerne betaler)

  • Renhekla fascisme. Politiske hoffnarrer lønnet gjennom børsen skal altså trakassere folkeretten for å la de mektigste bli enda mektigere med et hav av blod etter seg. Er dette noe norske journalister er komfortabel med? Pressestøtten har forlatt sin misjon og fremstår nå som et korrupsjonsmiddel – for å få ført penna behagelig mot et nytt imperium med sosial dumping og større klasseskiller. Detta blei litt av en utvikling du. Hva går de på mon tro? 🙁

  • Finian Cunningham på RT i dag:

   Om Putins angrep på NATOs «usikkerhetsagenda», der han tar for seg en typisk europeisk fingerdukke i dette spillet:

   «One such politician is the former Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg, who became NATO’s civilian titular head in 2014. He is one of the mantra-like voices warning about Russia’s threat to Europe and the need for NATO strength. One wonders what kind of salary Stoltenberg would obtain if he hadn’t the NATO gig?

   Ahead of the British referendum this week on whether to stay or leave the European Union, Stoltenberg weighed in with a vigorous plea for a Remain vote. His line of argument was that Britain is an important member of NATO and the EU, and that “strength and unity” are vital for security.

   Closer to the truth is that NATO’s “strength and unity” is the source of much of Europe’s insecurity. Not only has it driven Europe’s refugee crisis by its members interfering unlawfully in Libya, Syria, Afghanistan and Iraq; the military organization has cynically driven a dangerous and totally unnecessary cleavage between Europe and Russia.»

   https://www.rt.com/op-edge/347991-threat-putin-nato-military/

 2. Jeg ser at noen få personer får på trykk kritiske leserbrev om norsk krigspolitikk i lokalavisa der jeg bor. De møtes med taushet fra de fleste politikere og tilsynelatende fullstendig likegyldighet fra det store flertall av folket. Trist, men sant. Det virker ikke å være særlig mye å bygge en folkebevegelse på per dags dato. Mange synes sjølsagt det er fælt at så mange blir drept eller lider under alle krigene, men aktivisme mot krig ser ut til å være fremmed for det norske folk. Det er vel ikke uten grunn at krigspartiene får (minst) 95 prosent av stemmene i valg.

   • Du tenker vel på psykologer og psykiatere m/fjertefølje. Det er de som holder på med å hjernevaske befolkningen for å få folk til å tro at sannhet er løgn og løgn sannhet, ondt er godt og godt ondt, Gud er djevelen og djevelen Gud, Gud er terrorister og terrorister Gud, Gud er nazister og nazister Gud. «Gud» kan erstattes med «hellige».

    Dersom man klarer å hjernevaske befolkningen til å tro på alle disse løgnene, blant annet ved å få dem til å tro at Assad er en grei kar trass i at han er skyldig i at minst 300000, deriblant flest sivile, har blitt drept, da vil Gud ikke lenger finne behag i oss og vil forlate oss, og vi blir lettere bytter for forskjellige utgaver åndsparasitter (djevler) som vil styre vår kriminelle atferd. Jorda vil da gå til grunne.

    • Likeledes dersom man klarer å hjernevaske folk til å tro på eventyret om at Assad skal ha drept hundretusener av sivile.
     Det er rakt ut komisk hver gang noen legger i vei med de argumentene der…

  • Det var svært stor skepsis i kommentarfeltet til VG da det først ble kjent at Norge skal sende 60 mann nedover for å trene opp IS og al Qaida, og det er dessuten en diger tråd med mye fornuft inne på VGD. Det finnes absolutt folkelig motstand mot galskapen, også i Norge, men det er fare for at de fornuftige stemmene er overrepresentert i kommentarfeltene på nettet — og underrepresentert på Stortinget.

   Skjønt, egentlig er det vel fornuftig av norske politikere å lystre USA i ett og alt, all den tid USA trolig kommer til å «frigjøre og demokratisere» oss også (f.eks. ved å finansiere «moderate opprørere» her) med mindre vi faktisk gjør akkurat som de sier.

   Men ting går fort utfor stupet nå, ser det ut til, og jeg tipper vi høyst er tre-fire måneder unna å bli utsatt for amerikansk okkupasjon, siden USA kommer til å være ivrige etter å «beskytte» Europa mot de «aggressive russerne».

 3. Når et lands regime begynner å massakrere sivilbefolkningen, så har de brutt internasjonale lover, og man har moralsk rett til å gripe inn mot dem. Det er ikke USA som tvinger noen med seg. Det er andre lands ledere som også forstår at her må noe gjøres når man ser at Hitler-typer forbereder folkemord. Har det forresten noen gang vært demokratiske valg i Syria og Libya?

   • Det hender ofte at når noen analyserer andre, da analyserer de i virkeligheten seg selv. Jeg forstår også at psykologer på Internett forsøker å hjelpe sine kolleger som holder på med å skape konflikter i mange land over store deler av verden for å få sjansen til å utrydde hellige, dvs. Gud på jorda.

  • Kan du dokumentere at Assad forbereder folkemord? Kan du dokumentere at han er en fiende av det syriske folk? Av folk flest i Syria?

   Assad har forøvrig over 70 % oppslutning i det syriske folk, og beskytter syriske minoriteter (kristne og mange muslimer) mot banditter og terrorister finansiert og væpnet av Vesten. Assads popularitet har økt betydelig (i Syria) i løpet av krigsårene. Forståelig, all den tid han våger å kjempe tilbake mot Vestens proxyterrorister og andre røvere.

   Måtte han lykkes, og måtte Syria klare å jage ut både Norge og andre røverstater som vil ødelegge landet.

   • Følger du ikke med på nyhetene? Assad har jo ødelagt landet allerede og er ansvarlig for flere hundre tusen døde. Folkemordet er allerede i gang. Dessuten tar han gisler for å presse befolkningsgrupper. 30000 er funnet døde i hans fengsler har jeg blitt fortalt, og at de er kristne. Assad beskytter altså kristne ved å drepe deres trolig helligste.

    Assad er en gal mann som utrydder Gud og tror at han dreper djevelen. Det er nok psykologer og psykiatere m/fjertefølje som har sendt ham til bakvendt land, og Erdogan har visst også havnet der. Jeg har erfaring med deres logikk etter å ha fulgt med på deres og fjerteføljet deres sine argumenter når de angriper hellige her og andre steder. De sier at de «redder» folk når de dreper dem.

    Åndsparasitter, som hersker i psykologien og psykiatrien, er utilregnelige fordi de stjeler mange menneskers (og annet livs) ånd, og blander sin egen virkelighet sammen med andres. Noen av dem tror tilogmed at de blir Gud, himself.

 4. I de fleste tilfeller går man også stikk imot de råd man får fra de som vet noe om dette. Selv NUPI forskerne burde danne en allianse og protestere fordi de blir jo aldri hørt.
  Våre politikere har jo blitt fortalt at de skal krige mot IS, så da så.
  Steigan har i flere artikler stillt spørsmål vedrørende dette fenomenet IS. Alle land bruker det som unnskyldning/påskudd når det skal sendes soldater eller andre saker til regionen. Amerikanerene bombet dem i nesten et år uten resultater samtidig som de lot oljekonvoiene passere inn i Tyrkia. Tyrkerne når de skulle bombe Kurdere. Disse kjennsgjrningene har ikke vært debattert politisk. Nesten hele det norske folk er via media overbevist om at IS er noe fælt som må bekjempes fordi media har hamret det inn. Dette gir alliansen påskudd til å gå inn i land etter land. Hatter byttes osv. Og nå heter mange den frie syriske arme og får penger og opptrening fra lille Norge
  .
  Les den nederste kommentaren til Knut Braa i linken. Den tror jeg speiler litt av sannheten om dette IS. Jeg tror også på teorien om at Hollande har fått forsikringer fra Erdogan om ikke å sende terrorister så lenge fotball vm er i bytte mot opprettelsen en slags enklave nord i syria der man under denne prosessen fordriver og dreper kristne og andre grupper. Kan det være noe av det vi skal være med på?
  https://steigan.no/2016/02/14/tyrkia-bomber-syriske-og-kurdiske-styrker-i-syria/

 5. Det har vært vært valg i Syria om ikke i Libya. Men dersom vi diskuterer folkerett så er vel ikke dette noe avgjørende poeng. Poenget er om en stat er anerkjent avandre stater, medlem av FN, m.v. Det siste gjelder ved både Syria og Libya. Det jeg synes er rart med denne utredningen om folkeretten som Norge legger til grunn er at hele resonnementet går ut på muligheten for militære operasjoner mot en ikke-statlig aktør i et annet land dersom dette landet » ikke kan eller ikke vil gjøre noe med det», mens altså forholdet er at Syria uttrykkelig har sagt at de ikke ønsker at Norge m.fl utfører disse operasjonene mot ISIL. Så langt jeg kan se er dette momentet overhode ikke drøftet.

 6. Norske spesialstyrker kommer til å trene opp ISIS soldater. Det er 100% sikkert.

  Ine Eriksen Søreide en morder.

     • Det har jeg da gjort ved å fortelle om mine observasjoner. Du kan finne mer på no.samfunn.religion på gamle Usenet.

      At psykologistudenter er klonede versjoner av sine professorer, kan man lett observere ved at annerledestenkende studenter blir «tatt» alvorlig av et professorpanel i plenum og utvist, og at kristne vil bli nektet å ta dette psykologistudiet som visstnok har blittt kalt «secret branch» og som ble grunnlagt av en satanist.

     • Takk for henvisningen.Har lest en bok som heter
      «Psychiatrists-the men behind Hitler»,og så at selve studiet startet i Tyskland på filosofistudiet.Wilhelm Wundt startet det første laboratoriet i Leipzig.Han fornektet fullstendig sjelens eksistens.
      side.226 .

     • Psykiatri er Dyrets (666) religion, så psykiaterne er Dyrets folk. Djevelen valgte psykologien, og en djeveldyrker grunnla en gren av psykologien. Dette er informasjon jeg har fått via åndelig kommunikasjon, og delvis også funnet ut selv, ved å analysere sykdomstøys fra psykiatere mm. og metoder brukt av psykologer og deres klonende professorer, f.eks. mot meg.

     • Tror du skal være ørlite forsiktig mellom å sette likhetstegn mellom ondskap og det å fornekte sjelens eksistens. Sjel er et religiøst/ filosofisk/ litterært begrep, ikke et vitenskapelig begrep. Vitenskapen forholder seg rett og slett ikke til begrepet, men veldig mange både snille og dyktige vitenskapsfolk benekter forsåvidt sjelens eksistens tvert hvis du spør. Selvfølgelig er det også mange som er troende på sin måte, og andre igjen mener vel at det i et vitenskapelig paradigme er med sjel som med gud; det kan tenkes, ikke motbevises, men er helt unødvendig for å forklare verden, og det finnes ingen pålitelig observerbare indikasjoner på det, ergo ser man bare bort fra det og overfører det tilbake til troens og metaforenes domene.

      Selv både fornekter jeg sjelens eksistens og er temmelig ond, men jeg garanterer at det er rent tilfeldig.

     • Fornekter man sjelens eksistens, da fornekter man sikkert også det åndeliges eksistens, og da stiller en med tomme ark når vitenskapsfolk begynner med åndelig vitenskap. Det er mye matematikk og bølgeteori.

 7. Pål Steigan skriver at vi bør reise en folkebevegelse mot krigspolitikken Norge fører, og jeg er helt enig med Pål i dette. Men hvordan får vi en slagkraftig folkebevegelse når venstresiden i Norge fører en “politisk krig” mot hverandre, og når solidaritetstanken stort sett er borte fra venstrefolkets bevisthet?

  Norge skal sende soldater inn i et område der det råder fullstendig kaos, og er våre soldater heldige kan de krige mot både russiske og amerikansk-støttede styrker på en og samme dag. https://www.nrk.no/urix/_-usa-stottede-styrker-kriger-mot-hverandre-1.12873358

  • Hei Jonny.
   Jeg vet ikke om det er relevant,men det får andre avgjøre,men jeg støtte på en forsvarsmekanisme som jeg vil kalle rasjonalisering,da jeg tok opp endel av de faktorene som vi snakker om daglig på kommentarfeltet her.Jeg tror det ble i overkant mye å svelge da jeg nevnte finanstilsynet,medias unnlatenhet,og EU .Det kan være at folk beskytter seg mot det de aner,framfor å ta ubehaget med å se nøyere på det,og at det for mange er om å gjøre å beskytte den verden de har rundt seg,selv om de vet at det er en slags virkelighets flukt.De fleste skjønner nok at det er noen sterke krefter som hamrer på deres virkelighet.Det med rasjonalisering som forsvar kan da ytre seg som dette: Hvem vet hvem som har rett?
   Så blir det en mental uoppgjordt tilstand som dekker over at det er deres egen vegring mot å ta fatt i ubehagelige tema.Så velger de helker det som gjør at de kan føle seg glade.Underholdning,og det å late som ting er som det skal.Da de heller ikke har satt seg inn i det ubehgelige,slipper de å ta ansvar for å gjøre noe.

   • Motstanden mot å gå gjennom speilet er motstand mot å måtte revurdere hele sitt begrepsapparat, sin virkelighetsforståelse og i siste instans hele sitt liv frem til nå. Den er naturligvis betydelig, og det koster en del å ta et slikt skritt. For dem med et utgangspunkt der mye er investert i at verden er omtrent det den ser ut til å være, og de er mange, er det helt uaktuelt å ta inn alt på en gang, kanskje aldri.

    Men mange er også i drift mot nye erkjennelsens strender for tiden, såpass langsomt at de ikke merker det. Og det er både i retninger som kan føre til sannhet og visdom, men også drift mot løgnenes havn, for det er fler om vårt sinns bein her, og ikke alle med loslue på viser deg den riktige leden.

 8. La nå Terje Henriksen i fred da for svarte, alle kommentariatets anonyme psykologer (og deres klonende professorer). Eier dere ikke hverken antenner på hodet eller skam i livet? Henriksen kan da vel få pusle med sitt her inne på avdelingen så mye han vil og gjør ikke en potteplante fortred.

  Jeg forsøkte fra dag én når Henriksen lot seg innlegge her å hinte om at det var en grunn til det, men enkelte kan altså bare ikke la mannen i fred. Det er ikke pent, og det bidrar neppe til å heve debattnivået å la mindre bagasjede dra en stakkar ned på sitt nivå og så la dem banke seg flat på rein rutine der nede, ok?

  • Hvorfor skal de la meg være i fred? Det kan hende at utskjellingene deres trigger noen viktige svar her og der. Hvilken avdeling er det du snakker om, forresten? Jeg befinner med hjemme i mitt eget hus og har gjort det i mange år.

   Jeg har heller aldri latt meg innlegge frivillig. Det har alltid vært mot min vilje og altså tvang og har skjedd to ganger. Grunnen til innleggelsene var at psykologer og deres klonende professorer forsøker å bli kvitt Gud, blant annet ved å ødelegge sannheten og introdusere løgner istedenfor.

   Dessuten tror de visst at de kan medisinere vekk Gud. Psykiatriske institusjoner er fullt av åndsparasitter, deriblant psykologer, som skal stjele Gud eller ånder som har Gud, fra pasientene og beholde dem selv Problemet deres er at de som ranes for noe de har fått, får det tilbake igjen, mens parasitter vil bli fratatt alt de har og får ikke noe tilbake.

  • Det var til AF om motstanden mot i det hele tatt å se i retning speilet. Jeg blei kvalm sjøl, og det selv om jeg egentlig ikke burde ha blitt overrumplet på den måten.

  • Mm. Bra artikkel og video, og mye bra lenker å følge også. Kanskje spesielt skuffa over Chomsky i dette klippet, samtidig mener jeg jo at Chomsky er en smule overvurdert, så kanskje ikke likevel.

   Har man først nøstet opp litt og funnet noen poster i løypa, er det jo ingen vei tilbake, men det er grader … Viktig å huske at ikke alt på internett blir sant bare det i tilstrekkelig grad står i motsetning til gjengs oppfatning og Brors propaganda. Det finnes en tilstand der en ihuga konspirasjonsteoretiker flytter fullstendig inn i et bakvendtland hvor normalsynet er like trangt og godt som det var på gammelsiden av speilet, og der ender jakten på sannhet som offer på paranoiaens anti-elite-alter. Men folk må nesten få ta sorteringen selv.

 9. Har flere kommentar på lager,som kommer.En nå om Naom Chomsky,som ble nevnt.
  Institute of Policy IPR sjefsteoretiker.IPR sin agenda er Tavistock agenda,og er relatert til det britiske round table,det som er over Bilderberg.Du finner saklig bekreftelse på » The round table» på Oxford Universitet,Biblioteket der,og et navn som er brukbart å søke på da er Alex/ Alexander May.Chomsky samarbeidet med Kissingers gruppe på 60 tallet,ei gruppe nedsatt av Bilderberg.De jobbet med å utvikle læringsteknikker,og utviklet «det nye venstre»,for å spre kaos ,og fra sin posisjon angripe amerikansk politikk,utmanøvrere Nixon,få inn Gerald Ford,som så tok ordre fra Kissinger,en agent for David Rockefeller.
  (fra kap.7 The true story of Bilderberg group,Estulin,s.59-60 Ei bok han researchet for i over 10 år.)

 10. Takk, Gatekeeper. Søkte opp May på Oxford, men fant bare liste over publikasjoner. Han har utvilsomt skrevet bøker om The Round Table, men om han har egen tilknytning til samme ser jeg ikke noe om her. Hvis det var det du mente. Jeg skjønner muligens ikke helt hva du prøver å si i kommentaren over.

  Dette er publ.listen hans på University of Oxford History Faculty:

  Various articles (2006)
  Emile Noel: A Life for Europe (Lothian Foundation Press: London, 2006) , viii + 133
  ‘Special Issue: ‘Commonwealth Perspectives: Essays in Honour of Peter Lyon» . The Round Table: the Commonwealth Journal of International Affairs 93 (2004) , 499-640
  ‘Empire loyalists and ‘Commonwealth men’: the Round Table and the end of empire’, in British culture and the end of empire (Manchester, 2001) , 37-56
  Britain, the Commonwealth, and Britain’s Applications to join the European Communities (Palgrave: Basingstoke, 2001) , xx + 188
  Britain and Europe since 1945 (London, 1999) , 149
  The Round Table Movement, the EmpireCommonwealth and British Foreign Policy (Lothian Foundation Press: London, 1997) , 600
  ‘The Round Table and the post-war Commonwealth, 1948-66’ . The Round Table 86 (1997) , 95-108

  Bilderberg-boka du referer til får jeg kanskje sjekke ut.

  IPS kjenner jeg jo til, men forstår dessverre ikke utfra kommentaren hvor du plasserer dette instituttet i bildet akkurat nå. Kan du være litt klarere og evt. lenke til noe? Jeg fant ingen side med noe som helst ang. senior scholars på deres nettsted.

  http://www.ips-dc.org/

 11. Nå skrev jeg en god del,men klikket feil,og det forvant.Tar en snarvei.Deler svaret.
  Del.1.
  Enklest: digplanet.com
  Søkeord: The round table movement.
  Se referanser nederst.pkt.6.
  Alex May: Se Oxford University/
  Faculty of History/Staff/Teaching and
  Research Staff A-Z se M for May,Alex.
  Klikk ham,og opp kommer foto og tekst.
  Der klikker du på round table journal
  Opp kommer den offisielle siden.
  Stiftet i Wales 4-6 sept 1909 i
  Plas Newydd,Lord Angelsey`s .

  Se også at Alex May har drevet og jobbet med et oppslagsverk.Blandt andre der er det Lionel Curtis,som stiftet slike grupper.Han var sekretæren til arvingen fra De Beers grunnleggeren i Sør Afrika ( Boer krigen)
  Dette nettverket som går som en rød tråd fra kolonitiden,og til The Commonwealth,utgjør deler av The global government. ( dette sier de selv i boka Our Global neigbourhood,hvor de spesifiserer de enkelte elementene)

  Siden Boka til Estulin nevner Chomsky knyttet opp mot IPS,» brainchild of the British Round Table,så er det spesielt,siden han fremstår som en kritiker og at folk kan tro han er på deres side.Ja,kjøp den boka.Den er full av solid research.Det står ikke så veldig mye om Chomsky,men jeg håper å finne mer i boka om Tavistock av samme forfatter.

 12. Daniel Estulin skriver på side 59 om den gruppa som Kissinger var med i,og som Chomsky jobbet sammen med,som sjefsteoretiker for IPS

  .Gruppa til Kissinger jobba på 60 tallet med å skape» the new left», ogbestod av Alexander Haig,James Schlesinger,og Daniel Ellsberg,og Kissinger.
  Det var Tavistock som bestemte agendaen for IPS,skrev han.

 13. Jeg forakter politikerklassen, makant til maktsykt og menneskefientlig pakk finnes ikke.

  Ine Søreide Eriksen, HitlerBart Eide, stoltenberg, ærna og co. sender stadig folk i krig og serverer løgner ingen unntatt massemediajournalister tror på. PILL RÅTTENT!!!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.