– Opprettelsen av BRICS skremte en del land, sier Rousseff

0

– Enkelte land ble virkelig skremt da vi opprettet BRICS, sa den suspenderte presidenten i Brasil, Dilma Rousseff. Hun er gjengitt i The BRICS Post.

Hun føyer til at de som tror at denne fempartsalliansen vil falle fra hverandre gjør en strategisk og geopolitisk utilgivelig feil.

“The creation of BRICS was an event of unprecedented significance in world affairs. The emergence of BRICS and the G20 group was a peak from the standpoint of multilateral processes and of building a multipolar world,”

BRICS-landa står for om lag en fjerdedel av verdens samlede BNP, eller omtrent det samme som de såkalte G7-landa (målt i kjøpekraft). Alliansen er derfor en virkelig ufordring for de landa som står for den rådende verdensorden, og ikke minst USA.

The New Development Bank, som er BIRCS’ motstykke til Verdensbanken, har allerede begynt å låne ut penger til utviklingsprosjekter.

Det stille kuppet i Brasil kan oppfattes som et forsøk fra USA-vennlige krefter på å reversere utviklinga av BRICS og stoppe alliansens framgang.

Eric Draitser skriver i Mintpress:

RICS countries account for 46 percent of the world’s population – over 3 billion people, as of 2015 – making it the single largest bloc in terms of human capacity among global alliances. The scope of BRICS, combined with its increasing assertiveness as an economic power unto itself, has undoubtedly ruffled a few feathers in Washington and elsewhere in the West.

It should come as no surprise that major moves have been taken in the last 12 to 24 months to undermine each BRICS member nation and destabilize them through political and economic means. …

Two of the principal groups responsible for organizing and mobilizing the demonstrations are the Free Brazil Movement (MBL) and Students for Liberty (EPL), both of which have direct ties to Charles and David Koch, the right-wing, neocon, U.S. billionaires, as well as other leading figures of the far right, pro-business neoliberal establishment.

Både Kina og Russland følger utviklinga i Brasil nøye. Det er ingen tvil om at det myke kuppet i Brasil er en del av en meget alvorlig global kamp mellom G7, og da i første rekke USA, på den ene sida, og BRICS, og da i første rekke Russland og Kina, på den andre.

 

Forrige artikkelGlobal Redesign Initiative – a push to redesign the current world order
Neste artikkelDen kveilete anakondaen
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).