Norge i ny ulovlig krig

96
Det er ikke til å komme fra. terroristene i Syria har vært "våre" allierte.

Regjeringen har besluttet å stille et nytt militært bidrag til koalisjonens operasjon (i Syria). Styrken på omlag 60 soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL. Det norske bidraget vil inkludere norske spesialstyrker. De norske styrkene vil ha base i Jordan. 

Dette står å lese på regjeringens hjemmesider, og det er intet mindre enn en erklæring om at Norge vil gå inn med spesialstyrker i enda en ulovlig krig.

regjeringen al nusra

I strid med folkeretten

Syria er et sjølstendig land og er medlem av FN. Etter FN-pakten er det bare Sikkerhetsrådet som eventuelt kan vedta millitære tiltak mot et medlemsland. Noe slikt vedtak finnes ikke. Den alliansen regjeringen viser til har ingen forankring i FN eller i folkeretten. Det er en sjølproklamert allianse under USAs reelle kontroll, og dens oppfordringer om å sende militære styrker til Syria er ulovlige.

Syrias regjering har da også klart tatt avstand fra Norges beslutning. Det syriske nyhetsbyrået SANA skriver:

Syria denounced the statements made on Monday by the Norwegian Prime Minister on her country’s intention to send 60 special forces soldiers to train what she called “Syrian fighters” under the pretext of fighting ISIS.

An official source at the Foreign and Expatriates Ministry said in a statement to SANA on Tuesday that the Syrian Arab Republic denounces these statements and asserts that any decision that the Norwegian government intends to take in this context contradicts international legitimacy and the Security Council’s resolutions on combating terrorism which call for coordinating with the governments of the states involved in fighting terrorism.

The source said that such a decision constitutes a blatant and unacceptable interference in states’ affairs and a flagrant violation of sovereignty, security and stability, stressing that it cannot be justified by saying that it’s part of combating terrorism since it hasn’t been conducted in cooperation with the Syrian government.

Så Norge fortsetter på den kursen med illegale kriger som den rødgrønne regjeringa og Jens Stoltenberg la opp med sin katastrofale krig mot Libya.

En annen sak er at det også er ren galimatias.

– Koalisjonen har etterspurt denne typen kapasitet og et slikt bidrag er høyt verdsatt. Striden skal kjempes av andre, men vi kan bistå ved å sette dem i stand til å kjempe, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge skal altså gå inn og trene soldater for angivelig å kjempe mot IS. Dette er gjort før. USA vedtok i 2014 å trene opp 5000 soldater til «å slåss mot IS». Det ble brukt 500 millioner dollar på dette programmet, og i 2015 innrømte general Lloyd Austin, kommandant i US Central Command, at de hadde trent opp «fire eller fem».

Og når man først har trent opp disse soldatene, har man naturligvis ingen garanti mot at de tar med seg våpen og kompetanse og går rett inn i rekkene til IS, al Nusra eller en annen av terroristgruppene. Det har skjedd gang på gang.

Pentagon sa i september 2015 at ei gruppe med USA-trente soldater hadde overgitt ammunisjon og utstyr til al Nusra-fronten, som igjen er en avlegger av al Qaida, angivelig i bytte mot fritt leide.

Press fra USA

Det er ikke den minste tvil om hvem som har presset fram regjeringens vedtak om å sende spesialstyrker til Jordan for å delta i krigen i Syria. Aftenposten skrev 8. desember 2015 at

USA har kommet med en formell henvendelse til Norge om å bidra mer militært mot IS. De ber også om at Norge skal bidra i Syria.

 

På det tidspunktet ville ikke Forsvarsdepartementet svare på spørsmål fra avisa om hva Norges svar ville bli. Nå vet vi det. «Fredsnasjonen» Norge skal stille opp i enda en av USAs kriger.

I desember 2015 var FRPs Christian Tybring-Gjedde skeptisk, og fryktet at «Syria kan bli en militær hengemyr for Norge.»

Påstanden om at denne krigsdeltakelsen handler om å «bekjempe IS» er bare et påskudd. For som analytiker Helge Lurås skriver i Aftenposten: «Hittil har opprørerne, inkludert den Frie syriske armé, vært mer opptatt av å bekjempe regimet enn IS.»

I Lybia opptrådte Norge som flystøtte til jihadistisk milits på bakken. Nå går Norge i allianse med tilsvarende krefter i Syria. Lurås har liten tro på at den norske fredsbevegelsen vil være i stand til å stoppe denne nye norske krigføringa:

Jeg tipper den samlede norske fredsbevegelsen toppen klarer å stille to hundre personer til en times demonstrasjon utenfor Stortinget. Slik er det i «fredsnasjonen Norge».

Jeg frykter at han har rett. Og Arbeiderpartiet, som jo ifølge avisa Klassekampen tilhører «den norske venstresida», stiller naturligvis lojalt opp. Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt sier til NTB:

Vi har forsikret oss om at det folkerettslige mandatet er på plass. Norge bidrar i dag til trening av kurdiske soldater inne i Irak, og vi støtter nå utvidelsen av engasjementet til også å omfatte spesielt utvalgte syriske grupper.

Så det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at Norge skal delta i det som i praksis er en jihad mot den sekulære regjeringa i Syria. Dette går ille, det vet vi allerede. Men det er det syriske folket som nok en gang må lide på grunn av imperialistisk innblanding og krig.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


96 KOMMENTARER

 1. Hvilken kontrast er det ikke å lese Steigan og se ham sette de rette ord på hva dette egentlig er, etter at NRK har framstilt det hele som nok ei gavepakke fra fredsnasjonen Norge, hvor Solberg framstår som reineste fredsengelen Gabriel.

  NRK er så dyktig i propagandakrigen nå at selv jeg nesten får et bankende patriotisk hjerte når jeg ser reportasjene deres. Men heldigvis fikk jeg motvaksinen her i dag, takk til steigan.no for å ha reddet meg nok en gang!

 2. Internettet hadde en av sine bedre dager igår, og jeg hørte noe på NRK nyheter om at regjeringen presiserte at støtten ville bli tatt opp til vurdering igjen om noen av disse ahum moderate opprørssoldatene som Norge skulle trene opp skulle finne på å angripe syriske regjeringsstyrker. Husker ikke hvem som sa dette.

  Dette høres ikke ut som å gå inn i en hengemyr. Dette høres ut som å gå på skøyter inn i en hengemyr i blinde med hendene bakbundet med full stridsoppakning. Utfallet er gitt.

  Seksti rådgivere er jo ikke noe som vil utgjøre noen militær forskjell. Dette ser mer ut som en pliktøvelse overfor USA. At vi via denne pliktøvelsen da teknisk sett kommer i krig med enda et muslimsk land ser ikke ut til å plage Errrrna. (Vi behøver en egen bokstav for Bergens-r-en.)

  Oppsummering: Norge er nå i krig med Afghanistan, Libya og Syria. Vakkert, vakkert. Jeg er glad jeg ikke lenger bor i Norge. Før eller siden kommer noen av disse landene vi har angrepet til å angripe oss. Og kremen av forsvaret er jo hele tiden utenfor rikets grenser. Dette kommer til å gå galt en eller annen dag.

 3. Norge bandt seg til masta på den amerikanske holken, da vi valgte å pumpe opp olja for å bytte den i dollar. Samme hva USA finner på må våre villedere bare følge på. Tenk bare hva som vil skje med dem om det går opp for oss at alle disse bokførte verdiene, bare er en luftspeiling. Det kunne bli revolusjon.

 4. Men hvorfor legger de seg så flate og rimmer så til de grader i rævva til Washington? Jeg har forrestn sendt mnail til Erna og spurt hva dette er for noe? Oppfordrer flere til å gjøre det samme. Det er nok mer effektivt enn det den amputerte Fredsbevegelsen foretar seg. Jeg vil tilføye til Steigans artikkel at Norge også trener opp soldater i Afhanistan. Der hopper to av tre over til Al Qaida når de er opplært. Hva logikken i dette blir er visst ingen opptatt av? Det viktigste er å logre for W.
  Norge bryter altså folkeretten uten å hefte seg særlig ved det.

  • «Vi har forsikret oss om at det folkerettslige mandatet er på plass.», sier Huffa. Det må da gå en å gå etter i sømmene?

  • De legger seg flate for Washington fordi de er livredde for hva Washington kan finne på å gjøre mot Norge hvis Norge ikke underkaster seg.

   Jeg gjentar: Norske politikere er livredde. Sikkert med god grunn. De risikerer å bli likvidert av Mossad/CIA. De risikerer at familien blir likvidert. De risikerer at Norge blir invadert av amerikanske «fredsskapende styrker». Og dette vet de.

   I tillegg vil de hjelpe norsk industri, særlig Nammo og Kongsberggruppen og deres underleverandører.

   Det er sikkert også noen norske banker og oljeselskaper som gjør god butikk på den evigvarende krigen «mot terror».

   • I en verden der selv oljeselskaper deltar i kriger på linje med nasjoner er snart ingen mulighet utelukket. Det kommer mer og mer fram i lyset hvem som styrer oss. Selv om pressen ser ut til å ha munnkurv lekker det litt her og litt der. DVS det man leser på blogger som dette kan man lese i avisene utvannet noen måneder etter.

   • Jeg synes også det kan virke som om de er redde. At vi reelt sett ikke har noe valg.

    Sikkerhetspoitisk ser det ut som om vi er fucked fordi de er så en del av innsiden av vårt system.
    Selveste Håkon Lie leverte sikkerhetsklarert informasjon til CIA under den kalde krigen. Hvordan var egentlig utførselen av tungtvannet til Israel?
    Byggingen av Den Amerikanske Ambassaden til Hovseter i Oslo? Ble ikke tomten i realiteten ekspropriert av USA? Motstanderene tapte i Høyesterett fordi det ikke i realiteten var noe sak. En skyggerettsak. De tapte fordi USA kan gjøre slike manøvre. Sjekk det gjerne ut. Ikke så enkelt?
    Er det vårt NATO medlemsskap som tillater dette?

    Tiden er overmoden for å melde oss UT av NATO. Gud forby at Sverige lurkes inn nå..

 5. Så har jeg gått over FN resolusjonen som Norge henviser til, og det er rent uhyggelig at man mener denne hjemler en Norsk innsats i Syria UTEN at Syriske myndigheter inviterer til det. Allerede i 2 avsnitt av FN res. 2249 står det jo:

  «Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, independence and unity of all States in accordance with purposes and principles of the United Nations Charter.»

  Videre står der:
  «Reaffirming that Member States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law.»

  Norsk deltagelse UTEN samtykke fra Syriske myndigheter er en krenkelse av Syrisk suverenitet, som altså både er en del av FNs menneskerettigheter av 1948, men den er også gjentatt og også spesifisert (for god ordens skyld) i FN resolusjon 2249.

  Hvordan Norge mener å kunne bruke denne resolusjonen for å gå inn i Syria UTEN Syriske myndigheters samtykke er derfor en gåte, da denne resolusjonen PÅ INGEN MÅTE gir adgang til det, tvert om sier den klart fra at Staters Suverenitet og territoriale grenser skal respekteres, og at internasjonale lover skal overholdes, men det er altså ikke tilfellet her, så Norge seiler under falsk flag og vil med viten og vilje forbyte seg mot den samme resolusjon de bruker som legitimt grunnlag.
  I den samme resolusjon kan vi også lese:

  «Recalling that the Al-Nusrah Front (ANF) and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida also constitute a threat to international peace and security.»

  Det er en konstatering av at grupperinger som ikke representerer legale myndigheter er en trussel mot den internasjonale fred og sikkerhet. Det er derav opplagt at enhver støtte til noen av de er støtte til terrorisme.
  Mot slutten av resolusjonen fremkommer det også:

  «Urges Member States to intensify their efforts to stem the flow of foreign terrorist fighters to Iraq and Syria and to prevent and suppress the financing of terrorism, and urges all Member States to continue to fully implement the abovementioned resolutions;
  Expresses its intention to swiftly update the 1267 committee sanctions list in order to better reflect the threat posed by ISIL also known as Da’esh;
  8. Decides to remain seized of the matter.»

  På godt Norsk, vi må stoppe land som Tyrkia som er bevist som en aktiv støtte spiller av ISIS, men der hører vi ikke et pip som vitner om noe i den retning, tvert om åpnes nå dørene til Europa etter press fra de samme kriminelle myndigheter som man SKAL bekjempe iht, denne resolusjon.

  Det er altså bare å konstatere at Resolusjons tekstene er tolket opp ned, for tiltakene går motsatt vei av hva resolusjonen ber om, så det hjelper ingenting å vise til at 65 nasjoner deler Norges syn, det viser bare hvor mange land vis myndigheter IKKE innretter seg etter FNs resolusjoner, så det legitimerer ingenting, det gjør bare omfanget av forbrytelser enda større.

  Man kan heller ikke henvise til FN charteret og artikkel 51 om kollektivt selvforsvar, da den KUN hjemler ett «ad hoc» forsvar mot et plutselig angrep, men det er jo ikke det vi snakker om her, Her er det ett planlagt forsvar i den hensikt å bedrive krig, og det er det ingen åpning for i artikkel 51, den sier derimot at så snart dette «forsvaret» er satt i gang, så skal sikkerhetsrådet på banen med den samme beslutningsmyndighet som normalt. (Jeg har satt inn noen punktum i art. 51, så 2 setning skal synes bedre)

  Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, …………until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security………… Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

  Altså er det ren løgn at Norge har noen som helst legal rett til å delta i denne USA ledede koalisjonen, og vi står da foran nok en sak som skulle havnet i Riksretten, men den administreres som kjent av Stortinget selv og kontrol og konstitusjons komiteen,

 6. Det gleder meg stort at det er så mange engasjerte og kunnskapsrike lesere som har skrevet inn kommentarer til dette nye forsøket på å forsterke NATOs kontroll over denne delen av verden (jeg ser da bort fra det siste). For meg har dette også en sammenheng med det som skjer i Europa, der NATO (les gjerne «USA») har presset på i flere år allerede, for å hindre Russland i å forbli en stormakt. Siden det ikke ser ut som om verken Klassekampen eller Pål vil ta inn denne artikkelen min, setter jeg den derfor inn her – dette er to sider av samme sak.

  Forsvarets langtidsplan
  Avisene renner over med likt og ulikt fra utkastet til Forsvarets langtidsplan, som skal legges fram i juni. Det er de samme frasene som kommer fra de aller fleste som promoterer dette: Vi trenger de 52 nye kampflyene, og vi må heller ikke legge ned beredskapen på bakken eller sjøen. Derfor trenger vi mere penger – det er ikke nok det man foreløpig tilbyr.
  Sjølsagt må vi kunne forsvare Norge – ut fra rimelige perspektiver. Men hvem skaper de perspektivene som brukes nå?
  Russland brukes jevnlig – så ofte at jeg tror flere enn meg lurer på om det kanskje ikke er tilfeldig at det som har skjedd i Ukraina, har skjedd akkurat disse siste årene. Og det er ikke tilfeldig at strategene bak har visst hvor de skulle såre, slik at det landet som kanskje i større grad enn noe annet har vist at de er våre venner (jeg sikter til hjelpen og tilbaketrekningen fra Finnmark i 1945), er de som stadig igjen får mistenksomhetens lys rettet mot seg. «Russland har økt sin militære styrke, og de har vist vilje til å bruke militær makt i politiske spørsmål» (Torbjørn Bongo i KK23.04.).
  Også mot Norge, høres det ut som, om de aldri tidligere har gjort det.
  OK, hvis vi trakasserer Russland kan de kanskje bli ubehagelige. Sannheten er likevel at det er det motsatte som har skjedd – russerne har ligget lavt i forhold til Norge så lenge vi ikke har utfordret dem. Men for å sette litt fart i det er det jo kjekt å gjøre det av og til….. tenker visst noen.
  Planleggingssentralen ligger sjølsagt et helt annet sted enn i Norges hender – nemlig i den «forsvars»organisasjonen vi dessverre er medlem av, og som er styrt av helt andre krav og forventninger enn det Norge stiller. I flere år nå har NATO, delvis med bistand av stand-in-organisasjon EU, jobbet hardt for å få kontroll og makt lengre østover enn man hadde tidligere – på tross av tidligere løfter til president Gorbatsjov. Det var folk å samarbeide med i Baltikum og Ukraina, folk med små skrupler, så på tross av motstanden til store grupper i Øst-Ukraina som har fått en del hjelp av Russland, har Vesten forflyttet seg mye lengre og fastere enn den russiske stormakten m/allierte har satt pris på.
  Det er utelukkende dette som nå styrer norsk forsvarspolitikk – vårt medlemskap i Nato; og EØS. Bedre ble det sjølsagt ikke da den nye generalsekretæren i Nato ble norske Jens Stoltenberg, som til og med jobber for samarbeid med GCC, en gruppe gulfstater (altså arabiske) med diverse «forsvars»aktiviteter i den delen av verden – f eks en mulig ny bombing av Libya.
  Uansett hva Nato og EU vil finne på i sånne sammenhenger, har Norge ingenting de skulle sagt. Det var derfor svært patetisk å se på Søndagsrevyen 23.04., der en av delegatene på FrPs landsmøte skulle illustrere hvor sikre de var på å skaffe penger til sterkere norsk forsvar: Han satte en hånd foran seg for å «stoppe invasjonshæren», og deklamerte: «Stopp! Vi skal sjøl slåss for vår frihet!»
  Tror FrP-erne virkelig at det er sånn det foregår i 2016?
  Å nei, vårt «nye» forsvar skal nok ikke bygges opp ut fra Norges behov, men ut fra Natos – som inkluderer Norges tilpassete forsvar. Vår beliggenhet er strategisk viktig, og vi er lydige; det er våre største aktivum.
  Natos behov er USAs behov, enten det er nå når relativt moderate Obama går inn i sluttspurten, eller – måtte gudene forby – Donald Trump eller Hillary Clinton ender opp som USAs neste president.
  Det er seriøst skummelt, spør du meg. Vi burde slå full alarm.
  Uansett – vi kan ikke basere vårt sikkerhetssystem på hvem som er president i USA. Følger vi Nato videre, er det nettopp det vi gjør.

  • Takk til deg, Pål Steigan og legger til Lars Bern, ved denne artikkelen:
   https://anthropocene.live/2016/05/04/the-new-cold-war/#comments

   Det hele demrer takket være dere. Alt flere skulle engasjere seg i denne «pågående» krigen som Nato, les United States of Amerika står som ledere av – via sine oligarker, EU, et stilltiende FN – og nå til og med lille Norge som strategisk område (du nevner dette) er en del av.

   Hvor blir det av et nytt norsk parti som tar et oppgjør med dette? Offentlig!

 7. Det er ikke bare her i Steigan-land at folk er i mot dette. Det er sjeldent man ser kommentarfelt (der de fortsatt er tillatt) som er så samstemte om at dette er en idiotisk/ulovlig/umoralsk/kortsynt.

  Kommer de til å trene norske statsborgerne som dro på ‘eventyr’ til Syria? Det vil kutte ned på språkproblemer og lønna kan gå rett inn på norske kontoer. Dette selvsagt kun hvis de først blir spurt, og de sverger på at de tilhører moderate grupper.

  • Mange innen Forsvaret er også mot det, har jeg faktisk hørt. Faktisk er også ganske mange innen det amerikanske militæret motstandere av elitens vanvittige krigskampanje mot Syria o.a. land, og deres tendens til å væpne og trene opp IS o.l. «moderate opprørere».

   Jeg håper de norske idiotene som er stupide og/eller onde nok til å dra til Syria for å kjempe mot Assad, kommer hjem i kister.

   • ….i kister. … sjansen er vel like stor for en ny Gladio-operasjon om en stund, der de på uforklarlig vis reiser gjennom hele Europa uten å bli oppdaget, Gudene må vite hva slags støtte de allerede får fra etteretnings-miljøer. (ah . konspirasjonsteori igjen!)

 8. Det händer understundom att Sverige (dess akademi) ger Nobelpriset till sig själv. Det ska bli spännande att se om detsamma händer med «fredspriset» till hösten, dvs att det går till Norge?

 9. Løgnen Norge bevisst presenterer for det norske folk er at Norge skal bekjempe IS. Brende og den norske regjering gjentar stadig at Assad skal ‘fases’ ut før IS kan bekjempes. Norge er med i denne USA-ledede koalisjonen på 60 land hvor alle har som uttalt politisk mål å styrte Syrias legitime regjering og dens president, Bashar Al- Assad. Koalisjonen har imidlertid kalt kampen mot å styrte Assad «å bekjempe IS». Det absurde er at de uten å blunke har uttalt at det kan ta opp mot 25 år å bekjempe IS- og USA opplyser i samme slengen at IS har vokst til det dobbelte i løpet av det første året denne koalisjonen har ‘bekjempet’ den. Et grelt eksempel på dette er at IS klarte å innta Palmyra i 2015. 4000 terrorister, over hundre tungt bevæpnene militære kjøretøy klarte ‘usett’ å bevege seg gjennom store ørkenområder. Da jeg var i Palmyra nå i april spurte jeg en syrisk militær offiser hvordan dette var mulig. Svaret var kort: Amerikanske fly var over området…Så hardt har denne USA-ledede operasjonen i navnet kalt oppdraget å ‘bekjempe IS’ at da den syriske hæren med hjelp fra Russland gjenerobert Palmyra bare uker før jeg var i Palmyra’ var reaksjonen i vesten påfallende. De var helt stille- ikke et ord ble sagt om at denne bragden fra den syriske hæren var fantasisk. flere hundre syriske soldater ble drept- først i forsøket på å hindre IS å trenge inn i Palmyra så i gjenerobringen av byen. Flere hundre sivile ble halshugget, massakrert, drept. Da jeg var i Palmyra hørte vi drønn fra russisk minerydding. Røyken lå lavt rundt hele området. 3000 miner hadde IS klart å få inn i Palmyra. Store våpenlagre ble funnet, massegraver. IS hadde laget et sinnrikt system slik at når soldater nærmet seg byen ville hele byen eksplodere. Dette ble oppdaget og derved forhindret. Hele byen er totalt ødelagt. Hvorfor denne tausheten? Svaret gir seg selv. Palmyra var et stopp på vegen til Damaskus. Panikken i vesten er nå at etter Russland inntreden i krigen mot terror på invitasjon fra den syriske regjeringen, er det blitt laget ‘kjepper i hulene’ og vanskeliggjort koalisjonsens planer med å styrte Assad. Kerry sa i forbindelse med denne våpenhvilen at lykkes ikke den lykkes hadde USA en PLAN B. PLAN B er intet annet enn PLAN A. Assad skal styrtes. Lavrov ba ‘verdenssamfunnet’ å oppfordre Tyrkia å stenge grensene mot Syria ved hjelp av en internasjonal brigade. Hva har nå skjedd etter våpenhvilen som kom i stand på initiativ fra Russland? IS har igjen vokst. Det har de siste dagene kommet over 6000 terrorister inn fra Tyrkia til Aleppo som nå står i brann. Det brukes gassbeholdere fylt med sarin som våpen mot sivilbefolkningen, bomber, raketter, sykehus er angrepet, bydeler angrepet, flere hundre sivile er drept de siste to ukene. Angrepet mot Aleppo er det verste angrepet i de fem årene vesten har invadert, terrorisert, drept, massakrert, sanksjonert og ødelagt hele Syria med kun et mål for øyet: Å styrte Assad og fragmentere Syria i biter- altså utradere Syria som stat. USA og allierte har ikke lykkes med dette ved hjelp av leiemordere fra over 80 land. Nå skal ‘NYE IDEER OG BEDRE LØSNINGER’ iverksettes. USA har sendt over 300 spesialsoldater ulovlig inn i Syria. Norge følger etter med 60 spesialsoldater. Oppdraget Norge dekker seg bak er i utgangspunktet absurd og MEGET farlig. Norge skal ‘trene’ spesielt utvalgte syrere i Jordan med mål å få disse til å bekjempe IS inne i Syria. IS og andre terrorgrupper kontrollerer grensene mellom Syria og Jordan. Hvordan skal ‘våre syriske venner’ eller terrorister som vi andre kaller dem, klare å trenge igjennom dette terrorbelte av terrorister ved å forklare dem at vi skal inn i Syria for å bekjempe dem?….Det finnes ikke en terrorgruppe i Syria som bekjemper IS – alle kriger mot den syriske hæren. Alle får betaling for dette. Ingen terrorist jobber gratis. Da bør spørsmålet stilles den norske regjeringen. Skal våre skattepenger gå til å finansiere terrorgrupper i Syria? Det gjør de forsåvidt allerede- riktignok under dekke av ‘humanitær bistand’. Er denne siste utviklingen begynnelsen på krigen lik begynnelsen på krigen i Vietnam? Å først sende spesialsoldater – så mange at de tilslutt utgjør en hær….?

 10. Dette er eventyrpolitikk av verste slag. En krigslek med døden til følge. Og som nå har vært NATOs linje helt siden George Bush. Og jeg synes det norske regimet mer og mer ligner en slags framskutt 007-agent som opptrer på vegne av et eller annet lugubert organ «over there» i tråd med alle de særinteressene i amerikansk administrajon, militærvesen og etterretning som opptrer i Bourne-filmene.
  Jeg håper Stortinget er i stand til å stoppe det, men har liten tro.
  Men i denne sammenhengen kunne det også være av interesse å vite litt mer om hvordan globaliseringsselskapene ser på situasjonen. Hvor mange av disse selskapene tjener egentlig gode penger på situasjonen i Irak, Libya og Syria? Er det slik at disse selskapene egentlig tjener så fett på folks lidelser i disse områdene at de bare ønsker seg mer, og mer å slå kloa i for å tjene egne interesser? Finnes det noe materiell om dette?

 11. Takk for nok en gang å gi meg de rette setningene når jeg må forklare hvorfor regjeringen er en gjeng korrupte kriminelle svin, og at denne type krimenelle ikke kan bekjempes med ord elle dialog men at vi må ut i gatene og kreve de avsatt.
  Jeg som borger av dette landet kan ikke la disse utgi seg for å representere meg….

  • Dette har du helt rett i, Asbjørn. Rasonelle argumenter fungerer ikke mot disse syke svina. Ideelt sett skulle de vært stilt for retten. Det burde vært en smal sak å bevise skyld i brudd på folkerett og grunnlov blant fremtredende politikere. Dessverre har jeg ingen tiltro til rettsystemet vårt. Rødt forsøkte vel på en politianmeldelse i forbindelse med Libya-krigen, men det ble selvsagt forkastet av riksadvokaten.

   Det eneste som kan fungere er folkelig makt. Eliten ler av oss. Vi må ut på gatene og demonstrere og skremme dem, og få dem til å pisse i sine egne bukser av ren frykt. Tiden er overmoden, og dette burde være klarsignalet!

 12. Takk til Pål for et godt og Klart innlegg. Men… reint antisemittiske kommentarer gjør seg dårlig i kommentarfeltet. Se innlegg fra John Eiliv Rindøien.

  • Det var ikke antisemittisk. Han kommer med noen påstander. Det hadde riktignok vært fint om påstandene var kildebelagte, men antisemittiske er de absolutt ikke.

   Når det er lov å kritisere andre folkeslag, må det også være lov å kritisere jøder. De kan ikke være fritatt for kritikk.

   Og er det lov å f.eks. spre løgner om syrere, må det også være lov å spre løgner om jøder.

   • «Syrere» er en nasjonalitet, i motsetning til «jøder», som nå er et helt utydelig begrep – og som dessuten er svært historisk belastet, i alle retninger (f.eks. misbruker sionistene at begrepet har vært misbrukt og misbrukes av andre). Begrepet bør derfor unngås, til fordel for mer presise betegnelser.

    • Jeg pleide å argumentere akkurat slik du her gjør. Jeg betraktet «jøder» som noe veldig heterogent, som et uklart og vagt sammensurium av forskjellige folk med forskjellig identitet, et upresist og utydelig begrep som både betegnet en religiøs tilhørighet og en samling mer eller mindre beslektede folkeslag og konvertitter. Og dette er forsåvidt sant. Men faktum er at israelere selv kaller Israel for en jødisk stat, og det er også et faktum at det finnes en jødisk identitet. Mange jøder har selv en veldig sterk jødisk bevissthet, og de fremhever sin egen jødiskhet — enten de biologisk sett er i slekt med hverandre eller ei.

     Da må vi forholde oss til dette, og også forholde oss til at «antisemitt»-merkelappen i tide og utide blir klistret på folk som simpelthen er frekke nok til å kritisere israelsk utenrikspolitikk eller Israels behandling av palestinere m.m.

   • Det er lov å kritisere alt, jøder inkludert. Men begrepet er upresist og/ eller helt ubrukelig i mange sammenhenger.

    Det er ikke lov å spre løgner om noe. Skal vi ha noe som helst dekning for all vår moralisering og indignasjon får vi forsøke å holde oss for gode til juks, ellers kan i grunnen bare de etablerte maktnettverk og -personer bare få holde på videre selv. Lyve kan vi vente med til i avhør.

    Men sånn ellers jo forsåvidt også ordet «antsemittisk» blitt akkurat like ubrukelig som «jøde», mens f.eks. «zionist» og «bankster» ser ut til å unngå full begrepstømming på en god stund enda.

   • Jeg har vanligvis ikke overskudd til å være moderator. Derfor hender det at sånne folk klarer å forsøple en stund. Derfor er det veldig fint at jeg får tips av leserne, slik som nå.

 13. Rindølens innlegg viser bredde i forvirringen her inne. Til Steigan: Hvem er det Syrian Arab Republic representerer, rent folkerettslig? Hvilket «land» er det man går til krig mot når man bekjemper IS?

 14. Norge skal trene opp IS o.a. «moderate opprørere».

  Vesten forbereder seg på en invasjon og en total ødeleggelse av Syria. Det de trenger nå er et falsk flagg-angrep som Assad kan få skylden for. Da har de påskuddet for å sette igang WW3.

  Legg merke til hvordan Assad demoniseres i norsk presse nå. Hvordan avisene våre løgnaktig påstår at han står bak IS.

 15. Syria og Russland har min støtte i kampen mot Norge og resten av ondskapens krefter.

  (Og med «Norge» mener jeg spesifikt de politikerne og byråkratene som har bestemt at norske soldater skal delta i denne skitne, onde krigen mot hedersmannen Assad.)

 16. Jeg deler mistanken til KZ om at vestmaktene nå forbereder WW3. False flag, ja, muligens et nytt gassangrep.

  Jeg spør forsamlingen her: Vi er enige om situasjonsbeskrivelsen. Hva skal vi gjøre? Gjøre, ikke skrive. Gjøre.

   • Gi alle potensielle rådgivere Krig og Fred? 1984? Johnny fikk gevær? Lese høyt for dem?

    Spørre hva veteranene fra tidligere raid og okkupasjoner synes?

    Snakke høyt om det, på butikken, på jobben, ved middagsbordet.

    Skrive korte innlegg i lokalavisa.

    Stimuler folk til å finne ut av ting selv. Det er jo bare noen tastetrykk unna.

    Snakk om MAD og NUTS, det ikke en gang akronymene er til å ta feil av.
    http://sites.psu.edu/mariacosma/2012/12/06/mad-and-nuts-about-nuclear-weapons/

    Hvis ingen sier høyt at keiseren er naken, så ender vi til slutt opp nakne alle mann.

 17. «Norge i ny ulovlig krig»

  Dette er alvorlig. Alt norske soldater gjør i Syria, inkludert «trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper» uten aksept fra Syria, er krigsforbrytelser. Resten av verden utenfor USA-NATO vet dette.

  Videre er regjeringens beslutning igjen – som for Libya-bombingen – i strid med Grunnlovens § 25, som sier: «Landvernet og de øvrige tropper som ikke kan henregnes til linjetroppene, må aldri uten Stortingets samtykke brukes utenfor rikets grenser.».

  «Stortingets samtykke» betyr her stortingsvedtak i Stortingssalen, etter ordinær debatt med referat, samt innsynsmulighet i den åpne debatten for det norske folket via publikumsgalleriet. At dette vedtakstrinnet kuttes ut blir umiddelbart et demokratisk problem: Det norske demokratiet undergraves, svekkes, fjernes.

  Den grunnlovsstridige Libya-bombingen ses her å ha skapt en demokrati-fjernende presedens. Nå styrkes presedensen ytterligere.

  Det blir lett å imøtegå og avvise regjeringens krigsbegrunnelse på hjemmesiden til statsministerens kontor: «Det kollektive selvforsvaret av Irak gir et folkerettslig grunnlag for å ta denne kampen også i Syria. Sikkerhetsrådets resolusjon 2249 understøtter dette, sier utenriksminister Børge Brende.» – Dette er ganske enkelt ikke riktig.

  Jf. f.eks. FN-paktens artikkel 51:
  «Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner, inntil Sikkerhetsrådet har truffet de tiltak som er nødvendige for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Tiltak som et medlem treffer under utøvelsen av denne rett til selvforsvar skal øyeblikkelig meldes til Sikkerhetsrådet og skal ikke på noen måte innvirke på; Sikkerhetsrådets myndighet eller plikt etter denne Pakt til når som helst å treffe slike tiltak som det finner nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet.»
  – Jf. http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/FN-pakten/FN-pakten

  Det er altså for Norges del som undertegner av FN-pakten, opp til FNs sikkerhetsråd å vedta «et folkerettslig grunnlag for å ta denne kampen også i Syria». – Det er ikke opp til Børge Brende (eller Gerna Smørberg).

  I fravær av reaksjon fra Stortinget eller Stortingets konstitusjonelle avdeling, er det nå opp til norsk publikum å holde regjeringen ansvarlig for disse grove og direkte livsfarlige bruddene på både internasjonal lov og Grunnloven.

  Lovbruddene kan føre til at Norge angripes i potensielle internasjonale kriger mot NATO.

 18. Smart at en gjeng norske idioter skal til Jordan for å trene opp islamistiske terrorister som kjemper mot en lovlig valgt, fredelig, sekulær statsleder som har mer enn 70% oppslutning i det syriske folk.

  Et samlet norsk Storting stiller seg bak den totale ødeleggelsen av Syria. Det er null debatt om vedtaket, og det kommer ingen innvendinger. Alle er enige om at det er kjempesmart å ødelegge Syria enda mer ved å trene opp IS og resten av de «moderate rebellene» som har fått hundretusenvis av tonn våpen fra USA.

  Måtte norske politikere brenne i Helvete.

 19. Norge skal på ny delta i en ulovlig krig, men hvorfor er politikerne på venstresiden så stille?

  • Som de på høiresiden og de i sentrum: Feige, onde, marionettaktige, korrupte, grådige, spyttslikkende, hyklerske, selvgode, manipulerende og fullstendig abdiserte i alle store spørsmål, i tilfeldig rekkefølge, kan muligens være noen stikkord å begynne med i analysen?

   Onde tunger vil ha det til at de bare er fryktelig uintelligente, men man bør ikke høre for meget på menneskesnakk. Det er noe av det mest upålitelige som finnes.

   Dersom det skulle vise seg at de allikevel er for enkle til å straffes, har vi Lex Breivik om tvungent psykisk helsevern.

 20. Som vanlig er det snudd opp ned på alt. Al-Assad er sannsynligvis en av de mest oppegående politikerne verden har å by på, og som han selv sier i et intervju med RT for noen år siden, er det uten tvil slik at de vestlige kreftene som ønsker ham av banen bedriver «proxy warfare» mot Syria fordi Al-Assad sier nei til dem dersom det globalistene foreslår ikke er i Syrias interesse. Nå blir også Norge en del av dette krigsproxynettverket for USA. Fytte rakkern! Som KZ skriver lenger opp her, jeg håper også at alle idiotene som jobber i drittsekkenes interesse kommer hjem i kister, Erna, Børge, Ine & co inkludert. De skulle stilles for riksrett for de løgnaktige handlingene sine og for massemordene de er med på å begå.

 21. Bjørgulv Braanen stiller seg vel meget positiv til dette norske bidraget?

  At Ronny Kjelsberg og resten av Norges «skeptikere» gjør det, tar jeg for gitt.

 22. Jeg fikk ikke nettet til å samarbeide og innlegget mitt forduftet. Jeg førsøker en gang til:

  Svar til AF:

  (Jeg får ikke til å benytte svar-funksjonen, men må skrive er nytt innlegg. )

  Hva jeg synes må gjøres? Jeg synes Oslo-regimet bør styrtes. Revolusjon. Væpnet revolusjon, eller, om dere vil, væpna revolusjon. Tømme UD, FD, JD og FD for overløpere. Få på plass en revolusjonær, republikansk administrasjon, som kan få Norge ut av NATO og EØS. Gjenreise norsk suverenitet. Vi er et land, en nasjon, ikke en amerikansk koloni. Vi behøver politiske ledere, ikke overløpere. Hente våre soldater hjem. Bortvise utenlandske soldater og militære rådgivere. Organisere en folkemilits med en reell almen verneplikt for menn og vernerett for kvinner. Bryte de diplomatiske forbindelsene med USA og Israel. Anerkjenne Palestina som eneste legitime statsdannelse mellom Jordan og Middelhavet. Gjøre det ulovlig og forbundet med strengt straffeansvar for norske statsborgere å delta i militære operasjoner utenfor rikets grenser (forbudet må omfatte norske soldater). Gjenopprette et solid, ekte og vennskapelig forhold til Russland, som ikke er en trussel mot Norge. Gjenopprette like solide, ekte og vennskapelige forbindelser til Kina, Syria, Iran og Hizbollah, fordi det er disse (pluss Russland) som i praksis hindrer en tredje verdenskrig og som allerede beskytter oss mot galskapen som syder og koker i Washington og Tel Aviv. Invitere de andre nordiske land til et forsvarssamarbeide om de også forlater NATO. Så vil jeg gjerne ha en frihandelsavtale og radikale lettelser i visumprosedyrene med Russland og Kina. Da vil Norges økonomiske fremtid være sikret. Jeg sitter nå på landsbygden i Nordvestkina i hjembygden til min kone og skriver dette. Jeg kan avlyse alle spådommer om økonomisk krise i Kina. Det som skjer nå i Kina er en omstilling, der kapitalen ikke lenger vokser eksponensielt i de store byene langs østkysten, som Shanghai. Den eksponensielle veksten skjer nå innover i landet. Den kinesiske økonomien vokser fortsatt, og den vokser med rakettfart. Levestandarden blandt bøndene langs silkeveien er i ferd med å ta igjen Gimletoppen og Ullernåsen, om man skal måle efter tettheten av Porscher og Merser. Derfor vil jeg gjerne ha mandarin som obligatorisk første fremmedsprog i norsk almueskole fra første klasse av. Kinesiske tegn er våre venner. Se gjerne http://196.holst.no/ og http://195.holst.no/

  Om venstresiden blir med på dette, vil det være enkelte punkter vi vil være uenige om efter revolusjonen. Jeg vil gjerne ha langt mindre skatter og avgifter og jeg vet sånn omtrent hva dere mener om skatter. Derfor foreslår jeg bindende folkeavstemninger om disse tingene vi måtte være uenige om efterat revolusjonen er fullbyrdet og formann Steigan hilser folket fra slottsbalkongen 17. mai. Ja det blir vel først i 2017.

  Det er i grove trekk hva jeg synes bør gjøres.

  Da spør jeg igjen forsamlingen hva dere synes bør gjøres. RSVP

  • «Den kinesiske økonomien vokser fortsatt, og den vokser med rakettfart.»

   Jeg vil heller si at den kinesiske gjeldsøkonomien vokser med rakettfart, men dette er jo et globalt problem, selv om Kina er i ferd med å ta teten. Gail Tverberg har også vært mye i Kina, og samarbeider med petroleumsinstituttet ved universitetet i Beijing. Så hva du ser er kun overflaten, mens Tverberg ser i dybden. Ved utgangen av året kan Kina bli verdens mest forgjeldede land ifht. BNP.

   – Debt: The Key Factor Connecting Energy and the Economy: https://ourfiniteworld.com/2016/05/02/debt-the-key-factor-connecting-energy-and-the-economy/

   • Som Dick Cheney bjeffet en gang: Gjeld har ingen betydning.
    Ikke for de som sitter på seddelpressa. Fra 1945 til nå har dollaren dominert, først knyttet til gull, så til olje. Det er i ferd med å skifte, og USA vet det.
    Alt som skjer i Midt-Østen er knyttet til dette.
    For den internasjonale finanseliten spiller det sannsynligvis liten rolle, de satser på den til en hver tid vinnende side. For dem er det det samme hva en kaller systemet, bare de får holde på med sitt. Og det får de av kineserne.

    • UNDERSKUDD betyr ingen ting, var det han sa. Men det samme kan sies om gjeld, så lenge den er denominert i det samme som pengene du trykker.

  • Glem praten om revolusjon og krig. Revolusjonsromantikken er basert på revolusjoner som har blitt anerkjent, bifallt og dyrket av pressen . Det er alltid rettlederene av pressen som står bak revolusjonene, og pressen deres er den legitimerende faktor. MAO, har du ingen presse har du heller ingen til å anerkjenne revolusjonen.

   Det er fortsatt mye igjen å forstå før man kan være verdig motstand mot dagens regimer. Ikke minst er det så farlig at man burde bygge opp motstand globalt, for å kunne overta samtidig.

   Av alle fag er det økonomi som det skorter mest på. De dyktigste kapitalistene har da antagligvis skoleringer som kun er private. Man må opp på deres nivå.
   Men man kan også lage politikk som fratar dem deres riggede marked, Former for regionalisme burde innføres. Ettersom monopol har vist seg umulig å bli kvitt, kartellvirksomhet kan være umulig å avsløre, så kan man stykke det globale marked opp i regioner hvor utøvere har løyve til kun de regioner hvor de holder til.
   Men det kan være enklere tiltak – Ros globalistene og internasjonale selskap opp skyene, fortell dem hvor fantastisk flinke de er og skattlegg dem til handikapp nivå. (Det er sånn humor de liker) Og når de kommer med sine bestikkelser, la det være veldig lønnsomt å avsløre slikt. Sannhet og lovlighet må gies gunstige forhold.

   Å lage nye politiske partier med nasjonale interesser som hovedsak, er det som den globale bølgen burde omhandle. Forhold til ideologi, etikk og religion burde gjennomgåes på en radikal måte. Man vil da få venner over hele verden blandt dem som har ett reellt forhold til suverenitet.

   • Vi må først bryte det monopolet som utøves over bevisstheten vår. Som den evige skoleavhopper jeg er, glemmer jeg gang på gang at det ikke er noe annet å hente der enn «karrieremulighter». Jeg studerer ikke for å bli noen annens instrument, jeg gjør det for å forstå mer.

    Jeg forsøkte meg på sosiolog, men for meg ble det tydelig at alt handlet om «pæeng», så jeg gikk til samfunnsøkonomi. Det var en nedtur, for å si det mildt. Allerede under innledningsfordraget til Jørn Rattsø, var det tydelig at det var full dissonans mellom det som ble presentert og verden der ute.

    Så jeg la ut på internettvandring, og fikk orkesterplass til «finanskrisen», og en enorm mengde veldokumentert kunnskap, som gjør at jeg i dag er mye mer optimistisk enn jeg var for bare fem år siden.

    Jeg tror faktisk det er mulig at mange nok kan klare å koble seg fra «the Matrix» uten å bli oppdaget, til at det utgjør en forskjell.

    Forrige gang jeg var så optimistisk var da jeg haika rundt, og oppdaget hvor uendelig mange gode mennesker det er der ute.

    • Bøying av «finanskrise»
     En finansskandale, flere finansskandaler, alle skandalebankene.
     På fem år har 16 bankgiganter punget ut 2500 milliarder for sine «krise-synder» – skrev DN i 2015. Litt av et begrep dette famøse ordet, «krise-synder» – før benevnt som finanskrise. Ikke så rart da NorgesBankInvestMent eier samtlige, i stort og smått. Her er top 16 på WallStreets «unmusical» billboard list:

     Bank of America – 64,05
     JPMorgan Chase – 32,91
     Lloyds Banking Group – 15,62
     Citigroup – 14,75
     Barclays – 12,19
     Royal Bank of Scotland – 10,90
     Deutsche Bank – 9,37
     HSBC – 8,90
     BNP Paribas – 7,76
     Santander – 6,94
     Goldman Sachs – 6,13
     Credit Suisse – 5,85
     UBS – 5,41
     National Australia Bank – 2,82
     Standard Chartered – 1,00
     Société Générale – 0,94
     Samlet beløp i antall mrd. Britiske pund. – 205.5

     Nå satser altså vi og nevnte orkester på på krig for å kontrollere andre nasjoners ressurser. Noen verre?

     • Jeg antar at de ikke våger annet. De vet inderlig godt at den dagen det går opp for det norske folk at oljefondet er en illusjon, at aksjemarkedet bare var en våt drøm og ingen lenger får store nok lån til å løse inn de forgjelda husa våre, er det slutt på dem.
      Hvis petrodollaren går under, er produksjonsapparatet vårt i stand til å takle det?

  • Holst, Jeg synes for så vidt mye av dette høres ut som fremragende forslag, og i bunnen ligger alt som har å gjøre med løsrivelse fra de ulykksalige institusjonene NATO og EU, som nå binder oss på hender og føtter og til andre folks morkne master. Før dette trinnet er gjennomført er det meste av det andre fremdeles nærmest umulig. Det er da også blant de minst kontroversielle og minst problematiske punktene i forslagspakken din, slik jeg ser det. Og en drøm vi deler med veldig mange.

   At Oslo-regimet (et godt uttrykk, for øvrig) skulle gjøre dette, eller fullstendig avgi sin makt etter kun gemyttlige oppfordringer, er selvfølgelig dessverre like usannsynlig som alle andre forestillinger om dramatiske og raske regimeskifter uten bruk av den vold du åpent tar til orde for. Og ikke er Oslo-regimet spesielt ensomme i sine lønnkamre heller, de nevnte surringer til NATO-masten er mangfoldige og med gordiske knuter. Vi vet hvordan den gamle makedoner løste slike.
   Det moralfilosofiske fjellet som er knyttet til dette temaet er stort, og antakelig såpass godt erkjent av de fleste her at jeg ikke går inn på det en gang, bare fastslår at mange med stor sympati for sak av ulike årsaker vil reservere seg mot å støtte metode. Og at det i praksis er skrint med eksempler på at ikke regimer som åpenlyst har tatt makten med vold må og vil forsvare den med mer vold etterpå.

   Og i.o.m. at jeg får inntrykk av at du ser for deg at hugget må/ skal skje ganske raskt, og man derfor dessverre umulig kan ha tid til å vente på at et stort flertall av befolkningen er kommet så langt i sin oppvåkning, sitt engasjement og sitt samarbeid på tvers av tradisjonelle ideologiske kløfter at de gir en slags prinsippiell, demokratisk ryggdekning til dette ved fysisk tilstedeværelse i stort nok antall, er det mer presist å kalle det du vil gjøre for et væpnet statskupp utført av en mindre gruppe, enn for en revolusjon. Det er imidlertid mange små og større revolusjoner i gang allerede som helt sikkert i gitte, hypotetiske post-kupp-scenarier ville kunne få mer både kjøtt og fart på bena.

   Men det var dette med bindinger og regimets teknologiske og fysiske (voldsbaserte) overmakt, da. Det er som du vet flere nivåer av beredskap for å forhindre deg i å utføre et væpnet kupp. Medmindre du har folk på innsiden som gjør at det ikke blir uoverkommelige problemer på ett eller flere av disse nivåene, er det umulig uten en rent militær operasjon i en størrelsesorden vi forbinder med nasjonalstater og flernasjonale allianser, mer enn med mindre geriljagrupper/ militser. Med den grad av lydig servilitet landets politiske ledere navigerer etter andre stjerner og striper enn dem vi kan se på vår egen nattehimmel, må vi ta som utgangspunkt at amerikanske styrker på norsk jord er helt klare til å iverksette en av flere ferdige planer for krisehåndtering i den 51. amerikanske delstaten, og at fienden du i så fall tar mål av deg til å overliste og nedkjempe militært er USA. De har riktig nok gått på mange ydmykende smeller mot presumptivt dårligere rustede motstandere før, men dóg. Det er nok å be om å bli invadert og satt under direkte administrasjon. En tanke her er jo at kanskje nettopp det er et mulig foreløpig delmål i seg selv, bare for å få ristet liv i litt flere. Men klarer du noensinne å få kastet yankee’ene ut igjen da, i så fall?

   Og hvis vi er enige så langt, trenger jeg å forstå bedre hva du egentlig spør etter.

   Lodde stemningen for å finne ut om det er noe voldspotensiale i forsamlingen, bare? Jeg må gå ut fra at du ikke forventer at handlingsorienterte lesere skal gi seg til å konspirere konkret med formål kupp, og umiddelbart begynne å utveksle idéer om ammunisjonstyper og alternative fluktruter i kommentarfeltet til Steigan.

   Diskusjoner om hvilke drastiske tiltak som bør prioriteres, hva som er idealsamfunnet osv., tar egentlig utgangspunkt i en allerede vellykket maktovertakelse fra en eller annen enkeltgruppe eller koallisjon av grupper, men i praksis ligger kuppet, eller den mer eller mindre velbegrunnede forestillingen om kuppets umulighet foreløpig mellom oss og det fremtidige mulige handlingsrommet.
   At mange her er enige i mange av målene dine vet du jo fra før, og på hvilke punkter du og en rettroende sosialist/ kommunist skiller lag, f.eks. nettopp i skattepolitikken, vet du også, så noen direkte overraskelser i «hva bør gjøres»-forslagskassen herfra har jeg ikke allverdens tro på.

   På kort sikt er derfor svaret på hva som «bør» gjøres det du selv gir: Væpna revvlusjon, men jeg har en klar formening om at det ikke kommer til å bli meg som løsner det første skuddet, og ikke det andre heller, og som sagt, har du god kontroll på etterretnings- og sikkerhetstjenestene, forsvaret, politiet og alt av Gladio/ stay behind-type beredskap, er det mulig du få fifteen minutes of fame før den gamle okkupasjonsmakten kaster masken og overtar butikken igjen, men ikke mer. De mulige norskdominerte delene av disse nettvekene har neppe autoritet i forholdet til sine utenlandsbaserte kumpaner i en slik situasjon.
   Å sitte i Kina og prøve å få noen andre til å utføre voldelige aksjoner i Norge, med de omkostninger for en selv og andre dette måtte kunne medføre, for så evt. å forsøke å utnytte en akutt situasjon til egen fordel, virker forsåvidt ganske lurt, men det er altså da et veldig viktig punkt det med selv å befinne seg i Kina når man forsøker å blåse ild i slike glør som du gjør. Som du vet hadde også bloggredaktøren her sitt kinesiske eventyr i ungdommen, og han snakket også om væpnet revolusjon og regimeskifte, men han kom jo faktisk hjem igjen, og da var det ikke snakk om annet enn at mannen og resten av kostebinderiet måtte overvåkes etter alle kunstens regler i flere tiår etterpå. Ikke for å være vrang eller indiskrét her nå Holst, men du har jo også faktisk selv, i din egen nettavis, proklamert at du og din organisasjon ble viet et eget kapittel i den graderte versjonen av PSTs årlige trusselvurdering. Heldigvis har norske myndigheter selv, gjennom en temmelig tvilsom fredspristildeling v/ Thorbjørn Einstein Jagland, gjort det enda vanskeligere for seg selv å få noen hjelp av kinesiske myndigheter til å få kloa i deg. Men flertallet av dem du spør her, bor faktisk i Norge.

   Så de eneste som kan svare ærlig på spørsmålet ditt er de som mener de ikke kan bruke eller støtte bruk av vold, og derfor regnes blant de frustrerte, handlingslammede teoretikeres store skare. Hva den skaren vil er det bare å lese Steigan og kommentariatet over litt tid for å få et inntrykk av.

   De som kan og ønsker å bruke vold, antar jeg holder sine møter helt andre steder. Bloggen her er mer som alarmklokke og overtrykksventil for lesere og skrivere å regne, så her skrives det, ikke gjøres.

   Et godt sted å fortsette arbeidet for å samle mange fler til en mer realistisk type revolusjon med bedre prognose for den post-revolusjonære fasen, vil være å påpeke og fremdyrke alt av felles forståelse, analyse og delmål hos folk fra begge ender/ alle deler av den antikverte politiske aksen, og utvikle avtaler om hvordan de mer stridbare spørsmålene skal håndteres i neste fase, og plattformer for å gjøre dette, slik du foreslår ifbm. avstemninger f.eks. om skattepolitikken. Skal vi ha noen som helst sjanse til å komme noen vei, er det en del stridsøkser som må begraves for en stund. Spissing av budskap, konkrete formuleringer, memeproduksjon og utrettelig graving og opplysningsarbeid må til, og det må treffe mange og hardt og lenge. Det er i gang.

   Personlig har jeg nok ikke så sterke meninger om skattepolitikken, annet enn at jeg gir min prinsippielle tilslutning til idéen om skatt etter evne og bruk av skattepengene til fellesgoder etter behov. Men jeg registrerer at mine skattepenger så langt, sterkt mot min vilje, i stor grad går til F-35 og The Clintons og veldig mye annet enn det de skal, enten de er røde, grønne eller blå, de som tar dem og viderefordeler dem. Jamen godt det ikke er mine penger i virkeligheten. Men det hadde nå vært artig da, bare en eneste gang, for prinsippets skyld, å faktisk klare å skattlegge en ekte kapitalist som ikke vil skattlegges. Så langt har det ikke lyktes, men det hadde vært litt artig, det hadde det.

   Ps.
   Kina er spennende nå. Fremdeles. En sønn av meg har vært rundt der et par-tre turer á noen måneder de siste årene, med familiær base i 昆明 (Kūnmíng), 云南 (Yúnnán-provinsen) og i Běijīng . Jeg har lest en del av dine beretninger fra dagens Kina andre steder, og det stemmer bra med guttungens beskrivelser. Det er et temmelig annerledes bilde enn det sedvanlige vi får servert her i vesten, og den personlige friheten og mulighetene for/ stimulansene til utfoldelse (i hvert fall på landsbygda) han beskriver snur det faktisk fullstendig på hodet. Masse optimisme og fremtidstro, og masse patriotisme, både regional og nasjonal. Og pinadø de største, viltvoksende pot-åkrene til almenningenes vederkvegelse jeg noensinne har sett. Og helt Texas: «Er dere ti millioner som holder på å bygge dere en ny by i innerste utkant-Kina, sier dere? Flott, ingen problemer, we couldn’t care less, bare send over litt beskjeden tiende hit til Běijīng med jevne mellomrom, så kan dere gjøre hva pokker dere ellers vil, vi kommer tilbake til dere om fem år eller noe deromkring» synes å være typisk kinesisk nå.

   • Jeg trodde jeg skrev langt jeg 🙂 Men jeg har lest alt, og et ønske vokste fram om at du tok noen fremskutte posisjoner i landet vårt 🙂 Du er sindig og balansert og skal ha kompliment for det innlegget der 🙂 Rettferdighet løfter et folk.

    • Takk, takk. Jeg leser alltid dine ting også, og noen ganger flere ganger. Du er et overflødighetshorn av interessante lenker og innspill selv. Tekstlengde har aldri skremt meg, heller vekker den nysjerrigheten. At mange i dag faller av lasset når en tekst er lenger enn 140 tegn, er et resultat av medieutviklingen og den fragmenterte virkeligheten mange opplever, altså delvis et arrangert opplegg til forringelse av allmenkunnskap og motstandsevne.

     Fremskutte posisjoner? Måtte alle Amerikas og resten av mørkets krefter forhindre det, dersom jeg mot formodning noensinne skulle få slike ambisjoner, Gatekeeper. 😀 Jeg er ikke bedre enn de verste, bare gi meg litt makt, så skal du nok få se på omelettproduksjon så ivrig at du må plukke haka di opp fra gulvet. Det vi trenger er så små og oversiktlige enheter og administrasjoner at vi holder hverandre i ørene som var vi fullstendig utilregnelige, hver og en av oss. Seriøst.

 23. Svar til Øyvind Holmstad,

  Jeg fatter ikke hvorfor jeg kun ser overflaten av Kina og Tverberg ser i dybden. Jeg kom til Kina første gang i 1986 og siden 2002 har jeg bodd her. Jeg har ganske godt dybdesyn.

  Kinas gjeld er et interessant tema, men det er ikke det vi diskuterer. Vi diskuterer den norske revolusjonen. Ikke sant? Har du noen synspunkter på den norske revolusjonen?

 24. Digresjon: er det ikke merkelig, når FN skal være (blant annet) en fredsorganisasjon, mens de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet; USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia, er verdens fem største produsenter og eksportører av våpen?

  • Newspeak: War is peace.

   Det er helt i tråd med det som er tanken bak : Sentralisering av makt for fredens skyld, å samle så gigantisk mye makt på en overnasjonal arena samtidig som man reduserer makten som nasjonalstatene har, slik at man sørger for å gjøre krig umulig. Det er fredsplanen det. Folket skal prisgis å stole på at man nå er kommet et skritt videre i den menneskelige sivilisasjons evolusjon. Den gamle drømmen om å forene filosofiene fra de største kulturene, med de lyseste hodene til å administrere. Ett verdens-språk , konsensus. Nåde deg om du ikke er enig.Reduksjon av nasjonalstatenes makt til fordel for større regioner, med den globale landsbyen der man forenes i å redde kloden.Leste et sted at nå eide 62 mennesker mer enn 50 % av resten av verden. Det finnes et nivå høyere der kravet er 10 trillion dollar for å bli med. Det er der De Beers, J.P Morgan er.Så er det mange fler.
   Glaxo Wellcome
   SmithKline Beecham

   «Glaxo Wellcome and SmithKline Beecham announced their intention to merge in January 2000. The merger was completed in December that year, forming GlaxoSmithKline»
   Så hvis vi ser på globalresearch med sine svartelistede temaer med vaksineartikler, GMO varer, og global warming-fornektere og andre uhumskheter der så er det ikke rart at blodhunden får seg en på snuten bare for å snuse på det nettstedet. Det hjelper ikke at de har noe bra der, for eksempel å via «Freedom of Information act» kan navngi de private familiene som eier the federal reserve.Dette har sin årsak i at det som handler om varer, handler om arbeidsplasser, og arbeidsplasser handler ikke bare om penger, men om kampen for tilværelsen, men nå handler det i tillegg også om filosofi og ideer .H.G.Wells trodde at veien til sosialismen gikk gjennom multinasjonale selskap. Tror Kjeldsberg også på det ?Det han skriver om at det Steigan gjør, tjener høyrekreftene, viser at han er fanget i et høyre-venstre paradigme.De som påvirker verden samarbeider med alt fra kommunister til høyreekstreme.Det har det gjordt før, og det er slik de jobber. Hillary Clinton sier i en video at den politikken som er hamret ut, er hamret ut i samarbeid med både demokrater og republikanerer. Det er infiltrasjon både her og der.

   «H.G. Wells was one of the few socialists who claimed to see big business, and multinational corporations
   in particular, as the forerunners of a World Socialist State»
   (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution by H. G. Wells, 1928 Rare/Out-of-Print )

   “Ah, Love! could you and I with Him conspire
   To grasp this sorry Scheme of Things entire,
   Would not we shatter it to bits — and then
   Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!”

   Omar Khayyam

   Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!”

   Se tekstlinja i diktet over, her i fabian window.

   «The window was unveiled at Beatrice Webb
   House, near Dorking, when the house was formally
   opened as a conference venue on 13 September
   1947 by the then prime minister Clement Attlee »

   Her er ulv i fåreklær symbolet,og slegga som skal slå kloden ,bøkenes nyttige studenter som kneler ved kunnskapens alter og vil du vite mer kan du lese om det her på en artikkel fra LSE.
   http://www.lse.ac.uk/alumni/LSEConnect/LSEMagazine/pdf/summer2006/FabianWindow.pdf

  • At USAske generaler kan være ganske gærne er ikke noe nytt. Jf. f.eks. Curtis LeMay, aka. «Dr. Strangelove».

   Men at den orwellsk navnede «general breed-love» nå erstattes av en general som vil «skapa rått i» NATO lyder ikke godt… ;-]

    • Tenk deg når Aquino står på badet om morgenen og faktisk børster de øyenbrynene opp i sånn demon-style, KZ. Jeg antar det ikke er direkte beskjedne tanker som svirrer mellom ørene på’n da.

     • Man kan si mye om den fysiske fremtoningen hans, men det som gjør meg fysisk dårlig er å tenke på pedofilien og de rituelle barnemordene og -torturen Aquino (og andre på hans maktnivå (og høyere)) har perfeksjonert og satt i system i en nærmest industriell målestokk. Dette er altså maktmennesker som er kliniske psykopater og som får enorm fysisk og psykisk nytelse av å torturere barn til døde. Jo mer uskyldige og hjelpeløse barna er, jo større nytelse får Aquino og hans perverse, sadistiske kolleger.

      Jeg sier ikke at situasjonen nødvendigvis er bedre i Russland, Kina eller andre områder, men det kan ikke benektes at det finnes svært omfattende pedofiliringer i Vesten, og at en del høytstående mennesker står sentralt i disse ringene. En persons religiøse tro er strengt tatt ikke så viktig; det er handlingene som er det vesentlige.

 25. Nøkkelen til endring ligger i følgende enkle faktum: Det meste av det vi har blitt fortalt om 22/7 er løgn. Våre politikere, presse, etterretningsvesenet, rettsvesen, samt deler av militæret vet dette og er derfor kompromittert på høyeste hold. Dette gjør det umulig for Norge å stå i mot press fra USA og USA´s allierte. Alle viktige fakta er tilgjengelig, det gjelder bare å få dem frem i offentlighetens lys. Resten vil deretter gå av seg selv.

  Resultatet er uforutsigbart, men denne prosessen er høyst nødvendig, før Norge blir involvert i en krig med Russland som fiende.

  Jeg er overbevist at det finnes lesere av Steigan, som sitter på viktig informasjon, og håper noen av dem har tilstrekkelig mot til å stå frem, og gi Steigan det han trenger av dokumentasjon, for å gå videre og starte denne viktige prosessen.

  • Neste generasjon er viktig, men leser nok ikke Steigan. Oppegående, med intelligens og testosteron til å bidra, mange av dem med for lite å gjøre.
   Hva med en app: Hva skjedde 22/7? Nasjonal konkurranse. Vinneren mottar NOK 100.000…

   • Det som skjedde var vel strengt tatt at Mossad, i ledtog med diverse høytstående frimurere, utførte et angrep mot Norge. En eller flere profesjonelle Mossad-leiemordere likviderte 69 mennesker på Utøya og 8 i Regjeringskvartalet.

    Breivik var en patsy, en avledningsmanøver og et offer for mind control fra sine handlers i etterretningen og Frimurerordenen. Om han i det hele tatt sitter i fengsel i dag, er ikke godt å si. Ei heller om han faktisk lagde noen bombe eller drepte noe menneske.

   • Jeg tror faktisk at det er lettere for Steigan å nå ut til de unge, for de har ikke levd under AKP-skremselen.
    De ungdommene jeg kjenner, er sultne på kunnskap og forståelse. Selv de mest «vellykkede» av dem, begynner å skjønne tegninga. Det er for mange fortellinger som ikke holder vann.
    Jesus sa at en skulle kjenne treet på fruktene, og de frukter vi gir barna våre er temmelig bitre. Han sa også at et dårlig tre aldri kunne bære god frukt, så det var bare å hogge det ned.

 26. Godt funnet!
  En interessant og egentlig svært oppsiktsvekkende uttalelse. Jeg tror det er første gang en leder for NATO har sagt noe slikt om Israel (?). Og «US og NATO interests» blir tydeligvis sett på som en og samme ting av general Scaparrotti.

  «intent to fracture the unity of our alliances» peker vel ganske sterkt på at han ser for seg at han må komme med løsninger på disse problemene på områder som tradisjonelt sett blir betraktet som innenrikspolitikk. Hvis noen politikere er uenige i f.eks. politikken mot Russland = samholdet blir ødelagt. Sjefen for NATO sier dermed han betrakter dette som et militært nederlag.

  «if we fully leveraged the political, the economic, and the military capabilities of the 28 nations in NATO together with our own» betyr at han ønsker en NATO-hær med felles styrker. Si farvel til nasjonale hærer, nå skal de styres sentralt.

  • Det du citerar om vikten av sammanhållning (lydnad) i alliansen speglar med säkerhet en verklig oro och intention, dvs att man till varje pris vill behålla och konsolidera makten över de «allierade». Helst avskaffa varje spår av nationell suveränitet, och de flesta här i NV-Europa verkar ju inte ha några problem med det.

   En möjligen överoptimistisk tolkning, dock, om udden mot Ryssland och om Israel. Detta är just ord, inte handling, ord som är avsedda för en bestämd publik, vilken är orolig över avsikterna med att ersätta Breedlove. Denna publik vill höra precis detta: fiendskap med Ryssland och stöd för Israel. «Det är inte fråga om appeasement, kampen mot ondskan fortsätter». Och till motståndaren: du har vunnit några pjäser i Syrien och Ukraina, men tro inte att du kan slappna av med den vinsten.

   Det är möjligt att jag önsketänker, men den faktiska avsikten kan lika fullt vara att tagga ner och satsa på konsolidering (och om man vill konsolidera undersåtarna är nedtaggning nog ett måste: Europa är dödligt trötta på idiotprojekten i öst).

   Politiska budskap på denna nivå har alltid en bestämd avsikt, men inte så ofta att sanningsenligt förmedla innehållet i framtida policy.

   I vilket fall säger Scaparrotti än så länge bara vad han får besked om, och det kan ju komma helt nya besked i november.

 27. Jeg er veldig på linje med alle de her som nå maner til å gjøre noe i stedet for bare å blogge. Det er ikke slik at det bare er brukere her som er opprørte over vedtaket om å trene Jihadister i Jordan,men også i folket generelt. Burde vi begynne å forberede et stiftelsesmøte (frontkarakter) som har som eneste siktemål å dra Norge ut av imperialistisk krig?
  Vi kunne begynne med fokus på avgjørelsen om 60 norske soldater til Jordan. «Trekk Norge ut av Midtøsten».
  Her snakkes det mye om en «venstreside» i Norge og det er jo etter mitt skjønn science fiction. Det finnes ingen antiimperialistisk kraft i Norge og tiden er overmoden til å skape det – i løpet av 2016.

 28. Svar til langt innlegg av AF:

  AF, jeg er ikke i Kina for å gjemme meg bort, jeg er her pga den behandlingen jeg må ha en til to ganger per uke for (mot) ME og hjertesvikt. Jeg er forsåvidt mobil bare jeg kan kjøre egen bil og ta med meg legen. Jeg er forøvrig ofte i Laos og enkelte ganger i Kambodsja, Thailand og Hong Kong. Hvor jeg kan dra står og faller med om jeg kan finne en noenlunde komfortabel bil med potent aircondition der jeg kan legge meg ned helt flatt å hvile på null varsel, slik at legen kan håndtere hjerterytme og blodtrykk ved behov. Slik har jeg holdt det gående siden 2002 og jeg har ingen planer om å gi meg nå. Så lenge det er pust i meg, skal jeg lete efter måter å kjempe mot Oslo-regimet på, som er selve inkarnasjonen av kombinasjonen dårskap pluss ondskap.

  Du reiser mange vettuge innvendinger og stiller mange relevante spørsmål. Jeg har svar rede på de aller aller fleste punktene. Av åpenbare årsaker er det svært begrenset hvor utførlig jeg kan drøfte dine innvendinger og spørsmål her i bloggen uten å sette blogginnehaveren i juridisk forlegenhet, det har jeg ingen ambisjoner om å gjøre.

  Det er åpenbart for meg at noe bør gjøres. Jeg ser i grove trekk for meg en tretrinnsrakett: Delegitimere regimet, destabilisere regimet, velte regimet. Delegitimere, destabilisere, velte. Ja, jeg er klar over NATO, Stay Behind og Gladio. Ja, jeg er klar over at vi er helt avhengige av at støtten i visse deler av befolkningen bør overskride en kritisk grense før vi kan velte regimet. Det behøver ikke dreie seg om å overskride en kritisk grense i den samlede opinion i absolutt alle spørsmål, det holder med å overskride kritiske grenser for hvert enkelt spørsmål. Disse kritiske grensene kan være forskjellig fra sak til sak. For eksempel er det samlede skattetrykket allerede illegitimt blandt huseierne og småbedriftseierne. NAV-satsene er allerede illegitime blandt de arbeidsledige. Og blandt folk som hverken er huseiere, småbedriftseiere eller arbeidsledige, blandt folk som har det ganske bra, er allerede utgiftene til krigene og F-35 illegitime.

  Det å kunne skyve den politiske situasjonen i Norge fra illegitim til destabil, avhenger av at vi lykkes med å forene alle disse enkeltstående misnøyene i ett politisk uttrykk. Tenk på Solidaritet i Polen, tenk på ANC, tenk på Hamas, Hizbollah. Norge mangler noe slikt. Under den forrige okkupasjonen hadde vi det, da var det gutta på skauen, de var folkehelter. Vi må tilbake dit. Av denne grunn ivrer jeg for at _alle_ politidke krefter som er motstandere av regimet, alt fra ypperste høyre der jeg selv står helt til ypperste venstre der jeg regner med at leserne av denne bloggen står, må forene seg åndelig og organisatorisk. Holdningen til sionismen er et glitrende eksempel på at regimekritikerne er fragmentert. Om antisionistene på ypperste høyre og ypperste venstre begynner å samarbeide i steden for å skjelle hverandre ut på det groveste, ja da overskrider vi den nødvendige kritiske masse hva angår dette enkeltstående spørsmålet.

  Jeg har tidligere ringt Pål Steigan og invitert ham til en tete a tete for å planlegge revolusjonen. Det var ikke noen særlig respons i den andre enden av røret. AF, jeg møter også gjerne deg. VI MÅ GJØRE NOE. Vi skal ikke frykte å mislykkes. Vi skal ikke frykte å være for få. Da KKP begynte på den lange marsjen mot Yan’an (ikke langt herfra), var det kun to tusen stykker som overlevde og kom frem. Disse to tusen partimedlemmene bygget så fra grunnen av den enorme kinesiske folkerepublikken vi ser idag med en komma fire milliarder mennesker, verdens rikeste handelsnasjon, verdens mektigste hær og hovedgarantisten for fred, frihet og fremgang for hele menneskeheten. Skal vi så med mye mindre utfordringer foran oss, sitte på rævva i hver vår ekornes-stol og si, dette klarer vi ikke, Oslo-regimet er for mektig, for smart, for godt organisert?

  Jeg har et personlig motto, og det er JEG GIR ALDRI OPP.

  AF, sett deg på flyet så møtes vi i Shanghai til høsten. Da kan vi drøfte detaljene. Hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor.

  • Delegitimere, destabilisere, velte. Delegitimere, destabilisere, velte. Jeg øver meg.

   Delegitimere ser nå faktisk ut til å være et trinn regimet gjør bedre og bedre uten hjelp, men vi får prøve å påpeke alle deres folkerettsstridige påfunn, suverenitetsavståelser etc. i eteren etter beste evne og så kraftfullt og ofte vi klarer for å være på den sikre siden. Det hjelper jo lite at regimet mangler legitimitet hvis ikke befolkningen forstår det. Synd midtstrømsmedielakeiene er så til de grader i lomma på imperiet allerede, forresten.

   Takk for invitten. Skulle det bli aktuelt med noen Shanghai-tur til høsten, skal jeg nok sørge for at vi får tatt en prat i hvertfall, såpass kan jeg love. Jeg tar i så fall kontakt via andre kommunikasjonskanaler.

 29. Til AF

  Forsøk å få med deg Pål Steigan. Og gjerne enda flere. I Shanghai bor jeg med familien i et lager efterat vi mistet hjemmet vårt pga kildeskatten. En fordel er at lageret er nokså stort og jeg kan innkvartere hele sentralkomiteen om nødvendig.

  • Det var en Dickens’sk scene De malte frem der, Holst. Verdammte kildeskatten. Tenk, et lager. Men jeg så nylig Quentin Tarantinos «The Hateful Eight», og der snødde det innomhus, så det finnes da åpenbart enda verre skjebner enn Deres. Nok om det. Steigan og jeg kjenner nok ikke hverandre særlig godt, og jeg tror ikke han stoler på meg lenger enn han kan kaste meg, og det er heldigvis ikke spesielt langt, det vil jeg understreke. Så om han ikke vil snakke med deg uten meg, er sjansen forsvinnende liten for at han skulle ønske å snakke med deg med meg til stede. Det får nok eventuelt bli Kommentariatets Diktatur som sender en delegasjon. Vår sentralkomité er ikke større enn at den alltid opererer samlet under mitt eget navn når den er ute og reiser, men hvis noen tar til takke med sete nærmest midtgangen kan vedkommende kammerat få være sikkerhetstjenesten. En av dem.

   • Pps.

    Du må ta tilbake redaktørstolen, Holst. Det går litt over stag over hos dere med den konstituerte vikaren. Jeg forstår at du sliter med helsen, men oppdateringene pleide ikke å komme så hyppig før heller. At du er skrivefør nok til å pludre med meg tilsier at du heller burde ta en tur innom kontoret snart.

 30. Til AF,

  Nylig mistet et helikopter hovedrotoren og datt rett ned fra 600 meters høyde. 13 mennesker ble drept. Hele det offisielle Norge gikk i sorgmodus, halv stang, kondolanser og svartrammede forsider flere dager på rad. Tusenvis av underskrifter forlangte og fikk gjennomført at helikoptertypen skulle settes på bakken.

  I 2010 og 2011 begikk 13 minstepensjonister selvmord, tre i Thailand og ti i Spania. Ingen MSM reagerte. Spørsmål fra redaktøren i Taliban Norge til finansdepartementet om hva som vil bli gjort med saken står ubesvart efter godt over ett år.

  Min familie ble også hårdt rammet av kildeskatten. Hele matbudsjettet vårt forsvant. I mange måneder i 2010 gikk vi uten mat fra og til, normalt den siste av månedens fire uker og på det lengste – i august 2010 – gikk vi ti dager uten noe å spise. Det var da Mette ble bevisstløs efter omtrent en uke. Hun pådrog seg hjerneskade pga hypoglukemi og utviklet høsten 2010 schizofreni. Hun gikk fra å være toppstudent i farmasi (nr 2 på nasjonale opptaksprøver med ti tusen søkere) til å bli en pleietrengende, medisinavhengig og tildels utagerende mentalpasient som ikke kan være alene et sekund.

  Vi mistet til slutt leiligheten vi hadde kjøpt i 2003 i sentrum av Shanghai. Sykehusregningene som betalte miraklene de utførte ved SMHC var gigantiske, men de var verdt hver yuan. Nå har vi skaffet oss en leilighet i Mettes hjembygd i Nordvestkina, til en brøkdel av kvadratmeterprisen i Shanghai. Her er jeg nå og organiserer oppussingen. Lageret vi bor i når vi er i Shanghai er blitt litt mer hjemmekoselig efter fem år med stadige reparasjoner av vann, avløp og aircon, tetting av vinduer og murvegger og innkjøp på IKEA.

  Jeg forstår at Dickens står i bokhyllen. Dickens beskrev realiteter i England som vi heldigvis ikke har sett så ofte siden. Faktum gjenstår likevel, 13 personer døde og ingen i MSM hevet et øyenbryn. Da jeg ringte rådgiver Johanne Rian i Finansdepartementet og forklarte henne at Mette var bevisstløs, da lo rådgiver Rian og godtet seg overfor meg i telefonen.

  Så kom 2011 og bombingen av Libya, som kostet omtrent det samme antall kroner som regimet tok inn i kildeskatt. Da våknet jeg for alvor. Et slikt regime må styrtes. De dreper mennesker overalt de kommer til og de dreper også nordmenn. Nå er det oss eller dem. For regimet betyr et menneskeliv intet.

 31. Olav Boye mener at jeg bør realisere mine egne ord om en organisasjon for å stoppe det norske soldatidiotiet i krig mot Syria. I en alder av 73 år må jeg melde at mine dager som politisk grasrotaktivist er over. Jeg er veldig fornøyd med meg selv om jeg klarer å levere en artikkel hver dag på verdidebatt.no. Mine jevnaldrende vil i det minste forstå dette.
  Men vi skulle så absolutt hatt en organisasjon nå.

  • Det trengs et par-tre organisasjoner. Det trengs et analytisk forum som kan utrede det som skjer. Det trengs formidling og det trengs minst en, antakelig flere masseorganisasjoner. (Og et par saker til.) Situasjonen er dramatisk og ting begynner å haste.
   (Håper jeg klarer en artikkel om dagen når jeg blir 73. Det er tøft.)

 32. Jeg ble kvalm da jeg leste Bård Vegard Solhjell i KK i dag.
  Slik jeg leste det betyr det at dersom det blir demonstrasjoner og myndighetene bruker den universell taktikken for å knuse opprør, er det bare å stå klar med våpen, og noen gærninger. Så har myndightene mistet kontrollen og det er l å trene, væpne og ellers blande seg for den som måtte føle seg kallet?

  Tenk om noen tok oss på ordet? Kan det være at vi gjennom demonstrasjoner og mulig tap av regjeringskontroll, har et folkerettslig krav på å tilkalle fremmede makter? Eller er det opp til NATO å bestemme?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.