Kongen av Jordan: – Tyrkia sender terrorister til Europa

0

Avisa The Guardian har fått tak i et notat som forteller om samtaler som kong Abdullah av Jordan har hatt med ledere fra USA. Kong Abdullah har sjøl militær bakgrunn og er en meget nær partner med den britiske hæren og spesialstyrkene SAS. Han har utdanning fra britenes Royal Military Academy Sandhurst in 1980, og har tjenestgjort en kort tid som offiser i den britiske hæren.

Når kong Abdullah uttaler seg, er det altså en av Vestens og Storbritannias nærmeste allierte som snakker. I notatet forteller han om samarbeidet mellom SAS og den jordanske hæren i den hemmelige krigen mot IS i Libya. Men han kommer også med noen svært avslørende uttalelser om Tyrkias rolle og Europa:

The Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, “believes in a radical Islamic solution to the problems in the region” and the “fact that terrorists are going to Europe is part of Turkish policy, and Turkey keeps getting a slap on the hand, but they get off the hook”.
• Intelligence agencies want to keep terrorist websites “open so they can use them to track extremists” and Google had told the Jordanian monarch “they have 500 people working on this”.
• Israel “looks the other way” at the al-Qaida affiliate Jabhat al-Nusra on its border with Syria because “they regard them as an opposition to Hezbollah”.
The king raised particular concerns over al-Shabaab, the Islamist militant group in Somalia that has links with both Isis and al-Qaida.

Jordan og Tyrkia regnes som forholdsvis nære allierte, så det er nokså spesielt at kong Abdullah kommer med denne avsløringa. Men det bekrefter jo det inntrykket man har fått gjennom Erdoğans opptreden. Han samarbeider tett med IS, han bruker flyktningene som våpen mot Europa og driver en rein utpresningstaktikk, som europeiske ledere, og særlig Angela Merkel, bøyer seg for. Kongen sa også at Jordan er klar for å rykke inn i Somalia sammen med Kenya og Storbritannia for å kjempe mot al-Shabaab.

Det kongen sier om Israel og al Nusra stemmer med det andre krilder sier, for eksempel denne og denne.

Nettavisa Middle East Eye har en mer detaljert presentasjon av notatet, og det forsterker inntrykket av at dette notatet er ekte og det er viktig. I USA møtte kongen John McCain og John Kerry og politiske ledere fra kongressen.

Et viktig punkt i kong Abdullahs uttalelser er der han ber USA og Russland samarbeide. «Problemet er at mange land fortsatt lever i den kalde krigen, men de må komme seg forbi det og forstå at dette er den tredje verdenskrigen.»

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.