Assange: – Avfolkning av Syria er en del av en strategisk plan

53

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange tror at masseflukten fra Syria er en del av USAs strategi for å styrte Bashar al-Assad. Ved å avfolke landet og tømme det for kompetente folk vil landet bli brakt til randen av kollaps. Assange mener derfor at Europas holdning med åpne grenser spiller i hendene på USAs strategi.

Assange sa dette i et intervju med den uavhengige greske kanalen The Press Project, og det er gjengitt at Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Assange sa at USAs regjering siden 2006 har planlagt å styrte Bashar al-Assad, og at «avfolkning av Syria» er en del av denne planen, «for gjennom krigen vil middelklasse flykte, og deriblant leger, administratorer, ingeniører, altså slike folk som man vil trenge dersom landet noen gang skal bli funksjonsdyktig igjen.» Å fordrive disse gruppene vil føre til en massiv svekkelse av Assad.

Assange sa at han som sjøl er flyktning vet hvor viktig det er å bli tatt imot på en vennlig måte, likevel sa han at EUs politikk med åpne grenser er feil, fordi den støtter USAs krigsambisjoner.

Vi har diplomatiske telegrammer som viser at den svenske regjeringa under Irakkrigen sa at dens bidrag til krigen skulle være å ta imot krigsflyktninger. Irak hadde bedt Tyskland om ikke å ta imot irakiske flyktninger fordi det ville svekke landets evne til å komme på fote igjen. Dette var et ønske som Tyskland gikk med på.

Når man ser hvor totalt ødelagte syriske byer er etter mer enn fire år med krig, så får man et sterkt inntrykk av at Assange kan ha rett. Dette er ikke en krig for å vinne et land, det er en krig for å ødelegge et land – og dermed også fordrive innbyggerne.

Og det er Den islamske staten og Tyrkia som er i stand til å utløse masseutvandringa fra Syria. Det ser altså ut til at Europa, under dekke av å opptre som humanister, i virkeligheten bidrar til en krigsstrategi som går ut på å ødelegge et land og fordrive et folk.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


53 KOMMENTARER

 1. USA og Isral vil tømme Syria for folk, slik at Israel kan bygge sitt land, Eretz Israel (Stor-Israel), som er kong Davids empire! Israel har allerede begynt å lage kart og flagg over Eretz Israel! Google «map of Eretz Israel», og søk på Internet. Samtidig er det slik at de ledende jødene, f.eks. i Sverige, med tidligere statsminister Fredrik Reinsfeldt, og noen av de mest kjente jødiske skribentene, hele tiden sier at det er Sveriges ansvar å ta imot flyktingene fra Syria!

  • Dette er helt riktig, et Stor-Israel er planen. Derfor er det også zionistene (de som kaller seg jøder, men som ikke er jøder, ihht Bibelen) som forsøker å organisere dette i bakgrunnen, det er de som har hovedskylden, både for konflikten i Syria og flykningstrømmen. Men de er forsinket, med minst et år, for IS/ISIS/ISIL har ikke klart å gjøre jobben effektivt nok. Så nå må det sendes inn ordentlige soldater, for å rydde unna Assad og hans team, slik at staten Israel kan få ødelagt Iran. Men jeg tviler på at de får anledning til det, for jeg er redd dette vil eskalere til full krig mellom alle nasjoner der nede, hvor også USA, GB og NATO er med, hvor bomber og raketter vil fly helt kaotisk mellom målene og knuse alt i midt-Østen.
   Ut av asken er det meningen at FN og Vatikanet skal flytte til Jerusalem, hvor denne byen skal bli hovedsete for den nye verdensorden, som vil love (diktatorisk) fred.

 2. Bakspeilet er greit å ha. For da kan konspirasjonsteoriene bekreftes med historiske fakta. Men vi må nok innrømme at et Stor-Israel har vært et mål for sionistene lenge, selv om det nok ikke blir inklusive Syria.

  • Men et stor Israel vil sgu altid være at fortrække, fremfor et hvilket som helst islamisk styre. Det egentlige mål for amerikanerne, er de europæiske velfærdsstater, der vil bryde sammen under flygtningestrømmene. TISA er beviset.

 3. Jeg kommenterer ikke den ovenstående kommentaren, bare den opprinnelige teksten: Det var jo utrolig at artikkelen med intervjuet av Assange kom samtidig med at du, Pål, uttrykker din skepsis på samme måten som han. Jeg har veldig vanskelig for å tro at det er en så bastant sammenheng som han påstår – til det har det gått for lang tid siden det begynte i Syria: det må jo da ha vært et stort skår i «gleden» at så mange syrere har klart å flykte til så nærliggende steder at det har vært klart at de ville vende heim igjen. Var det angriperne som satte i gang massesuggesjonsbølgen i forhold til å flykte til Europa, ville jeg jo trodd at dette ville skjedd for et par år siden – minst. For massesuggesjon er det opplagt – men her synes jeg det virker som om den kom på bakgrunn av det som først skjedde i Middelhavet – og det hadde lite med syriakrigen å gjøre. Men du kan sjølsagt være kynisk nok til å si at om ikke Europa hadde grepet inn og reddet mange tusen mennesker som – over Middelhavet – kom fra et Libya som vi aktivt hadde vært med å bombe til fullt anarki, er det ikke sikkert at de syriske (og afghanske og eritreiske etc) flyktningene (de fleste var jo flyktninger før de dro nordover) ville blitt tent av den massesuggesjonen til Europa.
  Når det gjelder Iraks oppfordring til Tyskland om ikke å ta imot flyktninger derfra, setter jeg spørsmålstegn om på hvilket tidspunkt det kom – det fantes jo ingen regjering i Irak et par år etter at Saddam ble styrtet, i alle fall ikke en som hadde noen forutsetning for å si noe sånt. Og hvis det var etter at det verste var over og den nye regjeringen – riktignok også den svært innsatt av USA, men det skulle jo gjort sammenhengen merkeligere – forstår jeg det godt. Da var landet kommet til oppbyggingsfasen. Det står jo at Irak «vor einigen Jahren Deutschland gebeten, die Iraker nicht einzuladen…». «Einige Jahre» trenger ikke være så mange år.
  Så langt er ikke Syria kommet, sjøl om kanskje også masseflukten fikk Russland til å handle. Det har jo skjedd ekstremt mye de siste månedene – da flukten var i full gang. Blir det en ordning nå som ser ut til å fungere, er det helt greit at vi blir restriktive. Men før det – jeg synes det er trist at også aktive folk på venstresiden ikke bare innser at sånn er det, vi må bare gjøre det vi er i stand til for å hjelpe dem i en overgangsperiode. Det er ingen hjelp til de som sulter og lider og dør underveis at vi kommanderer dem til å snu og reise tilbake til det de dro fra, sjøl om de klarte å overleve der også. Det er bare kynisme.

  • Vi har en plikt til å hjelpe folk i nød. Det er ikke oppe til diskusjon.
   Det som er diskusjonen er hvordan vi gjør det og hva annet vi gjør.
   Norge har begått alvorlige forbrytelser mot flere land, særlig Libya, men også Syria. Våre sanksjoner tar sikte på å gjøre livet vanskelig. Vår støtte til krigen tar sikte på å gjøre livet umulig.
   Og så vil vi vise godhet. Fortsatt uten å fordømme krigen eller å forsøke å stoppe den. Men ved å si at vi vil gå inn for at alle som vil skal få kunne komme å bo her i Europa på permanent basis (vi skal til og med tjene på dem). Det bekymrer oss ikke at vi tar fra det framtidige Syria deres leger, arkitekter og fagarbeidere, og at vi bidrar til den permanente ødeleggelsen av deres land. Og for dette forlanger vi å bli betraktet som gode, ikke bare gode, men forbilledlig gode.
   Vi kunne valgt annerledes. Vi kunne ha valgt å kjempe mot krigen og vi kunne ha sagt til dem som flykter fra krigen: Vi skal gi dere asyl til krigen i landet deres er over, og i mellomtida skal vi hjelpe dere til å bygge videre den kompetansen dere trenger når dere vender tilbake. Det hadde vært både humanistisk, anti-imperialistisk og solidarisk. Men det er altså ikke det vi gjør.

    • Hvis du tenker på Norge som stat, så kunne vi fordømt krigen i FN og NATO og vi kunne ha opphevet sanksjonene mot Syria, som bare har til hensyn å styrke den ulovlige krigen. Som politiske mennesker kunne vi har lagd demonstrasjoner, stilt krav, avslørt Vestens hykleriske politikk osv. Det er mye vi kunne ha gjort.

     • Takk for svar. Å kjempa mot krig er jo paradoksalt. Eg spør fordi eg prøver å orientera meg om kva andre meiner, for å finna ut kva eg sjølv meiner.

      Meiner du eigentleg at vi ikkje skulle latt oss rive med av det vi trudde var den arabiske våren, og at vi ikkje burde legga oss opp i om Assad blir sitjande eller ikkje? Ikkje seia noko om kva vi meiner ein gong? Ikkje meina nokon ting? Eller meiner du tvert om at burde støtta Assad, slik Putin gjer.

      Eller meiner du på den eine sida at Assad er ein tvilsam leiar, men at det er endå meir tvilsamt at utanforståande prøver å påverka kva som skjer i Syria? I kva grad meiner du at statar som blanda seg inn i kvarandres affærer?

    • Maria: La være å bidra til å knuse sekulære regimer i Irak, Libya og Syria for eksempel, som har åpnet for Salafistene. Den såkalte venstresiden i Norge er blitt en dårlig vits. INGEN angrepskrig kan legitimeres NOEN SINNE. #historieløshet

     • Eg er einig. Eg berre lurte på kva Steigan la i å KJEMPA mot krigen, om han meiner det du seier eller noko anna.

   • «Vi» gjør forskjellige ting.Foreløpig bare ved å snakke,om hva som er best ,for flest mulig.Regjeringen får støtte-spesielt fra selvutnevnte venstreorienterte, for at alle som kommer til våre grenser,skal «integreres raskest mulig,» og jo flere jo bedre.

    NRK leder ann i disse kampanjer .I den gamle Søndagsavisa-nå omdøpt til Ytring-fikk vi det hele demonstrert ,med teskje.:
    En velmenende psykolog foreslo rett til arbeid,for alle.Agenda «venstresidas tenketank,» fulgte opp med at skattelettelser heller måtte brukes til flyktningemottak.Motdebattanten -fra Minerva -mente at dette nok måtte sees på litt lengre sikt.Argumentene var gode.Og argumentsajonen kan leses i Aftenposten av idag-ved P.E.Kokkvold.
    Programlederen i Ytring mente tydeligvis at det handler om å forsake,for rike nordmenn,til fordel for -migrantene.
    I tilegg hadde man fått med,for å understerke hva som er målet-en reportasje av og om en svensk journalist og menneskesmugler.Den lykkelige slutt var,at den innsmuglede 15 åring nå hadde fått familien dit.Og da var alt vel.

    Den mest ihuga høyrepopulist kunne ikke gjordt dette bedre,som satirisk beskrivelse.Av venstreside moralisme,og NRK som propagandakværn.Sekk og aske moralisme.
    Aftenposten har tydeligvis forstått,at de ubehagelige meninger og fakta ikke kan forbys.
    Når «velkommen -koret» ikke forstår det nå,så får de vente til neste konfrontasjon med velgerne.Stemmene kan komme til å måtte måles i promille.

  • Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang nå. Vi har heldigvis fremdeles både økonomisk, praktisk, emosjonelt og intellektuelt «råd til» å koste på oss å skille mellom politikk på den ene siden og menneskelig hjelp, vennskap og omsorg på den andre siden.

   Som Pål selv sier; vi har en plikt til å hjelpe folk i nød. Det er ikke oppe til diskusjon.

   Jeg føler ikke at min oppfatning av flyktningeproblematikken som et (i stor grad) av elitens militære og myndigheter villet og påført problem, både for mottaker- og opprinnelsesland, står i noen som helst motsetning til ønsket og muligheten til å hjelpe folk som faktisk dukker opp med dette og hint.

   Vi har for få timer siden akkurat fått økt innbyggertallet i kommunen jeg bor i med en drøy prosent. Nå er jeg faktisk veldig nysjerrig på de nyankomne, og har tenkt meg en tur bort på mottaket som frivillig, i første omgang for å finne ut om det er noen av dem det går an å plage litt med nysjerrigheten min, hvor de kommer fra (åtte ulike land), hvorfor og hvordan. Snakke litt politikk med folk som vet hva sånt kan føre til (politikk, altså), få høre deres førstehåndshistorier og se hva som passer inn i det bildet jeg har fra før. Jeg ser vel for meg å bli sittende på en knaus og snakke nedsettende om USA, Nato, Saudi-Arabia og Israel med noen av dem, i grunnen. Dersom dette slår til vil det antakelig også være mulig å formidle den grunnleggende skepsis mange nordmenn har til massemigrasjonsprosjektet uten at det oppfattes som truende eller fiendtlig på et personlig plan.

   Jeg har også tanker om et litt alternativt og veldig privat opplegg for integrering. Siden knapt noen av dem kan forventes å finne arbeid i denne kommunen, får vi vel kjøre et lite kurs i hvordan man overlever – og lever godt – som «fattig» her. Det er diverse nyttige nettverk de trenger å få et bein innenfor.

   I en småby er jo heller aldri alt helt slik det kan virke på overflaten, og de nye kan trenge en ærlig guide til farvannet og bunnforholdene. Tanken var å snarest overføre mest mulig av mine egne kunnskaper og fordommer til flyktningene/ de nye før noen andre surrehuer kommer og skrøner dem huden full av eventyr om hvordan ting er og ikke er her i byen.
   Alt det formelle tar uansett proffene i flyktningebransjen seg av ser det ut til.

   Også må vi få banka urbanistene ut av dem, da jeg tar for gitt at de aller fleste kommer fra storbyer og ikke er fortrolige med den vederkvegende sjelero et priviligert menneske kan oppnå gjennom fri ferdsel i utmark. En sjelero mange av dem utilsomt har savnet litt vel lenge nå. Ekskursjoner til vakre utsiktspunkter og skjærgårdsperler skal gå fra å være skremmende isolasjon i verdens ytterste middle of nowhere til å bli nyvunnen kjærlighet til stedet på rekordtid. En runde disc golf (frisbee-golf) for store og små på den fantastiske banen vår må vi også få i stand. Her bør faktisk folk med erfaring fra kasting av håndgranater ha en spesiell fordel.

   Oppfordrer alle lesere til å ta i et tak for sine lokale tilreisende mens vi fortsetter å være lynskeptiske til masseinnvandring som fenomen. Er det i det hele tatt syrere blant dem, kan man forøvrig helt sikkert regne med å treffe noen veldig oppegående folk.

 4. DWN er en høyrepopulistisk internettside som konstant kommer med bombastiske påstander so. Presenteres som nyheter. Innenfor tysk venstreside aksepteres derfor generellt ikke DWN som kilde.

  • Hva som er høyrepopulistisk og ikke, kan jo diskuteres. DWN står på høyre side, men har vist seg å ha gode kilder. De er imot krigen i Syria og i Ukraina, i motsetning til deler av tysk «venstreside». Men har du noe konkret å vise til, så kom med det. Kildekritikk må drives hele tida.

  • Johannes, jeg har tenkt en del på kritikken din. Jeg liker dårlig den generelle formen den har. Nesten ingen medier i dag er så mye som 50% troverdige. (Nevn meg ett medium som du vil stole fullt og fast på.) Elitens medier er fulle av løgn og propaganda, så det blir å grave rundt omkring for å finne kilder som er noe bedre enn de andre. Jeg synes ofte at skikkelig borgerlige medier som ikke har noen liberale de skal forføre, er bedre som kilder enn alt som er av sumpvenstre.
   Når det gjelder DWN, så er de høyre, men de gir fx tyske Die Linke en dekning som Rødt i Norge bare kunne drømme om. Se for eksempel her: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/?s=wagenknecht&searchsubmit=

   Altså hvem på tysk venstreside har hatt hvilken konkrete og etterrettelige kritikk av DWN?
   Og i den artikkelen du kommenterer, så er jo ikke DWN en gang primærkilden, men Julian Assange i intervju med The Press Project. Din kritikk må altså i dette tilfellet rettes mot Assange. Og det kan du godt gjøre. Også han kan gjøre feil. Men da kan du ikke dekke deg bak hva «tysk venstreside» har å si om DWN.

   • Litt utenom dekning av krig,og Tysk presse.:Men allikevel-Slå på en svensk avis på nettet,feks.Aftonbaldet eller Sydsvenskan,og sjekk dekningen av tømmingen av en sigøynerleir i Malmø.
    Sigøynerne vil bli boende .De liberale-radikale vil gi dem andre steder å bo.De kommunale byråkrater vil også gi dem alernativt boende,men ikke på kommunens bekostning.Og regjeringen har fått tømmingen istand,ved å erklære at «Romernas problem ikke kan løses i Sverige,på svenske skattbetaleres regning.»Så vidt vil de ikke (lengre)fortolke EØS-avtalens regler om fri grensepassering.Som løk på laksen,uttaler en representant for Vensterpartiet,at det handler om menneskelige rettigheter.

    En menneskelig rett,til å bosette seg hvor man vil,på bostedstsatens skattebetaleres bekostning,kan bare betraktes som forrykt utopi.Den er værre en den rent religiøse forestilling om «løven og lammet.»Den siste har den fordel,at den handler om det hinsidige.Sosialister som vil ha det slik,her og nå,må betraktes med psykologiens termer.Det har ingenting med folks hverdag å gjøre.Spesielt ikke arbeiderklassens.

   • Alt jeg sier er at rgelene for venstresidesdebatter i Tyskland inneholder at man bl.a. ikke kan sitere fra DWN, for den gjelder ikke som seriøs kilde.

    Et eksempell: Facebookdebattgruppen «Linksfraktionen» har utgitt denne liste av «ikke-akseptable kilder» og DWN står på føëste plass: https://www.facebook.com/notes/linksfraktionen/nicht-akzeptable-quellen/416382601819666

    Hvis du finner en seriøs kilde som hevder det samme, så er det jo bare å bruke den i stedet.

    • Vil du virkelig bøye deg for en sånn svartelisting av kilder?
     Det er jo strake veien til diktaturet.

     Og du svarte meg ikke på hva du mener om DWNs behandling av die Linke. Synes du dette er typisk høyrepopulisme?

     • Tja. Nei jeg går normalt ikke inn for svartelisting, men hvis en kilde gang på gang viser seg å ha en helt egen versjon av realiteten, så ville jeg nok heller ikke sitere fra den. Ville du kanskje sitert fra HRS sin hjemmeside eller fra Lyndon La Rouche tilhengernes nettsider som om det var fra en pålitelig nyhetskilde? Kildene på denne listen havnet på listen ikke fordi en administrator la dem der, men fordi mange debatter omkring enkeltartikler fra nettopp disse sidene førte til en konklusjon om at de ikke er pålitelige.

      Angående behandlingen av Die Linke i DWN: I Tyskland finnes det en del folk på ytre høyreside som gjerne reduserer partilandskapet til et par partier på ytre høyre, en masse av «system»-partier og Die Linke. De ser blant annet noen isolerte utsagn og politiske ståsteder til Die Linke som å være mindre «forederiske» enn de andre partiene. Bl.a. gikk flere av dem mye opp i at flere ledere fra Die Linke hadde sagt at Tyskland ikke er et fullstendig suverent land per idag.

      Og til forskjell fra SV og Rødt, som begge nok rekruterer fra landets kulturelite, så er det spesielt i noen deler av Østtyskland fortsatt slik at både Die Linke og ytre høyre rekruterer innenfor de samme sosiale miljøer og at det derfor forekommer at aktivister skifter side fra NPD til Die Linke. Det omvendte forekommer nok også.

      Dette er noe av grunnen til at det finnes en form for høyre-populistiske medier som tar Die Linke mer på allvor enn Merkel og SPD, men som av den grunn ikke ligger lengre til venstre. Folk på venstresiden sier ofte at de er «tverrfronts»-medier (Querfront), i referanse til nationalbolsjevistene i mellomkrigsårene.

     • Ditt kriterium: «hvis en kilde gang på gang viser seg å ha en helt egen versjon av realiteten» ville ramme meg med full tyngde.
      Jeg har nesten vært helt aleine i kritikken av Norges krig i Libya. Jeg har vært nesten aleine i å vise fram den ukrainske fascismen og USAs de facto kupp i Ukraina. Her har hele resten av norsk medieverden hatt sin helt uniformerte «versjon av virkeligheten». Hvis du bruker ditt kriterium, skulle du svarteliste meg og basere deg på main stream media.

      Når det gjelder HRS, så har jeg ikke noe imot å lese hva de skriver. Men jeg ville gått til deres primærkilder hvis jeg skulle sitere noe. Jeg leser bredt. Hvis HRS sier noe som er sant, så bør man ta det på alvor. Eller er du uenig i det?
      Mye av det jeg bruker er fra CIA og Brookings Institution og andre reaksjonære kilder i USA. Jeg bruker Financial Times og andre finansmagasiner. Det er fordi de ofte røper deler av sannheten når de publiserer for hverandre, i motsetning til massemediene beregnet på hopen.

      Tyskland er ikke et fullstendig suverent land, unnskyld meg. Tyskland er under USAs militære, og delvis politiske kontroll. Om die Linke har sagt det, så har de rett, om høyreekstremister har sagt det, så har de rett.

      Du viser stadig til tysk venstreside, men hvem tenker du på. De er tydeligvis ikke die Linke, men hvem da?

     • Jo, jeg tenker på Die Linke som venstresiden. De ser at disse medier taler positivt om både dem selv og AfD (ytre høyre), men det betyr ikke at de synes godt om de medier.

      Og jå, Tysland er ikke et fullstendig suverent land, det er derfor politikerne til Die Linke sier det. Men konsekvensene av at det er slik er ikke samme for høyre og venstre: Høyresiden vil kjempe for total nasjonal frihet, mens venstresiden vil prøve å skape en verden som er en helt annen der det er menneskene og ikke nasjonene som skal ha frihet til å gjøre eller ikke gjøre hva de vil.

      Du har rett i at det norske medielandskap er ganske stengt. Men hvis du ser det du skriver i en internasjonal sammenheng, så er ganske mye jo sammenfallende med det venstresidesmedier i andre land skriver.

      For å gå tilbake til utgangspunktet: I dette tilfelle kan vi altså se at DWN feilsiterer Assange. Samme kan man også se i mange andre artikler. Så hvorfor sitere dem videre? Samme problemstilling hadde tysk venstreside å gjøre med, ogderfor valgte de på et eller annet tidspunkt å ikke lengre akseptere DWN som nyhetskilde.

     • Men hvem er denne «tyske venstresida» som du aksepterer som mediesensurinstans? Hvilken kompetanse har de til å godkjenne medier? Hvem er de? Og hvorfor aksepterer du en slik sensur i utgangspunktet?

      Vi lever i en verden hvor dikotomien høyre-venstre ikke sier noe særlig. I Norge får du lov til å passere som venstre dersom du har vært med på å ødelegge Libya og støttet de fleste av NATOs kriger. Så ser vi at høyreorienterte folk som Ron Paul fordømmer Obamas krigseventyr og at feminister roser hauken Hillary Clinton. Hva er høyre og venstre? Hvem skal du stole på?

      Jeg har skrevet om dette her: https://steigan.no/2015/06/16/ikke-tenk-pa-en-isbjorn-problemet-med-begrepene-hoyre-og-venstre/

      I dag er det sånn at siden de egentlige makthaverne bare representerer under 1% av menneskeheten, så er de nødt til å manipulere folks tenkning, og selge sine kriger for noe annet enn de er. Legg merke til at nesten alle i Norge godtok NATOs narrativ om Libya, også Rødt i en kort periode. Det var en krig «for menneskerettigheter og mot diktatoren».
      I sånne tider må man være svært kritisk mot makta og gjøre jobben med å grave og finne så mye sannhet man klarer. Dette jobber jeg med hele tida. Jeg skal ikke si at jeg gjør det perfekt, men jeg er i hvert fall en av svært få i Norge som jobber på denne måten. Avisene og de store massemediene ellers bare formidler elitens og kapitalens «sannhet». Og vesntresida er svært lite kritisk til de narrativene vi får servert.

   • Originalintervjuet kan du finne her [1]. Han sier at det er «a moral disgrace» at UK og USA kun vil ta så få flyktninger.

    Han bruker en del tid på å snakke om hvordan Sveriges del av Irakkrigen var å ta inn flyktninger og at på at senere tidspunkt ba Irak Tyskland om å slutte med å «encourage» irakere å flykte dit fordi de hadde en effekt på landet og Tyskland gikk med på det. Bemerk at i din beskrivelse handler det om litt noe annet: i din beskrivelse handlet det om antall flyktninger som faktiks ble mottatt, ikke om at Tyskland skulle slutte å «oppmuntre» irakere å flykte til Tyskland.

    Til slutt tilføyer Assange: «As a poltical asylee myself, I am not suggesting at all that Syrians shouldn’t be treated kindly as refugees but we should understand that engage… engaging in a situation that causes depopulation of a country does cause its collapse.»

    Når du skriver «likevel sa han at EUs politikk med åpne grenser er feil, fordi den støtter USAs krigsambisjoner» så er det ikke noe jeg kan gjenfinne i noe av det Assange sier. Så det må være egen ønsketenkning eller noe DWN har tilføyet.

    [1] http://thepressproject.gr/podcast/final_assange.mp3 (fra 17:23)

    • Her har du derimot gjort en ok jobb, gått til kilden og sjekka hva originalen sier. Det kan du gjøre fordi jeg alltid refererer til kilden bak.
     Jeg oppfatter likevel essensen her, som du også siterer som dette: «we should understand that engage… engaging in a situation that causes depopulation of a country does cause its collapse.»
     Når så du dette perspektivet i «venstresidas» behandling av migrasjonskrisa?

     • Har du lenke til originalkilden? Har DWN det? Dem fant jeg isåfall ikke. Jeg googlet rundt omkring til jeg fant intervjuet som Wikileaks Twitter-konto hadde lenket til.

      Du har rett at Assange sier noe her som ikke venstresida har snakket mye om. Det finnes derfor grunnlag for å lage en nyhetssak av dette, men da helst direkte med originalkilden og ikke gjennom DWN-versjonen av den.

     • Jeg gir deg kred på dette punktet.
      Men jeg venter svar på min tilbakevisning på generelt grunnlag av å bruke DWN.
      Jeg har vist til deres behandling av Die Linke og Sahra Wagenknecht som eksempel og spurt om det er typisk «høyrepopulisme» og jeg har kritisert din vilje til å lyse kilder i bann fordi noen «venstreorienterte» sier at det bør gjøres.

      En sånn holdning rammer folk som deg og meg i neste omgang. Det vil si: jeg står vel allerede på viss trotskisters og nyliberale venstreorientertes svarteliste fordi jeg ikke godtar den nyliberale narrativen. Men akespterer du denne logikken, kan du godt være blant dem som rammes i neste omgang.

    • @Johannes Wilm

     Jeg så etter fordi det interesserte meg, men det kan ikke være tilfeldig at Norge, Sverige, England, Tyskland og USA, alle hadde professortyper som sto frem for å fortelle småfolket om at flyktningene som kommer fra Syria, er høyt utdannede, da de håpet at Assads kjernepersonell skulle hoppe av, når Tyskland og Sverige åpnet grensene.

     Hvordan skal småfolket vite om du som ønsker å kontrollere hvilken informasjon småfolket skal få tilgang til, ikke har blitt manipulert selv, eller ikke har de edle motivene du sier at du har?

     Personlig tviler jeg sterkt på dømmekraften og gangsynet til noen som angriper Steigan for å ha brukt en tvilsom kilde, og som insinuerer at Stegan er rasist, når problemet er at venstresiden har blitt manipulert til å støtte bombing av Libia og borgerkrig i Syria.

     Kan du forstå at andre kan tro at du er stein hakke galen, eller betalt for å være tankepoliti, når du ikke ser hvem som har begått forbrytelsen her?

     • Og det du sier pågår ennå. Journalisten på tv2 kunne i dag opplyse Erna på direkte nyhetsending om at det var syriske flyktninger som kom hit og de var høyt utdannede. Jeg ble så arg at jeg sendte mail til tv kanalen.

 5. Norge kunne gjort mer for å stanse krigen? Eller venstrefløyen? ) 9. desember anerkjente Espen Barth Eide den syriske opposisjonsgruppen Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket. Det var så vidt jeg husker lite protester mot dette på den såkalte venstresiden.
  Vedtaket var helt i strid med Norges tradisjoner som gikk ut på at et land måtte ha en overveldende kontroll over territoriet før det kom til anerkjennelse. At de fleste EU-land fulgte den amerikanske pisken, er ingen unnskyldning. Tyskland protesterte «for all verden, men ble likevel med på ferden».

  SV satt jo i regjeringa på den tida. De protesterte ikke. Men mye av skylda får vi ta sjøl, som har fulgt med på imperialistisk politikk noen år. Det var ikke akkurat noen folkereisning mot dette.
  Aldri var det noen demonstrasjoner mot at Syria ble angrepet av makter som oversvømma jihadistene med våpen. USA, Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia. Syria sloss alene mot IS, vi fikk først høre om dem da de kryssa grensa til Irak etter en svipptur innom Tyrkia og fikk påmontert mitraljøser på de nye Toyota pick-upene sine.

  «Assad må gå» var mantraet for alle. Det eneste forslaget til forhandlinger kom fra Solhjell i SV der han ville forhandle med IS! Gud bedre.

  Men når flyktningefestivalen starta tidligere i høst var alle fra kongehus, via alle politikere, til Tjen Folket i ekstase.

  Jeg har foreslått å gi flyktninger et års opphold av ganga. De skal hjem å bygge landet. Da får jeg mye dritt fra de den korrekte «venstrefløyen». Det er så sjokkerende at de nesten ikke finner ord.

 6. Assange har naturligvis helt rett.

  Den såkalte «venstresiden» (egentlig en gjeng borgerlige militærindustrialister og bankstere som vil ødelegge Europa) propper oss fulle med tårevåt propaganda om stakkars barn vi må hjelpe ved å overøse foreldrene deres med skattebetalernes penger. Dette er den samme «venstresiden» som har skapt IS og ødelagt bl.a. Irak, Libya og Syria. Det er en venstreside som vil ha fri innvandring til Europa, for å knuse velferdsstatene våre, skape borgerkrig for å smøre hjulene i det militærindustrielle maskineriet — og senke arbeiderlønningene. Dette er den eliten som bl.a. Rødt jobber for. Og ja, jeg er klar over at du, Pål, er ett (av få) unntak i Rødt. Men Rødt som helhet er et borgerlig eliteparti fullt av neokonservative, neoliberale, krigshissende hauker som sikler etter angrepskrig mot Assad, Putin og andre hedersmenn som jobber for fred. Altså er Rødt, i utenrikspolitisk sammenheng, identisk med samtlige av de andre norske partiene. De står for nøyaktig den samme politikken, den samme bombingen av Libya og Syria, den samme ødeleggelsen av disse landene, og den samme tøylesløse importen av millioner av trygdede krigsflyktninger.

  Rødt (og resten av norske partier) er tydeligvis infiltrert av Mossad og CIA, organisasjonene som står i spissen for ødeleggelsen av Midtøsten slik at Stor-Israel kan opprettes. Og slik at Europa kan bli et krigsteater hvor militærindustrialistene har fritt spillerom.

 7. «Assange: – Avfolkning av Syria er en del av en strategisk plan »

  «Vi har diplomatiske telegrammer som viser at den svenske regjeringa under Irakkrigen sa at dens bidrag til krigen skulle være å ta imot krigsflyktninger. Irak hadde bedt Tyskland om ikke å ta imot irakiske flyktninger fordi det ville svekke landets evne til å komme på fote igjen.»

  Dette understøtter sterkt at Norges «humanitære» bidrag på over 100 mill NOK pr. år i Syria-konflikten innebærer deltagelse i USA-NATOs systematiske ødeleggelse av bl.a. Syria. – Vi er blindt og villig medskyldige.

  «Dø, Assad, dø!» – har jo Børge Brænde-alle-broer sagt mange ganger i praksis. De vil slakte ham som Gaddafi hvis de kan.

  Pr. i dag er Russland Syrernes redning. En fersk meningsmåling viser 72 % syrisk støtte til Assad: «The survey, published on Thursday, asked: “Should world powers demand Bashar Assad to leave?” At least 28 percent from 21,314 respondents have voted “Yes” so far, while the majority – 72 percent – have said “No”.»
  Jf. https://www.rt.com/politics/official-word/320261-assad-france-poll-figaro/

 8. Pål Steigan: Det du skriver mangler en viktig dimensjon. Hva skulle USA’s motiver være for å tømme Syria og styrte Assad?
  Uten en troverdig kommentar på det, blir dette bare en ny konspirasjonsteori. Helt verdiløs. Sorry.

  • USA er ikke den eneste aktøren her. De mest aktive er Tyrkia, Saudi Arabia og Qatar, og naturligvis USA. De tre første har motiver for å ramme Europa – og for å tømme Syria. USA har vist seg å ha tildels motstridende agendaer, og hvem som står for hva er ikke klart.

   Ei gresk nettavis som eies av The International New York Times skriver: «A sharp increase in the influx of migrants and refugees, mostly from Syria, into Greece is due in part to a shift in Turkey’s geopolitical tactics, according to diplomatic sources.»
   http://www.ekathimerini.com/201239/article/ekathimerini/news/refugee-flow-linked-to-turkish-policy-shift

   Jeg synes det er vel verdt å fortsette å grave i dette. En så massiv hendelse skjer ikke uten at det finnes bevegende krefter.

  • «Hva skulle USA’s motiver være for å tømme Syria og styrte Assad?»

   USA har jo uttalt at de ønsker Assad fjernet i åresvis, og de er åpne med at de støtter opprørere/terrorister.

   Bevisbyrden for at de ikke har planlagt å tømme Syria på befolkningsgrupper som støtter Assads, er det derfor USA som har, når det er hva oppegåendende mennesker forstår vil bli konsekvensen, om Assad skulle tape mot de USA støttede opprørerne, som ser på shiaer og alawitter som vantro som fritt kan drepes eller selges som slaver.

   Hva mener du vil skje med shiaer, alavitter og andre vantro om Assad faller, hvis de ikke flykter til et annet land?

 9. Strengt tatt er det vel omvendt. Assads folk utgjør bare 5% av befolkningen, så jo flere av de resterende man kan fordrive, jo bedre for Assad.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.