Eirksen Søreide: – Norge er klart for å trene ukrainske soldater

12

Norges forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er ivrig etter å trekke Norge inn i krigen i Ukraina. Hun har blitt intervjuet av The Guardian og sier ting som burde være i stand til å vekke selv den norske offentligheten.

Norway’s defence minister has said her country’s armed forces will be restructured so they can respond faster to what she called increased Russian aggression….

Soreide said Norway was stepping up military cooperation with the Baltic states – Estonia, Latvia and Lithuania – as a means of reassuring them that they were fully covered by Nato’s collective security umbrella. Furthermore, Norway was “absolutely” ready to expand training of Ukrainian soldiers, she said, predicting that more Nato states would follow the British example of dispatching trainers and non-lethal equipment to support Ukraine.

Norge skal alltid være den snilleste (les: villigste) gutten i klassen. Først Stoltenberg i Libya, og nå Eriksen Søreide i Ukraina.

Les resten av intervjuet her.

Og jeg er fortsatt svært interessert i å få vite om det sendes amerikanske våpen fra Værnes til Ukraina, og i så fall hva slags våpen det er. Vi har ei regjering som spiller et svært farlig krigsspill, en opposisjon som er med på galeien og medier som ligger i stabilt sideleie.

Se også: Eriksen Søreide: Stolt av Norges krig i Libya

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Vi ville jo gjerne at folk som bor i et samfunn kaster sine ledere, enten ved valg eller rent fysisk – hvis disse lederne bruker samfunnets «forsvars»våpen til å bombe andre land – eller egen befolkning.
  Kanskje vi bør se bjelken i vårt eget øye og rydde i eget hus, før vi engasjerer oss politisk, med våre «riktige holdninger» i disse andre nasjonene.

 2. Eriksen Søreide oppfører seg slik unger i barnehagen gjør når de sutrer «Per dytta meg», uten å si noe om hva foranledninga var. I hennes øyne er Nato-landene bare passive forsvarere av fred og demokrati, og er dessverre nødt til å svare på aggresjonen fra et krigshissende Russland. Nato har da ikke gjort noe som russerne kan oppfatte som truende?

  At Russland trapper opp militær aktivitet og beredskap, er det ingen tvil om. Med god grunn, kanskje? Siden 1999 har ti land fra den tidligere Warszawa-pakten og to land som var del av Yugoslavia, blitt medlemmer av Nato. Og nå prøver haukene i USA å få Nato til å handle som om Ukraina også er Nato-medlem. Den langsiktige strategien er åpenbart å tøye paragraf 5 i Atlanterhavspakten til også å omfatte land som USA definerer som allierte. Dette er Eriksen Søreide med på uten motforestillinger.

  Jeg benytter anledninga til å oppfordre alle som ikke alt har gjort det, å få med seg TV-serien «Grenseland» som ligger på NRKs nett-TV. En flott serie fra slutten av 1970-åra som ikke har blitt vist siden 1979 og som bygger på bøkene til Sigurd Evensmo. I åtte episoder kan vi følge den norske arbeiderbevegelsen i de dramatiske 30- og 40-åra. Det er historien om klassekamp og krise, men også om reaksjonene på at nazismen vinner fram i Tyskland og driver fram den andre verdenskrigen. Høyst aktuell også med tanke på situasjonen i Europa i dag.

  • » men også om reaksjonene på at nazismen vinner fram i Tyskland og driver fram den andre verdenskrigen. »

   Ja, hva var det som var så truende og farlig ved nasjonal-sosialismen, når man ser hva slags faanskap vinnerne har bedrevet av folkemord og overgrep siden 1945?
   Jeg tror det er på tide å analysere årsaken til siste verdenskrig, og «kampen mot den/det onde».
   Også i lys av at disse kreftene i dag har streket opp»ondskapens akse» (på ny), – som så mange sluker rått.(igjen)

 3. Hitler startet en tofrontskrig. Det ble regnet som toppen av stupiditet. Den liberale fredsprisvinneren Obama startet først den arabiske våren, som la grunnlaget for islamsk skrekvelde i Syria, Irak, Yemen og Libya. Deretter konspirerte han med nynazister i Ukraina for å styrte regjeringen der. Det første håndfaste resultatet av det Ukrainske eksperimentet var at Russland fikk kontroll over Krim-kalvøya uten å miste en eneste soldat i kamp. Det døde vistnok flere Russiske soldater i feiringen av seieren enn i kampene. Inspirert av suksessen med den arabiske våren og gjenopplivingen av Ukrainsk fasisme startet man en farge revoulsjon i Hong Kong, som skremte Kina rett i de åpne armene på Putin. Glemte jeg å fortelle at den vestlige forsvarsalliansen har brukt opp store deler av ammunisjonsreservene på krigene i Libya, Afganistan og Irak? Som en ekstra bonus satses det meste av fremtidige norske forsvarsbudsjetter på jagerflyet F35. Jeg siterer: «It is, quite literally, an aircraft that is «too big to fail» despite facing lifetime operating costs for the U.S. Fleet of $1 trillion, and cost overruns of $167 billion before a single plane has flown a single mission.»
  I denne situasjonen er det bare å håpe at Russland, Kina og det islamofasistiske kalifatet angriper USA og NATO samtidig på tre forskjellige fronter.

  • 1. Er det ditt alvor at du håper på at Norge, som NATO-medlem, skal angripes av Russland, Kina og islamofasistiske kalifatet samtidig?
   2. Hvilke kilder finnes på at størsteparten av ammunisjnsreservene til den vestlige forsvsaralliansen er oppbrukt?
   3. Med et forsvarsbudsjett allerede på pluss 40 milliarder, hvordan blir 65 milliarder til det meste av fremtidige norske forsvarsbudsjetter?

   • «Med et forsvarsbudsjett allerede på pluss 40 milliarder, hvordan blir 65 milliarder til det meste av fremtidige norske forsvarsbudsjetter? «

    *Under forrige verdenskrig trengte den tyske «stat» mange penger. «Staten» opptok krigslån hos folket som beredvillig betalte sine «penger» inn til «stats»-kassen og fikk gjeldspapirer som vederlag. Folket hadde tro på «staten» og arbeidet dag og natt for «staten» og fikk hurtig sine egne penger tilbake. Så hadde man både pengene og gjeldspapirene. Da «staten» stadig måtte ha nye penger spilte «myndighetene» Tysklands nasjonalsang for folket og oppfordret til nye lån, og det ble utskrevet og oppsamlet uhyre masser av gjeldspapirer. Etter hvert mens dette pågikk, forandret begrepet gjeldspapir seg til begrepet «formue». «Stats»-papirer regnes ennå i dag som sikker formue. Språket begynte allerede straks å bli forvirret. Det noen kalte gjeld, kalte andre formue og hva en kalte nasjonal gjeld kalte andre nasjonal formue…..
    ….Hvis Tyskland hadde «vunnet» krigen så hadde de forlangt at «fienden» skulle betale den tyske «stat» et beløp som tilsvarte alle de tyske krigslån til sammen. Da hadde man sagt: «Der kan du se, vi tjente på krigen. Vi fikk rett som sa at «stats»-papirer var formue.» Og det tyske folk hadde med glede betalt «formueskatt» av sine «stats»-papirer. Hadde Tyskland vunnet så hadde Tysklands kunder («fienden») måttet oppta nye «stats»-lån i sine land og «formue og gjeld» var vokst tilsvarende i disse land. Da Tyskland tapte, tjente den tyske «stat» alle sine krigslån netto. Den meldte konkurs og folket var skuffet, snytt og bedratt av sin «molok», den tyske «stat» og av de tyske prester og statsmenn. *
    http://www.samfunnsliv.no/kunst-07.htm

    Det er alltid hoder og hender som bygger velstand. Og de samme hodene og hendene vil dessverre også rive ned velstanden, bombe og drepe, for autoriteter/stat og pengene skyld.
    Menneskenes historie er den menneskelige overbevisningens historie.
    Når et Europa nå sulter og lengter etter velstand, med mange «arbeidsløse» som ikke kan arbeide fordi deres gud, pengene og statssystemet, sier de ikke kan . – Da kan det samme folket som tror på pengenes makt, på forunderlig penge-økonomisk vis også ha penger til å rive ned.
    Og tilogmed bli »rike» av det, på tall (penger). Det er jo bare å kjøpe aksjer hos våpenprodusentene, og/eller forsikre det materielle som blir bombet. Enorme utbetalinger. Vi blir rike alle sammen.
    Og duverden så rike vi kommer til å bli når vi får «gode tider» og må arbeide 24/7 for å bygge opp det som er ødelagt.

    40 milliarder? Budsjetter?
    *I pengehusholdningen blir ikke «kapitalen» begrenset av «beiter» i naturen. Den yngler tvert om rikeligere og får flere «kalver» jo magrere beitet er. I dårlige tider med liten produksjon og store krigsødeleggelser yngler pengekapitalen best. *
    http://www.samfunnsliv.no/kunst-05.htm

    • Sant nok at det er hoder og hender som bygger og river ned – men finnes det noe eksempel på at det noen gang har vært samfunnsformer uten byttemidler for det hoder og hender gjør? Jeg tror bestemt ikke det.

     Forøvrig så forholder du deg ikke til mine tre punkter over hodet, så debattverdien er heller fraværende.

     • » men finnes det noe eksempel på at det noen gang har vært samfunnsformer uten byttemidler for det hoder og hender gjør?»

      Byttemidler er en viktig del av et samfunns spesialisering og effektivisering, på vei mot arbeidet for materiell velstand.
      Men det er når vi ikke ser forskjell på byttemidler og de virkelige velstands-verdiene det er farlig og trist.
      Da sulter samfunn ( f.eks. Europa eller Afrika) midt i grøtfatet. Arbeidskreftene er der, men penger ( verdensvaluta) blir målet i stedet for et verktøy/byttemiddel.
      Man konstruerer derved lett motsetninger fordi man ikke ser forskjellen. Og stopper ønsket produksjon, eller lar være å sette i gang fordi det ikke penge-lønner seg og/eller at rentene «stiger» for mye eller for lite.
      Så kaller vi det «gode tider» når vi mangler det meste og må arbeide 24/7, priser og lønninger stiger og renter blir satt opp.
      Og «dårlige tider» når stabburene begynner å bli fulle, prisene synker og den enkelte og samfunnet kan (kunne) få mer fri tid.
      Da får også de som styrer dette pengesystemet ( ved hjelp av renter) makt over nasjoner.
      «De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt.
      ( Men kun så lenge vi ikke ser forskjell.)

   • «Med et forsvarsbudsjett allerede på pluss 40 milliarder, hvordan blir 65 milliarder til det meste av fremtidige norske forsvarsbudsjetter? «

    *Under forrige verdenskrig trengte den tyske «stat» mange penger. «Staten» opptok krigslån hos folket som beredvillig betalte sine «penger» inn til «stats»-kassen og fikk gjeldspapirer som vederlag. Folket hadde tro på «staten» og arbeidet dag og natt for «staten» og fikk hurtig sine egne penger tilbake. Så hadde man både pengene og gjeldspapirene. Da «staten» stadig måtte ha nye penger spilte «myndighetene» Tysklands nasjonalsang for folket og oppfordret til nye lån, og det ble utskrevet og oppsamlet uhyre masser av gjeldspapirer. Etter hvert mens dette pågikk, forandret begrepet gjeldspapir seg til begrepet «formue». «Stats»-papirer regnes ennå i dag som sikker formue. Språket begynte allerede straks å bli forvirret. Det noen kalte gjeld, kalte andre formue og hva en kalte nasjonal gjeld kalte andre nasjonal formue…..
    ….Hvis Tyskland hadde «vunnet» krigen så hadde de forlangt at «fienden» skulle betale den tyske «stat» et beløp som tilsvarte alle de tyske krigslån til sammen. Da hadde man sagt: «Der kan du se, vi tjente på krigen. Vi fikk rett som sa at «stats»-papirer var formue.» Og det tyske folk hadde med glede betalt «formueskatt» av sine «stats»-papirer. Hadde Tyskland vunnet så hadde Tysklands kunder («fienden») måttet oppta nye «stats»-lån i sine land og «formue og gjeld» var vokst tilsvarende i disse land. Da Tyskland tapte, tjente den tyske «stat» alle sine krigslån netto. Den meldte konkurs og folket var skuffet, snytt og bedratt av sin «molok», den tyske «stat» og av de tyske prester og statsmenn. *
    http://www.samfunnsliv.no/kunst-07.htm

    Det er alltid hoder og hender som bygger velstand. Og de samme hodene og hendene vil dessverre også rive ned velstanden, bombe og drepe, for autoriteter/stat og pengene skyld.
    Menneskenes historie er den menneskelige overbevisningens historie.
    Når et Europa nå sulter og lengter etter velstand, med mange «arbeidsløse» som ikke kan arbeide fordi deres gud , pengene og statssystemet, sier de ikke kan . – Da kan det samme folket som tror på pengenes makt, også på forundelig vis også ha penger til å rive ned.
    Og tilogmed bli »rike» av det, på tall (penger). Det er jo bare å kjøpe aksjer hos våpenprodusente, og forsikre det materielle som blir bombet.
    Og duverden så rike vi kommer til å bli når vi får «gode tider» og må arbeide 24/7 for å bygge opp det som er ødelagt.

    40 milliarder? Budsjetter?
    *I pengehusholdningen blir ikke «kapitalen» begrenset av «beiter» i naturen. Den yngler tvert om rikeligere og får flere «kalver» jo magrere beitet er. I dårlige tider med liten produksjon og store krigsødeleggelser yngler pengekapitalen best. *
    http://www.samfunnsliv.no/kunst-05.htm

   • Det er ingen fare for at Russland skal angripe Norge, hvis ikke NATO lanserer et angrep mot Russland fra vårt territorium.

 4. Vil du se litt propaganda fra Ukraina? Filmen ble vist etter klipping/redigering på nyhetene i Ukraina. For å skjønne hva jeg mener, må du se hele filmen. Spesielt slutten. Hun er verdt en Oscar eller hva? Bra propaganda? Denne siden støtter Norge med 500 millioner?! Ha en herlig helg!!;-)Ingar
  http://www.youtube.com/watch?v=2W9UAMEk21s

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.