Ukraina: opprørske gruvearbeidere blir sendt til fronten

10
Gruvearbeidere i Donetsk protesterer mot krigen

Kullgruvearbeidere i Volhynia Vest-Ukraina, som har truet med et storstilt opprør på grunn av at de ikke har fått lønn på tre måneder, blir nå utkalt til å kjempe på østfronten. De 800 gruvearbeiderne fikk mobiliseringsordren direkte fra militærkommisærer som leverte dem ved gruvene.

Det er Oleg Tyshkevich som skriver dette. Han forteller om en klassekamp som har pågått i månedsvis, og der arbeiderne flere ganger har blokkert riksveier i protest mot at regjeringa planlegger å legge ned gruvene og ikke utbetaler lønn. Det var arbeiderne ved gruve 1 og 9 i Novovolynsk som fikk mobiliseringsordren. Novovolynsk ligger så øangt vest i Ukraina man kan komme, helt opp mot grensa til Polen. Allerede i mai 2014 var det mytteri mot krigen i dette området, da over 300 kvinner, koner, mødre og slektninger av soldater i den 51. brigaden blokkerte veier i Volhynia i protest mot at deres menn og slektninger skulle sendes til fronten i Donetsk. Noen dager seinere nektet arbeiderne å bli sendt i krigen.

Tyshkevich skriver videre at flere hundre gruvearbeidere planlegger en demonstrasjon i Kiev 3. mars for å prøve å tvinge myndighetene til å utbetale lønn. Gruvearbeiderne oppfatter mobiliseringsordren som en rev straffeaksjon fra myndighetenes side.

Petro Porosjenko har truet med å innføre militær lov i hele Ukraina, og altså sette landet under militæradministrasjon. Tvangsutkalling av aksjonerende arbeidere er et langt skritt i retning av et militært regime. De som støttet Maidan fordi de trodde det ville føre til frihet og demokrati, burde vel kanskje snart åpne øynene …

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


10 KOMMENTARER

  • Mediene har vært nesten totalt samkjørte i å inndoktrinere folk i den samme narrativen. Og hvis du først er «hardkoda» i en narrativ, så skal det voldsomme mengder fakta som taler i mot den for at du skal snu.

 1. Også i Noreg kan dei fleste måtte tenstegjera for landet om det trengs.

  § 4.Plikt til å gjøre tjeneste i Heimevernet har etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kongen
  1. alle vernepliktige som forutsettes ikke kalt inn til annen militærtjeneste hverken i fred, ved styrkeoppbygging eller i en viss tid etter styrkeoppbygging, og
  2. vernepliktsfrie i vernepliktig alder og eldre til og med det år de fyller 55, alle for så vidt de er kjent dyktige for heimevernstjeneste og ikke er eller ville vært fri for verneplikt på grunn av statsborgerlig forhold.

  Enhver over vernepliktig alder kan pålegges tjeneste i Heimevernet i den utstrekning Heimevernets oppgaver på vedkommende sted ikke kan løses ved hjelp av pliktige i yngre alder og frivillige.
  I krig har også enhver under vernepliktig alder tjenesteplikt i Heimevernet fra og med fylte 18 år, når vedkommende fyller vilkårene etter første ledd nr. 2.

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1953-07-17-28/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

  • Men kva er tilfelle i Ukraina? Er det ei allmenn mobilisering til krigsteneste, eller vel dei ut bestemte grupper som skal «straffast» med å bli sende til fronten? — I tillegg til dei frivillige høgreekstreme militsane som står for det meste av krigføringa på vegne av Kiev-regjeringa (at også opprørarssida i stor grad består av høgreekstreme grupper, gjer det ikkje noko betre).

   Ei anna sak som heile tida har undra meg: Janukovitsj blei kraftig fordømt i Vesten då folk blei skotne og drepne på Majdan-plassen. Jatsenjuk-regjeringa som overtok, starta krigen mot si eiga befolkning i Aust-Ukraina (det blei konflikt då sjølvbestalta myndigheter i aust ikkje ville akseptera kuppregjeringa i Kiev, men krigen starta då Jatsenjuk sende militære mot dei). Jatsenjuk-regjeringa i Kiev har drepe langt fleire sivile enn kva Janukovitsj fekk ansvaret for. Men ingen i Vesten fordømmer Jatsenjuk.

   Leiv Olsen

   • Ukraina er i gang med sin fjerde mobiliseringsrunde, som går veldig dårlig og møter veldig stor motstand.
    De fascistiske militsene kjører sitt eget opplegg, sannsynligvis i forståelse med Jatsenjuks parti og i hvert fall i forståelse med oligarkene.
    I dette konkrete tilffelet dreier det seg om mobilisering brukt som straff mot streikende arbeidere, noe hele den europeiske fagbevegelsen burde reagere sterkt mot. Lockout og tvungen voldgift blekner jo mot tvungen mobilisering. Men fagbevegelsen er taus.
    Og ja, du har helt rett. Volden fra Janukovitsj’ side er ingenting mot det kuppregimet utøver. Men Vesten støtter opp om den, så da er den bra.

  • Hvilke fullmakter bør et stat/regjering ha over den enkelte borger?
   Det å ta livet av et menneske er drap hvis det gjøres sivilt, med eller uten grunn..
   Hvis en stat har fullmakter til å styre et samfunnsmedlemmer til å begå drap i statens navn er det vel fortsatt et drap?
   – Og bør etterforskes og dømmes tilsvarende, så fort det er mulig.

   Hvis et samfunnsmedlem ikke har stor nok interesse for eget samfunn til at det vil være med å forsvare (og drepe) ved et angrep utenfra, oppleves nok ikke dette som et SAMfunn. (Hvis slik nektelse inntrer når staten vil angripe en annen sak, er spørsmålet like viktig. ) Tvang er sjelden en god måte å få opp positiv interesse på.

   Står staten over samfunnet?
   Kan noe gis fra staten til samfunnet uten at det (10 – dobbelte) først er hentet fra samfunnet?
   Kan samfunnet greie seg uten staten?
   Kan staten greie seg uten samfunnet?

   Hva er viktigst, hva bør forsvares?

   • I mange land har staten rett til å krevje at folk må slåst, dersom dette trengs for å verne landet. Om det er rett at staten kan krevje dette, er ein vanskleg debatt. Elles ser eg på det du skriv at du har lese Bertram Dybwad Brochmann. Han hadde nok ein del gode poeng. Kanhende i ein del av det han skriv om fiktivøkonomi. Diverre tok han nok sannsynlegvis feil på ein del område. Han trudde tildømes vistnok at alle varer og tenester etterkvart kunne bli gratis. Om ein la til rette for dette.

    • BDB. mente at det var naturlig at alle priser og lønninger burde utvikle seg MOT 0,- , ettersom vår teknikk utviklet seg og vi skjønte forskjellen på utgifter og inntekter i et samfunnsregnskap.
     «En arbeider er sin lønn verd», men vi bør se hva som er arbeid og hva som kun er «arbeid» , i betydning system- mat, og penge-«produksjon».

 2. Det er vel fleire partar som har feil i Ukraina. Putin har rota det kraftig til. Det ser ikkje Steigan ser det ut til. Ein kan vel og sei Ukrainas parlament tok makta i fjor frå.Janukovytsj Var dette ulovleg? Tvilar eigentleg på det.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.