Bør leses: – Yanis Varoufakis: more erratic than Marxist

8

Marxisten Michael Roberts bidrar her med en svært interessant kritikk av den greske finansministeren Yanis Varoufakis’ teoretiske og politiske posisjoner. Varoufakis sier sjøl at han er en «uberegnelig (erratic) marxist». Basert på det Varoufakis sjøl har skrevet om Marx og marxismen, skriver Roberts at han er mer uberegnelig enn marxist.

Varoufakis sier:

… en marxistisk analyse av både europeisk kapitalisme og vesntresida nåværende situasjon tvinger oss til å arbeide for en bred koalisjon, også med folk fra høyresida, der hensikten bør være å løse krisa i eurosonen og stabilisere Den europeiske union … Ironisk nok så er det slik at vi som avskyr eurosnonen har en moralsk forpliktelse til å redde den!

Roberts gjennomgår de argumentene Varoufakis har mot Marx og marxismen før han ender opp med denne, skal vi si, nokså spesielle, konklusjonen. Det er en saklig og grundig kritikk og godt lesestoff. Artikkelen gjør det også mulig å forstå hvorfor Syriza ikke kommer til å sprenge de rammene som dagens kapitalistiske Europa setter.

Roberts skriver:

But most erratic is YV’s views about the current global economic crisis and in particular, the crisis in the Eurozone. He dramatically points out that “Europe’s present crisis is not merely a threat for workers, for the dispossessed, for the bankers, for particular groups, social classes or, indeed, nations. No, Europe’s current posture poses a threat to civilisation as we know it.”  Yikes, the end of civilisation: this suggests the need for radical socialist policies before it is too late.

But no. You see, the long depression being experienced in Europe (which I agree is a correct interpretation) “puts radicals in a terrible dilemma.” You see, it is not an environment for radical socialist policies after all. Instead “it is the Left’s historical duty, at this particular juncture, to stabilise capitalism; to save European capitalism from itself and from the inane handlers of the Eurozone’s inevitable crisis”.

… An erratic Marxist indeed!

Hele artikkelen finner du her.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelFra fotoalbumet
Neste artikkelTrøbbel i Kina?
Pål Steigan
Jeg er Pål Steigan, sjefredaktør for steigan.no.

8 KOMMENTARER

 1. «First, it was Marx’s insight that the world was full of contradiction: wealth and poverty; growth and collapse; democracy and the rule of the elite. “This dialectical perspective, where everything is pregnant with its opposite, and the eager eye with which Marx discerned the potential for change in the seemingly most constant and unchanging of social structures, helped me grasp the great contradictions of the capitalist era. It dissolved the paradox of an age that generated the most remarkable wealth and, in the same breath, the most conspicuous poverty.”

  Må økonomisk (samfunns)politikk være så komplisert som denne bloggen, eller kommunisme/Marxisme/kapitalisme viser til ?

  Jeg har fått større glede og innsikt av å lese Markens grøde av Hamsun. Både når det gjelder økonomi, samfunnsoppbygging og beskrivelse av mennesketyper og våre fallgruver og muligheter.
  ( Da også på bakgrunn av B.D. Brochmanns økonomiske filosofi) ( Det er også lett å forstå at denne historien var så populær i Tyskland på 1930/40-tallet.)

  Man må anta at de som har interessert seg for samfunnsoppbygging/utvikling ville det beste, for alle. Enten det var Marx, Mao , Franco eller Hitler. Annet bør ligge under begrepet konspirasjonsteori?
  Hva er det som gjør et samfunn velstående? Penger/valuta? Nei, vi vet det nok innerst inne at penger kun er byttemidler. Et verktøy, slik at spesialister kan verdisette innsats og bytte mot andre spesialister (oss alle). Det er denne spesialiseringen og effektiviseringen av hoder og henders innsats som gir samfunn velstand.
  Så konstruerer altså noen et penge-økonomisk system som gjør at vi forveksler byttemidler, materielle verdier og arbeidskraft på denne veien til velstand, frihet og arbeidsløshet(«»).
  Med stadig flere politiske og økonomiske motsetninger , med hver sin menighet.

  Hvorfor er økonomi så komplisert?
  Virkelig økonomi er ikke komplisert. Det er pengeøkonomi (-systemet) som er gjort komplisert.
  Ikke engang penge-økonomer seg imellom kan bli enige om hva som «lønner seg».
  Og når vi så konstruerer interessemotsetninger og derav politikk, ser vi ikke lengre skogen for bare trær. – Og tror kanskje penger vokser på trær? Og at penger er det samme som arbeidskrefter og materiell velstand?

  *Og folk drømmer endog så energisk at de lager verdenskrig for å få markeder for avsetning av varer! Ellers blir det «krise», «finanskrise» osv. Som om pengene var noe annet enn måleenheter og regnskapsmidler som meter og centimeter, liter og hektoliter.* ( fra B.DB. Kunsten å lese bibelen.)
  Må Hellas, eller Norge, basere sin vekst, utvikling og vei til velstand på en rådende verdensvaluta og dets bakmenn? På internasjonal valuta?
  En internasjonal valuta-styring som har ført oss fra den ene krisen til den andre, både økonomisk og militært. Og splittet samfunn opp i «fotballlag» der vi vifter med klubbens flagg og går i synet på hverandre, og ikke ser hva det egentlig dreier seg om.
  Det dreier seg altså om utvikling av materiell velstand i landet. I land etter land. Basert på arbeidskraft, ideer/kultur, folkelynne og geografiske muligheter.
  SÅ kan etterhvert frie land eventuelt samarbeide med andre frie land, -hvis dette fører til mindre arbeids-slit, mer arbeids-glede og velstand.
  Penger/økonomi er et verktøy i denne dugnaden for at alle skal bli så reelt rike og fri som mulig.
  Da må vi ikke forveksle, og dyrke gullkalven i stedet for den levende kalven ( virkeligheten).

  Naivt?
  Nei, det er motsatt. Det er naivt og barnslig å tro på symboler som om det var virkelighet:

  Det er søtt når barn leker med dukker, og at dukken er sulten, tisser på seg osv.
  En symbolsk opplæring(!) til «virkelighetens økonomi».
  Men det er tragisk, og naivt, når mennesker og samfunn leker denne symbol-leken og forveksler virkelighet med naiv lek,- i voksen alder.

  «La barnet selv vokse fra sine dukker, og tramp ikke på barnets symboler uten at barnet er blitt så stort at det ikke lenger sømmer seg å leke med dukker. Da må du hjelpe barnet til å passere kløften — dvs. overgangen til våken tilstand.»
  http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.htm

 2. «Vi som avskyr Eurosonen-har en Plikt,som Venstreradikale,til å arbeide for å stablisere den.» (Omtrent slik blir sammendraget.)

  Og da er det ikke noe nytt.Dette er bare «venstreradikalt/Marxistisk,» om man mener at sosialdemokratiet er en del av dette selskap.
  Mange steder er det blitt slik,som i Norge,der det insisteres fra «sosialistisk hold,» at vi har fått en blå regjering istedenfor en rød.

  Og dette,midt oppe i en Imperialsitisk periode,der kapitalens «selvødeleggende destabilisering» ødelegger livene til generasjoner av arbeidere , andre lønnsmottakere og fattige selvsysselsatte.Der bankene tar penger av innskyternes kontoer,etter at myndighetene har skaffet oss alle negativ realrente på de surt oppsparte midler.
  Kapitalismens Janusansikt viser seg ,for alle med åpne øyne.Og så skal den europeiske gren «stabiliseres for sivilisajsonens skyld?»

  Vi får ,for grekernes-og Syrizas skyld,håpe at dette (for)blir en teoretisk blindgate.Gjør det ikke det,får de som vil føre denne «Europeiske siviliseringskrig,» sammen med alskens «Nytt sosialt /sosialistisk EU» belage seg på å bli overkjørt av de virkelige forsvarere av europeisk sivilisasjon.De må kalle seg/bli kalt hva som helst-vanlige velgere,borgere og skattebetalere vil måtte finne andre forkjempere for sine problemer.

  Det holder ikke å omfordele skatter ,som ikke kan inkreves -i reelt konkursrammede nasjoner.Og der de samme finansinstistusjoner som har mottatt støtten som er gitt etter 2008,finnes det ikke rom for global omfordeling.

  Egentlig er det hele ,omtrent ,slik.:Noe radikalt innen Eurosonen kan ikke skje.Den,sammen med den udemokratiske overbygning i EU,må nedbygges.Ikke omreguleres.Den «venstreside» som ikke snarest oppfatter dette,vil bli ovekjørt av andre krefter.Da vil det ikke nytte å skjelle dem ut som «høyreekstremister.»

  Siden det ser mørkt ut,får markedskreftene sloss seg imellom.Det er den samme sivilsasjonen som etterlyses,av «det Europeiske Venstre,» og alliansene vil se rare ut.

 3. «.Der bankene tar penger av innskyternes kontoer,etter at myndighetene har skaffet oss alle negativ realrente på de surt oppsparte midler.»

  Det er verdt å merke seg at negativ rente ( i forhold til riktig indeks/lønns og prisutvikling) tar fra innbyggere som setter til side innsats (sparer) .
  Men «positiv» rente også er tyveri.
  Renter over eller under indeks vil alltid stjele fra noen i samfunnet. ( Riktige bankomkostninger ved lån er 0,3%, og er den renten som burde tillegges , – i tillegg til indeks, ved lån i et samfunn) Hele samfunnets aktivitet må betale dette tyveriet gjennom høyere priser på bruk av byttemidlene.
  Noe å tenke på når «Verdensbanken» eller andre luringer gir «krise»-lån til land som tror/blir lurt til å tro de trenger tilskudd penger for å sette i gang ønsket aktivitet i eget samfunn.

  • En bank er ikke et vekslingskontor.Og eiendom er ikke tyveri.
   Noen eier banken,og driver den for å akkumulere kapital.Sentralbankene skal forøke å få disse institusjoner til å drive effektivt.
   Det spøkelse som nå rir dem som en mare,er Deflasjon.Den negative rente settes,i håp om «å få fart på investeringene.»
   Men kredittrådgiverne kan ikke bare godkjenne investeringer,i håp om senere gevinst.Selv om ministere og sentralbanksjefer synes at de burde det.
   Fortjeneste-profitt-vil da måtte skaffes på annet vis-ved senkede kostnader-herunder dårligere lønns-og arbeidsforhold.Dermed synker kjøpekraften,som evt. skulle etterspørre produktene fra de nye investeringer.
   Et vidåpent tilfelle,for aktiv Klassekamp.Siden denslags er utdatert,også for partier og organisasjoner på «venstresiden,»ender politikken som et slagsmål om hvem som er de dyktigste administratorer av den ,angivelig,uregulerte kapitalisme.Ikke i en kamp om å erobre statsmakten ,og dermed kunne kontrollere banker og investeringer i hver nasjon for seg.De globale sosialister mister innflytelse,til fordel for «høyreorienterte nasjonalister.»
   Man kan misslike dette,men det er etterhvert et ubestridt faktum.

 4. «En bank er ikke et vekslingskontor.Og eiendom er ikke tyveri.
  Noen eier banken,og driver den for å akkumulere kapital.Sentralbankene skal forøke å få disse institusjoner til å drive effektivt.2

  For å ta det siste først.:
  En effektiv banks driftsutgifter er 0, 3% av utlånt beløp. ( En nettbank uten gigantiske bankbygg, antagelig lavere.)

  I et samfunn er/bør det være samfunnet som eier de institusjonene som formidler samfunnets byttemidler. ikke en gruppe/institusjon som har sin egen agenda.

  En bank, i et samfunn, skal formidle den nedlagte arbeidskraften som ikke tas ut i umiddelbart forbruk (sparing) og formidle den ( sparte arbeidskraften) til de i samfunnet som vil forsere en utvikling. Enten det er for å skaffe samfunnet nok boliger eller bygge ut næringslivet. Altså et slags formidlingsbyrå.

  Eiendom er ikke tyveri. Slik sett bedriver staten tyveri når den skattelegger eiendom. – skaffet til veie av innsats som allerede er beskattet. ( Det kan gjerne være begrensing på eide verdier som er av en slik størrelse at det gir politisk makt.)
  Men RENTER er kun tall av tall, og tyveri hvis det brukes til å hente ut virkelig produserte verdier, altså mer enn indeksregulering.

 5. Hva er sannhet? Egentlig finnes det bare ett kriterium som forteller oss sannheten: virkeligheten. Eller for å si det med andre ord: Sannheten er konkret.
  Å hva er så den konkrete virkeligheten her i landet? Vi har regjeringer som følger USA samme hva de gjør. USA benevnes i dag som Imperiet. Et Imperium som har tatt mål av seg som verdens leder.
  Et Imperium som stort sett baserer sin makt på vold. På kanoner og tanks. Et Imperium som er panisk og redde for at andre skal hevde sin uavhengighet. Noe som kommer klart fram i tilfellet Russland.
  Vi har regjeringer som retter sitt skyts mot fattige, syke, eldre. Som vil rive ned hva generasjoner har bygget opp.Som gjerne ser at kald krig, et samfunn hvor frykt og ensretting er det vesentlige, igjen skal være dominerende.
  Det systemet vi lever under er avhengig av evig vekst. Uten vekst kollapser det. Det framstille som det å kunne leve høyt på andre menneskers arbeid er selve grunnlaget for demokrati. I praksis et demokrati for de rike.
  Pål Steigans store fortjeneste er at han har vist oss blant annet i boka Sammenbruddet hvorfor et slikt system er dømt til å gå under.
  Han har påvist at kloden er i ferd med å bli ribbet for de resurser som måtte være der om evig vekst skulle være mulig.
  Videre har han påvist at klimaendringene, som i hovedsak er resultatet av uhemmet forbruk av klodens resurser, er en trussel mot selve livet her på jorden.
  Er det jeg her har skrevet den konkrete sannheten? Jeg tror det er vanskelig å vri seg unna at slik er det.
  Så vår diskusjon burde kanskje dreie seg mer om hva kan vi gjøre? Hvordan organisere et samfunn som er på linje med og i samsvar med hva vår klode kan gi.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.