Hvorfor hausse opp Islamnet, Klassekampen?

25

Hvorfor hausse opp Islamnet, Klassekampen?

Avisa Klassekampen har 19. juli 2014 fire siders oppslag pluss halve forsida der lederen av Islamnet, Fahad Qureshi, hausses opp. Qureshi får si (uten kritiske motspørsmål) at han «frykter mer ekstremisme» dersom det blir forbud mot burka og niqab.

– De ekstreme miljøene er veldig små, men de driver veldig aktiv rekruttering. Og for dem som blir ekskludert fra samfunnet av et sånt forbud vil et miljø som viser forakt for norske verdier og oppfordrer til vold virke veldig forlokkende, sier han.

Qureshi er rett mann å intervjue om ekstremisme, for han må vel regnes som ekspert. Gjennom Islamnet, som i følge ham sjøl for det meste har medlemmer fra ungdomsskoler og videregående skoler, inviterer han foredragsholdere som disse:

Haitham al-Haddad en sterk tilhenger av selvmordsbombing og jihad. Les hva han sier om kvinner, om vantro, om jøder og om ”Sions vises protokoller”.

Abu Usamah at-Thahabi les hva han sier om kvinner, om vantro, om piskestraff og om steining.

Bilal Philips uttrykker seg rundere enn de andre, men forsvarer selvmordsbombing, og var inspirasjonskilde for Stockholms-bomberen Taimour Abdulwahab al-Abdaly.

Assim al-Hakeem les hva han har å si om sexslaveri, om kvinner og om jøder.

Khalid Yasin tilhenger av dødsstraff for homofile.

Men Klassekampen er naturligvis altfor høflig til å stille noen kritiske spørsmål om dette.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


25 KOMMENTARER

 1. Deler av venstresida har blitt altfor redde for å fornærme imamene. Vår frykt for å bli oppfatta som islamofobe, gjør at vi svikter muslimer som fortjener vår støtte. Vår taushet er i realiteten ei støtte til de reaksjonære imamene.

  • Venstresida, som har mistet troen på sosialismen og arbeiderklassen, har skaffet seg et offer de kan synes synd på og som kan fungere som erstatning. En tidligere ledende person i Rødt omtalte de ekstreme jihadistene som «anti-imperialister på avveier».

   • Som du skriver;»ingen kritiske spørsmål» fra KK.-på linje med Aftp.Nrk etc etc,når det gjelder jihadismen Bak feigheten ligger frykten,tror jg.

    • Mulig. Men jeg har en tanke om at det kan være en misforstått medlidenhet med angivelige ofre. En tidligere ledende fyr i Rødt kalte jihadistene «anti-imperialister på avveier», og i det ligger det en nøkkel til at man godtar ting man ville rast over dersom det kom fra hvite.

 2. Jihadister og islamister er fascister. Det er ingenting å bortforklare, vi må si det som det er.

 3. Når vi ikke tør å si det, begår vi samtidig et svik mot muslimer som sjøl risikerer liv og helse i bekjempelsen av de reaksjonære kreftene.

 4. Selv om Qureshi og Islamnet er så reaksjonære at de godt kan omtales som ekstreme, betyr det ikke at poenget om at lovforbud mot niqab kan bidra til ytterligere radikalisering ved å bekrefte de reaksjonæres oppfatning av å bli forfulgt, ikke er gyldig. Lars Gule, som ellers er en krass kritiker av Islamnet, er enig.

  Selv om begrunnelsen knapt kunne hatt mindre til felles, blir det feil med et lovforbud mot bestemte former for ansiktsdekning, og ikke andre, ut fra en eksplisitt politisk/ideologisk begrunnelse. Det blir feil å forby niqab og samtidig tillate julenissemasker. Og det blir feil med et forbud som også rammer julenissemasker. I dag er det forbudt med julenissemasker i politiske demonstrasjoner, men bare der. De aller fleste muslimer avviser niqab, både på religiøst, politisk og praktisk grunnlag, men et forbud som bare er retta mot et muslimsk ansiktsplagg, vil mange flere reagere negativt på. Ønsker vi å minimere bruken av niqab, vil vi komme langt lengre ved å la muslimene ta denne diskusjonen selv. Et spesifikt forbud vil fungere kontraproduktivt.

 5. Legg merke til at jeg ikke har diskutert burka og niqab. Jeg har mye å si om det, men det har jeg ikke gjort her. Det jeg tar opp er at Klassekampen lar Qureshi framstå som en som er bekymret for framveksten av ekstremisme, han som antakelig er Norges fremste produsent av islamistisk ekstremisme, han som inviterer fascistliknende predikanter til å indoktrinere ungdom i en høyreekstrem islamisme. Og uten at avisa stiller ett kritisk spørsmål.

  • Spørsmålet her er om det er interessant å høre de reaksjonæres argumentasjon mot niqabforbud, eller om de ikke burde intervjues om andre spørsmål enn de du peker på at Qureshi ikke ble spurt om i dette intervjuet. Jeg mener det er legitimt at Klassekampen også intervjuer reaksjonære krefter av ulik farge slik at vi blir informert om deres virkelighetsoppfatninger, også om andre spørsmål enn de som gjør at vi kan definere dem som reaksjonære.

   Samtidig vil jeg kommentere at jeg syns det er rett å definere alle islamister som reaksjonære, men ikke som fascister. For det første finns det islamister som ikke er prinsippielt mot demokrati, slik som Det muslimske Brorskapet. For det andre er fascismen ikke så entydig reaksjonær som islamismen, men på mange måter også moderne. Ultraislamistene har mer ideologisk til felles med ekstreme kristne puritanere fra 1600-tallet enn med Mussolinis politiske bevegelse. Ved å tegne opp et fascismebegrep som inkluderer alt mulig reaksjonært og demokratifientlig, fjerner vi begrepet fra dets vesteuropeiske opprinnelse, og fra dets sterke direkte kobling til imperialistisk kapitalisme. I den grad vestlige imperialister også bruker reaksjonære ultraislamister i sin politiske agenda, ligner det mer på den tyske imperialismens instrumentelle bruk av bolsjevikene under 1. verdenskrig, med tilsvarende overhengende risiko for politisk blowback, enn om det symbiotiske forholdet mellom i fascisme og nazisme og italiensk og tysk storkapital i mellomkrigstida. Ved å fremmedgjøre begrepet, blir det vanskeligere å se de fascistoide trekkene ved den nåværende vestlige kapitalismens utvikling. Derfor er det ikke bare analytisk, men også politisk feil å bruke fascismebegrepet om islamistene. Reaksjonær burde være et tilstrekkelig kraftfullt politisk skjellsord for å markere nødvendig avstand, som samtidig er analytisk riktig.

   • Jeg har sammenliknet program og menneskesyn mellom fascister og ekstremislamister og finner betydelige likheter, tilstrekkelig til å si at vi står overfor en fascistliknende bevegelse. Og jeg bruker ikke fascisme som skjellsord.
    KK lar Qureshi stå fram som en som er bekymret for framveksten av ekstremisme, når han faktisk er Norges viktigste spreder av ekstremismen. Det blir humbug.

    • Jeg mener fascismen i program og menneskesyn ligger betraktelig nærmere liberalismen enn islamismen. På en teoretisk isolert modernitetsskala, hvor islamismen ligger på en og marxismen på ti, ville jeg plasser fascismen på seks og liberalismen på åtte. Selv om islamismen dermed ligner mer på fascismen enn på noen annen vestlig ideologi, er ulikhetene store, og likhetene mellom fascismen og andre vestlige ideologier langt mer påtakelige. Ulike varianter av sosialdarwinisme er for eksempel helt sentralt i både liberalistisk og fascistisk tenkning, og innebygd i kapitalismen som samfunnssystem, men fraværende i både islamisme og historiske ikke-demokratiske bevegelser med eksplisitt kristen orientering. Islamismen har som sagt langt mer til felles med politisk tenkning på europeisk 1600-tall, eller tidligere, men de fleste er enige om at det er anakronistisk å sette merkelappen fascistlignende på det. Derfor syns jeg det blir ganske tilsvarende villedende og anakronistisk å omtale islamisme som «fascistlignende».

     Det KK har gjort er å intervjue Qureshi om hans syn på niqabforbud. Han bruker her argumentasjonen om at det vil styrke krefter som er mer ekstreme enn Islamnet. Det er vel en gyldig argumentasjon selv om man skulle være enig i at Islamnet også er så reaksjonære at de må betegnes som ekstreme, for det er vel også liten tvil om at det finns krefter som er enda mer ekstreme og eksplisitt voldsforherligende enn dem. Mange mente vel at AKP (m-l) var venstreekstreme på 1970-tallet, men det betyr vel ikke at argumentasjon fra AKP (m-l) basert på at gitte tiltak fra myndighetenes side ville styrke retorikken og dermed rekrutteringa til venstreekstreme terrorgrupper som AKP (m-l) tok avstand fra, nødvendigvis ville vært humbug.

     • Modernitet er det ene området der islamismen skiller seg mest fra fascismen. I menneskesynet, synet på demokrati, underkastelse, marxismen, klssekampen og sosialismen er de på linje.
      Du bommer på poenget med Qureshi. Han er sjefsorganisatoren av islamsk ekstremisme. Hans bekymring er påtatt og løgnaktig. Han mener at islamske straffer er uttrykk for det han kaller «moderat islam». KK har gitt ham en talerstol til å ufarliggjøre sin ekstreme ideologi, og KK stiller ikke en gang et kritisk spørsmål. Det er ikke journalistikk. Det er mikrofonstativ.

 6. Som ateist er jeg sjølsagt kritisk overfor islam som jeg oppfatter som ei patriarkalsk, kvinneundertrykkende, homofob og reaksjonær ideologi, men ble nærmest stempla som «rasist» av en person fra Rødt av den grunn. Nå visste ikke jeg at muslimer en rase, og ikke visste jeg heller at det å være kritisk til en reaksjonær ideologi er det samme som å være «rasist». Spør du meg mener jeg at Marx hadde mer enn rett når det gjelder religion.

  • Det store kuppet til islamistene er at de har konstruert begrepet islamofobi. og på venstresida blir enhver kritikk av islam kalt islamofobi = rasisme. Intellektuelt og faktisk er dette det rene vrøvl, men det er det ikke så lett å vinne fram med. Internt i Rødt har jeg skrevet at jeg naturligvis er motstander av islam (som alle andre religioner). Da fikk jeg vite av en ledende person at jeg var rasist. Jeg tok det med stor ro.

   • Islamofobi som rasistisk ideologi er like reelt politisk eksisterende som antisemittisme i dag. Jeg har skrevet om de ideologiske likhetene her: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread169488/#post_169488

    Det er liten tvil om at Anders Behring Breiviks terroraksjon var motivert ut fra et islamofobisk verdensbilde, og at nettsteder som «Gates of Vienna», og organisasjoner som EDL, NDL og lignende, promoterer dette verdenssynet. Det er også klart at misbruk av islamofobibegrepet forekommer til å forsøke å hindre kritikk av islam, på lik linje med at antisemittismebegrepet misbrukes for å forsøke å hindre kritikk av Israel. Slikt misbruk bidrar til å styrke retorikken til henholdvis islamofober og antisemitter.

 7. Både islamismen, liberalismen, fascismen og marxismen har et syn på mennesket som naturlig i kamp med andre mennesker på en eller annen måte. Noen mer tradisjonalistiske varianter av islamsk, kristen og annen religiøst basert politisk tenkning er vel muligens de eneste ideologiene som har et gjennomført harmoniperspektiv på samfunnet og dermed på mennesket. Siden dette blir veldig abstrakt, kunne noen pekt på at islamismen og marxismen har til felles en tro på at denne kampen i en fjern framtid vil ende i et harmonisk universalsamfunn, når islam seirer, eller når proletariatet har fullført verdensrevolusjonen, mens liberalismen og fascismen ser på striden, enten mellom individer i markedet eller mellom nasjoner, som en nødvendig rensende del av naturen, som aldri bør fjernes. Fascismen og islamismen og monarkismen og visse avvikende varianter av marxismen, har til felles sin motstand mot representativt parlamentarisk demokrati. Fascismen, liberalismen, islamismen og alle andre høyreideologier, har til felles sin motstand mot klassekamp (marxisme) og sosialisme.

  Slike teoretiske oppstillinger, løsrevet fra sin materielle og historiske kontekst, og ved bruk av noen bestemte kriterier som er valgt for å bevise det politiske poenget, er det som Hagtvedt, Sørensen og andre tilhengere av totalitarismediskursen bruker for å skape tilsynelatende koblinger mellom fascisme og marxisme (og islamisme), og konstruere et falsk bilde av sin egen ideologi, liberalismen, som motpol til alle disse. Det er viktig for venstresida å avvise denne retorikken, og etter mitt syn bidrar vi ikke til det ved å være med på at fascisme og islamisme kan grupperes med tilsvarende argumenter.

  Når det gjelder Qureshi og KK, er jeg med på at Qureshi i dag er den fremste talspersonen for reaksjonær islam i Norge, men ikke på at han dermed også er den fremste til å rekruttere islamske terrorister. Kanskje er hans argumentasjon om at niqabforbud vil styrke de som eksplisitt støtter anvendelse av vold i kampen mot demokratiet vikarierende i hans hode, det betyr ikke at argumentasjonen logisk og politisk sett er gal. Det er også et interessant poeng i seg selv at heller ikke han bruker argumentasjonen om at niqab er en religiøs plikt for muslimske kvinner. Jeg tviler også sterkt på at Islamnet rekrutterer flere medlemmer på denne typen oppslag i KK. Jeg tror heller ikke at halvrasistiske Frp får flere medlemmer på grunn av den typen koseintervjuer som du også kan finne i dagens KK. Tvert imot gir dette oss potensielt mer forståelse av hvem våre politiske motstandere er, og hvordan vi må argumentere videre for å bekjempe dem. Det er ikke et argument for at en avis som KK ikke også, men etter mitt syn i andre oppslag, bør konfrontere dem hardt på det forkastelige i deres program og faktisk utførte politikk. Hvis kritikken er en generell på at KK har vært for svake på dette, er jeg enig, men jeg er ikke enig i at to nevnte oppslagene i dagens avis nødvendigvis burde vært annerledes enn de ble.

  • Argumentasjonen din omkring likheter og ulikheter mellom fascismen, liberalismen, marxismen osv. er veldig uklar og svak. Jeg tror ikke jeg følger opp den.
   Du begår også en liten glipp som er valig i mediene. Jeg sier at Qureshi er Norges fremste rekutterer av muslimske ekstremister. Og du argumenterer mot at han er «den fremste til å rekruttere islamske terrorister». Ekstremister og terrorister er svært forskjellige ting. Det er mulig å mene at utro kvinner bør steines uten å sprenge bomber for å oppnå det. Men det er et greit utgangspunkt for å bli terrorist at man først er ekstremist. Jeg kjemper mot Qureshi fordi han er en høyreekstrem politiker som bygger opp en stor, reaksjonær ungdomsorganisasjon. Politisk er han minst like ille som Fjordmann, og jeg tror også du ville reagert på et slikt oppslag og en så servil behandling av Fjordmann. Men de høyreekstre islamistene får slippe kritikk fra norsk venstreside. Ikke en gang kvinnebevegelsen protesterer når disse hatprofetene kommer til landet og holder massemøter med ekstreme angrep på kvinner og kvinners rettigheter.

   • Jeg er enig i at den analysen jeg ga her av likheter og ulikheter mellom fascismen, liberalismen og marxismen er uklar og svak. Den var heller ikke ment på alvor. Den var ment å illustrere at denne typen sammenligning av ideologier basert på noen bestemte idemessige kjennetegn og mer eller mindre tilfeldige retoriske likheter, løsrevet fra materiell og historisk kontekst, generelt er svak. Poenget er at det gjelder også sammenstillinga av islamisme og fascisme. Derimot har jeg tidligere gjort et seriøst forsøk på å analysere fascismen og nazismen som høyreideologier. Den analysen kan eventuelt interesserte finne her: http://radikalportal.no/2014/02/04/hva-er-hoyre-med-hoyreekstremismen/

    Jeg ville ikke reagert negativt på om Klassekampen hadde intervjua Fjordmann om hans syn på niqabforbud. Tvert imot ville det vært interessant å få vite hvordan islamofobiens fremste ideolog i Norge ser på dette. Og det hadde ikke vært mulig om intervjuobjektet opplevde at intervjueren var ute etter å «ta og avsløre» han. Det må også gjøres, men i en annen sammenheng.

    • Jeg synes det er mye interessant i den artikkelen du viser til. Lærerik og interessant. Men jeg synes du er mye svakere på fascismen enn på nazismen. I motsetning til nazismen hadde jo fascismen en førkrigsøkonomi som kan studeres. Og der synes jeg du undervurderer korporativismen som sentral del av fascistisk økonomi. Fasces var jo disse korporative strukturene som organiserte samfunnet på tvers av klassene, og under den økonomiske elitens kontroll. Det er også her en finner likhetstrekk mellom fascismen og den moderne monopolkapitalistiske staten. Det går an å hevde at du finner et liknende trekk i islamismen, som også fornekter klasser og klassekamp og krever en underkastelse under den religiøse staten.
     Det er nesten ingen som får sånne oppslag i KK som det Qureshi fikk. Kapitalismekritikk får det ikke, miljøkritikk får det ikke. Kritikk av NATOs krigspolitikk får det ikke. Det er helt spesielt, og når KK da ikke driver kritisk journalistikk fungerer det legitimerende. Qureshi driver humbug. Han later som om han er moderat, mens han faktisk utdanner unge mennesker til høyreekstrem islamisme. Å behandle islamismen på denne måten er ikke kvalitetsjournalistikk, det er bare en videreføring av den tilsløringa av høyreislamismens rolle som de politiske partiene i Norge stort sett driver med. Qureshi ligger politisk en dagsreise eller så til høyre for FRP, men du ser aldri Rødt eller KK kritisere ham og Islamnet.

 8. Er ikke så interessert i å drive flisespikkeri rundt problematikken hvorvidt islamister er «kvalifiserte» fascister eller ikke. Fra mitt ståsted som kommunist opplever jeg dem som representanter for en fascistoid bevegelse. Og konservative imamer, som riktignok ikke er ekstremister, representerer politiske høyrekrefter venstresida burde tatt lang sterkere avstand fra. Venstresidas problem, er at det har blitt så viktig å ikke framstå som islamofobe at vi har forsømt å utvikle en islamkritikk som står på egne ben. Det har hatt to alvorlige konsekvenser: Vi har sviktet muslimer som sjøl er motstandere av de islamske høyrekreftene, og vi har overlatt hele den islamkritiske arenaen til høyrevridde konspirasjonsteoretikere og «korsfarere». Dermed har vi satt oss sjøl i en defensiv posisjon hvor vi ikke klarer annet enn å gjenta at; «neida, muslimer er ikke sånn». Problemet er at noen muslimer er faktisk «sånn». Hvis vi sjøl hadde gått offensivt ut mot de muslimene som faktisk er «sånn», ville det også blitt mye lettere å forsvare de som ikke er «sånn».

  • Enig. Venstresida har svikte grovt på dette området. Man har sviktet de innvandrerne som slåss mot den patriarkalske og høyreekstreme politikken og aktivt bidratt til at reaksjonære imamer har tatt hegemoniet. Man har sviktet folk som Deeyah og favorisert folk som Fahad Qureshi. Det er tragisk.

 9. Og begrepet «islamofob» har blitt grovt misbrukt. For meg betyr «islamofob» å angripe muslimer ut fra ei idiotisk forestilling om at muslimer er noen spesielt ondskapsfulle vesener. De fleste skjønner at det er noe tøv. Men venstresida har bidratt til å skape et politisk klima hvor alle som kritiserer islam; uansett hvor saklig og rasjonell kritikken er, blir stempla som «islamofobe». Gjett om vi har produsert Frp-velgere.

  • Begrepet «islamofobi» er en manipulasjon og brukes for å avskjære enhver kritikk mot islam, sjøl mot de mest ekstreme versjonene av islam. Dette har venstresida godtatt og tatt inn i sin tenkning. Resultatet blir å svikte oss sjøl, å svikte arbeiderklassen og å svikte flertallet av muslimene som også rammes av den reaksjonære politikken til disse kreftene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.