Leiesoldater i Ukraina?

13

Leiesoldater i Ukraina?

Det har lenge svirret rykter om at utenlandske leiesoldater deltar på kuppregjeringas side i Ukraina. Israelske medier har brakt intervjuer med tidligere israelske soldater som ledet kampgrupper på Maidan.

Men det har også gått rykter om at det amerikanske leiesoldatfirmaet Greystone (tidligere Blackwater) deltar i oppdrag i Øst-Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet sa 8. april 2014:

Vi er spesielt bekymret for at operasjonen (i Øst-Ukraina, min merknad) involverer omlag 150 amerikanske leiesoldater fra det private selskapet Greystone Ltd, kledd i uniformene til spesialavdelingen i politiet, Sokol.

Russiske medier har også sendt ut bilder av disse soldatene.

Nå har selskapet Greystone sendt ut ei pressemelding der de kategorisk benekter at de er involvert i Ukraina.

Og det kan jo godt hende at Greystone snakker sant, selv om det ikke er deres spesialitet. Så fortsatt er spørsmålet: Er det sant eller usant at leiesoldater opererer i Ukraina? Og hvis det er sant, hvem er de så?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Gitt kilden tror jeg det er overveldende sannsynlig at dette bare er propaganda fra russernes side. Det ljuges jo så det renner fra alle hold i denne konflikten, sånn er det jo alltid.

 2. Hvorfor har du sluttet å skrive om Ukraina? Blir det for flaut når russiske leiesoldater slår til i Øst-Ukraina. Ikke kom å fortell meg at de typene en ser der med full uniform, god feltutrustning og innøvde trekk ikke er russiske spesialstyrker.

  Hvorfor støtter alltid ytterste venstre diktaturer?

  • Denne bloggen handler ikke spesielt om Ukraina. Jeg måtte skrive om Ukraina fordi det på det tidspunktet var svært få som skjønte noe som helst av det som skjedde.
   Når det gjelder det å støtte diktaturer, så tenker du vel på Saudi-Arabia, Qatar, Al-Qaida i Libya og Syria, og dagens kuppregime i Ukraina?
   Og jeg er ikke ytre venstre. Jeg er moderat, jeg går inn for å avskaffe kapitalismen så raskt og fredelig som mulig for å skape et levedyktig fellesskapssamfunn, som jeg kaller kommunisme 5.0, med som folk kan kalle hva de vil.

 3. Her støtter jeg meg på forskningssjef Pavel Baev ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, som selv er russer.

  – Hvorfor bestemte Ukraina seg for å slå tilbake? (Aftenposten spør)

  – Lørdagens aksjoner i byene Slavjansk og Kramatorsk skilte seg fra de foregående demonstrasjonene. De kamuflasjekledte mennene var godt koordinerte, godt trente og militært utstyrt. De tok utvalgte mål og fulgte en oppsatt plan. Videoer som ligger tilgjengelig på internett, avslører at det må dreie seg om russiske spesialstyrker. Det var ikke lenger lokalbefolkningen som inntok bygningene, sier Pavel Baev.

  • Jeg har jobbet med andre saker, så jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i det som skjer i Ukraina nå i særlig detalj. Men jeg har ingen illusjoner om at Russland vil unnlate å bruke alle triks i boka. Russland er tross alt en kapitalistisk stormakt styrt av kristelig-konservative politikere.

  • Nå er du troll, Harald. Det som skjer nå svarer dessverre altfor godt til verdensbildet mitt. Jeg ser på situasjonen i dagens verden som en strid mellom imperialistiske makter, noe lik situasjonen før første verdenskrig. USAs blokk er den sterkeste, men på sterkt fallende kurs, slik Storbritannia var før første verdenskrig. Situasjonen er så labil at en serie med lokale konflikter kan utløse Ragnarokk. Jeg er imot imperiet, men ikke for noe nytt imperium. Jeg fordømmer dem som i sin naivitet lar seg forføre av imperiets svindel om demokrati og menneskrettigheter, mens virkeligheten er krig, politistat og et totalt ødeleggende økonomisk system.

 4. Utvikling i et land kand skyldes enten YTRE eller INDRE prosesser (eller en kombinasjon av disse).

  INDRE forklaringer er teorier alla moderniseringsteorien, markedsliberalisme og diverse nyere teorier.

  YTRE forklaringer er ulike teorier som verdenssystemmodellen og andre beslektede avhengighetsteoretiske/strukturalistiske teorier. Avhengighetsteorier/verdenssystemteorier er en god del brukt i akademiske kretser, og jeg synes disse har en god del for seg. I forhold til disse kan så verdenssystemet knyttes til økonomiske strukturer som verdensmarkedet, flernasjonale selskaper (som åpenbart eksisterer). På politisk side kan dette kobles til politisk press og over i direkte intervensjon som USA i Chile (Pinochets kupp) eller Nicaragua. Dette utgjør det som i verdenssystemtankegang kalles «imperialisme».

  Ekstern dominans eksisterer, spørsmålet er hvor langt en skal trekke dette før det begynner å bli problematisk. Storkapital eksisterer, men det finnes en usynlig grense hvor ideen om en sentral makt begynner å bevege seg over fra å bli en akseptabel akademisk posisjon til å bli reinhekla konspirasjonsteori. Du kjenner sikkert til «New Age» gruppers tankegang rundt Illuminata, og forestillingene om en verdensskyggeregjering. Trekker en verdensystemteorien og ideen om en «hegmon» (som USA udiskutabelt har hatt rollen som) for langt ender en fort opp med ideen om nettopp en skyggeregjering og en maktkjerne i imperiet. Da er en fort i «New Age» tankegangen om Illuminata. Jeg har også faktisk sett debutanter på denne bloggen bruke betegnelsen «skyggeregjering». Med fare for at du betrakter det som trolling, fremstår mange av argumentasjonene litt som konspirasjonsteorier på grensen av Illuminata teorien (lett forkledd som verdenssystemteori. Husk verdenssystemmodellen kan eksistere basert på ideen av et statsmessig anarki på overstatlig nivå.

  INTERNE forklaringer derimot gis liten vekt. Det blir ofte (i forhold til Ukraina) spist ned til fasister/nynazister. En stor innvending mot verdenssystemmodellen er at den er deterministisk og udynamisk. Systemet vil ikke kunne endres. Faktum er at land har utviklet seg innen rammene av dette gjennom dyktig INDRE manøvrering i forhold til systemet. Ta eksemplene Sør-Korea og Singapore. Begge land som ble demonisert som kapitalistiske marionetter. Sør-Korea er i dag en av G20 landa og en økonomisk stormakt. Det skyldes ikke bare USA’s ønske om å styrke en lokal aktør, men også en dyktig lokal utviklingsstat.
  Når det gjelder EU/NATO sin vekst i Øst-Europa skyldes dette nettopp lokale ønsker om sikkerhet mot en tradisjonell fiende. Et ønske om å unnslippe russisk dominans. Prosaisk kan det som skjer nå nettopp gi eksempelvis Finsk NATO medlemskap (selv om det vel ikke er mest sannsynlig). Min kritikk er derfor også at du i alt for liten grad viser forståelse i INDRE forklaringer på hva som skjer. Videre at du har en fullstendig ØKONOMISTISK forståelse av staters handlinger. At det politiske er utelukkende en refleksjon av økonomiske strukturer (gjerne da på et overnasjonalt plan). Stater KAN forstås å ha en autonomi ut over økonomien (en PLURALISTISK statsforståelse).

  Ut fra disse forståelsesformene blir tankegangen fort for meg seende ut som konspirasjonsteori, og det er faktisk litt sjokkerende når jeg tenker på ytterste venstre sin posisjon sammenlignet med deler av «New Age» bevegelsen hvor like verdenssystemtenkningen er.

  Dette er for meg personlig en ny iakttagelse, men faktisk sjokkerende lik. Det er lett å avfeie dette som trolling, men tenk over det (på riktig)!

  • Hei
   Takk for svar. Nei, dette er ikke trolling. Dette er argumentasjon.
   Når det gjelder konspirasjonsteori, så finnes det fullstendig sprø greier, men det finnes også faktiske konspirasjoner. En konspirasjonsteoretiker har en overordna idé om en mektig sammensvergelse, gjerne basert i et hellig brorskap med røtter langt tilbake, og så vrir og vrenger han på fakta for å få det til å stemme.
   Jeg jobber ikke sånn i det hele tatt. Jeg har ingen overordna teori. Jeg følger pengene, og ser på eierskap, krysseierskap og styreverv. Da finner jeg ut at de fleste merkevarenavn i den globaliserte verden er eid av ti korporasjoner. De ti er igjen kontrollert av seks banker, som igjen eier hverandre gjennom direkte og indirekte eierskap. Se for eksempel: https://steigan.no/2013/11/08/masters-of-the-universe/
   Dette er pragmatisk detektivarbeid, lesing av statistikk, tabeller og aksjonæroversikter. Ingen Illuminati, ingen tempelriddere, bare faktisk kontroll gjennom noe så konkret som eierskap. Jeg har funnet fire-fem fondsforvaltere som hver for seg kontrollerer tusenvis av milliarder dollar. Jeg tror de er fronter for andre, men det har jeg ikke klart å påvise og har heller ingen teorier om. Men jeg kan ikke tro at du kan avvise denne typen graving eller metode, eller kalle den konspirasjonsteoretisk.
   Dette kan bli svært, så jeg lar Ukraina ligge. Sør-Korea har jeg faktisk studert en gang. Fundamentet for suksessen ble faktisk lagt under amerikansk okkupasjon da okkupantene faktisk forlangte en planøkonomi som kapitalistene ble pålagt å følge. Dette førte igjen til at konglomeratene, de såkalte chaebols, ble veldig mektige, så mektige at de igjen kunne utfordre amerikanerne.
   Jeg kommer ikke helt unna å si litt om NATO. Det er jo ingen tvil om at det har vært USA og NATO som har ført flest kriger, drept flest folk og ødelagt flest land de siste 20 åra. Dette er fakta. Så hvem som har grunn til å frykte hvem kan man diskutere.
   Jeg mener at Tyskland utfra interne økonomiske forhold ikke har interesse av konfrontasjonen med Russland. Tyskland er interessert i å samarbeide og handle med Russland og Kina. Kinas president var i Duisburg nylig og la fram plan om «den nye silkeveien» fra Kina til Tyskland. Dette passer tysk kapital langt bedre enn boikott av Russland. USA legger ei tvangstrøye på Tyskland som dermed også svekker EU som konkurrent til USA.

 5. For oss poststrukturalister finnes ingen søken uten en forforståelse:

  Du skriver:

  «Jeg følger pengene, og ser på eierskap, krysseierskap og styreverv. Da finner jeg ut at de fleste merkevarenavn i den globaliserte verden er eid av ti korporasjoner. De ti er igjen kontrollert av seks banker, som igjen eier hverandre gjennom direkte og indirekte eierskap.»

  Hele arbeidet synes badet i en hypotese om en underliggende struktur – OG selvsagt finner du den – Den som leter under en lampe finner det som er der. Ser en bare biter av sannheten er ikke bitene i seg selv feil, men ser en bare utvalgte biter blir det feil.

  De som HAR en konspirasjonsteori – er de siste til å se at det er den det er. Jeg har også sett en del på «New Age» blogger, og de har også en «rasjonell» oppbygging. Det er nettopp likheten i form å skrivemåte som fikk meg til å komme med min uerbødige påstand.

  Se nøye gjennom hvor du hele tiden retter lyset – der forforståelsen best kan illustreres.

  Jeg regner med at du ikke vil se det.

  MEN når det Ukrainske folket nå kanskje vil blø – retter du lyset andre steder for det vil IKKE hjelper deg bevise din forforståelse. Du hadde interesse, da en kunne bruke Putins løyner om et nazikupp (jeg benekter ikke eksistensen av nynazister/fasister i Ukraina, men de finnes også hos oss, i Sverige, og Le Pens Frankrike og utgjør ikke hovedbildet), som forsøker å dekke over et folks frihetskamp. Gjennom nå å snu oppmerksomheten svikter du det Ukrainske folket. Trodde du brydde deg om «folket», eller egentlig ikke ….

  • Ja, jeg har en tese om en underliggende struktur. Jeg tror at verden fiunnes og at kapital er kapital. Og jeg tror at eierskap til kapital gir makt. Og jeg legger hele tida fram både premissene mine og funnene, slik at hvem som helst kan prøve «å ta meg».
   Og jeg konstaterer med tilfredshet at du ikke finner, eller har prøvd å finne, konkrete feil i arbeidet mitt. Du har heller ikke gjort noe for å betvile premisset om at kapital gir makt og at enormt mye kapital gir enormt mye makt.
   Det du skriver om at jeg ikke har empati med det ukrainske folket er bare sjofelt. Der er din underliggende struktur, og den er sjikanøs og ikke sosiologisk. Jeg kommer tilbake til Ukraina hele tida. Jeg jobber med en artikkel om hvordan krigen kan hindres og jeg leser både ukrainsk Interfax og Kyjiv Post hele tida for å holde meg oppdatert. Men jeg er bare én erson som jobber med dette på fritida, og jeg har egentlig helt andre ting som er mine hovedoppgaver. Jeg burde ha skrevet mye om klima og om den økonomiske krisa, for der mangler det sannelig ikke på utfordringer. Jeg burde ha skrevet om høyrepopulismen i Europa og om venstresidas unnfallenhet overfor fascistoid jihadisme. Men døgnet strekker ikke til. Siste avsnittet ditt burde du beklage, for som sagt er det bare krenkende og uten argumenter. Resten kan vi være uenige om, men det er i det minste argumentasjon.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.