Handelen mellom Kina og Afrika passerte 200 milliarder dollar i 2013 Kinas president Xi Jinping var nylig på rundreise i Afrika, og under sitt besøk i Senegal i slutten av februar 2014 kunne han melde at: I 2013 passerte den kinesisk-afrikanske samhandelen 200 milliarder dollar for første gang, noe som gjorde...
I august 2009 gjenomførte Pentagon sitt første økonomiske krigsspill. Krigsspill er en vanlig metode for å simulere militære konflikter. Det nye denne gangen var at det ikke var generaler og militærstrateger som gjennomførte krigsspillet. Det var økonomer, fondsforvaltere og bankfolk. Etter to intense dager var oppsummeringa klar: Kina vant,...
President Barack Obama lover Europa gass for å minske avhengigheten av Russland. Han har ikke mye å bidra med. USA er nemlig sjøl avhengig av å importere gass, slik den nederste grafen viser. Den øverste grafen viser Europas avhengighet av Russland. Kilde: US Congressional Research Service Les også Den røde dronningens...
sa Angela Merkel om Vladimir Putin. Men det spørs om ikke karakteristikken er mer velvalgt når det gjelder lederen for kuppregjeringa i Kiev, Arseniy Yatseniuk, eller Yats, som Victoria Nuland kalte ham da hun forut for kuppet sa at USA ville ha ham som regjeringssjef. I følge Interfax i...
19. mars 2011 sa daværende statsminister Jens Stoltenberg at Norge var klart for å sende kampfly til Libya. Norge erklærte dermed krig mot et av FNs medlemsland, uten at det fantes noen behandling i Stortinget. Ja, det fantes ikke en gang noe formelt regjeringsvedtak. De som støttet denne krigen...
Obama og Kerry har sagt at de vil "straffe og isolere Russland". Etter mye intern tautrekking har de også fått en tilsynelatende motvillig Angela Merkel med seg. Den økonomiske krigføringa mot Russland er faretruende nær. For ha ingen illusjoner: Den typen straffetiltak som det her er snakk om er...
Jeg klandrer ingen dersom de ikke har hørt om Larry Fink, for det hadde ikke jeg heller. Men gjennom sitt selskap BlackRock kontrollerer Laurence (Larry) Fink 4.000 milliarder dollar, eller nesten fem ganger det norske Oljefondet. Så det er all mulig grunn til å spørre Hvem i all verden...
En anti-demokratisk vind blåser over verden. I USA feies grunnlovens prinsipper til side av National Security Agency (NSA). I Spania innføres anti-demokratiske lover som en må tilbake til fascismen for å finne maken til. I Hellas og Italia ble statministre avsatt, ikke av folket, men fordi finanskapitalens folk krevde...
Selv haukene i det amerikanske senatet har liten lyst på å svare på Russlands intervensjon på Krim med militære midler. De har gode grunner til det. Obama har truet med at "Russland skal få merke kostnadene" og utenriksminister John Kerry truer med økonomisk krigføring. Men hvordan har EU tenkt...
Ukrainske oligarker og internasjonal finanskapital gjør seg nå klar til fase 2 i den ukrainske sjokkdoktrinen. Først har de i samarbeid med nazister og fascister klart å smadre det gamle regimet og satt landet i en sjokktilstand. Da er det klart for det som var det egentlige målet, nemlig...