Kardiologiske skrekkfunn i ny covid-19-vaksinestudie

0

Av Fritt vaksinevalg.

I en ny studie som undersøkte forekomsten av akutt hjertestans, lungesvikt og død, fant man en dramatisk økning i overdødelighet i tidsmessig nær tilslutning til covid-19-vaksinering. Studien tok utgangspunkt i statistiske data fra befokningen i King County – et distrikt med 98% vaksinedekning.

Med i overkant av 25% økning i forekomsten av både akutt hjertestans og lungevsikt totalt, samt tilsvarende økning mellom 2020 og 2023 – konkluderer forskerne med et påtrengende behov for ytterligere forskning.

«Omtrent 98% av King County-befolkningen mottok minst én dose av en covid-19-vaksine innen 2023. Vår analyse avslørte en 25,7% økning i totale hjerte- og lungestans og en 25,4% økning i dødelighet av hjerte- og lungestans fra 2020 til 2023 i King County, WA. Flere dødsfall ved hjerte- og lungestans ble anslått å ha økt med 1236% fra 2020 til 2023, og steg fra 11 overskytende dødsfall (95% KI: -12, 34) i 2020 til 147 overflødige dødsfall (95% KI: 123, 17203) i 2020. En tilsvarende økning i overdreven hjerte- og lungestansdødelighet ble observert med høyere covid-19-vaksinasjonsrater. Den generelle befolkningen i King County falt kraftig med 0,94% (21.300) i 2021, avvikende fra forventet befolkningsstørrelse. Å bruke modellen vår fra disse dataene til hele USA ga 49.240 overflødige dødelige hjerte- og lungestans fra 2021-2023».

Den biologiske sannsynligheten for død av akutte hjerte- og lungeårsaker etter covid-19-vaksinasjon er tidligere påvist og er bekymringsfull gitt disse virkelige observasjonene. Det er nødvendig med ytterligere forskning snarest for å avgjøre om lignende trender er observert i andre regioner med fokus på risikoreduksjon for hendelser og forbedret overlevelse med gjenopplivning.

Preprints.org

Kardiolog og forsker bak studien Peter A McCollough og hans kollegaer har ved en rekke anldeninger henvist til urovekkende kardiologiske funn i tilslutning til covid-19-vaksinering. Mer omkring funnene i den siste studien kan leses hos Peter A McCollough.


Denne artikkelen ble publisert av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelDen orwellianske krigen
Neste artikkelGjeld fra oven: Karbonkredittkuppet