WHOs pandemiavtale har strandet, hva nå?

0

Jeg gjetter at WHO vil plukke nye og enda lydigere medlemmer til komiteene i sitt videre arbeid. Fredag ble det klart at de nye avtalene i WHO strandet.

Av Julia Schreiner Benito.

WHO: To år med forhandlinger ble avsluttet 24. mai ​​uten et endelig utkast til en global pandemiavtale. Norge har det med å være lydig rundt de glansede internasjonale bord. Noen ganger er sivil lydighet verre enn sivil ulydighet. Som nå.

Vi burde hatt mot til å protestere mot økt makt hos WHO. Jeg vet ikke om norske politikere er mest uvitende eller mest lydige. Eller mest begge deler.

Ifølge rapportering fra The Associated Press er det særlig utviklingsland som er kritiske fordi de mener at de ikke vil kunne finansiere de vaksiner som WHO vil kunne kreve.

Men også Slovakia er så kritisk at landet nekter å undertegne det nåværende utkastet. Storbritannia vil undertegne traktaten bare hvis den «overholder britiske nasjonale interesser og suverenitet».

Skepsis mot WHOs temmelig hemmelige forslag til nye avtaler har blitt stemplet “konspirasjonsteorier”. Det bør ikke forhindre realisme og prinsippet om føre var.


Jusprofessor Morten Walløe Tvedt i Hemalipodden: – Manglende åpenhet og debatt setter demokratiet i fare.


WHO er ikke folkevalgt og pengene er private

La meg ile til og minne om at verken du eller jeg eller naboen har hatt noen stemme i hvem som styrer WHO. Ledelsen består av ikke-valgte byråkrater.

Husk også at om lag 80 prosent av WHOs finansiering er privat, største bidragsyter er Bill and Melinda Gates Foundation. Et fond for filantropi, lyder det. Dog er det naivt å overse at fondet er direkte knyttet til vaksineindustri.

Skepsis mot WHOs temmelig hemmelige forslag til nye avtaler har blitt stemplet “konspirasjonsteorier”. Det bør ikke forhindre realisme og prinsippet om føre var. Vinduet for endringer blir lite etter at helseminister Jan Christian Vestre har signert. Bordet fanger.

Endringene i WHO handler mer om å samle makt og kapital. Men selvfølgelig selger “rettferdighet” bedre.

WHOs leder kan alene definere en “helsekrise”

Jusprofessor Morten Walløe Tvedt er blant dem som har vist at WHOs makt i å definere både hva en helsekrise er og hvordan den skal håndteres kan innebære at Norge avgir suverenitet. Jusprofessor Eirik Holmøyvik mener at det er usannsynlig at statene vil gå med på at WHO får makt til å pålegge medlemsstatene bestemte smitteverntiltak. Begge har etterlyst åpenhet om forhandlingene og om Norges posisjon.

Resultatet av samtalene om IHR – International Health Regulations – skulle bli presentert under neste ukes forsamling.

– Vi er ikke der vi håpet vi skulle være da vi startet denne prosessen, sa Roland Driece fra WHOs forhandlingsdelegasjon.

– Ingen fiasko, mener generaldirektøren

Et endelig utkast til traktat skulle etter planen presenteres på neste ukes helseforsamling der helseministre fra medlemslandene skulle ha deltatt.

– Dette er ikke en fiasko, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus etter at samtalene var avsluttet.
– Vi vil prøve alt for å få dette til å skje fordi verden fortsatt trenger en pandemitraktat, uttalte han.

Den temmelig allmektige og ikke-folkevalgte generaldirektøren håper at WHO vil “komme med en plan for å håndtere den neste pandemien på en mer rettferdig måte».

Nei. Endringene i WHO handler om å samle makt og kapital. Men selvfølgelig selger “rettferdighet” bedre.


Om IHR og kontroversene i forhandlingene

  • De viktigste tvistene er om ulike sykdommer i ulike land og om de produkter, som vaksiner, som skal begrense pandemier.
  • Finansiering, produksjon, sykdomsovervåking, forsyningslinjer og rettferdig fordeling av tester, behandlinger og vaksiner, samt virkemidlene for å produsere dem.»
  • De internasjonale helsereguleringene i WHO, IHR, ble først ble vedtatt i 1969 og sist oppdatert i 2005.
  • IHR gir et juridisk rammeverk som definerer lands rettigheter og plikter i håndtering av folkehelsehendelser og nødsituasjoner som kan krysse grenser.

Mer fra Hemali om endringene i WHO

WHOs pandemitraktat er et skritt mot et autoritært samfunn.
WHO trenger ikke spissfindig jus for mer makt, Norge vil uansett dilte.
Habilitet er i vinden, men WHO og tilsynsmyndigheter går klar.
Jusprofessor: – Manglende åpenhet og debatt fra WHO setter demokratiet i fare.


Denne artikkelen ble publisert av hemali.

Forrige artikkelYtringsfrihet og grenser
Neste artikkelAnti-nazistenes nazihelter i Ukraina