Tomteeiere og boligutbyggere bygger heller ikke når det er ferdig regulert

0
Ensjø skulle liksom bli en hageby.

Tomteeierne og boligutbyggerne synger nærmest daglig om at boligmangelen skyldes at det ikke bygges høye nok blokker og med mest mulig små leiligheter. Mest vekt legger de vekt på at det ikke reguleres, klargjøres, nok boliger til bygging.

Av Ove Bengt Berg.

Det hevda også en tidligere byutviklingsbyråd i Oslo fra Høyre i Dagens Næringsliv 5. mai i år, nå plutselig som sjef i Norske Boligbyggelags Landsforbund, i praksis alle borettslag i Norge. Bård Folke Fredriksen heter han. Den tidligere byutviklingsbyråden kom i 2009 til dekka bord med mange tusen ferdig regulerte boliger på Ensjø. Likevel blei en betydelig del av de mange tusen regulerte boligene ikke bygd under Fredriksens periode fram til 2015. Årsak: De høyrebyråden er til for, tomteeierne og utbyggerne, ville og vil heller ikke bygge!

Det største problemet i boligbygginga i dag er tomteeiernes og utbyggernes makt.

Innbyggernes boligbehov kan ikke oppfylles når vilkåret er maksimal fortjeneste for tomeeiere og utbyggere.
Innlegget mitt om dette står med mindre justeringer på trykk i Dagens Næringsliv

I DN var det både 6. og 7. mai innlegg til fordel for dem som tjener mest på dagens boligpolitikk. Skjult bak en påstand om at de skriver til fordel for oss som har en bolig og de som ønsker seg en.

Spekter-leder Anne-Kari Bratten og NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen 5. mai hevder i innlegget sitt, «Boligene som ikke bygges, koster samfunnet milliarder », om manglende boligbygging: «Det skjer i stor grad fordi kommunene ikke raskt nok regulerer tomter, slik at det er mulig å bygge boliger til priser flere husholdninger har råd til

Fredriksen vet at det ikke stemmer. Av flere grunner.

Én er denne: Fra 2009–2015 var Fredriksen Høyres byutviklingsbyråd i Oslo. Han kom til dekka bord. Alt i 2007 hadde et enstemmig bystyre vedtatt en detaljert reguleringsplan med 1 600 boliger i kjerneområdet på Ensjø, og med tusen andre boliger rundt. Per dags dato, 17 år seinere, er det 41 prosent av de regulerte boligene fra 2007 som ikke er ferdig bygd i kjerneområdet for utbygginga.

Og hva gjorde Fredriksen for å gjennomføre reguleringsplanen?

Ingenting.

Tomteeierne, som er fra ei samfunnsgruppe partiet Høyre er oppretta for å ivareta interessene til, vil ikke. Og seinere vil også utbyggerne, som også Høyre er til for, protestere på den vedtatte reguleringsplanen.

Tomteeiere og utbyggere bryr seg ikke om reguleringsplaner, de skal bare ha det som de vil. De bruker sin reelle vetorett: «Får vi ikke bygge høyere, tettere og med bare hybler, så bygger vi ikke».

Fra markedsføringa «Bo naturbant».

Kontorbygg som etter reguleringsplanen skulle rives for boligbygg, stemte Høyres nåværende byutviklingsbyråd i Oslo imot rett før siste kommunevalg, til fordel for tomte- og huseieren. Høyre og dets allierte støttet en annen tomteeier for å få endret og dermed utsatt gjennomføringen av reguleringsplanen, noe Høyesterett til slutt sa nei til.

Boligpolitikken kan ikke lenger baseres på tomte- og utbyggernes interesser, eller på medienes boligpolitiske hovedkilde, NHO-organisasjonen Boligutbyggernes Landsforening.

Tomteprisene er satt urimelig høyt, og boliglånsbetingelsene er til fordel for bankene. Kapitalen i hele Vesten søker til boligbransjen for å spekulere seg rik, og sender samfunn og banker ut i kriser der de ligger igjen som et rasert Monopol-brett.

Fortjenestemarkedet til tomte- og utbyggerne bør erstattes av rimeligere kommunale leieboliger til en kvalitet som dagens standard.

Lysende glassmonter hengt opp av Oslo kommune med opplysning om at boliger og parker skulle være ferdig til 2020.
Det er knapt halvveis. Det er villedende reklame. Når tar byrådslederen ned skiltet?
Foto: OBB/Politikus

 

Denne artikkelen ble publisert av Politikus.

Forrige artikkelHvor er alle heltene?
Neste artikkelHvorfor kan modifisert RNA i COVID-vaksiner bidra til kreftutvikling?