Pfizers giftige cocktail overskrider tillatte verdier med 500 ganger

0

Av enigma, Fritt vaksinevalg.

En ny studie publisert denne uka, bekrefter funn av helseskadelig genetisk søppelmateriale i Pfizers mRNA-vaksiner. Verdiene som overskrider tillatt mengde av tilfeldig og utilsiktet genetisk materiale med 500x er en katastrofe.

Studien konkluderer med at testing og kontroll av vaksinene fra Pfizers side har vært svært utilstrekkelig og ikke i stand til å fange opp denne type kontaminasjon med qPCR-test av aktive stoffnivåer.

Det bemerkes videre at myndigheten systematisk unnlot å laboratorieteste de genterapeutiske vaksinene på en adekvat og tilstrekkelig måte. Forskerne etterlyser en diskusjon omkring hvordan dette kunne skje.

Alvorlighet omkring funnene forsterkes ytterligere da det fremmede utilsiktede genmaterialet er pakket inn i lipidnanopartikler, noe som gjør det svært biotilgjengelig og øker sjansen for integrasjon i humant DNA. Intensjonen bak lipidnanoteknologien er nettopp biotilgjengelighet over cellemembranen – da kun i tilslutning til tilsiktet genetisk materiale og ikke tilfeldig DNA, RNA og plasmider klassifisert som forurensing.

Forskerne skriver dette i sin konklusjon (google translate):

Tilgjengelig informasjon og data indikerer at den bruksklare mRNA-vaksinen Comirnaty inneholder DNA-urenheter som overskrider tillatt grenseverdi flere hundre ganger og i noen tilfeller til og med mer enn 500 ganger, og at dette gikk upåaktet hen fordi DNA-kvantifiseringen utført som en del av batchtesting bare på aktivstoffnivå ser ut til å være metodologisk utilstrekkelig ved bruk av qPCR, som forklart ovenfor. På grunn av forholdene under produksjonen av det aktive mRNA-stoffet til Comirnaty, er den påførte qPCR designet slik at en massiv underdeteksjon av DNA-urenheter ser ut til å være resultatet…..

…..På denne bakgrunn ser det ut til at eksperimentell testing av det totale DNA som finnes i den bruksklare fortynnede vaksinen Comirnaty ® via fluorescensspektrometrisk måling, som skal utføres av myndighetene som en del av det juridiske mandatet for offisiell batchtesting, er viktig. Hvorfor dette systematisk ble utelatt av de europeiske kontrolllaboratoriene i henhold til uttalelsene fra den tyske føderale regjeringen sitert ovenfor, bør derfor være gjenstand for omfattende ekspertdiskusjoner og revurderinger.

Videre bør det også tas i betraktning at DNA-urenheter i Comirnaty ® tilsynelatende er integrert i lipid-nanopartikler og transporteres dermed direkte inn i cellene til en vaksinert person, akkurat som den aktive mRNA-ingrediensen. Hva dette betyr for sikkerhetsrisikoen, spesielt den mulige integreringen av dette DNAet i det menneskelige genomet, dvs. risikoen for insersjonsmutagenese, bør være et sekundært fokus i den nødvendige diskusjonen, som må gå langt utover det som kunne vært vurdert år før. den så uventede introduksjonen av mRNA-legemidler på det globale markedet. MDPI

Kilde: https://www.mdpi.com/2409-9279/7/3/41

Forrige artikkel– Kostrådene bør avskaffes
Neste artikkel«Kontroll av narrativet» – EUs angrep på ytringsfriheten