Krig er forakt for liv, fred er å skape

0
Ved statuen av Nordahl Grieg i Bergen.

Appell på NKPs 1. mai-markering ved Nordahl Grieg-statuen i Bergen.

Av Terje Alnes.

Kamerater,

her ved foten av statuen til Nordahl Grieg er det igjen tid for å sitere en av dikterens mest kjente vers: «Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn: døden skal tape!»

Jeg sto her i fjor og brukte min appell til å tale krigen i Ukraina midt imot, og til å ta avstand fra NATO-løgnen om at «våpen er veien til fred». Det siste året har ikke gjort annet enn å bekrefte at dette er en løgn, likevel stiller hele Stortinget seg bak denne dødelige politikken.

Det såkalte «Nansen-programmet» er på 75 milliarder kroner, og støttes av alle partiene på Stortinget. Det meste av disse pengene går til våpenindustrien, slik at de kan produsere mer våpen og ammunisjon. Nå skal bevilgningene økes ytterligere, de må åpenbart tro at «enda mer våpen er veien til fred». Vi må bare ta kraftig avstand fra både denne krigspolitikken, og dette misbruket av Fridtjof Nansen navn.

For å kalle dagens våpenpakker til Ukraina for «Nansen-programmet» er å øve vold mot både Fridtjof Nansen og historien. Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris i 1922. Det opprinnelige Nansen-programmet ble gjennomført under vestmaktenes blokade av det nye, revolusjonære styret i Russland. Her arbeidet Fridtjof Nansen for repatriering av krigsfanger og for hjelp til flyktninger. Han forsøkte å få igjennom nødhjelp til Russlands befolkning, som var rammet av hungersnød som følge av blokade og borgerkrig.

Fritjof Nansen hadde ikke med seg verken våpen eller ammunisjon til den nye russiske regjeringen, slik at de kunne slå tilbake de anti-kommunistiske styrkene, som var tungt støttet av fremmede makter. Det er et historisk paradoks at mange av de samme vestlige imperialistmaktene i dag bidrar tungt til våpenforsendelsene inn til krigssonen i Ukraina.

Milliardene sitter løst når det gjelder å finansiere denne krigen. Hvor tas pengene fra? Eirik Mofoss, som var fagdirektør i Norad, sa opp stillingen i frustrasjon. Han har vist at deler av pengene til Ukraina tas fra bistandsbudsjettet, penger som ellers ville gått til utviklingsland. De aller verst stilte av verdens fattige fratas milliarder, som Støre & co nå bruker på våpen og ammunisjon!

En av hovedparolene i dagens 1. mai tog i regi av LO i Bergen og omland er «Stopp krigen – solidaritet med Ukraina». Det høres ut som en svært god parole. Men, det er bare hvis vi ikke forstår hva som egentlig menes med parolen i dette toget. «Stopp krigen» er rettet til Russland, ikke mot NATO, USA eller Norge som er dypt involvert i krigen, og «solidaritet med Ukraina» betyr å sende enda mer våpen for å opprettholde krigen.

Den norske arbeiderklassen må vise solidaritet med arbeiderklassen i Ukraina, og i Russland, ved å gjøre det vi kan for å stoppe krigen, ikke opprettholde og forlenge den. Vi skal være stolte av å tilhøre et parti som har gjennomskuet løgnene. Norges Kommunistiske Parti har hele tiden sagt: Stopp krigen! Forhandlinger nå!

I snart 7 måneder har verden vært vitne til et folkemord i Gaza. Her er det ingen som tar til orde for å sende våpen til palestinerne, eller å sende luftvern slik at sivilbefolkningen kan beskyttes mot bombingen. Det til tross for at de sivile tapstallene i Gaza langt overgår antall sivile drepte i Ukraina.

På tross av oppfordringen til Den internasjonale domstolen ICJ i Haag, og den bindende resolusjonen fra FNs Sikkerhetsråd om umiddelbar våpenhvile, fortsetter Israel sin hensynsløse krigføring. Israel har i alle år fullstendig ignorert internasjonalt lov, menneskerettigheter og FN-resolusjoner, uten noen som helst konsekvenser. Dette må ta slutt!

Vi i NKP Vestland retter også vårt sinne mot den norske regjeringen, som ikke handler i pakt med FNs folkemordkonvensjon, som krever at medlemsstatene iverksetter tiltak for å forhindre folkemord, i tillegg til å straffeforfølge dem som begår forbrytelsen.

Regjeringen lar tvert imot våre egne våpenfabrikker bidra til folkemordet, ved at de via omveier leverer våpen og ammunisjon som havner i hendene på massemorderne. Det er skandaløst og skammelig!

Israel er ikke noe demokrati som deler «våre verdier», og som dermed fortjener vår støtte, slik vi stadig blir fortalt. Nasjonalstatsloven fra 2018 gjør Israel til en spesifikt jødisk stat, der «retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk». Israel er en apartheidstat, som systematisk favoriserer en religiøs gruppe på bekostning av alle andre.

Dagens israelske regjering er dominert av sionistiske ekstremister, fascister og rasister. Hamas er bare en beleilig unnskyldning. Israel gjennomfører et folkemord der etnisk rensing av både Gazastripen og Vestbredden er målet, og Vesten lar det skje.Likevel er det noe positivt i dette nattsvarte mørket: Over hele verden øker støtten til palestinerne, og det er ungdom som melder seg på i kampen. Ekstra gledelig er det å se at amerikansk ungdom markerer seg så kraftig og utfordrer sin egen regjering. Det er jo USA som har makten til å avslutte folkemordet.

Norges Kommunistiske Parti krever full boikott av Israel. Israel må behandles som en pariastat, som apartheidregimet i Sør-Afrika i sin tid ble.

Kamerater: Ekte solidaritet på 1. mai betyr å kreve slutt på krigene, både i Palestina og i Ukraina!

Forrige artikkelJapansk studie finner at mRNA-injeksjoner forårsaker kreft
Neste artikkelNesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april – 75 prosent flere enn i fjor