Ny undersøkelse: Stor økning i FIFA-spillere som dør av plutselig hjertestans

0
Collage: rtmag, Israel

500% økning i tallet på FIFA-spillere som døde av plutselig hjerteinfarkt i 2021 

Av Stephen Conolly og Dr. Yaffa Shir-Raz.

Israelske Real-Time News rapporterer: «Breaking news: 500% increase in deaths – SCD/SUD of FIFA players in 2021»

Ikke 24 idrettsfolk, ikke 30 eller  75 – Siden desember i fjor så har 183 profesjonelle idrettsutøvere og trenere plutselig kollapset.108 av dem døde. Iht faglitteraturen, så er det sjeldent at idrettsutøvere bare kollapser uten at dette er relatert til en eller annen skade. 

Hva er det så som forårsaker denne plutselige epidemien? 

Undersøkelsen som ble utført av Real-Time News resulterte i en liste over idrettsutøvere som ble skadet eller døde. Da den ble analysert fant man følgende:  

  • Flesteparten var menn, bare 15 var kvinner.
  • Det store flertallet var mellom 17 og 40 år. Bare 21 av dem var eldre. 5 var i gruppen 42-45, 6 var i gruppen 46-49, 7 var i gruppen 51-54 og 3 andre var i gruppen 60-64.
  • 23 er tenåringer i aldersgruppen 12-17, hvorav 16 av disse døde
  • Ved over 80 av tilfellene, slik som hos fotballspillerne Sergio Aguero og Christian Eriksen, så kollapset spillerne når de spilte, løp eller trente, eller umiddelbart etter slike aktiviteter
  • I de fleste tilfellene så ble det rapportert at årsaken til kollapsen var hjerterelatert, inkludert myokarditt, perikarditt, hjerteattakk eller hjertestans. 
  • En annen rapportert årsak er blodpropp i forskjellige former. 

Vi understreker at listen er enda lengre, men av forsiktighetshensyn så fjernet vi flere saker fordi vi ikke hadde alle detaljene og informasjonen rundt dem. Det er bare de sakene der vi kjenner alle detaljer som er inkludert. 

I tillegg ble det fjernet tilfeller der det var bevis for tilstedeværende risikofaktorer som hjertesykdom og diabetes. 

For å få en bedre forståelse av tilgjengelige data sammenlignet med tidligere år, så fokuserte vi utelukkende på informasjon om dødsfall som relaterte seg til spillere registrert hos FIFA og vi sammenlignet data om SCD (sudden cardiac arrest=plutselig hjertestans)  og SUD (sudden unexplained death=plutselig uforklarlig dødsfall) blant spillere i tidligere år med de data som gjelder for 2021. 

For å finne ut hvor mange dødsfall som faktisk skjedde blant FIFA-spillere i løpet av de to siste tiår, så brukte vi Wikipedia – «List of association footballers who died while playing«. For å finne ut tallet på tilfeller i 2021, så brukte vi informasjonen samlet av Real-Time News, som inkluderer tilfellene Wikipedia nevner for 2021. 

Dr. Josh Guetzkow, en seniorforeleser ved Fakultetet for sosiologi og antropologi ved Hebrew University analyserte dataene.

 «En artikkel publisert i British Medical Journal viser at risikoen for SCD er 1 av 50 000 (der spennet er fra 1 av 30 000 til 1 av 80 000), forklarer Guetzkow. «I henhold til FIFAs data,  så var det i år 2000 242,000 registrerte spillere og i 2006 var det 265,000 spillere registrert. Når man antar at FIFA ikke har endret seg signifikant på disse tyve årene, så kan man forvente om lag 5 dødsfall årlig.»

I henhold til Wikipedia, i «List of association footballers who died while playing«, var det i 2001-2020 et gjennomsnitt på 4,2 dødsfall hvert år som ble knyttet til SCD og SUD. Majoriteten var SCD. I kontrast til dette, så var det i 2021 21 tilfeller av SCD/SUD blant FIFA-spillere. Med andre ord, i stedet for 4 til 5 dødsfall hvert år, så har 21 spillere dødd så langt i 2021. Det er om lag 5 ganger så mange som det årlige gjennomsnittet.

Figuren over viser seg å være statistisk signifikant. Sannheten er at det ikke i noe annet år siden 2001 har vært noen signifikant forskjell mellom det reelle antallet tilfeller og det forventede antallet tilfeller av SCD/SUD. I 2021er denne sterkt signifikant og sannsynligheten for at dette skal skje er helt tilfeldig, dvs. i 2 av 1000 tilfeller

KILDER:

Yaffas notat:

Stephens notat:

  • En rask statistisk analyse (ikke grundig, men god nok for en realitetssjekk av påstanden om at «figuren over viser seg å være statistisk signifikant».

    Når man teller slike ting som SCD, så forventer man en viss grunnlagsrate. Det som da følger er hva man kaller en Poisson-distribusjon. En av egenskapene ved denne er at standardavviket (et mål på variasjon med grunnlag i tilfeldigheter) er kvadratroten av grunnlagsraten. 

Dersom vi ser typisk 4 hendelser i året, så vi standardavviket være 2 og 95% av tiden vil vi se noe som er innenfor denne standardvariasjonen. 

Dersom vi ser 20 hendelser i året, er det det samme som 8 standardavvik fra gjennomsnittet, så 20 slike hendelser er svært, svært uvanlig. 

https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac

Oversatt av Væringen for Derimot.no.

Forrige artikkelBidens «Summit of the Americas» blir boikottet av flere land i Latin-Amerika – prestisjetap for USA
Neste artikkelBiden jobber for å forlenge Ukraina-krigen
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.