Medisinske fakta – for å finne svar må vi våge å stille spørsmål 

0

Etter at PFU ga Faktisk.no medhold i Elvevold-saka vil artikkelforfatteren stille dagens underdanighet fra den medisinske ekspertisen og mediene overfor den farmasøytiske industrien opp mot den rollen de spilte i forbindelse med tobakksindustrien og de helseskadene den medførte.

Red.


Av Glenn Richard Bergstø.

Når sannheten er skrevet i stein vil kritikk og spørsmål være kjetteri. Hvordan kan vi utforske, oppfinne eller oppdage hvis den absolutte sannhet er ferdig etablert? For å demonstrere hvor viktig det er å ikke bare stole på ekspertene eller hevde det er farlig å motsi medisinsk fakta kan vi se nærmere på historien rundt sigarettrøyking.

Røyking er skadelig for helsen

I dag er det allmenn kjent at det er økt fare for lungekreft ved å røyke tobakk. Og at tobakk forverrer generell helse og de fleste sykdommer.[1] Røyking forkorter livet og skadene er omfattende og dystre.[2] Hvor mange som har fått dårlig helse eller hvor mange liv som har gått tapt er vanskelig å si sikkert. Vi snakker globalt om 8 millioner i året.[3] Norske myndigheter regner med at rundt 6000 dør hvert år som følger av røyking.

Men var det alltid slikt?

Det var en gang leger anbefalte røyking.[4] Det var konkurranse mellom tobakksprodusentene om hvem som hadde flest leger i stallen. Tobakk ble faktisk i en periode sett på som et helse produkt. Sigaretter skulle kurere bronkitt og astma, influensa og depresjon. Tobakk var et slankeprodukt. Det var sigarett reklamer på legekontor og apotek. Reklamer for medisinske sigaretter, vitenskapelig sertifiserte sigaretter og livsstils sigaretter. Tobakkindustrien publiserte flere såkalte studier om helse fordelene ved sigarett røyking.[5] Standford University har samlet 60.000 forskjellige tobakksreklamer i «Research into the impact of tobacco advertisment.»[6]

Medisinsk fakta

Så hvis leger anbefalte det? Hvis leger sa det var trygt og bra for helsen, da må vel det være sant? Tv, radio, aviser og magasiner var fulle av reklamer og artikler om hvor fantastisk produkt tobakk var, så må det vel være sant? Alle var jo enige!

Vi vet i dag at det ikke var sant. Vi vet at produsentene, leger, vitenskapsmenn, tv, radio og magasiner tok feil. Vi vet i dag at mange av dem var klar over hvor farlig produktet var. Vi vet i dag at selvom noe var uvitenhet så var motivasjonen grådighet.    

Tsjekkia-skandalen

Så sent som i år 2000 bestilte Philip Morris en studie i Den Tsjekkiske Republikk som fant kostnadsfordelene ved røykernes tidlige dødelighet, sammen med sigarett skatteinntekter, oppveide de økonomiske ulempene med helsetjenester og andre røykerelaterte kostnader.[7] Les det en gang til!

Etter de ble avslørt kom kritikken av denne bestillings studie.[8] Og Philip Morris måtte innrømme de hadde gjort en fryktelig feil.[9]

Det tok lang tid

Det tok flere tiår før vi begynte på alvor å mistenke at tobakk gjorde folk syke. Og det var ikke leger eller vitenskapsmenn som var oppmerksomme eller bekymret. Det var vanlige mennesker. Det var menn og kvinner som tenkte selvstendig, som etterforsket, som så korrelasjonene og som så gjennom løgnene. De fleste leger og vitenskapsmenn, og media, jobbet faktisk imot dem.

For ingen var villige til å innrømme de tok feil, eller at de hadde gått med på å lyve. Det stod mye prestisje og penger på spill. Og produsentene ville selvsagt ikke innrømme at produktet, som hadde gjort dem rikere enn sine villeste fantasier, drepte mennesker.

De åtte første rettssakene mot tobakkindustrien var mellom 1954-70. Tobakkindustrien vant selvsagt alle.[10] Tapene begynte ikke før sent på 80-tallet. Det store gjennombruddet var i 1994 når Mississippi ble første stat som gikk til søksmål mot tobakksindustrien. Grunnen til at det var så vanskelig å vinne sakene var at tobakksindustrien hadde legene, vitenskapen og media på sin side. Og fordi  politikere og media-topper var styremedlemmer i tobakk selskaper. Media faktasjekket de som var modige nok til å si sannheten, tobakk selskapene truet med søksmål og ødela livet til mange andre enn de som røykte.

De er bare altfor mektige

Dr. Kessler, som var sjef for FDA under Bush og Clinton, sa i et intervju med Frontline PBS:  «Uansett hvem du spurte om du kan gå imot tobakkindustrien. Du får det samme svaret. Det kan du ikke gjøre. Det blir vanskelig. Det er umulig. Det er nytteløst. Uansett hvem du spurte, fikk du det samme svaret. Det kan du ikke gjøre. De er bare for mektige. Du kan ikke ta på deg tobakksindustrien.»[11]

2022

«Alle» i dag vet at tobakk ikke er bra for helsen. Det er røykeforbud de aller fleste steder. Reklamer for sigaretter er forbudt store deler av verden og pakkene har grafiske advarsler. I Norge er det ikke en gang lov til å vise pakkene til kunder og bare 8% av befolkingen røyker daglig.[12] 

Men selv den dag i dag trenger ikke tobakkindustrien oppgi ingrediensene i sine produkter. Selv når vi vet at det er 70 ulike stoffer i røyken som kan forårsake alvorlige sykdommer, og at der er totalt identifisert mer enn 9000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk.[13][14] Tobakkindustriens makt og korrupsjon har ført til at i 2022 trenger de fremdeles ikke oppgi på pakken at sigaretten inneholder ting som arsenikk, bly, kvikksølv eller benzen. 

Paralleller

Hva kan denne historien til tobakkindustrien lære oss idag? Og hvilke paralleller kan vi se mellom tobakksindustrien og legemiddelindustrien og mRNA sprøytene.

 1. Vi vet at legemiddelindustrien er langt rikere og mektigere enn det tobakkindustrien noen gang var. 
 2. Vi vet legemiddelindustrien bruker betydelig mer penger på lobbyvirksomhet enn tobakksindustrien noen gang gjorde.[15]
 3. Vi vet at legemiddelindustrien tjener mer penger enn det tobakkindustrien noen gang gjorde.[16][17] Og at det står mer penger på spill en noen gang.
 4. Vi vet at «alle» eksperter er enige og støtter deres produkter.
 5. Vi vet mange av ekspertene får betaling av legemiddelselskaper, slik ekspertene til tobakkindustrien fikk. Den «uavhengige» studien som var grunnlag for å gi mRNA sprøytene til gravide var gjort av ansatte eller aksjonærer i PfizerBioNTech.[18]
 6. Vi vet at tv, radio, aviser og magasiner støtter deres produkter.
 7. Vi vet at politikere og media-topper sitter i styret i legemiddelselskaper.[19][20][21][22]
 8. Vi vet at legemiddelindustrien har bestilt studier, forfalsket resultater og dekket over skader og dødsfall.[23]
 9. Vi vet at legemiddelindustrien har lengre kriminelt rulleblad enn tobakksindustrien.[24]
 10. Vi vet at legemiddelindustrien har reklamert og solgt produkter de viste var skadelige og dødelige.[25]
 11. Vi vet at legemiddelindustrien trenger heller ikke oppgi alle ingredienser.
 12. Vi vet at FDA godkjenning er ikke medisinsk fakta. Hvert blir ca 4500 medikamenter som er FDA godkjent fra markedet.[26] Mange av de godkjente medikamenter ødela mange menneskers helse og tok mange liv.[27] Og over 100 millioner resepter før de blir trukket.[28]
 13. Vi vet at FDA godkjenning garanterer ikke trygghet. 30% av FDA godkjente medisiner mellom 2001- 2010 fikk sikkerhetsproblemer etter å ha blitt sluppet på markedet.[29]
 14. Vi vet at mRNA sprøytene er den dødeligste «vaksine» i historien.[30]
 15. Vi vet regjeringen har hemmeliggjort coronahåndteringen i 60 år.
 16. Vi vet at det igjen er vanlige folk som må ta kampen mot gigantene.

Men denne gangen har vi heldigvis titusener av medisinske eksperter med oss, og vi har en den media som ikke er støttet av staten til å hjelpe oss.

Dødeligste i historien

mRNA sprøyten er den dødeligste og farligste «vaksine» i historien. I følge WHO så har det vært flere dødsfall og alvorlige bivirkninger av covid-vaksinen enn alle andre vaksiner til sammen, siden 1968. [30] Covid-19 «vaksinen» har 2.450.000 alvorlige bivirkninger på ett år. Mens andre vaksiner til sammen siden 1968 har 1.775.000. Som eksempel ligger Influensa vaksinen på rundt 5200 i året mens covid vaksinen ligger på rundt 2,5 millioner i året.

I tillegg viser en nylig studie fra 145 land viser at vaksinen øker antall covid saker og dødsfall.[31] Med stor margin.

Hva kan vi lære av dette?

Historien har en tendens til å gjenta seg, så er det noe vi kan lære av dette slik at vi bryter syklusene? 

Vi kan lære at noen er villige til gjøre alt for penger og makt. Vi kan lære at noen lyver og jukser. Vi kan lære at myndigheten og media lyver og bedrar. Vi kan lære at politikere, forskere, leger, journalister og redaktører ikke er immune mot korrupsjon.

Vi kan lære oss at selvstendig tankegang er bedre enn konformitet, at det er en dårlig ide å la bukken passe havresekken og at blind tillit og aksept raskt blir utnyttet. Vi kan lære at menneskerettighetene gjelder også når vi er redde.

Nå som vi vet at det er satt 12 milliarder mRNA sprøyter og hvor mye penger som er involvert er det naivt og historieløst å si at vi vet fakta. Eller «vi har sannheten».

Før vi faktasjekker venner, familie og naboen burde vi tenke over hvor mange ganger medisinsk fakta vist seg å ikke være fakta.

Galskap

Ikke bare liker vi å gjenta historie, men denne gangen prøver vi å overgå historien.

Legemiddelindustrien får lov til å kalle et produkt som ikke gir immunitet eller hindrer smitte for : vaksine. Myndigheter over hele verden bruker myk eller hard tvang for å få folk til å ta produktet. Myndigheter ignorerer juks og dataforfalsking. Folk blir utstøtt, mister jobber, venner og familie fordi de ikke vil ta produktet. Leger og vitenskapsmenn blir puttet i gapestokk hvis de følger rutiner fra før 2020. Alle land forhåndsbetaler for produktet og gir fritak fra erstatning, dvs at de krever ikke engang at produktet skal virke eller være trygt. Legemiddelindustrien har nesten klart å gjøre seg immune for straffeforfølgelse. Og reklamekampanjen består ganske enkelt av : frykt.

En vei ut av denne galskapen er at vi leser og forstår betydningen av Tsjekkia skandalen. Og dermed se hvor langt de er villige til å ta dette.

Glenn Richard Bergstø.

Menneskerettsforkjemper

Kilder:

[1] https://tidsskriftet.no/2015/06/fra-andre-tidsskrifter/royking-er-enda-farligere-enn-hittil-antatt

[2] https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/helseskader-ved-royking/

[3] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

[4] https://www.youtube.com/watch?v=BYgLAPhbyKg

[5] https://www.history.com/news/cigarette-ads-doctors-smoking-endorsement

[6] https://tobacco.stanford.edu

[7] https://money.cnn.com/2001/07/16/companies/czech_morris/index.htm

[8] https://www.docdroid.net/TOKtSCv/6-1-181-pdf

[9] https://www.cbsnews.com/news/philip-morris-admits-terrible-mistake/

[10] https://www.tobaccoontrial.org/?page_id=14

[11] https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/settlement/interviews/kessler.html

[12] https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/royk-alkohol-og-andre-rusmidler

[13] https://www.lhl.no/sunnere-liv/tobakk-og-royking/hva-inneholder-tobakk-og-tobakksroyk-egentlig/

[14] https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/tobakkens-innhold/

[15] https://www.investopedia.com/investing/which-industry-spends-most-lobbying-antm-so/

[16] https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html

[17] https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-creates-new-billionaire-every-30-hours-now-million-people-could-fall

[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/

[19] https://www.youtube.com/watch?v=sjqCg_w0KkQ

[20] https://trofire.com/2017/04/11/big-pharma-owns-corporate-media-americans-waking-fighting-back/

[21] https://www.youtube.com/watch?v=kJ7kg7qBFDo

[22] https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors/james_smith

[23] https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966

[24] https://www.dmlawfirm.com/crimes-of-covid-vaccine-maker-pfizer-well-documented/

[25] https://www.ucsusa.org/resources/merck-manipulated-science-about-drug-vioxx

[26] https://www.drugwatch.com/fda/recalls/

[27] https://prescriptiondrugs.procon.org/fda-approved-prescription-drugs-later-pulled-from-the-market/

[28] https://pnhp.org/news/over-100-million-prescriptions-written-before-drug-safety-recalls/

[29] https://edition.cnn.com/2017/05/09/health/fda-approval-drug-events-study/index.html

[30] https://vigiaccess.org

[31] https://granitegrok.com/wp-content/uploads/2022/01/Beattie-K.-Worldwide-Bayesian-Causal-Impact-Analysis-of-Vaccine-Administration-on-Deaths-and-Cases-Associated-with-COVID-19_-A-BigData-Analysis-of-145-Countries.pdf

Forrige artikkelUSA og Storbritannia ønsker mer krig mens Frankrike og Tyskland ønsker fred
Neste artikkelLitauen, EU-sanksjoner og USA
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.