Keiseren er naken, vaksinen er i utgangspunktet ineffektiv og effektiv behandling for covid er tilgjengelig

0

Av spesialistlege

Nå kommer studie etter studie som viser at vaksinen ikke virker mot deltavarianten og at det er fullvaksinerte som har blitt de nye supersprederne. I tillegg gir vaksinen bivirkninger i en grad som aldri før er sett og i større grad for kvinner og unge, to grupper som har mindre sannsynlighet for å dø av covid enn henholdsvis menn og eldre. Legg til at det i halvannet år har eksistert en effektiv behandling for covid dersom den startes på et tidlig stadium, så fremstår det med all ønsket tydelighet at keiseren er naken. Splitter naken.

Den siste studien som bekrefter at vaksinen er nær sagt ineffektiv er svensk. Den er ennå ikke faktasjekket, noe som bør tas med i en vurdering, men sammen med alle andre data som har fremkommet den siste tiden, totalt 22 studier og rapporter, vil bildet være ganske entydig.

Den svenske studien viser at allerede etter 4-6 måneder var effekten av Pfizers vaksine kun 47 %, og etter 7 måneder beskyttet vaksinen ikke lenger mot covid-19. AstraZenecas vaksine var ineffektiv etter kun 4 måneder, Modernas hadde best effekt, men beskyttet fortsatt kun til 59 % etter 6 måneder. Men i tillegg var effekten for alle vaksiner enda dårligere og forsvant tidligere hos skjøre eldre og for menn, det vil si det klare flertallet av de som dør av covid-19 og som vaksinen var ment å skulle beskytte.

Imidlertid er forfatternes konklusjon av studien merkelig, ja, rett og slett horribel. De mener resultatene viser at det må gis en tredje dose. Konklusjonen er uforståelig, da artikkelforfatterne nettopp har vist at vaksinen er ineffektiv, spesielt for risikogrupper, og alle vaksiner er også basert på Wuhan-viruset som var i sirkulasjon for halvannet år siden og i utgangspunktet ikke lenger spres.

I vektskålen skal også plasseres:

  1. Den ekstremt høye forekomsten av bivirkninger, som også rammer kvinner og personer yngre enn 60 år, to grupper med lavere risiko for å dø av covid, betydelig hardere rammet enn risikopersoner, samt
  2. at tidlig behandling i poliklinisk omsorg for personer med høy risiko er svært effektiv og reduserer dødeligheten av covid-19-infeksjon med 85 %. Denne behandlingen har vært brukt i store deler av verden siden april 2020, og 7. august samme år ble den vitenskapelige artikkelen publisert som viser den kraftige reduksjonen i dødelighet. Høsten 2020 burde denne polikliniske behandlingen vært implementert over hele verden.
Covid-vaksinen har generert en enestående mengde bivirkningsrapporter. Normalt mottas det cirka 8000 rapporter per år, for alle legemidler i Sverige. Covid-vaksinen alene har generert over 80 000 bivirkningsrapporter på bare 10 måneder.


Å foreslå, basert på dagens akkumulerte kunnskap om vaksinen, dens bivirkninger og effektiv behandling av covid-19-infeksjonen, at vaksinasjonen skal fortsette er ikke annet enn galskap.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

https://brownstone.org/articles/22-studies-and-reports-that-raise-profound-doubts-about-vaccine-efficacy-for-the-general-population/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/

Forrige artikkelIndere døde på grunn av feil i digital-ID
Neste artikkelNorske strømpriser mulig: Mirakelkur og menneskerett