Vaksinemilliardærene

0

Den tyske regjeringen ønsker å gå hardt ut mot de som ikke er villige til å la seg vaksinere, og forhandlinger pågår allerede bak kulissene om tredje- og booster-vaksinasjoner. Bestilte vaksiner må jo brukes på en eller annen måte, og EU bestilte ytterligere 1,8 milliarder vaksinedoser fra det tyske selskapet BioNTech i slutten av mai. Legg merker til at dette ikke er for den nåværende vaksinasjonskampanjen, men for perioden fra desember 2021 til 2023. Her handler det mindre om helse enn om store summer. Bare i går rapporterte BioNTech et overskudd på 2,8 milliarder euro for siste kvartal – og dette med kun 5,3 milliarder euro i omsetning. Korona-vaksinasjonene er en lisens til å trykke penger. Forskning og produksjonskapasitet ble i stor grad finansiert av skattebetaleren, det vil si allmennheten. Vi må nå betale milliarder for vaksinedoser til absurd overpris. Dette gjør de nye vaksine-milliardærene lykkelige. BioNTech-grunnlegger Ugur Sahin er i dag en av de ti rikeste tyskerne, med eiendeler på over 18 milliarder dollar. De store aksjonærene i BioNTech Andreas og Thomas Strüngmann har nå til og med overgått Albrecht-dynastiet (Aldi) med en formue på 52 milliarder dollar og er nå de rikeste tyskerne.

Av Jens Berger (Tyskland).

Jens Berger

Å utvikle en ny vaksine er et dyrt foretak. Da er det er nyttig når offentligheten deler kostnadene og tar risikoen. Bare den tyske regjeringen har gitt det Mainz-baserte farmasøytiske selskapet BioNTech totalt 375 millioner euro som tilskudd til utvikling av selskapets egen koronavaksine. Pengene trengs ikke betales tilbake. Dette tilsvarer nesten nøyaktig summen 359,9 millioner euro som BioNTech viser i sin årsrapport for 2020 for “kjøpte tjenester” i kostnadsrubrikken forskning og -utvikling. Med dette menes BioNTechs andel i utviklingen av koronavaksinen sammen med partneren Pfizer. Totalt mottok BioNTech flere subsidier fra regjeringen enn den selv rapporterer som materielle utgifter for utvikling av koronavaksine. I denne sammenheng er det interessant at det Mainz-baserte selskapet tilsynelatende ikke engang har klart å bruke alle de statlige tilskuddene. Bare 239 millioner euro er bokført i den årlige balansen, ytterligere 88 millioner euro blir regnskapsført som «kompensasjon for fremtidige utgifter». Basert på disse tallene kan man derfor konkludere med at hele BioNTech-andelen av forsknings- og utviklingskostnadene ble finansiert av allmennheten.

I tillegg til forsknings- og utviklingskostnader, har produksjonskostnader også innvirkning på et farmasøytisk selskap. Men også her ga det offentlige BioNTech en enorm hjelpende hånd. Investeringskostnadene for å utvide selskapets egen produksjonskapasitet ble i stor grad finansiert av et EU-sikret lån fra EIB (Den europeiske investeringsbanken). For kredittgrensen som ble gjort tilgjengelig av EIB i juni 2020, betaler selskapet bare grunnrenten på 1,0%; ytterligere 2,5% renter blir utsatt og blir ikke nedbetalt før i slutten av 2026. Til sammenligning: en konvertibel obligasjon som også ble utstedt på finansmarkedet i juni har en effektiv rente på 9,0 prosent. Den lånte kapitalen som BioNTech brukte til å bygge opp vaksineproduksjon, ble også sterkt subsidiert av det offentlige – her i form av EU og dens salgsfremmende bank.

Man kan tenke seg at det er i allmennhetens interesse at et lite bioteknologisk selskap utvikler og produserer en innovativ vaksine. Mulig det. Imidlertid er det absolutt ikke i allmennhetens interesse hvis det nevnte selskapet deretter selger denne vaksinen til allmennheten til en overpris og tjener milliarder i fortjeneste. Hvor høye de virkelige produksjonskostnadene for BioNTech-vaksinen er, kan uten å se nærmere på bøkene selvsagt bare anslås. Imidlertid, hvis selskapet rapporterer et overskudd på 2,8 milliarder euro med salg på 5,3 milliarder euro i siste kvartal, dvs. overskuddet utgjør mer enn halvparten av omsetningen, er dette et veldig tydelig tegn på at vaksinen absolutt ikke selges til kostpris.

Mens legemiddelfirmaet AstraZeneca, som absolutt ikke er orientert mot det felles beste, selger vaksinen for 2,50 euro per dose, tar BioNTech stolte 16,50 euro per dose. På denne måten kan man også oppnå en avkastning på omsetning på mer enn 50%. Til sammenligning: Den svært lønnsomme bilprodusenten Volkswagen oppnådde «bare» 8,8 milliarder euro fortjeneste i fjor med en omsetning på 223 milliarder euro – ikke mer enn 50%, men mindre enn 4% av omsetningen. En avkastning på omsetning på mer enn 50% er et mer enn ekstraordinært resultat, selv innen legemiddelindustrien som vanligvis har høy margin. Marginen aldri kunne oppnås på det frie markedet med frie priser.

Så det er ikke overraskende at BioNTech nå er et av de mest verdifulle selskapene i landet. Basert på aksjekursen er det Mainz-baserte selskapet for tiden verdsatt til 109 milliarder dollar. Det er mer enn de to tyske kjemigigantene Bayer (46 milliarder dollar) og BASF (62 milliarder dollar) tilsammen og også mer enn bilselskapet Daimler (76 milliarder dollar). Imidlertid opererer Daimler over hele verden og har nesten 300.000 ansatte, mens BioNTech er rett og slett liten i forhold med sine færre enn 2000 ansatte. Men BioNTech har tilsynelatende lisens til å trykke penger. Og mens selskaper som Bayer, BASF og Daimler selger sine produkter i konkurranse til bedrifts- og sluttkunder til markedspris, er BioNTechs eneste kunde staten, og når det gjelder korona, kjenner den tilsynelatende ikke til prisberegninger eller kontroll og betaler villig skyhøye priser… de er ja, ikke deres skattepenger som brukes på det, og legemiddellobbyens innflytelse på politikken er uansett legendarisk.

Vinnerne av denne fantastiske avtalen til skade for allmennheten er eierne av BioNTech. Først og fremst bør selskapets grunnlegger Ugur Sahin nevnes. I fjor – året da regjeringen ga selskapet 375 millioner euro – var denne sønnen av tyrkiske innvandrere en av de tyske lederne som tjente best, ifølge årsrapporten, med en total godtgjørelse på 16,5 millioner euro. Basert på den nåværende aksjekursen, er Sahins eierandel på 17% nå verdt 18,5 milliarder dollar. Dette betyr at Sahin slutter seg til listen over de rikeste tyskerne bak Albrechtene (Aldi), Klaus-Michael Kühne (Kuehne+Nagel), Dieter Schwartz (Lidl) og BMW-søsknene Quandt/Klatten. Det har aldri vært en så rask stigning på listen over multimilliardærer i Tyskland, og så langt har det ikke vært et eneste tilfelle av en mangemilliardær som bygde opp formuen utelukkende med skattebetalernes penger.

Men selv Ugur Sahin er bare den nest eller tredje største profitøren på vaksinasjons-kampanjen. 47,37% av BioNTech tilhører tvillingene Andreas og Thomas Strüngmann, som en gang opprettet generika-produsenten Hexal og senere solgte det til det sveitsiske legemiddelfirmaet Novartis. Strüngmann-brødrenes BioNTech-eierandel alene er verdt 52 milliarder dollar i dag, noe som gjør dem til de rikeste tyskerne, foran Aldi-Albrecht- og ble nesten fullstendig omfordelt fra EUs skattebetalere.

For både Sahin og Strüngmann-brødrene er slutten på den mirakuløse økningen i velstand langt fra nær. Selv om vaksinasjonskampanjen i de velstående landene i Europa og USA sakte nærmer seg slutten, vil BioNTech og partneren Pfizer ikke gi opp lisensen til å trykke penger så lett. Legemiddel-lederne har store planer. En pressemelding fra BioNTech siterer Pfizer-sjef Albert Bourla som følger:

“Kontinuerlig vaksinasjon utover 2021 er meget viktig ettersom COVID-19 fortsetter å spre seg raskt i Europa og rundt om i verden. […] Mer enn et år senere lærer vi stadig mer om COVID-19 og jobber med å finne ut om, i likhet med sesonginfluensa, en årlig vaksinasjon kan tilby den mest permanente beskyttelsen. Vi er stolte over å være en langsiktig partner med EU i kampen mot denne ødeleggende pandemien, og vi står ved vårt engasjement for å produsere og levere milliarder flere doser av vaksinen vår hvert år, etter behov.»

Og alle som ser på politikken i EU og spesielt Tyskland må innrømme at denne forretningsplanen vil fungere.


Med velvillig tillatelse fra NachDenkSeiten

Oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.