USA klargjør for covid-interneringsleire

0
Fra interneringsleiren Manzanaar i California der 10.000 japanere ble internert under annen verdenskrig.

Det har lenge versert planer for internering av «høyrisikopersoner» i USA. Planene for slike leire ble trukket opp av CDC – Centers for Desease Control and Prevention i juli 2020. Dette framgår av deres hjemmesider i dokumentet: Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings.

Shielding Approach

Det kalles «Shielding Approach», eller skjermingstilnærmelse. Og CDC skriver om hvordan denne «tilnærmelsen» skal praktiseres med i «humanitære omgivelser». Det går imidlertid klart fram av dokumentet at disse «humanitære omgivelsene» kan være interneringsleir:

Dette dokumentet presenterer vurderinger fra perspektivet til US Centers for Desease Control and Prevention (CDC) for implementering av skjermingstilnærmelse i humanitære omgivelser som beskrevet i veiledningsdokumenter fokusert på leirer, forflyttede befolkninger og lavressursomgivelser.

Beskyttelsesmetoden tar sikte på å redusere antall alvorlige COVID-19-tilfeller ved å begrense kontakten mellom personer med høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom («høy risiko») og befolkningen generelt («lav risiko»). Høyrisikoindivider vil midlertidig bli flyttet til trygge eller «grønne soner» etablert på husholdnings-, nabolag-, leir-/sektor- eller samfunnsnivå avhengig av kontekst og setting. De vil ha minimal kontakt med familiemedlemmer og andre lavrisiko innbyggere.

Nåværende beviser indikerer at eldre voksne og mennesker i alle aldre som har alvorlige underliggende medisinske tilstander har større risiko for alvorlig sykdom fra COVID-19. I de fleste humanitære miljøer utgjør eldre befolkningsgrupper en liten prosentandel av den totale befolkningen. Av denne grunn vil den beskyttende tilnærmingen bety fysisk å skille personer med høy risiko fra befolkningen for å prioritere bruk av de begrensede tilgjengelige ressursene og unngå å iverksette langsiktige stengningstiltak blant befolkningen generelt.

Om interneringsleirene

Dokumentet omtaler interneringsleirene slik:

En gruppe tilfluktsbygninger som skoler, samfunnsbygninger i en leir/sektor (maks 50 høyrisikoindivider per enkelt grønn sone) hvor høyrisikoindivider er fysisk isolert sammen. Ett inngangspunkt brukes til utveksling av mat, forsyninger osv. Et møteområde brukes til at beboere og besøkende kan samhandle mens de opprettholder fysisk distanse (2 meter). Ingen bevegelse inn i eller utenfor den grønne sonen.

Overvåkingsprotokoller må utvikles for hver type grønn sone. Dedikert personale må identifiseres for å overvåke hver grønn sone. Overvåking inkluderer både overholdelse av protokoller og potensielle bivirkninger eller virkninger på grunn av isolasjon og stigma. Det kan være nødvendig å tildele noen innenfor den grønne sonen til disse oppgavene, hvis det er mulig, for å minimere bevegelse inn/ut av grønne soner.

Varighet: minst seks måneder.

Allerede i januar 2021 la en representant for Det demokratiske partiet i staten New York fram et lovforslag som vil gi guvernøren myndighet til å internere personer som mistenkes for å ha en smittsom sjukdom. Det var  Noah Nicholas Perry som representerer distrikt 58 i Brooklyn som la fram dette forslaget 6. januar 2021. I teksten, som er lagt ut på nettsidene til senatet i staten New York, heter det i et språk som er kronglete, men klart nok (uthevingene er våre):

«Etter å ha fastslått med klare og overbevisende bevis for at andres helse er eller kan være i fare fra et tilfelle (en person, vår anm. red.), kontakt eller bærer, eller et mistenkt tilfelle, kontakt eller bærer av en smittsom sjukdom som etter guvernørens oppfatning etter konsultasjon med kommisjonær, kan utgjøre en overhengende og betydelig trussel mot folkehelsen som resulterer i alvorlig sjukelighet eller høy dødelighet, kan guvernøren eller hans eller hennes delegerte, inkludert, men ikke begrenset til kommisjonæren eller lederne for lokale helseavdelinger, beordre fjerning og / eller forvaring av en slik person eller av en gruppe av slike personer ved å utstede en enkelt ordre, identifisere slike personer enten ved navn eller ved en rimelig spesifikk beskrivelse av enkeltpersoner eller gruppe som blir arrestert.” «En slik person eller gruppe personer skal holdes tilbake i et medisinsk anlegg eller et annet passende anlegg eller lokaler som er utpekt av guvernøren eller hans eller hennes delegat, og som overholder underavdeling fem i denne seksjonen.»

Dette lovforslaget er som man ser helt i tråd med forskriften fra CDC.

Fact check: Candace Owens falsely claims CDC proposed putting high-risk people in camps during the pandemic

CNN har vært på banen for å fordømme en høyreorientert politiker for å tolke CDCs feil. CNN skriver i sin «faktasjekk».

This is utter nonsense. The CDC guidance — from July of last year — addresses humanitarian settings such as refugee camps and how to help protect high-risk individuals from Covid-19 in those camps. «This document presents considerations from the perspective of the (CDC),» the introduction reads, «for implementing the shielding approach in humanitarian settings as outlined in guidance documents focused on camps, displaced populations and low-resource settings.»

Vel, vi slipper å gå via høyreorienterte politikere eller CNN. Vi er så heldige at vi kan lese CDCs egne ord, og i sitt tørre byråkratspråk er de ganske klargjørende. Eller hva?

Likner interneringsleirene for japanere under annen verdenskrig

CDC-camps kan altså komme. Forskriftene har vært der en stund. Dette er ikke dystopi, rykter eller «konspirasjonsteori». Det er et mulig redskap i verktøykassa til det helsebyråkratiske diktaturet i USA og antakelig andre anglo-amerikanske land. Her er et britisk dokument om tilsvarende interneringsleire. Dersom myndighetene bestemmer at du er «high risk»-person, kan de arrestere deg uten lov og dom og uten noen form for rettssikkerhet og internere deg på ubestemt i et høyisolat av en interneringsleir og under streng bevoktning.

Den høyreorienterte politikeren som CNN polemiserte mot sammenliknet dette med tyske nazi-konsentrasjonsleire. Det er unødvendig polemisk. Dette likner derimot veldig mye på den formen for interneringsleire eller konsentrasjonsleire som ble opprettet for japanere i USA under annen verdenskrig. Om lag 120.000 japanere ble internert på denne måten.

Bildet over er fra interneringsleiren Manzanaar i California der 10.000 japanere ble internert under annen verdenskrig. Japanske menn, kvinner og barn internert for ingen annen forbrytelse enn at de var japanere.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.