Trenger vi en utenriksminister som er papegøye?

0

Av Geir Christensen.

Som vanlig startet USA sin okkupasjon av Afghanistan med en propagandaløgn. Kamp mot terrorisme etter flyangrepet på Tvinn tower. Terroristene var stort sett Saudiarabere. Saudi Arabia er USAs allierte. Taliban hadde ikke noe med saken å gjøre.

Som vanlig handlet okkupasjonen om ressurser, penger og geopolitisk makt. Afghanistan ligger mellom Russland, Kina og India og kontroll her kan motvirke uønskede allianser samt uønsket handel som oljerørledninger f.eks.

Som alle okkupasjoner skaper den sterk folkelig motstand. Som alle forsvar skaper det samling om gamle verdier og kultur. Utvikling, spesielt i forhold til de positive ideene som okkupanten måtte ha, stopper opp.

Som alle okkupasjoner bygger du opp et skikt med forædere som hoff. Dette skiktet med krigsherrer og narkobaroner i Afghanistan er særlig stygt. De tyve årene okkupasjonen har vart har verden flommet over av heroin og prisene har stått stille. Krigen har vært grusom, tapene ufattelige for sivilbefolkningen og mange av de vestlige soldatene har vært særdeles grusomme.

Samme dag som meldingene om at Taliban har vunnet blir utenriksminister Søreide intervjuet på NRK TV. Her oppsummerer hun okkupasjonen som en seier og gjentar USAs påstander som den papegøyen hun er. Løgnene var:

– Okkupasjonen har hindret terrorisme.

Nei, Norge har gjennom deltagelse drevet terror mot et folk. Okkupasjon og krig skaper også mer terror som svar fra de som utsettes. I særdeles gjelder det når du retter baker for smed som her. Noen fakta: Mer enn 70 000 sivile døde. 69000 døde afghanske soldater.3500 døde amerikanske soldater. Ti norske soldater mistet sitt liv i krigen. I dag har Afghanistan minst tre millioner interne flyktninger. To millioner eksterne flyktninger. Afghanistans jord er forurenset og ødelagt av nedgravde miner, som dreper og ødelegger afghanske barn. Bedrøvelige FN-rapporter beskriver sult og fattigdom. I dag har bare 27% av befolkningen har tilgang til rent drikkevann.  

Hva slags holdning til okkupantmaktene skaper dette?
I verden er terrorisme økende.

– Okkupasjonen har bidratt til at Afghanske kvinner får skolegang.

Nei, Norge har ved deltagelse i okkupasjonen styrket samfunnsbevarende holdninger og skapt motstand mot vestlige verdier okkupasjonen har prøvd å pådytte landet.

Godal-rapporten, som analyserte den norske deltakelsen i Afghanistan-krigen, kom i 2016. Konklusjonen var at det eneste Norge har oppnådd i Afghanistan er å vise støtte til USA.

Er å være papegøye for verdens mest aggressive krigsnasjon det som skal være norsk utenrikspolitikk?

For oss som ser litt framover: USAs århundre er på hell. Kina vokser fram. Vil vi om noen år se en papegøye som finner en ny skulder?

Eller skal Norge føre en selvstendig utenrikspolitikk? Skal vi slutte å delta i andre lands aggressive kriger og heller jobbe solidarisk for fred og nedrusting?

Geir Christensen

Forrige artikkelSviende kritikk av Norges Banks hvitvasking av skatteparadis
Neste artikkelJoe Biden slår beina under norske politikeres forklaringer