Ny studie forteller: Fullvaksinerte blir superspredere.

0
Peter McCullough avlegger vitnemål om tidlig behandling av covid-19 for Senatet i Texas.

Fullvaksinerte helsearbeidere er bærere av 251 ganger så mye virus, utgjør risiko for uvaksinerte pasienter , medarbeidere.

Av dr. Peter McCullough.

En foreløpig utgave (pre-print) av en vitenskapelig artikkel lagt ut på offentlig server før fagfellevurdering fra den  prestisjetunge Oxford University Clinical Research Group (Oxford Universitets kliniske forskningsgruppe) publisert i The Lancet 10. august, fant at vaksinerte personer bærer med seg 251 ganger så mye COVID-19 virus i sine nesebor sammenlignet med de uvaksinerte.

En banebrytende foreløpig utgave av en artikkel fra det prestisjetunge Oxford University Clinical Research Group publisert 10.august i The Lancet inneholder alarmerende funn som er ødeleggende for vaksineutrullingen. 

Studien fant at vaksinerte personer bærer med seg 251 ganger så mye  COVID-19 virus i sine nesebor sammenlignet med de uvaksinerte.

Overføring av SARS-CoV-2 Delta Variant Blant Vaksinerte Helsearbeidere , Vietnam

Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam

Nguyen Van Vinh Chau, Hospital for Tropical Diseases (Sykehus for tropesykdommer), Nghiem My Ngoc, Hospital for Tropical Diseases  m.flere:

Samtidig som vaksinen demper symptomer på infeksjon, gjør den at vaksinerte personer blir bærere av uvanlig høye virusmengder uten å bli syke til å begynne med, noe som potensielt forvandler dem til superspredere før de selv får symptomer.

Dette fenomenet kan være kilden til de sjokkerende smittebølgene etter vaksinering i befolkninger rundt om i verden med høy grad av vaksinedekning.

Artikkelens forfattere, Chau m.fl. påviste utstrakt vaksinesvikt og smitteoverføring under tett kontrollerte omstendigheter i et nedstengt sykehus i Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Forskerne studerte helsepersonell som ikke kunne forlate sykehuset under en periode på to uker. Dataene viste at fullvaksinerte arbeidere – ca to måneder etter injeksjon med Oxford/ Astra Zeneca COVID-19 vaksinen (AZD1222)- pådro seg, ble bærere av og antagelig overførte Delta-varianten til sine vaksinerte kolleger.

Nesten sikkert var det også at de overførte Delta-infeksjon til mottagelige uvaksinerte mennesker, inkludert sine pasienter. Sekvensering av virusvarianter bekreftet at arbeiderne overførte SARS-CoV-2 til hverandre.

Dette er i samsvar med observasjoner i USA  fra Farinholt og kolleger og på linje med kommentarer fra direktøren for Centers for Disease Control and Prevention(Sentre for sykdomskontroll og forebyggelse) som innrømmer at COVID-19 vaksiner har mislyktes med å stoppe smitteoverføring av SARS-CoV-2.

Den 11.februar anslo WHO (Verdens Helseorganisasjon) at AZD1222 vaksinen hadde en effektivitet på 63,09 %  mot utvikling av symptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon. Konklusjonene fra Chaus artikkel støtter advarslene fra ledende medisinske eksperter at den delvise immuniteten som ikke helt hindrer virus fra å etablere sykdom , som de tre Covid vaksinene gir , idet de ikke hindrer smitte men kun reduserer symptomer, tillater personer å bli bærere av 251 ganger mer SARS-CoV-2 sammenlignet med prøver tatt i tiden før vaksineringen startet  i 2020.

Dermed har vi en nøkkelbrikke i puslespillet som foklarer hvorfor Delta-utbruddet er så formidabelt – fullvaksinerte deltar som COVID-19 pasienter og fungerer som kraftige superspredere av infeksjon i stil med Typhoid Mary. (Mary Mallon var en irsk kokke som selv var frisk, men bærer av tyfus-smitte i USA tidlig på 20-tallet , og som antas å ha smittet 53 andre med Tyfus, overs. anm.)

Vaksinerte individer sprer ut konsentrerte eksplosjoner av virus i sine lokalsamfunn og nører oppunder nye COVID-bølger. Vaksinerte helsearbeidere vil nesten sikkert smitte sine medarbeidere og pasienter og forårsake forferdelig utilsiket skade.

Fortsatt vaksinering vil bare gjøre dette problemet verre, spesielt blant leger og sykepleierere i frontlinjen som tar hånd om sårbare pasienter.

Helsesystemer burde umiddelbart slutte å kreve at folk må vaksineres for å få jobbe, gjøre opp status over arbeidere som har tilfrisknet etter COVID-19 som  har robust immunitet mot Delta-varianten, og overveie hva som blir konsekvensene for sine nåværende vaksinerte helsearbeidere som   potensielle  farer for høyrisiko-pasienter og medarbeidere. 

Oversatt av Jeanne d’Arc for Derimot.no.

Study: Fully Vaccinated Healthcare Workers Carry 251 Times Viral Load, Pose Threat to Unvaccinated Patients, Co-Workers

Klargjøring: Sammenligninga av virusmengde mellom vaksinert og uvaksinert (pre-vaksinertid) som rapportert i Chau et al. 2020 Lancet fortrykk er mellom to forskjellige varianter av SARS-CoV-2. Dr. McCullough sier direkte at prøver ble sammenlignet med de «fra pre-vaksinasjonstiden i 2020.» Slik er forskjeller mellom disse to gruppene ikke et resultat av vaksinasjonsstatus alene. I ytterligere to foreløpige vitenskapelige publikasjoner (Riemersma et al. 2021, Chia et al. 2021), er det rapportert om sammenlignbare virusmengder av Delta-varianten av SARS-CoV-2 blant vaksinerte og uvaksinerte pasienter. Imidlertid er dette i seg selv et negativt signal om vaksinenes effekt, ettersom både vaksinerte og ikke-vaksinerte individer har evnen til å spre Delta -varianten. Enkelt sagt har COVID-vaksiner ikke klart å stoppe overføring av SARS-CoV-2.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.