Tallet på døde av vaksinen overskrider nå tallet på døde av covid-19.

0
Foto: Shutterstock

Hvorfor deler ikke FHI denne informasjonen?

147 døde i Norge etter vaksine mot covid-19 

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Et eldre ektepar som tirsdag døde på Sykehuset Østfold der de var innlagt med koronavirus, hadde begge fått første vaksinedose.

Ekteparets nevø sier til Sarpsborg Arbeiderblad at begge hadde fått første vaksinedose flere uker før de ble syke.

Det eldre ekteparet fra Sarpsborg som tirsdag døde med covid-19 ved Sykehuset Østfold, hadde fått første vaksinedose, sier nevøen deres til Sarpsborg Arbeiderblad.

Både den 77 år gamle mannen og den 76 år gamle kvinnen hadde ifølge kommunen underliggende sykdommer, og hadde vært innlagt en stund etter å ha fått påvist corona.

I Sarpsborg Arbeiderblad reagerer nevøen på at kommunen, i pressemeldingen som ble publisert tirsdag, ikke opplyste om at tanten og onkelen var vaksinerte med første dose.

– Jeg reagerer dessuten på at det legges vekt på at de hadde underliggende sykdom. Hva angår min onkel så gikk han på blodfortynnende medisiner, men var ellers sprek før han og min tante plutselig ble dårlige og måtte legges inn på sykehuset. Også hun framsto som frisk før dette skjedde.

Min onkel ringte meg for øvrig samme kveld som de to ble innlagt på sykehuset, sier nevøen til avisen.

Til nå har 147 personer dødd etter å ha blitt vaksinert i Norge.

Legemiddelverkets vaksinerapport fra 20. april 2021

Ifølge Statens legemiddelverk er det nå meldt om 581 personer som har fått alvorlige bivirkninger i Norge.

Hvis man regner i andel er det få som rammes av bivirkningene. Det er heller ikke klart om det er selve vaksinen som er årsaken til dødsfallene. 

Vi kan si akkurat det samme kan man si om alle de som har dødd med (ikke nødvendigvis av) Covid-19. FHI anslår at dødeligheten blant dem som smittes av korona i Norge, nå er nede i 0,12 prosent. Men for eldre over 80 år er den langt høyere.

Uansett er det et tankekors at det som skulle være en frivillig vaksine nå ser ut til å bli tvang, gjennom innføringen av vaksinepass.

Man kan nektes å besøke restauranter, man kan utestenges fra kultur og sport, og det blir vanskelig å reise på ferie til utlandet. Uten et slikt vaksinepass blir det umulig å leve et fullverdig liv. 

Flere turistland har allerede motsatt seg slike vaksinepass, de forstår at når omlag en femtedel av BNP kommer fra turisme, så vil et slikt pass skade deres allerede skakkjørte økonomier betydelig.

I USA har flere stater vedtatt et forbud mot vaksinepass. Argumentet er der at dette truer individets frihet.

Flere KrF-politikere gikk også nylig ut mot vaksinepass, som de mente utfordrer vårt syn på mennesket. De skriver:

«Å innføre et vaksinepass vil ikke bare medføre, men også formelt stadfeste et syn på mennesker som potensielle smittebærere.

Noe som også vil medføre at vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet, da er det neppe langt igjen til segregering.

Dette er et svært dehumaniserende menneskesyn, som på sikt vil kunne føre til økende polarisering mellom mennesker.»

FHI har i en måned vurdert AstraZeneca-vaksinen, og kommet frem til at den ikke bør brukes. Regjeringen har valgt å ikke følge anbefalingen fra FHI og i stedet opp nedsatt et eget ekspertgruppe. Regjering overstyrer altså Norges fremste fagfolk.

På spørsmål om FHI ble ikke spurt om å delta i eller bidra til ekspertgruppen, svarer Camilla Stoltenberg nei.

I Norge i dag vil det generelt være en større risiko for å dø ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, enn risiko for å dø av covidsykdommen, ifølge FHI.

Vi befinner oss i en situasjon som er hinsides rimelig fornuft. Når antallet vaksine-døde nå overskrider corona-døde må det være et rimelig spørsmål hvorfor dette fortsetter.

Derfor ville FHI droppe AstraZeneca-vaksinen

Det etiske dilemmaet med vaksinepass

Hva er risikoen for å dø hvis du blir smittet i Norge? Nå har FHI gjort nye anslag.

Ektepar som døde med covid hadde fått første vaksinedose

Forrige artikkelTulsi Gabbard med alvorlig advarsel om faren for krig med Russland
Neste artikkelHvorfor kastet man bort alt man hadde av pandemiplaner og gjorde 180 graders vending?