Edward Snowden: – Lockdowns gjør hemmelige tjenester og selskaper enda mektigere

0
Edward Snowden i intervjuet.

Den globale lockdownpolitikken er en videreføring av noe den tidligere NSA-agenten Edward Snowden har sett lenge, nemlig umyndiggjøringa og fremmedgjørings av befolkninga. Dette understreker han i et nylig intervju.

Edward Snowden kritiserer nok en gang de globale lockdowns. Den tidligere NSA-ansatte og varsleren påpeker at lockdown har styrket makta til de amerikanske etterretningstjenestene og teknologiselskapene som samarbeider med dem ytterligere. Innbyggerne blir skilt fra hverandre på denne måten. Som et resultat av de globale koronatiltakene bruker folk nå betydelig mer tid foran skjermene sine. «Jeg vil si det er ganske uvanlig at vi er over hele verden i forskjellige rom, alle er innelåst, slik jeg alltid har levd,» sa Snowden. Mye av livene våre blir «formidlet gjennom skjermene».

Og fordi mennesker oppfatter verden og hverandre mer og mer gjennom skjermer, føles det i økende grad som om verden er «noe fremmed som vi ser på heller enn å delta». Når verden endrer seg, spør Snowden: «Er det det du ønsket? Er det det du vil? Er du enig? Er dette den framtida du vil ha?»

«Politikere vil si at det ikke betyr noe fordi de kontrollerer loven. Politiet vil si at du ikke har noe valg om du er enig eller ei, fordi de har pistolen og batongene. Facebook vil si: «Klikk OK, for å fortsette «og hvis du ikke klikker, er det ingenting du kan gjøre fordi de styrer retningslinjene, og dermed plattformen og publikum. »

«Disse institusjonene later som om vi godkjenner deres handlinger, de later som vi godkjenner det de gjør, … og vi har ikke noe alternativ, det være seg på grunn av økonomiske usikkerhet eller på grunn av politiske restriksjoner på fri bevegelse. «

Ifølge Snowden er ikke noe av dette samtykke, og verken teknologibedrifter eller regjeringer kan virkelig stole på reelt samtykke fra folket. Snowden snakker om «tvungent samtykke», og han mener at stadig flere mennesker over hele verden er klar over dette, noe som også er en av årsakene til deres voksende sinne over den tilsynelatende ustoppelige utviklinga i verden.

«Det vi ser er et skille mellom individet og institusjonene når det gjelder makt og ansvarlighet,» sa Snowden. Politikere kunne gjøre praktisk talt hva som helst uten å bli konfrontert med alvorlige konsekvenser, mens de minste brudd fra borgernes side ville bli registrert umiddelbart ved hjelp av den nye teknologien og lagret permanent av selskaper eller myndigheter.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.