Forstå det den som kan (eller «vil»)

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat, lektor, translatør.

Folkehelseinstituttet (FHI) stanset sine sesonginfluensaukerapporter etter publiseringen av utgaven for uke 49/2020 og opplyste i denne at ny rapport ville komme 7.1.2021. Vanligvis kommer hvert år slike rapporter hver uke fra og med uke 40 det ene året til og med uke 20 det påfølgende. Årsaken til at det ikke kom rapporter for ukene 50, 51, 52 for 2020, begrunnet FHI med at det var lav influensaaktivitet.

I dag, 7.1.2021, kom ukerapport for uke 53/2020. FHI varsler der at på grunn av den samme lave aktiviteten, ville ukerapportene fremover komme annenhver uke – neste gang 21.1.2021.

Jeg synes FHI istedenfor Å LA VÆRE å komme med rapporter, heller burde ha KOMMET MED TO-TRE RAPPORTER HVER UKE om dette merkelige unntaket fra det som i mange år har vært den normale utviklingen av sesonginfluensaen! Hvorvidt FHIs informasjonsmedarbeidere mangler fantasi og/eller nysgjerrighet eller ønsker å tilsløre noe, tør jeg ikke ha noen formening om – i alle fall ikke foreløpig.

Jeg har sett på ukerapport 53/2020 og laget en enkel illustrasjon, merket med «A» og «B». Det mest iøynefallende og viktige der er grafen i B og den svarte kurven med punkter. Den viser utviklingen av sesonginfluensaen for sesongen 2020/2021, og det er fra og med uke 40 kun registrert tre (ja, 3) smittetilfeller (se brødteksten i A)!! Tidligere sesonger siden 2015 vises også, og her ser man klart at andelene er på betydelig høyere nivåer.

Tanken som har opptatt – ja, delvis plaget – meg i flere uker, og som jeg har omfavnet, for så raskt etterpå å betvile/avvise, for så igjen å omfavne/betvile/avvise, omfavne/betvile/avvise, er at den pågående covid-19-smittebølge nummer 2 som myndigheter og hovedstrømsmedier stadig påstår pågår, muligens ikke er noe annet enn en vanlig sesonginfluensa. Jeg har derfor tatt for meg de prosentvise andelstallene for covid-19-registrerte tilfeller fra og med uke 40/20 til og med uke 49/20 (det finnes ikke tall etter dette per skrivende stund). Jeg har som vedlagt, repetert grafen i illustrasjon B i en ny illustrasjon merket «C» og lagt inn i den som en rød kurve med punkter disse prosentvise andelstallene for covid-19-registrerte tilfeller og tydelig med en rød, brukket pil vist hvilken kurve jeg mener.

Man kan jo fritt forstå hva man vil, men det er en viss likhet med de øvrige kurvene i illustrasjon B og C. Og det er ingen av kurvene i illustrasjon B og C som er helt like verken når det gjelder utvikling eller tidsfastsettelse. Det kan hende at sesonginfluensasesongen 2020-21 begynte på et relativt høyt nivå i uke 40/20 – eller dro med seg tidligere tall – og utviklet seg på samme vis som de fleste, tidligere sesonginfluensaer og kanskje kommer til å avslutte tidligere enn de foregående sesongene. Jeg viser til at FHI av en eller annen grunn «mot normalt» fant å avslutte sesonginfluensarapportene for 2019-20 allerede i uke 13-14 i 2020 og ikke «som normalt» å avslutte den per utgangen av uke 20/2020. Se her min artikkel i min Facebook-scrapbook – terjepåfacebook (terje-sorensen.no) – side 88.

Jeg nevner ellers at det gjennomsnittlig dør 900 under hver sesonginfluensaperiode. Fra oppstarten av uke 40/2020 frem til i dag er det dødd 119 personer av covid-19 i Norge. Det er 101 dager. Om vi ekstrapolerer dette tallet frem til utgangen av uke 20/2021 – 23.5.2021, det er 237 dager – får vi (199/100×237) 467 døde. Med andre ord, er det «god plass» til ytterligere døde!

[henvisninger og tall er kontrollert og à jour 7.1.2021, kl. 18.15]

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. – Red.

Forrige artikkelElitemedisinen bearbeider ikke sine tidligere forbrytelser
Neste artikkelEr det «biblioteket» eller «huset» som har bestemt det?