– Den norske forvaltningen av Nobels fredsvisjon er et totalhavari

3

Fredrik S. Heffermehl om Nobels fredspris.

«Den norske forvaltningen av Nobels fredsvisjon er et totalhavari» sier Fredrik S. Heffermehl. I sin nye bok «Medaljens bakside. Nobels fredspris – hundre års ubrukte muligheter» tar han et kraftig oppgjør med hvordan Nobelkomiteen har forvaltet arven etter Alfred Nobel.

Nobel var sterkt inspirert av Bertha von Suttner og hennes bok «Ned med våpnene» (1889). I sitt testamente fra 1895 sa Nobel at prisen skal gå til «den som har virket mest eller best for nasjonenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer samt å organisere og utbre fredskongresser

Heffermehl sier at Nobelkomiteen i alle år har ignorert og handlet i strid med Nobels vilje. Prisen burde kalles «Nobels nedrustningspris». «Enten må Stortinget velge en Nobelkomite som følger testators intensjoner, eller det må fratas oppgaven som valgkomite», sier Heffermehl.

Dette intervjuet er gjort av Terje Alnes og først publisert på hans blogg.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Turid Horgens kommentar fortjener å siteres:

  Interessant at nettopp Theodore Roosvelt fikk Nobels fredspris. Det var jo nettopp Teddy Roosvelt som sikret at Kongsberg våpenfabrikk for første gang ble lønnsom – ved at Krag Jørgensen ble kjøpt in av den amerikanske hæren til bruk i den spansk-amerikanske krigen (forøvrig de første imperialistiske erobringene USA vant). Roosvelt var ikke ennå president. Men ble gitt fredsprisen med den begrunnelse at han meglet fred mellom Japan og Russland ….

 2. Det framkommer ikke verken i Klassekampen eller Aftenposten at Norge - i forhold til sin folkemengde - er en supermakt innen verdens våpeneksport. I den grad det lekker noen opplysninger om hvor Norge selger våpen,har det i de siste årene vært de reaksjonære Gulf-statene som har vært deres sentrale marked.
  Og det har vært et godt marked all den stund saudiArabia og Emiratene har ledet deres krig mot Houthi-bevegelsn i Jemen og lagt landet i ruiner med en sult som har vært ekstrem. krigsprodusert sult!
  Nobelkomiteens oppførsel er en oppvisning i borgerlig humanisme. Først legger verdensimperialismens klientstater det ene land etter den andre øde. (“Når man har frembrakt en ørken kaller man det fred” Tacitus)
  Og så kommer de borgerlige imperialisthumanistene løpende til med sine matvareprogram for stater de ikke har løftet en finger fra å redde fra krig. Tvert om: som i tilfellet Jemen. Norges våpenindustri har tjent store penger på den krigen og heller ikke “venstresida” vil grave i spørsmålet om Hvor mange millioner dollar?

 3. Nato-språket. Jeg var iferd med å skrive denne artikkelen her under en annen link da jeg fikk en melding om “FORBIDDEN”. Jeg prøver på denne linken i håp om fortsatt ytringsfrihet.
  Klassekampen har syltet seg så ned i Nato-isme at de bruker Nato-språk. Absolut ikke uventet. At rand.org og brookings.edu skriver lange artikler om hvordan Russland skal nedkjempes og spises,er helt irrelevant i Klassekampen.
  “Extending Russia. Competing from Advantageous ground” 2019.rand.
  krigsplanleggingen fra Svartehavet til Finnmark går i Nato-språk under betegnelsen
  DETERRENCE. Og det er det samme ordet som KK på lederplass skriver 15 oktober:
  "Norge driver avskrekkingspolitikk overfor russerne i Nord-Norge. AVSKREKKING = Deterrence.
  Det faller ikke redaksjonen i Klassekampen inn å forstå at dette ordet er totalt misvisende nato-propaganda i en periode med hektiske krigsforberedelser.
  Hvorfor kan ikke “Venstresida” si rett ut at de er For Nato? Alt er jo Nato-tenkning.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere