Den korrupte, ikke-valgte ledelsen av EU

1
Ursula von der Leyen tar over etter Jean-Claude Juncker som president for EU-kommisjonen. Foto: Shutterstock

Av Daniel Ducrocq.

Tysklands tidligere forsvarsministeren Ursula von Leyen gjør seg klar til å tre inn i stillingen som president for EU-kommisjon etter Jean-Claude Juncker.

22 oktober 2019 tok Jean-Claude Juncker farvel med EU-Parlamentet etter fem år i EUs høyeste stilling. Han har en lang politisk karriere som kombinert statsminister og finansminister i Luxemburg, direktør for Verdensbanken, direktør for Det internasjonale pengefondet (IMF), for å nevne noen.

Da Juncker begynte i stillingen som president for EU-kommisjonen i november 2014, ble han konfrontert med avsløringer om Luxemburg som skatteparadis, de såkalte LuxLeaks. Avsløringene, som ble publisert av flere mediehus som The GuardianSüddeutsche Zeitung og Le Monde, tok utgangspunkt i 28.000 sider med hemmelige avtaler inngått fra 2002 til 2010 mellom skattemyndighetene i Luxemburg og over 300 multinasjonale selskap. Landet som Juncker var stats- og finansminister i ble kalt »Caimanøya uten sol». 

Listen over selskap registrert i skatteparadiset Luxemburg (blant dem Apple, Amazon, IKEA, Deutsche Bank) finner du her:

Som stats- og finansminister i Luxemburg har Junker hatt en ledende rolle i selskapenes skatteunndragelser i Europa. Dette ble ingen hindring for å bli president for EU-kommisjonen. Det er relevant å spørre om det er derfor han kom på toppen av EU-apparatet. 

På Steigan.no 18.10.19 kunne en lese om Sylvie Goulard som samtidig som hun var EU-parlamentariker fikk 13.000 euro i månedslønn av den amerikanske tankesmien Berggruen, og om EUs høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk Josep Borell som i fjor ble dømt av en spansk domstol på grunn av innsidehandel med en rekke selskaper.

Ingen bør være i tvil om klassetilhørigheten til ledelsen av EU-apparatet. 

Daniel Ducrocq

Kilder:   

Le Monde A Strasbourg, Jean-Claude Juncker fait ses adieux aux eurodéputés

Le Monde «LuxLeaks» : M. Juncker sommé d’être « un parrain repenti »

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Som frigitte CIA dokumenter viser, var EU pønsket ut av CIA. EU som har union i navnet, noe folk assosierer med alle for en og en for alle, som om EU var et fellesskap for alles beste. Det er det motsatte, EU er bra for storkapitalen som står bak. EU skal utviske landegrenser og nasjonal identitet, åpne de enkelte landenes økonomier for privatisering, så storkapital kan kjøpe landressurser, aktiva og infrastruktur, implementere ny-liberal markedsøkonomi og med det demontere velferdsstater og privatisere helsestell, utdanning og pensjoner.

  Den globale storkapitalen har gått langsommere frem i Europa enn i USA og Latin-Amerika, og enda langsommere går de frem her i Skandinavia så folk ikke skal ane uråd. Men det er de samme kreftene som virker her, så målet er det samme for de langsiktige i New World Order, et globalt marked med en herskerklasse og en slaveklasse. At ledelsen i EU er korrupt og ikke-valgt av folket skulle dermed ikke være noen overraskelse.

  Støyen rundt Brexit er for å skremme andre land i EU fra å gå ut av “unionen”. At land skal få selvråderett og suverenitet over egne ressurser, og også kanskje fordele inntektene og velstand av dette blant befolkningen, går mot storkapitalen som vil ha eierskap til alt. De vil at du skal skal kjøpe det du trenger av vann, mat, bolig, strøm, brensel og drivstoff av deres selskaper til deres spekulasjons-priser.

  Vil du ha helsestell, utdannelse til barna og pensjon skal du betale for det selv, og det vil si at det blir bare for middelklassen og oppover. Vi ser at jo lenger et land har vært i EU, jo mer ligner det på det landet hvor EU ble unnfanget, USA. Arbeiderklassen er i ferd med å bli arbeidende fattige, middelklassen blir mindre, overklassen blir rikere og eliten astronomisk mye rikere.

  For eksempel Macron legger skatter og avgifter på arbeiderklassen og går løs på lønn og vilkår også nå for middelklassen, mens de med store formuer slipper skatt.
  Et parti som sier et klart nei til EØS/EU, TISA, TTIP, TTP, BIT og ISDS må få stemmen i neste valg. Selvråderett og suverenitet over egne landressurser som eies av folket, et land med grenser og eget forsvar er eneste måte å holde den globale storkapitalen NWO unna.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere