De liberale morderne

0

Av Terje Alnes.

Med USA i spissen har de såkalt «liberale demokratiene» drept og skadet millioner av mennesker, angivelig for å fremme demokrati og menneskerettigheter og bekjempe terrorisme.

«Enkelte vestlige makters utenrikspolitikk synes å bygge på en vrangforestilling om Vestens moralske prektighet» … «Vesten stiller større, rettslige moralske krav til andre enn til seg selv.»
Kåre Willoch på Høyres landsmøte 18.03.19

En fersk FN-rapport avslører at USA, NATO og afghanske regjeringsstyrker de tre første månedene av 2019 har drept flere sivile afghanere enn Taliban og andre opprørsgrupper. «– Et sjokkerende antall sivile blir fortsatt drept og lemlestet hver eneste dag», ifølge FNs spesialutsending til Afghanistan. «– Regjeringsstyrkene og deres støttespillere må innføre strakstiltak for å redusere økningen i antall drepte og lidelsene som forårsakes av flyangrep og bakkeoperasjoner», krever FNs mann.

Til dette sier talsmannen for USAs styrker, oberst Dave Butler: «– Vi forbeholder oss retten til selvforsvar.» Det er altså sivile afghaneres ansvar at de drepes av utenlandske soldater på egen jord.

Døde afghanere jan-mars 2019

Tragedien i Afghanistan

11. september 2001 ble USA utsatt for flere terrorangrep. Det daværende Taliban-styret i Afghanistan ble anklaget for å være et støtteapparat for terroristene. Angrepene i USA er de eneste som har utløst artikkel 5 i Atlanterhavspakten, og slik ble tolket som et angrep på alle NATOs medlemsland.

Dette er årsaken til at Norge har kriget i Afghanistan siden 2001, og deltatt med mineryddere, spesialsoldater, transportfly og F16-fly. Den endeløse krigen har fått mange afghanere til å velge Taliban fremfor en afghansk regjering som kun sitter ved makten pga. massiv militær støtte fra USA, Isaf, NATO og … Norge. I dag er ca. 60 norske militære i landet, fordelt på stabsoffiserer og spesialstyrker. Etter 18 år med krig er Taliban på frammarsj og kontrollerer nå rundt halvparten av landet.

Krig for å fremme menneskerettigheter

På regjeringen.no finner vi en redegjørelse fra 2012 om hvorfor Norge er i Afghanistan. Her heter det:

«Hele verden ble sjokkert over de svært alvorlige bruddene på grunnleggende menneskerettigheter, som blant annet systematiske overgrep mot kvinner, utelukkelse av jenter og kvinner fra utdanning og offisielt liv, offentlige utenomrettslige henrettelser, forbud mot fjernsyn og andre moderne kommunikasjonsmidler

At menneskerettighetssituasjonen kunne legitimere krig ble imidlertid imøtegått av en norsk Afghanistan-ekspert.

Allerede i 2008 rykket seniorforsker Arne Strand ved Chr. Michelsen Institutt (CMI) ut mot skrekkbildet som ble tegnet av Taliban-styret. Han avviste at de gjorde seg skyld i verre overgrep mot sivilbefolkningen enn det Vestens allierte hadde gjort. «- Det lar seg ganske enkelt ikke dokumentere», sa Strand. Han mente norske politikere desinformerte opinionen om situasjonen i landet.

18 år etter at det USA-initierte hevntoktet startet har afghanerne minimalt med menneskerettigheter, og sikkerhetssituasjonen er prekær.

Krigenes egentlige kostnad

I november kom tall som viste at mellom 480.000 og 507.000 mennesker er døde som følge av USAs krigføring i Afghanistan, Pakistan og Irak siden 2001, av disse er ca. 250.000 sivile. Det er sannsynlig at mange ganger flere er døde som en konsekvens av krigene, på grunn av underernæring, skadet infrastruktur og miljøødeleggelser. 21 millioner afghanere, irakere, pakistanere og syrere lever som krigsflyktninger og internt fordrevne, under svært vanskelige forhold.

Dette ifølge «Costs of War»-prosjektet ved Brown University, som siden 2011 systematisk har samlet inn data om den amerikanske krigføringen. USA alene skal ha brukt nesten 6 milliarder dollar på krigene, i tillegg kommer alle kostnadene som de allierte har bidratt med. Den egentlige prisen for krigene betales imidlertid av menneskene på bakken, i form av døde, sårede og ødelagte liv i flyktningeleirene.

Den amerikanske regjeringen driver nå med «terrorbekjempelse» i 80 land, og har dermed utvidet krigssonen til flere verdensdeler. Norge er ett av landene som bidrar militært.

Løgnene om Irak og Libya

Forut for Irakkrigen ble vi fortalt endeløse historier om Saddams terrorstyre, ble vi bare kvitt denne diktatoren ville det irakiske folket få sin frihet. Løgnen om at Irak hadde «masseødeleggelsesvåpen», var avgjørende for å skape oppslutning om invasjonen.

Men da Saddam ble drept blomstret ikke demokratiet i Irak, isteden ble landet rammet av sekterisk vold i en skala som den jevne iraker ikke hadde opplevd før. At Irak under Saddam Hussein ga folk en rekke velferdsgoder som gjorde at de fleste irakere kunne leve et normalt liv, er feid under teppet.

Invasjonen i Irak skapte IS. Dette sier terrorforsker Truls Tønnessen ved forsvarets forskningsinstitutt (FFI):

«– Invasjonen av Irak ble opphavet til al-Qaida i Irak, som gradvis ga opphav til IS. Konfliktene i Irak fra 2003 og Syria fra 2011 er hovedgrunnen til at IS ble så sterke».
Truls Tønnessen til abcnyheter.no 02.12.18

Libyakrigen_COVER_e-bok

Den samme dramaturgien med demonisering og løgnpropaganda ble brukt mot Libya. Der var det Muhammar Gadaffi som angivelig truet egen befolkning med massakre, noe som i ettertid er avslørt som «falske nyheter». I «Libyakrigen. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat» dissekerer Ola Tunander, professor emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO), den offisielle historien om Libyakrigen i 2011.

I det som i ettertid fremstår som en særs vellykket desinformasjonskampanje ble den vestlige opinionen rundlurt. Krigen ble startet på løgner, og resultatet ble katastrofalt for det libyske folket. Før krigen lå Libya på 48. plass på FNs levekårindeks, og var det nærmeste du kom en velferdsstat i Afrika. I dag ligger landet på plass nr. 100 på den samme FN-indeksen.

Er det vi som er «de gode»?

I Vesten er det en utbredt oppfatning av at vårt system – de liberale demokratiene – står som forsvarere for menneskerettigheter, demokrati og frihet. De vestlige landene, med USA i spissen, står for de gode verdiene. Dette i motsetning til autoritære og totalitære regimer, som er fiender av de samme verdiene. Så utbredt er dette selvbildet at det likner en form for hjernevask, det er en oppfatning som nærmest ingen stiller spørsmålstegn ved.

Men den som evner å se bak den sminkede retorikken vestlige ledere bruker når de tar til våpen, vil oppdage en helt annen virkelighet. Vestlig opinion fores med løgner og krigspropaganda for at vi skal støtte opp om krigene, som altså fører til massedrap, lidelser og millioner av flyktninger.

Hvor mange er vi villige til å drepe?

Det er ikke grenser for hvilke lidelser – eller skal vi si; ondskap – vi er villige til å påføre andre for at Vesten skal nå sine politiske mål. Slik sett inngår «krigen mot terror» bare i en rekke av grusomheter begått av USA og deres allierte, alt gjort i den gode hensikts tjeneste.

Det er nok å vise til krigene i Vietnam, Laos og Kambodsja. Et estimat over antall døde, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal, anslår at ca. 3,8 millioner mennesker ble drept bare i Vietnam. Den gang ble krigen legitimert ved at vi skulle stoppe «den kommunistiske trusselen».

Fra 1969 til 1973 slapp amerikanske B-52 bombefly en last tilsvarende fem Hiroshimabomber over landsbygden i Kambodsja. Den vanvittig uproporsjonale krigføringen gjorde at Røde Khmer vant oppslutning i befolkningen. Fra å være 5.000 i 1969 vokste de til over 200.000 geriljasoldater og tok til slutt makten.

På samme måte har den amerikanske «krigen mot terror» skapt IS og en rekke militser som nå ødelegger Midtøsten, samt styrket Taliban i en slik grad at de snart kan være tilbake i en maktposisjon.

Det minste vi i Norge kan gjøre er å kreve at norske soldater ikke deltar.

Kilder:

«Afghanske og internasjonale styrker dreper flest sivile», abcnyheter.no 24.04.19, «Afghanistan», forsvaret.no, “Hvorfor er Norge i Afghanistan?”, regjeringen.no 07.02.12, “Norske politikere desinformerer om Afghanistan”, vg.no 30.03.08, «Costs of War», Watson Institute, Brown University 14.11.18, “En prosent av “IS-Kalifatet” gjenstår – IS sprer seg til andre land”, abcnyheter.no 02.12.18, Ola Tunander “«Libyakrigen. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat», Sirkel Forlag AS, 2018, “Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey program”, British Medical Journal 2008; 336

Denne artikkelen av Terje Alnes ble først publisert på bloggen hans.

Andre artikler av Terje Alnes på steigan.no, les her.

I vår tid trengs medier som er uavhengige av stat og kapital, og som driver en faktabasert og kritisk journalistikk. Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelKina trosser USAs sanksjoner og inviterer Syria som partner i «silkeveibeltet»
Neste artikkelLa 100 blomster blomstre og 100 tankeretninger strides