Bill Gates: – Generøsiteten kan ødelegge Europa

22

Bill Gates, som er verdens rikeste mann, og som mottas som en kongelig når han besøker Norge, sier i et intervju med den tyske avisa Die Welt at den massive innvandringa fra Afrika kan ødelegge Europa.

«På den ene sida ønsker dere å vise deres generøsitet og ta inn flyktninger, men jo mer generøse dere er, jo mer vil ryktet spre seg, noe som igjen vil motivere enda flere folk til å forlate Afrika.» Sjøl om Tyskland har vært en pioner for å den åpne dørens politikk, så «kan ikke landet ta inn massive antall folk som ønsker å komme til Europa.»

Derfor anbefaler Gates europeiske nasjoner om å treffe tiltak for å «gjøre det mer vanskelig for afrikanere å komme til kontinentet via de eksisterende transittveiene».

Bill Gates har vært en av entusiastene for migrasjon, og han er globalist framfor noen. Når han nå rykker ut mot velkomstpolitikken, kan det være fordi han frykter at hele det politiske systemet, som han er avhengig av, kan bryte sammen.

Det som er svaret på dette problemet fra Bill Gates’ side er at Europa må sette i gang en storstilt uhjelp til Afrika, slik at afrikanere får en sterkere motivasjon for å holde seg i hjemlandet.

Gates og hans stiftelse har skaffet seg så enorm innflytelse i Afrika at hans folk er i stand til å skrive om lovverket i enkelte afrikanske land. Det er sannsynlig at en betydelig del av en økt europeisk uhjelp vil bli administrert av nettverket til Gates.

Avisa LA Times gjorde i 2007 en sånn skikkelig journalistisk jobb som man skulle ønske at mange aviser gjorde. De gikk bak den vakre fasaden til Gates-stiftelsen og fant et langt mindre flatterende bilde. (Oversikt over alle artiklene her.) I en av artiklene gikk de tett på situasjonen i Nigeria, der Gates-stiftelsen har gitt mange penger til vaksinasjoner. Det de fant var at det var ikke mangel på vaksine som var det store helseproblemet for folk i Niger-deltaet, men de giftige utslippene fra oljeselskapenes anlegg. Og så viser det seg at samtidig med at stiftelsen investerer $218 million i vaksineprogrammer, som blant annet går til Nigeria, investerer den $423 millioner i Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. og Total – selskaper som er ansvarlig for mesteparten av den faklinga som dekker Niger-deltaet med forurensning.

Se også: Bill Gates – milde gaver til hvem?

Men det problemet Gates tar opp er reelt nok. De fleste migrantene som kommer til Europa nå, er ikke flyktninger i ordets rette betydning. De er folk som reiser fra hjemlandet i håp om jobb og inntekter i Europa. Dette er en illusjon som er skapt av Europas ledere og som opprettholdes av menneskesmuglere og NGOer.

Italia har hittil i 2017 mottatt 82.000 migranter, 19% flere enn i 2016. De fleste kommer fra Afrika. Italia klarer ikke å takle presset, og ingen europeiske land vil ta imot disse migrantene. En del av dem ender opp i hendene til mafiaen og risikerer å bli slaver for dem. Resten havner i overfylte mottak uten noe virkelig håp om å komme videre.

Italia har tryglet sine EU-partnere om hjelp til å takle denne situasjonen, men snakker stort sett for døve ører. Italia har også fordømt NGOene som driver rein fergetrafikk fra kysten av Libya til italienske havner. 

Både globalister og liberalere har hevdet at migrasjon er en løsning på fattigdomskrisa i Afrika. Nå har globalisten Gates snudd, og andre vil sikkert følge etter. 

Men uhjelp vil heller ikke løse Afrikas problem. Begge deler er to varianter av kolonialistisk politikk. Det Afrika trenger er verken massemigrasjon eller uhjelp. Fra naturens side er Afrika et svært rikt kontinent, mage ganger så rikt som Europa. Men denne rikdommen forblir i hendene på kolonimaktene og en bitteliten elite av søkkrike afrikanske herskere.

Det Afrika trenger er frigjøring fra nykolonialismen og korrupte herskere, slik at det kan skapes et Afrika for afrikanere, og slik at rikdommen kan komme afrikanerne til gode. 

Og det er ikke akkurat sånn Bill Gates har tenkt. 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


22 KOMMENTARER

  • FRP er et imperialistisk parti som støtter det systemet som plyndrer Afrika og fører kriger. Begge deler driver folk på flukt.

   • Hva er Steigans anbefaling? Hvem stemmer vi på i Norge for å gjøre noe med innvandringen? Jeg har intrykk av at de fleste norske parti er enige med mutti merkel om at det er bare å fylle på, og hva folket mener er revnende likegyldig?

   • Dessverre har alle politiske partier i dag den same agenda: GLOBALISATION. Selv i Tysk TV sier repoerterne at de ikke kan se noen forskjell i de politiske Programmene nå henimot høstens valg. FRP og andre Høyre-orienterte partier i inn og utland fører samme politikk, selv om de SIER noe annet. Berike seg selv og deres «Mestere» på Globalt Nivå- Alan Watt, forteller at han ble invitert til Rockefellers Forum for å tale. Han skjønner at de «Utvalgte» som får en invitasjon er de som ansees som mest «Intelligente» og derfor kan bli nyttige for Den Globale Agenda og få Høye Posisjoner og rikelig med privilegier. Alan Watt var aldri interressert i å være med på å ruinere denne verden – og hevder at de som regnes som mest farlige er de med Gode Ideer som de vet å kommunisere og derfor må ellimineres.

    Mord av enkeltpersoner er ikke lenger spesielt nødvendig i samfunn som er så Dumbed Down av den langsiktige og intense propaganda og sjokk-meldinger som mennesker utsettes for hver eneste dag og derfor føler seg mer og mer maktesløse og gir opp å tenke selv – gir opp sin egen integritet, sin egen Nasjon og synker ned i en depressiv tilstand det er vanskelig å komme ut av. Dette er Hensikten. Å skape et SKILLE i mellom Høyre og Venstere er En Splitt og Hersk taktikk som fjerner INDIVIDER fra Realitetens Verden og blir Enten Venstre-vridd eller Høyrevridd. ALLE SYSTEMER opererer på BEGGE SIDER – SAMTIDIG, det er derfor vi som Mennesker blir bedratt hele tiden – siden vi er opplært til å idealiesere ENTEN Den ENE eller Den Andre Siden.

    Det er derfor noen politiske partier kan holde seg ved makten i 50-60 år. Hvert 10. år veksler det Ene Partiet imellom å føre Høyre-Politikk, selv om de er meget RØDE. Uten å SPLITTE Befolkningen er det umulig å HERSKE over hele befolkninger og få disse til å gå imot hverandre (selv om Individende derfor går IMOT SEG SELV, men det oppleves ikke slik) – MENS «MESTERNE» suverent opererer på BEGGE SIDER SAMTIDIG og ikke er forpliktet overfor noen – GUDENE står høyt hevet over Massene og gjør som de selv vil.

    Du nevnte i et innlegg Pål Steigan, at Høyre-vriddee hadde stjålet Den Kommunistiske agenda – og du har fullstendig rett.

    Her er «A Globalistic Agenda for å Dumbed Down Domisticated Society.

    https://www.youtube.com/watch?v=VllwRgSECcw

   • Hvilke partier på Stortinget er IKKE et såkalt «imperialistisk parti som støtter det systemet som plyndrer Afrika og fører kriger»?

   • Det er da Kina som er i høgsetet i de afrikanske landene nå!? Var det ikke du som mente at 40000 normenn måtte ofres for at de skulle forstå at en revolusjon i Norge var nødvendig?! Hvor mange folk hadde rømt da, tror du?! Hva har Marx sine teorier med kommunistiske land å gjøre?! «Kommunismen» har alltid forfulgt mennesker og laget flyktninger! Akkurat som islam som og bygger på totalitære løsninger! At et parti, Rødt, kan gå på barrikadene for denne Saudi-Arabia styrte religionen med sharialover her oppe i Nord, er skremmende!? At Kvinnefronten kan forsvare heldekte ansikter er og helt hull i hue!? Skulle ha vært religiøse i Norge som kalte seg kristene som hadde forlangt heldekte ansikter, da skulle en fått hørt?! Rødt er et parti som blinker til venstre, men som kjører til høyre! I muslimske land ville dette partiet vært FORBUDT! Kommunisme er FORBUDT i disse islamske landene!
    At det kommer en masse Navere for å utnytte arbeidsfolk og pensjonister ifra vanstyrte muslimske land, beviser bare hvor forfengelige og korrupte afrikanske ledere er!? Det samme med asiatiske land med islams religion! Det hadde ikke gått noe bedre for afrikanske land i en moderne verden, selv om deres blodige historie ikke hadde skjedd! Bare hvis de hadde fått leve som naturmennesker, ikke når de skal opp på et teknisk nivå de selv ikke har vært med å utviket!
    Disse menneskene har oppgaver i bøtter og spann i de landene de forlater, de er jaga ut av sine egne lands politikere, som setter dette i scene!
    En annen ting, det har aldri vært hverken kommunistene ekller muslimene som har samla inn ressursr til fattige folk, hverken her hjemme, eller i andre land, men de som kaller seg kristene! Hva raker det oss andre at de tror på en Gud på lik linje med muslimene som har sin Allah?! De kristene gjør jo det de andre, sånn som Vestkantkommunistene prater om, de skaper en bedre hverdag for de som trenger det! At det det finnes hyklere blant dem som blant kommunistene, det er sikkert, du må vel regnes som en av dem?!
    Hvorfor tror du at et kritisk parti til innvandring i Sverige vokser?! Det er jo ikke de nyfødte som stemmer på dem?! Nei, det er folk som har tilhørt venstresida blant annet! De våger bare ikke å gå imot innvandring når de forteller at de tilhører venstresida i mange tifeller! Nå skifter de, fordi de er metta av å se at landet deres blir overtatt av kriminelle innvandrere, særlig ifra annen generasjonen! De vet at det ikke vil bli store forandringer i samfunnet ellers, men de ser på dette med innvandring som det viktigste spørsmålet, det som venstresiden vil feie under et teppe!
    Nei,gamle AKP-ML får nok se at geriljakrigen er det beste den dagen Europa må slåss for sin eksistens! For den dagen vil komme!

 1. Kan bare forståes som at samfunnskaos og dekonstruksjon av velferdsnivå i Europa er en ren bestilling av paralelle maktstrukturer, med politikere og dep. som utførende marionetter! Sisste fase blir en forrutsigbar tilstand hvor «ny orden» blir lett salgbar til folket!

 2. Er det ikke dobbelmoralistisk av Norge og andre vestlige land, at man har tollbarrierer mot disse fattige landene som vi siden gir U-hjelp til? Og siden så får vi migrasjonskrisen i fanget noe pga nettopp dette.

  • Det politiske system i vesten er først og fremst laget for å tjene penger. Dermed er det ikke sagt det behøver å være moralistisk eller logisk! Da vi fikk strengere regler for innvandring her i landet, hylte mange opp om at de tapte penger på tomme innvandrerboliger. U-hjelp er også en utmerket måte å tjene penger for dem som skaffer til veie det u – landene trenger av matvarer, byggematerialer, traktorer, idrettsutstyr etc. etc. etc! Som det synges så kjekt i en gammel revy-vise: Monet makes the world og around, the world og around, the world og around!

 3. Bill Gates er blitt opphøyd til ‘kongelig’. Skal han nå bli en verdens Gud? Kan ikke land og folk tenke selv lenger? Hvem sier at noen MÅ ha en mer eller mindre ‘kjendis’ til å råde eller gå god for hvordan et land forvaltes?

 4. Afrika trenger bedre handelsavtaler som bla kan beskytte jordbruket mot å bli utkonkurrert av matimport fra EU.

 5. Bill Gates kan ikke forstå særlig mye om det afrikanske folk og deres felles kultur nårhan fremmer slike forslag som dette? «Det som er svaret på dette problemet fra Bill Gates’ side er at Europa må sette i gang en storstilt uhjelp til Afrika, slik at afrikanere får en sterkere motivasjon for å holde seg i hjemlandet.»
  Afrikaneren har ingen pensjonsordning. Hvis de får det litt bedre vil ihvertfall den generasjonen satse på en ting, og det er å få enda flere barn for å sikre sin egen alderdom. Kan det være penger inn i noen av disse fattige landene som gjør at befolkningen ekasploderer? Er det egentlig foretatt noen edruelige analyser på alt dette? Jeg tror at det motsatte av hva Gates sier vil skje.Kan hende han vet det også?
  Jeg synes å huske å ha lest et sted at det var et land langs nil deltaet som ikke ønsket mere uhjelp. De vile klare seg selv. Det er mye ubehageligheter, utnytting og kontroll forbundet med disse pengene. Betalte statsoverhoder for å støtte enkelte land i gjennomkorrupte FN er et av dem. Dessuten fører passivt mottak av penger ikke til noe oppbygging av noe som helst.

  • «Afrikaneren har ingen pensjonsordning.» sier du. Hvem er «afrikaneren»? Jeg spør siden du snakker generelt om et helt kontinent som om det bare var en type mennesker og en type ordning. Ville noen her godta at en fra Sør-Amerika sa «europeeren har verdens beste trygdeytelser»? Hva ville en fjellbonde fra Romania tenke om uttalelsen? Jeg kjenner flere land i Afrika med ordnede pensjoner, har bl.a. nylig fulgt en FB-diskusjon der en gammel kollega fra tiden jeg jobbet i kontinentet har drevet agitasjon for å sikre økede pensjoner til en viss gruppe i landet hans. Og visste du at Namibia var et av de aller første landene som testet ut borgerlønn?

   • Hvormage prosentav Afrikanerne har pensjonsording da? Setning nummer 2 fra deg er stråmannsargumentasjon der du tillegger meg meninger jeg ikke har. Jeg vet godt at land i Afrika har hatt høy levestandard. Ta f eks Libya. Hvis vi begynner å snakke om norsk bistand og hva det har ført til, tror jeg ikke du har så mye å skryte av. Det blir mest ønsketenkning. Ta f eks Sudan. Men for all del. Man skal ikke ta livsløgnen fra folk.

 6. En oppklarene Video om Syria, Israel og USA’s allierte. Det handler om bl.a. OLJE-RIKDOMMER, ikke om Human Richts, Politikk, Religion eller en annen utopisk Ideologi. Strømmen av Afrikanere til Europa er for å «Rydde Land» – slik at ISRAEL /USA /NATO-alliansen får mer spillerom for sin utvinningsvirksomhet av alle former for Natur-ressurser – også fjerning av bønder som tidligere har ernært seg selv og stor-familier, fordrives til fordel for Bill Gates & Co.s Stordrift med Gen Modifisert Såkorn – som DE HAR PATENT PÅ, og alle tvinges til å kjøpe – også patenter på Gen-manipulerte Kyr, Sauer og Griser med PATENT-RETTIGHETER. Snart vil disse Globalistene forsøke å ta PATENT på Menneske-LIVET. Frankenstein i action på alle områder i NATUREN. Jeg er overbevist: NATUREN vil slå meget hardt tilbake mot ALT som er kunstig, falskt og U-Naturlig. Krig er en menneskelig oppfinnelse. Naturen har andre midler, og de kan hverken kalles gode eller onde: Tørke, Tsunamis, Vulkanutbrudd, – enorme krefter som hittil ingen mektige menn eller kvinner er herre over. Hitlers 1000-års-Rike holdt i 10 år før det lå der i ruiner. Titanic var skipet som «Even God Himself could not sink»..og Hedge Fond manager, som fikk Nobels Pris i Økonom, VEDDET IMOT «Things that could not happen in a Billion Years»…fire år senere hele Fondet eksploderte. Neville Chamberlain 11 mnd. før WWII. «I have returned from Germany with PEACE for our Time».

  best å slutte å TRO hva den akademiske Ekspert-Eliten og deres MEDIER gir oss av INFORMASJON. Ekte KUNNSKAP og LIVSERFARING handler ikke om Informasjon, men om DYP INNSIKT, INSTINKT og INTUISJON, og kunnskap om NATURENS Sykliske Prosesser som også styrer Menneskelige Samfunn og Økonomi.

  «AMERICA FIRST» er ikke ment for Amrikanere, eller noe Folkeslag. Vi i Norge er så undertrykket at vi ikke engang har Ledere som våger å si noe slikt, selv om det skulle være en løgn.

  https://www.youtube.com/watch?v=alATb7oLRbo&list=PLkAVwIupiazkKDYp6SpNS5yPv6-T_6FcV&index=31

 7. https://www.youtube.com/watch?v=rJ4x0nud0Lc&t=6s

  QUATAR og Midt-Østen – sett med andre øyne enn hva Main Street Messias forteller oss. Quatar er det rikeste landet i verden og nekter å anvende Den Døende Petro-Dollaren, derfor dette angrepet fra De andre Rikeste Landnde i Verden – med NORGE på 8. plass. Det er årsaken til at Norske Husholdninger er noen av de fattigste i verden, når Den enorme Gjelden de har er fratrukket De Fantasiprisene de har vært nødt til å betale for å ha et sted å BO. Med en stadig strøm av Nye «Nordmenn» inn i vårt land, av alle mulige slag – HELST fra Syria for å skape mer LEBENSRAUM for Israel og andre Søkkrike Zionister (det tjener ISRAEL & Allierte og landets og kapringen av Golan-Høydene fra SYRIA som har OLJE_RIKDOMMER i mengder) er det knapt grenser for hvor galskapen skal ende- godt hjulpet av en PENGEPOLITIKK som SENKET rentene (prisen på penger) når det var nødvendig å heve dem – for å lure Norske familier og unge mennesker til å LÅNE mer og mer – fordi DET VAR NÆRMEST GRATIS. Resultatet vil bli: Penge-verdien synker og synker – mens Prisene på boliger og alt annet er høyere enn noe annet sted i verden…og skal da disse Gjeldstyngede Norske Familer ta seg av alle de NYE – Nordmenn, som er av en helt fremmed RASE.

  Oppskriften på HVORDAN RUINERE ET HELT FOLK. Ofte har det vært spekulert på hvordan visse folkeslag rett og slett forsvant. Ble de «integrert» helt plutselig? Lite sannsynlig. Ble de utryddet? Mer sannsynlig. Det fortelles at «Mesterne» som rådde over Himmel og Jord, ble bedt om å skape NEDBØR til en uttørket Jord, Folk og Fe. Mesterne startet «Regn-dansen», og Det velsignede Regnet kom. Problemet var at Det stoppet ikke, det bare fortsatte og fortsatte og folket druknet i uværet. De som klarte å komme seg unna – TRODDE aldri mer på «Mesterne» som kunne forandre Klimaet og «Velsigne» Folket med det nødvendige.

 8. Sannelig er det en lise for sjelen å lese faktakunnskapene her. For meg er mangt som en stor gledelig overaskelse, da det uventede lille ekstra kommer til. Du/dere hjelper til slik at vi kan ta noen store steg framover hva kunnskap, og derved innsikt gjelder Pål Steigan. Tusen takk til alle gravende politiske journalister som trår til på vegne av oss alle.

  Og som det heter; sannheten skal sette oss fri. Og så galt som det hele er, sannheten fører forunderlig nok til en god porsjon trygghet, som et solid fundament å skue utifra når mening søkes. Skulle være et nødvendig mål å søke som grunnleggende arbeidsholdning for politikerstanden, men der gjelder kun som jeg ser det øyeblikkets mulighet til selveksponering basert på kortsiktige/lettvinte her og nå-analyser.

  • Jeg kan skrive under på ditt fine innlegg Ragnhild. Endelig har vi sannhets-søkende et stad å utveksle våre kunnskaper og innsikter takket være deg Pål Steigan. Det er så sant – det er en enorm lettelse å ikke lyve eller å forestille seg noe annet enn det vi oppfatter som ekte, ærlig og sant. I denne ensidige verden blir vi lett sett på som skrullinger, fordi vi ikke har latt oss presse inn i det lille korrekte skjema som anvendes mot oss. Sannheten er meget farligere enn bomber og granater er det bltt sagt, men i vår moderne teknologiske cyber space tid – eksisterer det en helt annen type våpen enn noe så tydelig som bomber og granater. Det er den USYNLIGE sfæren, og når vi tror vi har funnet og vet mer om de våpen som anvendes mot oss mennesker – finner vi enda mer og mer fryktinngytende enn det vi tidligere hadde funnet.

   Her er hva jeg fant om En Økonomisk Hitmanns Misjon rundt om i verden, for å koble De Rikeste Landenes Ledelse med millioner i «Gaver» for å få innpass i landets strategiske Naturressurser som Olje og Gass.

   ENERGI i forskjellige former er det som holder oss LEVENDE, med et Oppegående IMMUN-FORSVAR for å kunne takle virus, bakterier, parasitter og andre Inntrengere – for å kunne være friske både mentalt og fysisk. Vi angripes på så mange forskjellige måter, fra så mange kanter med NYE metoder og Våpen – at vi tror verden er snudd opp ned…på nær sagt alle fronter. Likevel – SANNHETEN bakenfor Det ordinære – må være målet. Sannheten setter oss ikke bare FRI – men gjør oss IMMUNE mot all propaganda, fake terrorist-attacks, som ofte har andre bakmenn enn hva vi blir fortalt i dette Globale Sirkuset.

   https://www.youtube.com/watch?v=UC9j0e5LU6U&index=1&list=PLkAVwIupiazkTNOWT9cPtECvImfb4fwg0&t=235s

   I lever i en tid hvor stadig nye avsløringer kommer frem i LYSET om hva som har foregått og stadig foregår i våre samfunn – det betyr at stadig større menneskegrupper våkner opp av drømmen om Velferds-staten, som skulle frelse oss alle – med våre egne penger og Energetiske Ressurser. Lett er det å GI BORT – når Det GIS av ANDRES RIKDOM, og går det FEIL – må MASSENE BETALE PRISEN.

   Denne Globale Agenda går nå imot slutten. Mennesker dvs. INDIVIDER kan ikke FLYKTE i fra SEG SELV – «Nissen følger ubemerket med på lasset» og vi har alle forskjellige «Historier» å fortelle om overvåking, terror, drapsforsøk og økonomisk ran – ikke i Land langt borte – men I vårt eget NORGE. Selv med beviser i massevis er det ingen som vil «ta» i slike saker, for NORGE er hevet over resten av verdens slum av kriminalitet i statlig regi..og De FLESTE TROR dette er tilfelle.

   Etter å ha lyttet til denne ene økonomiske Hit-man, skjønner vel de fleste at «Velsignelsen» ved å komme ifra en av verdens rikeste land – ikke har vært noen velsignelse – og at mennesker fra fattige regioner i verden på mange måter har et vesentlig bedre og sunnere LIV – da de får leve i FRED for Globalister og Utplyndrere av mange slag.

 9. «fordi han frykter at hele det politiske systemet, som han er avhengig av, kan bryte sammen.» Bra analyse av galenskapen. Hvorfor;) «Human nature is evil (Bill Gates og 1%+-;), and goodness is caused by intentional activity. Xun Kuang»

 10. Interessant nok, men lurt å huske at stormaktene i Europa underla seg og beriket seg på Afrika gjennom kolonitida og imperialismen, og gjorde millioner til slaver. Ikke urimelig med en ny «marshallplan» for Afrika.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.