Sør-Korea ber USA fjerne raketter

26

I et intervju 22 juni, kom Sør-Koreas president Moon Jae-in med detaljer i den pågående diskusjonen vedrørende THAAD-rakettforsvars-systemet som er utplassert sør i landet. Utplasseringen er kontroversiell og han har vært kritisk til den.


Av Jason Ditz. Oversatt av Knut Lindtner, publisert på Derimot.no


Moon avslørte at den opprinnelige diplomatiske avtalen om THAAD, som ble inngått før han ble valgt, var å utplassere et rakett-system i 2017 og fem til i 2018, men at USA på mystisk vis hadde akselerert dette forut for valget.

Forut for valget hadde USA allerede installert et par rakett-systemer, noe Moon hevdet var et forsøk å få etablert systemet under styret til den lite handlingskraftige («Lame Duck») administrasjonen før valget. Like etter han var valgt fortalte Moon at han hadde oppdaget at USA hadde sendt 4 ekstra rakettbatterier til utskytnings-stedet og at de var i ferd med å sette dem opp.

Den Sør-Koreanske regjeringen stanset installeringen av disse ekstra utskytningsrampene tidligere denne måneden og viste til miljøhensyn. Dette oppfattes som en lite ønsket forsinkelse fra USAs regjering, selv om en antar av Moons regjering sannsynligvis er mest innstilt på å fjerne alle sammen, i og med at de allerede har uttrykt ubehag ved å ha dette systemet fra USA. Det oppfattes ikke bare som en fiendtlig handling overfor Nord-Korea, men i like stor grad overfor Kina.

Oversatt av Knut Lindtner

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


26 KOMMENTARER

 1. Sør-Korea er et underlig land. De ble til fordi USA m.fl. gikk til krig «for dem» (det var vel helst av redsel for kommunismen) og det ble ofret utallige liv, på alle sider. Den nordlige delen av halvøya er fullstendig på trynet, styrt av et regime som er så hinsides at det er vanskelig å forstå, men i syd spiller de fredsengler og tror (håper?) at Nord-Korea vil la dem i fred om de bare er snille og gode. Uten USA ville de levd under samme kår som sine slektninger i nord og slett ikke vært et av Asias mest utviklede land. Hadde vi levd under tilsvarende forhold, her hjemme, med et Russland som higet etter å innlemme oss i folden, ville jeg ønsket enhver rakett som USA utplasserte hos oss velkommen.

    • La meg presisere: Tøysete historisk fremstilling.

     Jf. f.eks:
     «Korea had also partially fallen under Soviet domination at the end of World War II, split from the south of the 38th parallel where U.S. forces subsequently moved into. By 1948, as a result of the Cold War between the Soviet Union and the U.S., Korea was split into two regions, with separate governments, each claiming to be the legitimate government of Korea, and neither side accepting the border as permanent. In 1950 fighting broke out between Communists and Republicans that soon involved troops from China (on the Communists’ side), and the United States and 15 allied countries (on the Republicans’ side). Though the war never officially ended, the fighting ended in 1953 with an armistice that left Korea divided into two nations, North Korea and South Korea. Mao Zedong’s decision to take on the U.S. in the Korean War was a direct attempt to confront what the Communist bloc viewed as the strongest anti-Communist power in the world, undertaken at a time when the Chinese Communist regime was still consolidating its own power after winning the Chinese Civil War. (…) Eisenhower’s domino theory of 1954 was a specific description of the situation and conditions within Southeast Asia at the time, and he did not suggest a generalized domino theory as others did afterward.»
     https://en.wikipedia.org/wiki/Domino_theory

     Ordinær historie-skriving inneholder motargumentene. – Beklager at jeg ikke har tid til å liste opp. Tenk ut selv, etter noe korrigerende historie-studier. 😉

     • Om dette er ditt motargument tror jeg du burde tenke deg om et par tre ganger før du velger ord. Tøysete er et nedverdigende ord som viser at du tviler på den andre partens intelligens. Om du synes mitt argument ikke holder mål synes jeg du bør si det, ikke avfeie meg som tøysete. Om du ser på diskusjonen med Per M, nedenfor, var den så god at jeg faktisk satte meg ned og leste om Lenin i 2 – 3 timer igår. Meget interessant, mye jeg ikke var klar over, og jeg fant ingen antydning til at han skulle ha kalt Sovjetunionen for kommunistisk. Så, om du ønsker å informere og rette opp feil hos andre er det bedre å bruke fornuft enn barnslighet.

    • Det er første gang jeg har blitt utsatt fir sjikane her på steigan.no. Det var vel bare et tidsspørsmål og uungåelig når man tenker på hvor mange lesere som har kommet til. 🙁

     • Å kalle beskrivelsen «tøysete» om en ravende gal historiefremstilling, for «sjikane», er – vel – tøysete. 🙂

  • Ja, sverremunthe, Sydkorea är ett underligt land. Men inte av de skäl du anger. Det är en vanlig föreställning att Koreas delning är ett resultat av Koreakriget 1950-53. I själva verket är det tvärtom: Kriget var en följd av landets delning 1945 och USA:s försök att permanenta denna delning. ”För amerikaner började kriget med en åskskräll 1950. För koreaner började det 1945”, skriver Bruce Cumings. ”Hur det än är med detaljerna så började inte Koreakriget med anfallet den 25 juni 1950. Kriget startade 1945 och den som startade det var Förenta Staterna”, konstaterar Hugh Deane.
   Den 38e breddgraden var inte en gräns mellan två länder, utan en tillfällig demarkationslinje mellan stormakternas ockupationsstyrkor i ett land som hade varit enat i över tusen år. Man kan tycka att delningslinjen mellan de allierade makternas zoner borde ha dragits på Japans eget territorium – som fallet var med Tyskland. Att den istället kom att dras i Korea berodde på att USA ville
   a) behålla odelad kontroll över Japan och
   b) säkra ett brohuvud för dominans och expansion på den asiatiska kontinenten.
   Dessa grundläggande historiska fakta bör man ha klara för sig för att förstå dagens situation i Korea.

   • Endrer det min konklusjon? Den eneste grunnen til at Sør-Korea har blomstret er at de har hatt USA som garantist. Uten USA hadde de vært en del av Korea, ikke nord eller sør, under et diktatorisk regime, og hadde hatt samme «velstand» som Nord-Korea. Joda, USA er ikke den snille gutten i klassen, de roter ting til, både for seg selv og andre, men når det gjelder Japan og Sør-Korea ville de, uten USA, ikke ha vært I-land, fullt på høyde med oss. Mye kan og har blitt skrevet om kommunismen, men de land som har hatt den som statsform har vel, uten untak, vært diktatoriske og meget undertrykkende.

    • Statssosialisme er ikke kommunisme, og Steigan har tatt et uomtvistelig oppgjør med statssosialismen. Derimot var Israel i pionerfasen veldig nær en suksessfull kommunistisk stat. Imidlertid vil den nye kommunismen, kommunisme 5.0, springe ut fra Israel og Negevørkenen, med sitt fundament i Amotz Zahavis oppdagelser.

     • Jeg er klar over hva Steigan står for, jeg har tross alt fulgt ham en stund. Jeg går ut fra at «statssosialisme» er et ord/uttrykk fra gammelkommunistene, for å slippe å bli assosiert med det som har blitt gjort i kommunismens navn. Vel, de som stod bak kalte det kommunisme, så jeg gjør det samme. Har aldri hørt Steigan gi den bakgrunnen for kommunisme 5.0, som jeg liker det han har sagt om.

    • Det var inte USA:s intervention som räddade demokrati i Sydkorea. Utan USA:s ockupation av södra Korea och det därpå följande fascistiska massmordet på hundratusentals bondeaktivister, kommunister, socialister och borgerliga nationalister i södra Korea hade det koreanska folket själva kunnat utforma sitt samhälle enligt demokratiska principer och sluppit fyra decennier av militärdiktatur och massakern i Kwangju 1980.
     Om jag förstår dig rätt, hyllar du USA:s och dess lydstaters intervention i Koreakriget – ett brutalt kolonialkrig och föregångare till krigen i Vietnam, Laos, Kambodja, Jugoslavien, Irak, Syrien och otaliga andra. Noam Chomsky har påpekat: ”Kom ihåg vad vi har gjort mot det landet – vi jämnade det fullständigt med marken. Hos oss är människor kanske inte medvetna om vad vi gjorde mot dem, men de vet det förvisso tillräckligt väl.”
     Om den nordkoreanska statsformen kan man ha delade meningar – liksom om statsformen i andra befriade kolonier, men kvar står att det är Nordkorea (Demokratiska Folkrepubliken Korea) som konsekvent värnar om den nationella strävan efter en fredlig och självständig nationell återförening och som genom sin försvarsberedskap tryggar freden på Koreahalvön.

    • Kommunismen har aldri vært noen statsform. Det har aldri eksistert land som har vært kommunistiske. Ingen har kalt seg det sjøl en gang. Det har derimot eksistert mer eller mindre sosialistiske land styrt av partier som har kalt seg kommunistiske.

     • Det er da fullstendig uinteressant om den har eller ikke har vært en statsform, det som er interessant er at noen statsformer har blitt påstått å være kommunisme, det er det jeg, og den overveldende majoriteten av verdens befolkning, legger i ordet kommunisme. Kalte ikke Lenin Sovjetunionen for en kommunistisk stat?

  • Russland har gått i en positiv retning, og Putin støtter opprettelsen av en mengde natursamfunn omkring i landet: http://www.kulturverk.com/2017/05/20/russias-eco-miracle/

   Imidlertid har Russland enorme problemer meg oligarkiet og korrupsjonen. Fikk de has på dette, hvilket neppe er mulig, ville jeg alvorlig vurdert å konvertere til russisk-ortodoks kristendom og slå meg ned i et russisk natursamfunn.

   Vurderer imidlertid uansett å konvertere til ortodoks kristendom, da deres ikondyrkelse så langt jeg vet har holdt stand mot modernismens dogmer.

   • Jeg tror og mener ikke at Russland er et kommunistisk land. Derimot tror jeg at Putin er en meget farlig statsleder, og også at han kunne ha gjort noe med oligarker og gangsterveldet fir lenge siden, om han hadde ønsket det.

    • Nei, Sverre Munthe. Lenin kalte ikke Sovjetunionen en kommunistisk stat. Kommunisme betyr et klasseløst samfunn og siden staten er et uttrykk for klasseinteresser opphører den å eksistere når klassene forsvinner. Dette er marxistisk basiskunnskap. Og ingen land har kalt seg kommunistiske eller ha påstått å ha nådd fram til kommunismen. Det har derimot eksistert mer eller mindre sosialistiske regimer styrt av partier som har kalt seg kommunistiske, men ingen har påstått at de har nådd fram til kommunismen.Sosialismen er i henhold til marxistisk teori en overgangsperiode mellom kapitalismen og kommunismen. Den er en klassestat der arbeiderklassen styrer staten.Under kapitalismen styrer borgerskapet staten. Derimot har vestlig antikommunistisk propaganda snakka om kommunistiske stater, noe som er en selvmotsigelse i forhold til marxismen. Mange sosialistregimer var revisjonistiske, men et så klart brudd med marxismen som å snakke om kommunistiske stater kjenner jeg ikke til at noen sto åpent fram.

     • Nå var det så som så med arbeidetstyret i de sosialistiske statene etterhvert, men det er en annen diskusjon.

     • Jeg leste litt om Lenin igår kveld, og du har rett, mye interessant. Jeg har lest om ham tidligere, men det skader aldri å lese mer. Jeg fant heller ingen henvisning til at han skulle ha kalt Sovjetunionen for kommunistisk. Men, uansett, vi har beveget oss langt bort fra mitt innlegg til denne tråden nå.

  • La meg presisere her. Det jeg ville ha frem er at uten USA ville Sør-Korea, og Japan, vært på samme nivå som de andre landene i regionen, turistmål for sexhungrige vestlige. Med unntak av disse, og Singapore, er det ingen andre land i Øst og Sørøst Asia som har et nivå på linje med oss i vesten, ingen. Skrik og hyl så mye dere ønsker, jeg har besøkt de aller fleste av dem. Dog skal jeg innrømme at Kina var i en rivende utvikling da jeg var der sist, i 2005, så de har vel nærmet seg det samme nivået, men det jeg opplevde i 2005 var et ansikt utad, som få kinesere hadde råd til å drømme om.

 2. Vi får håpe at en slik konflikt i Syd-Korea også får det norske folk til å våkne. Å ha et rakettskjold i Norge vil gjøre Norge til et atombombemål ved krig mellom USA og Russland. Norge blir USAs førstelinjeforsvar og offres av USA ved en storkrig i håp at USA slipper å bli truffet av atombomber mens Europa kan bli liggende i ruiner. Vi må slutte å være nyttige idioter for USA.

 3. Sørkoreanerne begynner å skjønne hva dette dreier seg om. Moon er valgt av folket og må forholde seg til deres oppfatninger. Derfor stiller han spørsmål ved prosessen i forkant av utplasseringen av rakettsystemene. Jeg tviler imidlertid på at den sørkoreanske presidenten er i stand til å endre planene, til det er hele systemet innvevd i USAs krav og disposisjoner. En trenger ikke å se mer enn kartet for å forstå USAs hensikter. Nord-Koreas adferd er kun et resultat av USAs handlinger i området. Dette vil nok gå opp for flertallet av sørkoreanerne etter hvert som de får tilgang på uavhengig media som ikke er styrt av regimetro redaksjoner.

 4. Sør Korea var jo stort sett militærdiktutar de første tiåra etter krigen uten at Usa bekymra seg for det. De har altså ikke vært et perfekt demokrati som Sverre Munthe synes å tro.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.