– Ny start mulig?

7

Redaktøren i avisa Klassekampen, Bjørgulv Braanen, har havnet i polemikk med kommentator i Aftenposten, Helene Skjeggestad. Grunnen er at Braanen har tatt til orde for at Norge og Vesten må innse at Krim er og vil forbli russisk, uansett hvordan gjenforeninga med Russland skjedde. Grunnen til at Braanen har tatt opp dette, er at han mener at dagens situasjon med sanksjoner og militær opptrapping er farlig, og at det er nødvendig å få til en avspenning. Braanen skriver 6. juni 2017:

Russland besatte Krim uten forutgående samtaler med Ukraina og med soldater iført uniformer med og uten insignia og landkjennetegn. Måten overtakelsen skjedde på var derfor i strid med folkeretten. Russland hevder likevel at dette var i tråd med folkeretten fordi flertallet av befolkningen på Krim, både gjennom folkeavstemninger og vedtak i regionalforsamlingen, ønsket en gjenforening med Russland. Og ifølge en kjennelse fra FNs juridiske hovedorgan, Den internasjonale domstolen (ICJ), om Kosovo er det ifølge folkeretten ikke ulovlig for Krim å organisere en folkeavstemning og erklære seg selv uavhengig eller å erklære at provinsen ønsker å slå seg sammen med Russland. Løsrivelse av områder fra en nasjonalstat er folkerettslig komplisert, men ethvert folk har rett til selvbestemmelse, også løsrivelse, slik Norge gjorde i 1905, og de baltiske landene gjorde i 1990 og 1991, selv om det ikke er akseptert av staten man frigjør seg fra. En mer nærlig- gende parallell er den serbiske provinsen Kosovo, der Nato først gjennomførte en folkerettsstridig krig til støtte for opprørsprovinsen, for deretter å stå i provinsen i en årrekke. I 2008 erklærte Kosovo seg som et selvstendig land, fortsatt til store protester fra Republikken Serbia.

Dette er en riktig argumentasjon, og den eneste som kan bringe Europa ut av den farlige opprustningsspiralen vi nå er ikke i. Braanen er ikke den første som skriver dette. 10.3.2017 sa tidligere statsminister Kåre Willoch til avisa VG:

Det er ikke realistisk at Krim skal komme tilbake til Ukraina. … Jeg kan ikke se noen realisme bak forventingene om at Krim skal komme tilbake til Ukraina. Og måler man forventingene blant de som bor på Krim, så har de heller ikke uttrykt noen forventning om å få komme tilbake.

Barack Obama forsøkte i sin tid å svekke sammenlikninga med Kosovo. I en skarp polemikk mot folkeavstemninga på Krim-halvøya og mot at løsrivelsen av Krim ble sammenliknet med løsrivelsen av Kosovo fra Serbia, sa Barack Obama:

…Kososvo forlot først Serbia etter en folkeavstemning som ikke var organisert utenfor internasjonal lov, men i nøye samarbeid med FN og med Kosovos naboer. Ikke på langt nær noe av dette skjedde på Krim.

Nå var det ikke noen folkeavstemning i Kosovo. Uavhengighetserklæringen ble vedtatt av provinsforsamlinga i Kosovo – uten noen forutgående folkeavstemning. Avstemningen ble fordømt av det serbiske mindretallet og av Serbia. Dermed var det heller ikke noe samarbeid med FN eller med Kosovos naboer.

Sånn sett er det større grunnlag for å akseptere løsrivelsen av Krim, siden den tross alt er bekreftet av en folkeavstemning. Og hva er alternativet? Ønsker Skjeggestad å tvinge det store flertallet av Krims innbyggere tilbake under et land der hat mot russere er offisiell politikk? Og hvordan tenker hun seg at det skulle foregå?

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. Hvis vi inkluderer hjemmesitterne på Krim, så var det omtrent 80% flertall for løsrivelse fra Ukraina og for innlemmelse i Russland. Altså mer enn 3/4 flertall. Hva mer skal man kunne kreve? Skal Krim tilbakeføres til Ukraina så må dette skje med tvang og mot Krim-befolkningens vilje. Kanskje norske NATO-styrker (evt i samarbeid med ukrainske nazi-militser) kan påta seg jobben med å tilbakeføre Krim til Ukraina?

 2. «– Ny start mulig? »

  «Russland besatte Krim uten forutgående samtaler med Ukraina», skriver Braanen. – Nei, det gjorde Russland ikke!

  Russland hadde en flåteavtale med Ukraina for Krim, om inntil 25.000 russiske soldater stasjonert på Krim. Ved statskuppet i Ukraina 23. februar 2014 hadde Russland ca. 16.000 soldater på Krim. Det skjedde altså ingen «invasjon» fra Russland på Krim-halvøya.

  Noen Krim-russere, kanskje med lånte russiske håndvåpen, tok enkel oppstilning utenfor Ukrainske militætforlegninger på Krim og hindret slik Ukraina fra å lage bråk på Krim.

  Dernest avholdt Krims parlament folkeavstemning. Den hadde ca. 96 prosent oppslutning, og ga ca. 92 prosent oppslutning om løsrivelse fra Ukraina. Russland aksepterte så Krims søknad om opptagelse som provins i det russiske samveldet. Dette er det formelle.

  Selvfølgelig foregikk det uformell kontakt og diskusjoner mellom Russland og Krim, såvel som mellom Ukraina og USA under «Euromaidan»-opptøyene. Alt dette er grundig dokumentert.

  Men vestlig presse forveksler det uformelle med det formelle, når de omtaler Krim som «annektert» av Russland. Det formelt galt. Det korrekte er at den russiske Dumaen»aksepterte» Krims søknad om gjenopptagelse i Russland.

  Dette burde også Braanen vite, og vise til.

  Russland kommer naturligvis aldri til å gi fra seg Krim med den russiske svartehavsflåten til Ukraina og NATO.

  Dess bedre straks Gerna Smørberg & co oppfatter det og unnlater å gi tilslutning til absurd urealistisk tøys som dette (280417):
  «Three years on from the illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation, the European Union remains firmly committed to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. «, utfra at «28. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i forbindelse med situasjonen på Krim-halvøya.».
  Jf. https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema-norge-eu/utenriks-sikkerhetspolitisk-samarbeid/fusp-erklaringer/2017/eu-erklaring-om-restriktive-tiltak-i-forbindelse-med-situasjonen-pa-krim/id2549622/

  • Gærna Fle….Solberg kan ikke oppfatte det som er sannheten, hun har Bilderberg doktrinen hun må forholde seg til. Gærna, Siv, Børge, Jens og faren, Knug Harald og krompen Håkon har deltatt på denne konferansen, som er kun for «eliten». Mange media folk er hvert år også invitert, men ikke ett ord kommer ut i aviser eller nyheter om denne hemmelige «elite klubben». Sjekk denne lista over hvem som har deltatt.

   https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Bilderberg-konferansenes_deltakere#Norske_deltakere

   • I fall noen enda ikke har fått det med seg 😉

    «We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time
    Magazine and other great publications whose directors have attended
    our meetings and respected their promises of discretion for almost
    forty years.»

    «It would have been impossible for us to develop our plan for the world
    if we had been subjected to the lights of publicity during those years.
    But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a
    world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite
    and world bankers is surely preferable to the national
    auto-determination practiced in past centuries.»

    – David Rockefeller

 3. Det må vel her òg kunne stilles spørsmål ved om Sovjetunionens daværende parti-og statssjef Nikita Krustsjovs overdraing av Krimhalvøya til Ukraina på 1950-talet, uten å spørre folket der til råds, var i samsvar med Folkeretten?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.