Norges krig mot Syria bryter mot folkeretten – og mot UDs juridiske vurdering

Det er pekt på her tidligere at Norges deltakelse i krigen mot Syria gjennom å sende styrker inn i landet, bryter med FN-pakten, og er å betrakte som en krigsforbrytelse. Vi kan nå også vise at krigen, slik den nå føres bryter med den juridiske vurderinga som UDs rettsavdeling gjorde i 2016. Den vurderinga rettsavdelinga gjorde, viser i seg sjøl at det er svært syltynt grunnlag for å påberope seg “sjølforsvar” etter FN-paktens artikkel 51. Det forutsetter blant annet at Syria ikke “er villig til eller i stand til” å forsver eget territorium. Man kan se av teksten at juristene virkelig har slitt med å hale fram noe som under tvil kan betraktes som hjemmel.

Men slik krigen nå føres, med angrep fra USA-koalisjonen mot Syrias egne styrker, så bryter den fullstendig med UDs egen juridiske betraktning.

Det folkerettslige grunnlaget omfatter ikke maktbruk mot andre grupperinger i Syria eller mot Assads styrker. Det anses i dagens situasjon ikke å foreligge et folkerettslig grunnlag for operasjoner mot Assad-styrkene, ei heller andre aktører.

Det må fortsatt foreligge et angrep mot Irak fra ISILs side med utgangspunkt i ISILs tilstedeværelse i Syria som syriske myndigheter ikke har evne eller vilje til å forhindre.

(Se faksimile)

UD: “Det anses i dagens situasjon ikke å foreligge et folkerettslig grunnlag mot Assad-regimets styrker, ei heller mot andre aktører.”

Pentagon: “The Coalition destroyed additional pro-regime forces that advanced inside the well-established de-conflication zone in southern Syria on June 6.”

Kort sagt: USA og Norge fører en krig i det sørlige Syria som UD klart og tydelig sier at det ikke er flokerettslig grunnlag for.

Den utvidede utenrikskomiteen i Stortinget burde umiddelbart innkalle forsvarsministeren på teppet i Stortinget og fortelle henne dette og instruere henne om å innstille disse operasjonene umiddelbart – eller bli medkyldige i folkerettsbrudd.

 

Pål Steigan

Jeg er Pål Steigan, skribent, kulturarbeider, kommunist, kokk og amatørfotograf – jack of all trades, master of none. Send tips og tilbakemeldinger her. 

  11 kommentarer til “Norges krig mot Syria bryter mot folkeretten – og mot UDs juridiske vurdering

 1. Kjell Aasen
  7. juni 2017 klokka 12:56

  Dessverre Pål, norske enkeltpolitikere, partier, redaktører, kommentatorer og folk flest rusler i samme monotone gåsegangen.
  Orker ikke reflektere over stort annet enn Farmen, hvem vinner eliteserien og helsetilstanden til kommende arvelatere.
  Vår største fiende er – ulven.
  Men – stå på!
  All ære for det.

 2. Olav Boye
  7. juni 2017 klokka 13:02

  Det siste avsnittet i denne utmerkede artikkelen må strammes inn og bli mer konkret:

  Den utvidede utenrikskomiteen i Stortinget må umiddelbart innkalle forsvarsministeren på teppet i Stortinget og fortelle henne dette og instruere henne om å innstille disse operasjonene umiddelbart og trekke de norske styrkene ut av Syria. Både Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen er skyldige i brudd på folkeretten og må bli stilt til ansvar for sine krigsforbrytelser i Syria.

 3. FR.ED
  7. juni 2017 klokka 14:40

  Innenfor det amerikanerne kaller for “de-confliction zone/safe zone” er det de allierte og FSA som opererer og ikke ISIL. Så lenge ISIL ikke finnes innenfor disse sonene/området, er ikke det norske tilstedeværslet i Syria si samsvar med mandatet den norske hærstyrken i Irak har fått. Politisk er det forsvarsministeren som må ta affære. En unnlatelse å ta affære er i strid med folkeretten og kan også være en krigsforbrytelse.

 4. 7. juni 2017 klokka 18:51

  Hur skall vi uppfatta att USA nu vi flera tillfällen kan angripa prosyriska grupper utan att det ryska luftförsvaret agerar?

 5. 8. juni 2017 klokka 08:16

  Selvsagt må vi trekke oss ut fra operasjonene i Syria. Vi må slutte med å gi støtte til terror-stater.

 6. 8. juni 2017 klokka 20:26

  Det er på tide at folk og politikere evner å se forskjell på terror og langere av terror.

  https://www.facebook.com/notes/geir-ivar-j%C3%B8rgensen/gud-og-mammon-hand-i-hand/1546172098758183/

Legg inn en kommentar