– I løpet av tre år drepte USA 20 prosent av befolkningen

0
Pyongyang i 1953 etter USAs nærmest totale utslettelse av byen.

«I løpet av en periode på tre år drepte vi ikke mindre enn 20 prosent av befolkningen», sa flygeneralen Curtis LeMay, som var sjef for Strategic Air Command under Korea-krigen, i 1984.

Dette skriver Bjørgulv Braanen i en kommentarartikkel i avisa Klassekampen 18. april 2017.
Braanen skriver om en av de store krigsforbrytelsene til USA, nemlig den totalt hensynsløse bombinga av alt og alle som foregikk under Koreakrigen.

General Curtis LeMay var en sterk tilhenger av å bruke atomvåpen mot Nord-Korea, men han fikk ikke lov av sine overordnede. Derimot ledet han en teppebombing med blant annet massiv bruk av brannbomber, som altså etter hans egen beskrivelse drepte hver femte nordkoreaner på tre år.

Braanen skriver videre:

The Washington Post hadde nylig en interessant sak om dette fenomenet, knyttet til Nord-Korea-konflikten. Blaine Harden, mangeårig korrespondent i Afrika, Øst-Europa og Asia, forsøkte der å forklare bakgrunnen for mistilliten mot USA som finnes i Nord-Korea. Han mener hatet som undervises i på skoler og som spres i offentlig propaganda, ikke bare er fabrikkert, det bygger også på virkelige hendelser. Harden forteller at da den nordkoreanske framrykkingen i sør var i gang i 1950, startet amerikanerne en massiv bombing, også med napalm, av byer, lands- byer og lokalsamfunn over hele Nord-Korea. Dette var enkle mål for det amerikanske flyvåpenets firemotors tunge bombefly, B-29. De møtte liten eller ingen motstand.

Det sentrale poenget i Braanens artikkel er at mediene gir svært skeive bilder av virkeligheten. Og det de viser har en tung slagside. Mediene opptrer som en egen divisjon i krigføringa, den psykologiske divisjonen. Derfor er det viktig å hente fram og minne om det mediene stort sett fortier. Blaine Hardens artikkel kan du lese her.

I en artikkel på Vox.com redigert av Max Fisher blir det sitert fra et telegram fra 1951 der denne krigføringa blir beskrevet:

Americans have forgotten what we did to North Korea

“On January 3 at 10:30 AM an armada of 82 flying fortresses loosed their death-dealing load on the city of Pyongyang …Hundreds of tons of bombs and incendiary compound were simultaneously dropped throughout the city, causing annihilating fires, the transatlantic barbarians bombed the city with delayed-action high-explosive bombs which exploded at intervals for a whole day making it impossible for the people to come out onto the streets. The entire city has now been burning, enveloped in flames, for two days. By the second day, 7,812 civilians houses had been burnt down. The Americans were well aware that there were no military targets left in Pyongyang…
The number of inhabitants of Pyongyang killed by bomb splinters, burnt alive and suffocated by smoke is incalculable…Some 50,000 inhabitants remain in the city which before the war had a population of 500,000.”

Pyongyang i 1953 etter USAs nærmest totale utslettelse av byen. (Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty)

USA drepte over to millioner mennesker i et land som ikke var noen trussel mot USA.
Les også Mike Whitney i Counterpunch.

Repeat: “Reservoirs, irrigation dams, rice crops,  hydroelectric dams, population centers” all napalmed, all carpet bombed,  all razed to the ground. Nothing was spared. If it moved it was shot, if it didn’t move, it was bombed. The US couldn’t win, so they turned the country into an uninhabitable wastelands.   “Let them starve. Let them freeze.. Let them eat weeds and roots and rodents to survive. Let them sleep in the ditches and find shelter in the rubble. What do we care? We’re the greatest country on earth. God bless America.”

Dette er krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i en skala som har få rivaler. Naturligvis er aldri noen blitt tiltalt eller dømt for disse forbrytelsene. Curtis LeMay ble tvert om tungt dekorert for sin «innsats».

Og det er viktig å huske at dette var en krig som Norge, med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, støttet fullt ut.

Pyongyang rekonstruert i 1964

Nå trener mediene oss opp til å hate Kim Jung-un og USA har sendt tre hangarskipsgrupper mot den koreanske halvøya. Det er vanskelig å begripe det som kommer ut av nordkoreanske medier. Men det er ikke vanskelig å begripe nordkoreanernes frykt for hva USA kan gjøre mot dem.

Forrige artikkelImperialismen gör världen osäker
Neste artikkelDanmark: – Gapet mellom rik og fattig øker markant
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).