Stortinget – Norges største ekkokammer

23

Av Lars Birkelund

Kunne du tenke deg historien om andre verdenskrig uten at vesentlige deler av forhistorien, som Münchenavtalen, ble fortalt? Eller uten å inkludere norsk motstandskamp? Neppe. Men det er slik det norske etablissementet beskriver krigen i Syria, uten å nevne forhistorien og uten å nevne Norges bidrag til krigen siden 2011.

Det er irriterende og frustrerende, ja, man blir regelrett sint av å høre Børge Brende, Norges utenriksminister, lire av seg den ene halvsannheten/usannheten etter den andre uten at hverken NRK Radio eller den såkalte opposisjonen (representert ved Anniken Hutifeldt og Bård Vevard Solhjell, hhv AP og SV) er i stand til å korrigere ham/fylle ut hullene. Dette skjedde i NRK Radios «Politisk Kvarter» 29. desember. Men lignende har også skjedd utallige ganger før, på NRK, TV2, Aftenposten, VG etc.

Børge Brende hevdet at krigen begynte som et «folkelig opprør». Men det er i beste fall en halvsannhet. For både Wikileaks og den anerkjente journalisten Seymour Hersh har sagt at USA begynte å støtte/væpne opprørere inne i Syria allerede i 2007. Og den tidligere franske utenriksministeren Roland Dumas sa at «The British prepared for war in Syria 2 years before the eruption of the crisis». https://www.youtube.com/watch?v=jeyRwFHR8WY

Ja, USA bestemte seg for krig mot Syria allerede i 2001. Dette iflg Wesley Clark, tidligere øverstkommanderende i NATO. https://www.youtube.com/watch?v=SXS3vW47mOE  Og året etter utnevnte USA Syria til del av «ondskapens akse».

En annen typisk myte er at krigen begynte med fredelige demonstrasjoner, til tross for det jeg skrev ovenfor og til tross for mengder av vitneutsagn om det motsatte, vitner som vestlige politikere og medier overser. Dette i skarp kontrast til den sterke tilliten politikere og medie har til vitneutsagn fra anonyme «aktivister» i Syria.

«Violent protests spread in Syria» (Florida Times 26. mars 2011). Ja, 88 syriske soldater skal ha blitt drept bare i løpet av den første måneden av konflikten, iflg Sharmine Narwani.

Her Syrias Father Frans:

«From the start I saw armed demonstrators marching along in the protests, who began to shoot at the police first. Very often the violence of the security forces has been a reaction to the brutal violence of the armed rebels.

In the same letter, Father Frans insisted that what was occurring in Syria could not be described as a “popular uprising,” since the majority of Syrians do not support the opposition and “certainly not” its armed Component».

Her Mother Agnes: «the insurgents were targeting religious minorities and executing moderate Sunnis such as journalists, researchers, doctors and engineers to pressure their families and communities into supporting an Islamist state. » 

Dette bare for å nevne fire av mange vitner som norske/vestlige medier og politikere glatt overser når de hevder at demonstrasjonene var fredelige. Skjønt det kan god tenkes at de fleste demonstrantene var fredelige. Men svært mye tyder altså på at det også fantes væpnede provokatører/snikskyttere blant dem. Hva gjorde syriske myndigheter i denne situasjonen? Jo, de benyttet seg av sin sjølsagte rett til å slå ned på slikt, slik også norsk politi gjør når det oppstår vold i Norge. Desto sterkere står denne retten når opprøret er initiert utenifra og «demonstrantene» okkuperer offentlige bygninger etc. Og sjøl om ikke NRK vil tro på det så er det sikkert at syriske myndigheter VET det og handler deretter, som et hvilket som helst annet land ville ha gjort i samme situasjon.

Millionmarsjen i Damaskus 2011 med et 2,3 km langt syrisk flagg

Brende framstillte også krigen som en konflikt mellom sunnier og alawitter, til tross for at sunniene utgjør flertallet både i hæren, nasjonalforsamlingen og i regjeringen. Ja, til og med Bashar al-Assads kone Asma er sunni (mens Bashar er alawitt). Men det finnes mange ekstreme sunnier, fra opptil 100 land, som kjemper mot regjeringen med støtte fra NATO/EU-landene og araberdiktaturer som Saudi Arabia. Mange av dem ønsker faktisk å utrydde alle alawitter, 2-3 millioner mennesker. Anniken Huitfeldt hevdet på sin side at Vesten/Norge har vist «tilbakeholdenhet», og «ikke gjør noe» i Syria. Dette til tross for at hun og hele Stortinget i 2011 stemte for sanksjoner mot Syria. Over 60 land er med på disse sanksjonene som dreper og sender syrere på flukt grunnet mangel på mat, medisiner etc. «U.S. and European sanctions are punishing ordinary Syrians and crippling aid work during the largest humanitarian emergency since World War II». Dette iflg en FN-rapport som ble lekket av The Intercept i september, men som hverken NRK eller noen andre norske medier har omtalt, meg bekjent.

Meningen med sanksjonene var/er sjølsagt å svekke Assad/regjeringens evne til å slå ned oppøret. Det samme med Norges støtte til den såkalte Nasjonalkoallisjonen, som driver væpnet opprør i Syria. Norge har støttet denne siden desember 2012 til tross for at daværende utenriksminister Espen Barth Eide innrømte at «koalisjonen» hadde liten støtte blant syrerne og begår «overgrep mot befolkningen og mot humanitært hjelpepersonell».

«Det er avgjørende at Nasjonalkoalisjonen må vinne større oppslutning blant befolkningen», sa Barth Eide. Allikevel mente altså han og regjeringen at Nasjonalkoalisjonen var «den legitime representanten for det syriske folket». Og til tross for dette mener Brende nå at «Assad burde ha gått for lenge siden».

Regjeringen hevdet i 2012 også at «koallisjonen» kjemper for «et demokratisk styre». Men Moaz al-Khatib, den daværende lederen i koallisjonen er al Qaeda-tilhenger, ønsker å innføre sharia i Syria og er mao alt annet enn demokratisk.

«in a November 2011 interview, Khatib called for Sunni scholars and Islamic Sharia law to form the base of any future Syrian politica and judicial system,…………….He has also called on the U.S. to reconsider its 2012 decision to declare the Al-Nusra Front (Al Qaedai Syria) as a terrorist organization, describing Al-Nusra as an ally in the rebellion to topple the Assad government».

Dagbladet: «Britisk forsker advarer mot Syrias nye opposisjonsleder, som han mener er antisemtitt og kommer med «bisarre» uttalelser». Og Khatibs etterfølger innrømmet «Tactical Alliance with Nusra”.

Hva støtten til «koallisjonen» består i vil heller ikke regjeringen si, sjøl om jeg, Steigan og flere andre har spurt. Men man må gå ut i fra at disse de facto islamistiske terroristene i alle fall mottar pengestøtte fra Norge. Kanskje også våpen. Nasjonalkoallisjonen har også et kontor i Oslo. Er det Norges regjering som betaler for det også? Og hvorfor interesserer ikke NRK/norske medier seg for slikt? Jeg har her gjort et forsøk på å beskrive den røde tråden gjennom Vestens mangeårige forsøk på styrte Syrias regjering, til forskjell fra Barack Obamas røde linje. Og da kommer vi til Brendes påstand om at Assad brukte kjemiske våpen. Dette er svært omstridt og dessuten ulogisk. For hvorfor skulle Assad bruke slike våpen når Obama/USAs røde linje nettopp gikk ut på at de ville angripe Syria hvis Assad brukte slike våpen?

Ingen, og slett ikke Børge Brende, får meg til å tro at Assad er så dum, så suicidal. Men hvis – HVIS – han allikevel har brukt slike våpen er han ikke den eneste. For det finnes til og med en gruppe, Jaysh al-Islam, som har innrømmet bruk av slike. «On April 8, 2016, a spokesman for the rebel group admitted that “forbidden” weapons had been used against Kurdish militia and civilians in Aleppo»

Det er også frustrerende å vite at man sjøl og mange andre vanlige, engasjerte nordmenn lett kunne ha klart å fylle hullene som hverken NRK, Huitfeldt eller Solhjell klarer å fylle.

Problemet er imidlertid at man ikke blir invitert til NRKs studioer hvis man regnes som Assad-supporter, sjøl om NRK er svært villige til å høre på hans motstandere, som altså inkluderer hele Stortinget.

Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra

Denne «regelen» bekreftet NRK så seint som  4. januar med sin URIX spesial, 80 minutter sentrert rundt en fransk dokumentar som gikk amok med grove og nedsettende karakteristikker av Assad, inklundert regelrette løgner. De tre i NRKs studio greide riktignok å skjule hatet sitt litt bedre enn de franske «dokumentaristene».

Det at man framhever Syria og andre lands rett til å slå ned på angrep innen og utenifra betyr sjølsagt ikke at man støtter Syria/Assads politikk på andre områder. Denne retten til sjølforsvar er soleklart forankret i Folkeretten og den er helt uavhengig av hva

Børge Brende og andre utlendinger måtte mene og synse om Assad/Syria. NRK burde inkludere noen som forsvarer Syrias rett til dette når de behandler Syria. Men det har de aldri gjort meg bekjent.

Det er skremmende at ovenfornevnte politiske trekløver later til å være helt ukjent med bakgrunnen for krigen. Ja, det ser til og med ut til at de har glemt at de stemte for Norges krigføring mot Syria. Det er blant annet derfor jeg kaller Stortinget for et ekkokammer (med selektiv hukommelse). Og NRK svikter fullstendig sitt journalistiske oppdrag når de lar være å ta opp de forholdene jeg her har pekt på.

 

 

 1. Jeg sendte dette opprinnelig til NRK Ytring, da det er kritikk av blant annet NRK. Men de ville sjølsagt ikke ha det.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


23 KOMMENTARER

 1. Og fortsatt er det noen som stiller spørsmål ved økende politikerforakt i samfunnet. Det kan se ut som om «det etablerte» ikke er i stand til å ta inn over seg at befolkningen er i stand til å finne korrektiver i mangfoldet på Internett.

 2. Godt og relevant innlegg. Fint du har fått med Sharmine Narwani – hun veit hva hun snakker om. Når det gjelder gassbruken i Ghouta, er det helt utrolig at forskere som Cecilie Hellestveit ikke har fått det skikkelig med seg – Sigurd Falkenberg Mikkelsen satte jo i alle fall et spørsmålstegn ved det. Gassen kom fra Tyrkia, antakelig framstilt for IS/Daesh ved hjelp av folk fra Libya og/eller Saudi-Arabia, muligens til og med med Hillary Clinton som reell «bakmann». Seymour Hersch og flere andre har gått detaljert inn i saken. I tillegg er det jo sånn du skriver det – Assad er definitivt ingen idiot! Det var jo FN-kontrollører noen få kilometer unna.
  Ellers må jeg si at sjølve reportasjen var mindre ille enn ventet, og den ga seg ikke ut for å være noe mer enn den var – og det var i alle fall to av de beste folka som var plukket ut til å kommentere. Men det er rart å oppleve – gang på gang – de samme påstandene som er blitt tilbakevist mange ganger tidligere blir gjentatt – uten noe forbehold.

 3. Bra, Lars. Det er bare å pøse på. Så får man ønske folk velkommen etter, etterhvert som de ser hva som skjer. For de som kan sin David Icke (mfl) er dette velkjent stoff

 4. Vi får ta med humoren. Takk til Lars Birkelund for fin oversikt. Som Elisabeth Reehorst påpeker om Urix-programmet så var jo Mikkelsen framme med en bemerkning om usikkerheten ved Ghouta-massakren. Dette brydde ikke damen fra Atlantic Council seg det minste om å benyttet den vedtatte sannheten om Ghouta til riktig å kjøre kniven inn i Bashar al-Assad. Hemningsløst av Cecilie Hellestveit.,
  Dette var 4 januar. Ikke dessto mindre fortsetter Klassekampen idag å lansere Hellestveit som en av landets «fremste folkerettseksperter..forsker på internasjonal rett.»(6 januar)
  Poenget er jo det at FN aldri noen gang har felt noen dom i Ghouta-saken.
  Det som imidlertid har gått alt norsk etablissement forbi var at to redaktører/journalister i en tyrkisk avis ble kastet i fengsel etter at de hadde dokumentert at den tyrkiske ettertjenesten MIT hadde levert Saringass til Qaida/Nusra.
  Skal vi tro Thierry Meyssan på voltaire.net var MIT-sjefen Hakan Fidan på dette tidspunktet sammen med Prince Bandar i SaudiArabia ,sjefene for organiseringen av terroristisk islamisme i Tyrkia.
  Meyssan har jo dokumentert at Frankrike har vært en tung spiller i Syriakrigen, men i den franske dokumentarfilmen om Syria hadde Frankrike aldri spilt noen rolle av militær trener og veileder for Jihad.Det var også en fryktelig suppe som NRK har lett lenge etter.

 5. Bra innlegg. Vil bare føye til at norsk medias dekning av utenriks nyheter har i hvertfall de siste mnd virket å være washington post, nyt , og cnn artikler oversatt m google translator til norsk;p og kildehenvisningen virker og være: Cia har sagt det så da må det jo være sant!!!! (Og særlig etter cia ble utnevnt til sannhetspolitiet sist fredag.) Har skrevet klager til nrk, vg, tv2 der jeg påpeker dette og manglende dokumentasjon på påstandene, har til dags dato ikke mottatt et eneste svar.

 6. Disse kjeltringene av noen politikere vi har, må feies av banen og straffes. Det er en nødvendighet.
  Jeg nekter å tro at dette er uvitenhet og/eller dumhet.

  • Det finnes i lovverket regler for hvor dum det er lov å være. Formuleringen er ofte «burde ha forstått at …». Dersom de er så dumme at denne ansvarsbyrden ikke kan komme til anvendelse, får vi bruke Lex Breivik, altså putte dem inn på tvungent psykisk helsevern på livstid. Vi kan i hvert fall ikke ha dem gående løs i den tilstanden blant vanlige folk, det bør være klinkende klart nå.

  • Overhode ikke snakk om at det kan dreie seg om uvitenhet og dumhet. Men typisk for de fleste kriminelle, mer eller mindre psykopatiske og narcissstisk forstyrrede personligheter, er tross alt at de har en sterk tendens til å rasjonalisere sin egen adferd for å unngå en kognitiv dissonans som ellers ikke ville være til å holde ut. Stortingsflertallets, og spesielt partiledernes adferd ifht til både Libya og Syria burde være nok til å fastslå at det nettopp er denslags forstyrrede personligheter vi har med å gjøre. «Uvitenheten» og «dumheten» handler da om å lyve så man tror det selv. Desto vanskeligere er det jo desverre for befolkningen forøvrig å erkjenne problemet. En tilsvarende kognitiv dissonans oppstår også hos folk flest fordi tankerekken som følger ikke er til å holde ut: Uansett hva de selv måtte ha trodd så gjorde bombingen av Libya samtlige partiledere til mordere og krigsforbrytere. I et bare noenlunde velfungerende rettssamfunn burde de selvsagt ha vært stilt for retten og idømt lange fengselsstraffer. Istedet sprader de altså stadig omkring på stortinget som om ingen skade har skjedd. Tenker man først over hva følgene faktisk har vært, og fortsetter å være, så burde jo disse politikerne ha vært uskadeliggjort med nær sagt et hvilket som helst middel. Den manglende debatten om «fadesen» i Libya er jo nok til å fastslå at dette dreier seg om et miljø ute av stand til engang å forsøke å lære av egne feil.

 7. Børge Brende er en genialt talentløs person. Personlig har jeg laget meg en egen mappe på PCen, «Børge Brendes blinkskudd», hvor jeg gjerne lagrer de beste bildene av ham, og etterhvert endel andre akrobater fra samme liga. Dette rett og slett fordi mannen er en klovn, som ei heller har utseendet med seg, og fremstår som landets fremste dustemikkel. Man kan si det er flaut å ha slike i ministerposisjoner, men hadde det ikke vært ham, hadde noen andre av samme kaliber hatt stillingen. At de overhodet ikke har peiling, eller i det minste later som om de ikke har peiling ved å fremstå som de reneste idioter, er irrelevant. Illusjonen om demokrati er og blir en illusjon. En luftspeiling, som har blitt mer og mer synlig med årene. Det positive, om man kan si det slik, er at hykleriet har nådd sånne høyder at til og med hjernevaskede gjennomsnittsborgere er i ferd med å avsløre svindelen. At noe blir gjort for å stoppe dette tror jeg lite på, og eneste «vei ut» er at menneskeheten, ihvertfall det vi kaller vesten, kjører seg selv i grøfta, for deretter å kanskje gjenoppstå. Den som da lever får se. For min del hadde jeg heller gått på en global kjernefysisk vinter enn å leve under pisken, slik NWO-kameratenes store ønske er. Nei, takke meg til for et sirkus det hele har blitt!

 8. Vidar: du får begynne å legge ut litt av det materialet du har samlet om Brende. Jeg er så enig: det er ufattelig at en småstat som Norge kan holde seg med en slik nolldus som Brende. Sammen med Søreide er de den største fare Norge har vært utsatt for siden 1940.Det er rett og slett ubegripelig at det kan gå.

 9. Det eneste som kan bli enda farligere er at Nordmenn som ikke hvet at det hele er forut bestemt at Frp skal skåre høyt ved neste valg, da de villedes til å tro at vi kan styers bedre av frimurer partiet. Denne uvitenheten skal hvis ikke dette belyses koste Norge dyrt. Så det betyr fro vondt til krasj

  • «Det eneste som kan bli enda farligere er at Nordmenn som ikke hvet at det hele er forut bestemt at Frp skal skåre høyt ved neste valg, da de villedes til å tro at vi kan styers bedre av frimurer partiet.»
   Skulle ønske du la inn noen kildelinker.

 10. Hva foregår i SV , finnes det ikke et tenkende menneske, eller noen opposisjon i dette partiet. De er kanskje snart blitt næringslivsledere alle sammen. Utviklingen i samfunnet viser mer og mer at vi går mot et skinndemokrati. I likhet med mange her på bloggen er jeg skremt over zombiens Brendes uttalelser, det er ufattelig at en slik person kan ha fått en slik posisjon.

 11. Det er fullstendig uhørt at en slik velfundert og tankevekkende artikkel ikke får bli
  publisert i vanlige norske medier. Den norske makteliten må ha en følelse av at den politikken de fører må stå på gyngende grunn når den ikke tåler slike motargumenter, som de selvsagt ville ha anledning til å imøtegå. Et neste skritt kan bli kontroll med nettaviser, som her Steigan. Da kan ting komme til å skje her også. Ikke bare i Syria.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.