– Bistandskontrakt ga millionutbytte

0

Et norsk konsulentselskap har i løpet av to år gått med nær 18 millioner kroner i overskudd, i stor grad finansiert via bistandsbudsjettet. De to eierne har tatt ut 14 millioner kroner i utbytte. Det er ABC Nyheter som skriver dette. Nettavisa skriver videre:

2014 var Abyrints første fulle driftsår. Ifølge regnskapene hadde firmaet dette året inntekter på 31,6 millioner kroner. Alt sammen var betaling fra UD for tjenester knyttet til det norske bistandsprosjektet i Afrika. Overskuddet var på drøyt 13 millioner kroner dette året, som ble til 9,4 millioner kroner etter skatt.

De gode økonomiske resultatene banet veien for et meget solid utbytte for de to eierne. På basis av inntektene i 2014 tok de ut 6 millioner kroner i utbytte.

Nå er også regnskapet for 2015 offentlig. Det viser seg at også fjoråret ble et meget godt år for de to eierne.

I fjor hadde Abyrint samlede inntekter på knappe 26 millioner kroner. Ifølge UD var 14,5 millioner kroner betaling fra Utenriksdepartementet for konsulenttjenester tilknyttet det samme prosjektet som i 2014. Og også i fjor bidro penger fra det norske bistandsbudsjettet til at de to eierne kunne ta et solid utbytte – til sammen 8 millioner kroner.

Dermed har det lille konsulentselskapet i løpet av litt over to år hatt inntekter på drøye 57 millioner kroner. Over 80 prosent av inntektene har kommet fra det norske bistandsbudsjettet. Abyrint har tilsammen i løpet av 2014 og 2015 gått med nesten 18 millioner kroner i overskudd etter skatt.

Bistandsaktuelt skrev om dette selskapet, Abyrint, i 2015, og allerede da var det helt klart at selskapet forsyner seg grovt av norske bistansdspenger. Penger fra UD var åpenbart selskapets eneste eller helt dominerende inntektskilde. De to eierne av selskapet kommer fra konsulentselskapet PwC og de etablerte Abyrint da PwC trakk seg ut av Somalia. Dette selskapet fikk kontrakten med UD uten anbudsrunde. Man bare arvet den kontrakten PwC hadde hatt.

Aftenposten skrev om Abyrint og PwC i 2014:

Mens somaliske statsansatte ble lønnet med 3438 kroner i måneden i snitt, fikk de norske konsulentene som overvåket lønnsutbetalingene opptil 2000 kroner i timen.

Opplegget var at Norge skulle betale lønna for somaliske statsansatte, og dette systemet er blitt millionbutikk for de revisorene og andre som skal overvåke det. Konsulentene tjente altså mer på to timer enn en somalisk statsansatt tjener på en måned.

Somalia har kun fått refundert lønn for 38,9 millioner kroner. I den samme perioden har de fire konsulentfirmaene fått utbetalt 38,3 millioner kroner. I tillegg har PwC enda en faktura på 2 millioner kroner inne som UD skal betale.

Nå er det all grunn til å reise kritiske spørsmål ved en modell der Norge går inn for å finansiere lønnsutgifter i en annen stat. Dette skaper et klientsystem som er fruktbar mark for korrupsjon og kolonial avhengighet. Revisorene får så godt betalt for angivelig å hindre korrupsjon i mottakerlandet, men hva skal man kalle den virksomheten de sjøl driver med?

Og hva er dette Abyrint? Hvis man leser deres egenpresentasjon, er det vanskelig å si annet enn at den er kvbalifisert BS.

People ask us all the time how we came to be. The choice was easy really. Despite an abundance of development aid and of support to political processes and reconciliation, we found that people had a lot of questions about the support for rebuilding institutions and systems in failed states.

There was a gap in how support for institution building was provided. Compared to the developed world, the options available for fragile and failed states were really poor.

We asked ourselves why only work with big business in the developed countries when we could have much more impact in failed states? Where it matters most as our motto says.

Abyrint har altså funnet ut at det er en masse penger å tjene for konsulenter på bistandsmidler til failed states. Og det er det åpenbart. Men hva slags saksbehandlere i UD og hva slags norske kontrollinstanser har trillet ut trillebårlass med norske skattekroner på grunnlag av sånn svada som dette? Selskapet skriver om sine tjenester at:

We deliver world class service and are a trusted adviser of governments and multilateral institutions.

Men de oppgir ikke en eneste referanse og dokumenterer ikke et eneste resultat. Derimot er de høye og mørke når de fortellert om hvordan de bygger institusjoner i «failed states». Avkledd alle business-frasene er dette rein og skjær koloniadministrasjon.

Avisa VG har kledd av konsulentfirmaet International Law and Policy Institute (ILPI) og deres forbindelser til utenriksdepartementet. Selskapet har hatt rikelig tilgang til millionene fra bistandsbudsjettene og bokstavelig talt håvet inn penger derfra.

I den diskusjonen som fulgte etter avsløringa kom det fram at dette selskapet fikk sine kontrakter på grunnlag av «relasjonsbaserte avtaler». VG-redaktør Hanne Skartveit skriver om «lemfeldig omgang med skattebetalernes penger. Og ikke minst; om manglende ryddighet rundt hvem som kjenner hvem, og hvem som gir penger til hvem.» 

Norge har tydeligvis fostret et sjikt av «konsulenter» som profitterer mer jo flere stater Vesten og Norge ødelegger rundt om i verden. Og dette kalles bistand!

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelOg vinner av Nobelprisen er – Statoil?
Neste artikkelAnd the winner of the Nobel Prize is – Statoil?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).