Sveriges avtale med NATO utsettes ett år?

0
NATO ut av Sverige, ja, og hvorfor ikke NATO ut av Norge?

Det svenska värdlandsavtalet med Nato ser ut att skjutas upp ett år. Sverigedemokraterna gör gemensam sak med Vänsterpartiet och yrkar på en så kallad vilandeförklaring i riksdagen.
Det er SVT som melder dette 22. mai 2016.

– Värdlandsavtalet riskerar urholka omvärldens förtroende för vår alliansfrihet. Vi kommer rösta för en vilandeförklaring av ärendet, säger Mikael Jansson (SD), riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet.

SD och V kommer att begära en vilandeförklaring, som är ett minoritetsskydd reglerat i regeringsformen. En vilandeförklaring går igenom om inte fem sjättedelar av riksdagsledamöterna röstar emot det.

SD och V har 48 respektive 21 platser av riksdagens 349, vilket alltså räcker för att skjuta upp värdlandsavtalet, som förutsätter ändringar i svenska lagar.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen skriver om den såkalte Värdlandsavtalet:

Värdlandsavtalet hotar Sveriges militära alliansfrihet eftersom det i praktiken leder till att Sverige närmar sig Nato på ett avgörande sätt. Detta har skett i en tid då opinionen emot Nato har varit tydlig. Ett säkerhetspolitiskt skifte måste ske öppet med stöd från svenska folket. Avtalet kan även öka spänningarna i regionen eftersom det öppnar för att Nato, med Sveriges godkännande, använder svenskt territorium för att genomföra militära attacker. Det finns en oro över att ökade samarbeten med Nato kommer leda till ökad rysk militär aktivitet i Östersjöområdet.

Vänsterpartiet sier om avtalen:

En sak är dock klar. Om Sverige undertecknar Värdlandsavtalet så öppnar vi dörren för kärnvapen på svenskt territorium.

Anders Romelsjö skrev på steigan.no i februar 2016:

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/

På tross av markant NATO-motstand i folket, er det altså et flertall i Riksdagen som ønsker denne avtalen. Men det ser ut til at Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet kan lykkes med å få lagt avtalen på is et år.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.