Elitens agenda for neste generasjon

45

Mange av verdens absolutt rikeste mennesker og politikere i sentrale maktposisjoner skal møtes på World Economic Forum i Davos i Sveits 20.–21. januar 2016. Dette møtet skal jeg komme tilbake til, men jeg ser allerede nå at eliten prøver å sette dagsorden på mange av de sakene som kommer til å stå sentralt i den internasjonale klassekampen i tiårene som kommer.

Sentralt står det som kalles den fjerde industrielle revolusjonen. På agendaen skriver WEF:

Den fjerde industrielle revolusjonen vil forandre hele produksjonssystemer, distribusjon og forbruk.

Det er grunn til å være på vakt når det gjelder:

 • digital oppsplitting av mediene (disintermediation)
 • avansert bruk av roboter
 • delingsøkonomiens virkning på produksjonsvekst, jobbskaping og kjøpekraft.

Det er klart at the millennial generation vil oppleve større teknologiske forandringer det neste tiåret enn de siste 50 årene, og at dette vil påvirke hele det globale samfunnet

Vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd – fra kunstig intelligens til presisjonsmedisin – vil forandre vår menneskelige identitet.

Det er grunn til å merke seg det når WEF skriver om «global governance», for her ønsker de 0,01%-erne å ta den globale styringa over situasjonen, både i form av føringer, men også i form av lover, systemer, handelsavtaler.

To improve global governance through public-private cooperation by working in close collaboration with key
international organizations and providing substantial, yet informal, input into major multilateral processes.
Offentlig-privat samarbeid i internasjonale organisasjoner, det er som når Bill Gates, Clinton Foundation og Soros Foundation tar over føringa i FN-organisasjoner og legger sine milliardæragendaer til grunn.
Det blir ikke bedre når vi kommer til global sikkerhet:
To convene public and private sector leaders together with defence and intelligence experts in preparation for
a rapidly changing security landscape.
Her vil milliardærklubben samle politikere, kapitalister, militære og sikkerhetseksperster for å forberede det de med et skjønnmalende uttrykk kaller a rapidly changing security landscape. Eller militarisering og utvikling av politistaten, som man også kan si.
Milliardærene ser tydeligvis for seg en periode med omfattende klassekamp og nasjonal motstand mot imperialismen. Disse kampene har de tenkt å vinne og de trimmer allerede sine lojale politikere.
Men de vil jo gjerne at massene skal ha noe å holde på med også, noe som ikke truer systemet, derfor er det ikke tilfeldig at såkalte LGBT-rettigheter har fått mange punkter på deres offentlige dagsorden.
Massene skal tydeligvis få lov til å holde på med identitetskamp mens milliardærene tar kontroll over den fjerde industrielle revolusjonen.
Jeg lover å komme tilbake med mer fra milliardærklubbens toppmøte, så bare følg med på denne kanalen.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


45 KOMMENTARER

 1. Tenk at noen kan tro på en fjerde industriell revolusjon nå på slutten av en gjelds-supersyklus. Imens kjemper Michel Bauwens for hva han kaller «The Third Revolution», som kan leses hos Resilience.

  Hva man heller bør diskutere er hvordan vi kan fri oss fra gjelds-supersyklusen!

  – Can We Free Ourselves from the Current Debt Supercycle?: http://permaliv.blogspot.no/2016/01/can-we-free-ourselves-from-current-debt.html

  «Ayn Rand wrote «Atlas Shrugged» at the beginning of the current debt supercycle, and it’s therefor not surprising that her logic found some solid ground back then, with super egoistic consumption leading to ever greater prosperity for all.

  Now, as we enter the death of our economical system, Rand’s logic is insane. We need a new system where we can maintain industrial civilization while getting poorer and poorer in material wealth. Where non-elite workers can live decent lives through integrating elite-workers into a superstructure where everybody decide the elites benefits for supervisioning important systems of our civilization. Bongsrd’s thesis is that this can be done through activating humans tribal loyalty through an ingroup organization of society at large, integrating economy and democracy into a superstructure of small self-organizing production zells.»

  Helt ferskt fra Permaliv!

 2. Bra, Pål. Glede-gruer meg til fortsettelsen. Offentlig-privat samarbeid er et pyntet ord for det Mussolini kalte korporatisme, mens de fleste kaller det fascisme. Vatikanet har da også sagt at fascisme er p.t den foretrukne modellen. Det vi skal være klar over er at det jobbes for et alternativt pengesystemt, med energi som standard. Dette høres forlokkende ut, men er egentlig en stygge felle, der man må jobbe for å få energi, og hvis man ikke gjør som man skal, blir energien kuttet,

 3. «Elitens agenda for neste generasjon»

  «The World Economic Forum was recognized in 2015 as the International Organization for Public-Private Cooperation (…) The aim is to create a new type of international organization that acts as a trusted bridge-builder between the public sector, business and civil society and that serves as a strategic platform to shape and develop global, regional and industry agendas (…).»

  Pussig nok høres dette litt ut som korporatisme/fascisme.

  «Fascism»
  The only official definition of Fascism comes from Benito Mussolini, the founder of fascism, in which he outlines three principles of a fascist philosophy.
  1.»Everything in the state». The Government is supreme and the country is all-encompasing, and all within it must conform to the ruling body, often a dictator.
  2.»Nothing outside the state». The country must grow and the implied goal of any fascist nation is to rule the world, and have every human submit to the government.
  3.»Nothing against the state». Any type of questioning the government is not to be tolerated. If you do not see things our way, you are wrong. If you do not agree with the government, you cannot be allowed to live and taint the minds of the rest of the good citizens.
  The use of militarism was implied only as a means to accomplish one of the three above principles, mainly to keep the people and rest of the world in line. Fascist countries are known for their harmony and lack of internal strife. There are no conflicting parties or elections in fascist countries.

  Jf. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fascism

 4. «digital oppsplitting av mediene (disintermediation)»

  ‘Disintermediation’ er ikke «digital oppsplitting av mediene». Det er at ledd i den vertikale leveringskjeden blir borte, f.eks. automatiseres bort.

  «In economics, disintermediation is the removal of intermediaries in a supply chain, or «cutting out the middlemen». Instead of going through traditional distribution channels, which had some type of intermediate (such as a distributor, wholesaler, broker, or agent), companies may now deal with every customer directly, for example via the Internet.» Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Disintermediation

 5. Jeg har veldig nylig fått grunn til å tro at det blir særdeles turbulente tider i hele verden snart. Kan noen med kunnskap svare meg på om det er en mulighet for at derivatboblen sprekker veldig snart? Hva kan i så fall være utløsende årsak(er) til at den sprekker? High frequency trading-algoritmer? Bevisst menneskelig styring? Eller en kombinasjon?

 6. Herlige tider-
  Et godt stykke ned i rekkene av styrende foregår er realitetsorienering.Som viser seg på pussig vis,som at «de kommende generasjoner» organiserer seg anderledes,helt frivillig,på teknologien og frihetens grunn.
  I kveldens Dagsrevy ble vi presentert for «milleniumsgenerasjonen» som angivelig ikke var så interessert i fast eiendom/egen bolig,og fast jobb,som foregående generasjoner.(Nå får vi nok enda et trendstudium å betrakte.)
  I virkeligheten uttrykker den lyseblå sosialdemokrat Solberg seg,i samme -revy,mere jordnært.:Den amerikanske middelklasse er mimimert ,og har ikke fått del av økonomisk vekst på årtier.»Slik vil vi ikke ha det her,sier ministeren i den blå/blå regjering.»

  Samtidig som alt legges tilrette for at akkurat det skal skje.Her skal det være dugnad og solidariske lavtlønnstillegg.Norge skal være et eksempel for de land som er virkelige EU-land.Og EU skal samarbeide og konkurrere med USA ,i arbeidet med å utkonkurrere de land som ikke lar seg inrullere i de nye Alterntivløse tider.
  I denne kamp for NWO/OWG er det viktig å ha i bakhodet,at dette forutsetter en ytre fiende.Altså ikke OWG,men Vestens hegemoni-over resten av verden.Som bare oppnås med militær oppblåsning.Alt styrt via IMF ,FED m.fl . sentra.
  Motmiddelet er en multipolar verden.Der man erkjenner at man ikke er alene,aldri vil bli det-og derfor handler med alle land og blokker.Etter regler som ikke er bestemt av de samme sentra for teknologiens mekkaer,og med en bevisstløs befolkning som «vil ha et enklere liv,og stoler blindt på at de styrende gjør det tross alt beste ut av situasjonen til enhver tid.»Friheten redusert tiil allverdens inbilte friheter.
  Vi får kanskje vente til middelklassen har brukt opp egenkapitalen,og ikke lenger får «interessante jobber.»I mellomtiden organiseres proletariatet,for bedre lønns- og arbeidsvilkår,ikke dårligere.

 7. Det er viktig å forstå hva slags teknologisk nivå medlemmer av eliten offentlig innrømte at de var på i 1963:

  http://io9.gizmodo.com/5871598/the-scientist-who-controlled-peoples-minds-with-fm-radio-frequencies

  «In a 1965 New York Times interview about the matador experiment, Delgado foreshadowed the future of human experimentation:

  «The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. This lacks historical perspective. Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electronically control the brain. Someday armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain.»»

  Dette var altså det som ble innrømt offentlig, og som ble dekket av midtstrømsmediene allerede den gang.

  Også kan man spekulere på hva slags nivå de hemmelige kompartmentaliserte special access-operasjonene var på den gangen. Og hva slags nivå disse er på nå i vår tid, etter noen tiår med eksponentiell teknologisk utvikling, særlig innen IKT.

  • «Can you avoid knowledge? You cannot! Can you avoid technology? You cannot! Things are going to go ahead in spite of ethics, in spite of your personal beliefs, in spite of everything.»

  • «Controversy shrouded Delgado in the early 1970s, due to lawsuits from individuals who believed they received stimoceiver implants against their will.»

  • Glem det.

   De jobber med implantater og nanoteknologi, men utviklingen har ikke gått eksponensielt siden 50-tallet. Eliten hverken er eller har noen hær av fullstendig fjernstyrte eller forhåndsprogrammerte menneskelige roboter med implantat i hjernen. Det er veldig vanskelig å manipulere kognitive funksjoner med særlig presisjon på den måten. De klarer å fjernstyre en kortsluttet kakerlakk med mobilen, til en viss grad. Omtrent som oksen til Delgado. Nanoteknologien og stråle/ bølgeteknologi har i denne sammenheng primært fått anvendte resultater innen medisin.

   Og de jobber med mind control i praksis, men det er gjennom kontroll over informasjonsflyten og mediene.

   Det vil alltid finnes dem som påstår seg å være utsatt for chip’ing. Jeg har møtt et par av dem. Både argumenter og antatt virkemåte kan være temmelig sofistikerte. Anbefales ikke.

   • Kontroll over informasjonsflyten og mediene. Pluss gjennom offentlig symbolbruk, ritualer, popkulturelle trender og annen ikke-skriftlig/ ikke-muntlig kommunikasjon, samt drugs som massefenomen, kan man sikkert legge til når det gjelder mind control i dag.

    Chip’ingen er enda på barnestadiet. Den første chip’en du evt. får, er den som inneholder id’en, rettighetene, epikrisen, CV’en og pengene dine.

   • Det ligger i sakens natur at ingen av oss kan vite helt sikkert hva slags hemmelig forskning som foregår og har foregått. Det eneste vi vet helt sikkert, er at det foregår hemmelig forskning og at det utvikles hemmelig teknologi, og at begge deler er langt mer avansert enn det som blir pushet offentlig i MSM, som Delgados helt «uskyldige» eksperimenter.

    Og nå vet jeg jo heller ikke om du har kjennskap til hva slags mystiske og esoteriske overbevisninger kvantefysikkens grunnleggere — som Schrödinger og Pauli (Nobelprisvinnere) — hadde. Eller hvilken rolle de innså at bevissthet hadde i å skape den virkeligheten vi lever i. Alt dette er naturligvis offentlig informasjon, så du trenger ikke gå lenger enn til Wikipedia for å finne det. Man må nok rett og slett ha kjennskap både til kvantesammenfiltring, dobbeltspalteeksperimentet og Schrödingers Katt for å få en anelse om hva slags forståelse av fysikk menneskeheten hadde allerede på 1920-tallet. Og hva som er de egentlige implikasjonene av kvantemekanikken.

    Flere nålevende Nobelprisvinnende fysikere mener at universet vårt er et hologram, mens mainstream kvantefysikere som Seth Lloyd (professor ved MIT) mener det det er en virtuell virkelighet. Den oppfatningen deler han med bl.a. Brian Greene og en god del andre anerkjente fysikere. Lloyd mener videre at vi om ca 600 år, hvis Moores lov fortsetter å være virksom, er på et teknologisk nivå hvor det er mulig å simulere hele universet vårt, ned til hver minste elementærpartikkel og hver eneste fysiske interaksjon.

    Andre utbredte oppfatninger blant vår tids fysikere, er at vi lever i et multivers med utallige parallelle universer. Og at det finnes mange flere dimensjoner enn de tre romlige og den ene temporale vi til vanlig kan erfare med sansene våre (f.eks. 11 eller 27 dimensjoner).

    Jeg nevner det fordi mange her kanskje ikke har kjennskap til hva som er mainstreamvitenskap i dag, og hva som har vært utbredte oppfatninger blant fysikere siden 1920-tallet eller tidligere.

    Allerede på 1980-tallet innrømte det amerikanske forsvaret offentlig at de hadde sendt offiserer til The Monroe Institute slik at de skulle lære seg astralprojeksjon (OBE) og remote viewing (til bruk i bl.a. spionasje). Dette sa de at de hadde gjort i hhv. 1978 og i 1983.

    • Til: «hvilken rolle (…) bevissthet ha[r] i å skape den virkeligheten vi lever i»…
     – Litt ubetenksomt da å vektlegge lett paranoide forståelser av virkeligheten, inkludert politisk.

     Virkeligheten er stor og spennende, uansett hvilke begreper vi setter på den, eller deler av den en fokuserer på. Forståelser som gjør livet verdt å leve, er uansett de beste forståelser av virkeligheten. 🙂 Alt annet er delforståelser og deldiskusjoner – selv dem med virkninger vi kan dø av. (Liten vits i å kjempe for livet, om livet vi kjemper for ikke er verdt å leve.)

     Ha – og skap – en god dag!

    • KZ, du skal få et ordentlig svar når jeg får tid litt senere i dag. Men generelt, ikke ta absolutt alle hybris-uttalelser fra amerikanske forskere, politikere, militær- eller etterretningstopper de siste hundre årene som sannhet og fasit på hvor vi er i dag. Det har hele veien blitt sagt ekstreme ting, særlig på femti-tallet var teknologioptimismen parret med russerparanoiaen på et foreløpig toppnivå i USA og England.

     Og husk at når de har noe virkelig heftig på menyen som faktisk virker, tar de det gjerne i bruk med en gang, og du vil ikke være i tvil lenger. Manhattan-prosjektet var f.eks. ikke hemmelig lenger enn til at de var sikre på at bomben virket, da slapp de et par stykker over Japan med en gang. Null rom for tvil der.

     More to come …

     • Arbeidere (inkl. fysikere) som jobbet på Manhattanprogrammet, fortsatte å være uvitende om hva de holdt på med, selv etter at bombene var sluppet over Japan. Mediene skrev om bombingen av Japan, men mange arbeidere som holdt på med utvikling av atombomber, klarte ikke å se sammenhengen. De bare lagde noen komponenter hvis bruksområde de ikke kjente. Fordi arbeidet var kompartmentalisert. Den høyre hånden visste ikke hva den venstre drev med.

      (Kilde: Wikipedia. Look it up.)

     • KZ,

      Nei, men japanerne visste med sikkerhet 6. august 1945 at USA hadde en ny bombe.

      Men ok, jeg ser at ikke akkurat det nødvendigvis er et gyldig argument eller en tenkemåte som funker like bra når det gjelder ting med naturlig preg av å skulle virke i det skjulte, som mind control.

      Jeg er i gang og skal lese mind control-artikkelen Gatekeeper lenker til her. Og før jeg mener eller skriver mer, er det kanskje best jeg ber deg om du evt. kan spesifisere litt hva du mener er realiteter i dag og hvorfor. Du ber oss spekulere over hvor langt det kan være kommet nå, utfra tildels ganske gamle prosjekter og uttalelser tatt ut av sin større kontekst. Men for ikke å legge ord i din munn eller argumentere mot noe du aldri har ment, trenger jeg å vite hva dine spekulasjoner eller konklusjoner går i litt mer spesifikt. Dersom det er snakk om skikkelig Mind Control, som i stemmer i hodet, tvangsmessige handlingsimpulser som følge av eksterne triggermekanismer, redigering og utskifting av minner og bevissthetsinnhold via eksterne triggermekanismer etc., sleng gjerne med navn på noen med posisjon og innflytelse her i verden som eksempler på folk som styres på den måten. Dersom det er spesialtropper uten personlig kjendisstatus i maktens korridorer, «zombiesoldater eller supersoldater», vil det være interessant å høre hvor de opererer. Er det enkeltagenter/ små celler på hemmelig spesialoppdrag, type chip’ede James Bond’er, skjønner jeg at det blir vanskelig å peke dem ut, men da får det jo straks mer preg av spekulasjon igjen. Eller er det noe helt annet og mindre spektakulært du tenker deg?

     • Den mest avanserte hemmelige forskningen i dag, er trolig på det interdimensjonale nivået. Noen av de middels avanserte fysikerne (som jobber på hemmelige prosjekter) driver med ting som telepati, telekinese, teleportering, tidsreiser, samt materialisering og dematerialisering av objekter. (Internt i visse deler av etterretningsmiljøet i USA, omtales dette som WSFM («Weird Science & Freakin’ Magic»)). De induserer også OBE’s ved bruk av maskiner (det har vært gjort siden 50-tallet, senest). Interdimensjonal teknologi skal trolig tas i bruk når det (første) «utenomjordiske» falsk flagg-angrepet skal finne sted. Dette angrepet ser vi kanskje allerede i år, men det kan naturligvis komme mye senere også. Trådløs mind control mestret man for noen tiår siden. (Mange politikere blir nok kontrollert på den måten. Pål har selv lurt på hva NSA «har på» Angela Merkel … De trenger ikke «ha» noe som helst på henne når de kan styre henne etter eget forgodtbefinnende, med en fjernkontroll. Jeg sier ikke at dette gjøres, men rent teknisk er det nok en smal sak å fikse det for de som virkelig har peiling.) Utnyttelse av antigravitasjon og nullpunktsenergi, mestret de ihvertfall innen 1956. (Før 1956 sto det om denslags teknologier i mainstream vitenskapsjournaler (seriøse sådanne (sjekk selv)). Etter 1956 forsvant all omtale av sånt, helt plutselig. Forskningen gikk under jorda, emnene ble stemplet som pseudovitenskap i pressen, og profesjonelle debunkere (betalte shills) som James Randi dukket opp. Og der er vi fortsatt.)

      Teleportering av partikler (og å sende partikler tilbake i tid via tidsmaskiner) har vært mainstreamvitenskap som har vært omtalt i bl.a. tabloidpressen i en del år. Det som ikke blir omtalt, er naturligvis den hemmelige forskningen som har pågått i militær regi og i regi av bl.a. General Electric, Lockheed Martin, osv.

      Og ja, jeg er klar over at alt dette høres altfor utrolig ut.

     • Btw: «De» som tok i bruk atomvåpen mot Japan, er ikke nødvendigvis de samme «de» som driver med virkelig avansert forskning, selv om det er overlapp. (Edward Teller var skaperen av hydrogenbomben, men hadde også mye kontakt med [REDACTED], og jobbet på diverse ekstremt hemmelige prosjekter.) Det er mange nivåer her, mange kompartmentaliserte enheter, og mange innbyrdes stridende grupperinger hvor det også er mye intern uenighet. (Og hvorfra det naturligvis kommer enkelte avhoppere og varslere nå og da.)

     • KZ, se mitt lange svar til Gatekeeper rett under her. Dokumentet han lenker til var et godt utgangspunkt for tanker rundt Mind Control som i stor grad kan duge som svar til deg også.

      Den interdimensjonale teknologien vet jeg fint lite om. Tror det faller innunder en annen diskusjon der vi vel er enige om å være uenige.

      Telepati, telekinese, teleportering, tidsreiser, samt materialisering og dematerialisering av objekter (WFS) er sånt de aldri gir opp, men foreløpig ikke kommer allverdens vei med. Tror jeg.

      Og Merkel? Jeg nekter å tro det. Hadde du nå enda sagt Jagland … 😀
      Skrekkelig politiker og tydeligvis et presset menneske, men ingen fjernkontroll, selv om du påstår det har eksistert siden femtitallet. Det mener jeg er feil, i den betydningen av eksistert. Se ellers svaret under om dette.

   • Nick Begich på earthpulse.com forteller nok ikke eventyr. Var det så enkelt hadde det jo vært bra. har nok mye seriøst på siden sin.http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/MindControl.pdf
    Den har du kanskje sett ? Tror det er på tide at vi lærer om «Operation Paperclip» og hva de nazistene drev med av eksperimenter innenfor «Mind Control». Selv om det er ukjent, så er det jo sant.Dr Gottlieb, født August 3, 1918, holdt på til 1972.

    • Jeg har nå endelig lest dokumentet du lenker til. Beklager pausen i tråden, men livet krever sitt på flere fronter. Jeg har lusket litt på bloggen her, holdt meg oppdatert og fyrt av et par korte kommentarer på strak arm under andre saker, men ikke hatt tiden og roen til å gå inn i denne materien med formål å oppdatere meg på feltet og produsere et svar. Men nuh:

     Jeg mener at dette er et dokument som må leses med tunga rett i munnen.

     Det står veldig mye interessant og tankevekkende om forskningshistorikken og prognosene på feltet her, og det bekrefter i hvert fall at det ikke har stått på vilje og forhåpninger knyttet til denne forskningen. Men det aller, aller meste må leses som nettopp forhåpninger, intensjoner og ambisjoner. Det er mye «hvis» og «vil kunne», og slik sett er dokumentet i seg selv en smule spekulativt, da det tar som utgangspunkt at det foreligger klare, anvendte, men hemmelige resultater innen Mind Control, og at dokumentet langt på vei bekrefter dette ved sin gjennomgang av de ulike teorier og teknolgier det har vært sagt og spådd noe om opp igjennom historien.
     Det er veldig mange ulike prosjekter og typer av teknologier som omtales, og resultatene eller anvendbarheten varierer selvfølgelig sterkt. Dersom man er det man kaller «forelsket i hypotesen», kan det være fort gjort å få inntrykk av at dokumentet bekrefter mer konkrete, anvendte resultater på mange fronter enn det egentlig gir grunnlag for.

     Her er et sitat fra dokumentet (2006), s.12:

     «Prior to the mid-21st century, there will
     be a virtual explosion of knowledge in the
     field of neuroscience. We will have achieved
     a clear understanding of how the human brain
     works, how it really controls the various
     functions of the body, and how it can be
     manipulated (both positively and negatively).
     One can envision the development of
     electromagnetic energy sources, the output
     of which can be pulsed, shaped, and focused,
     that can couple with the human body in a
     fashion that will allow one to prevent voluntary
     muscular movements, control emotions (and
     thus actions), produce sleep, transmit
     suggestions, interfere with both short-term
     and long-term memory, produce an experience
     set, and delete anexperience set. This will
     open the door for the development of some
     novel capabilities that can be used in armed
     conflict, in terrorist/hostage situations, and in
     training.»

     Det høres jo heftig ut, men la oss se litt på formuleringene:

     «Innen midten av det 21. århundre». Det var et anslag gjort for ti år siden, og det er fremdeles 35 år igjen før vi er midt i århundret.

     Og hva er det som skjer innen den tid?

     «En eksplosiv kunnskapsøkning innen neurovitenskap. Vi vil ha oppnådd en klar forståelse av hvordan den menneskelige hjerne fungerer, hvordan den egentlig kontrollerer de ulike kropssfunksjonene, og hvordan den kan manipuleres (både positivt og negativt).»

     I neste avsnitt kommer spekulasjonene og visjonene inn, diskrét presentert som clairvoyance via «One can envision the development of …», eller «Man kan se for seg/ forestille seg utviklingen av …», en elektro-magnetisk energikilde. Som altså kan anvendes for å påvirke hjernen og kroppen på ulike måter. Dette er å anse som grunnforskning på området, og «man kan se for seg utviklingen», som det sies. Det er en litt uforpliktende formulering. Og så kommer neste «hvis», for det må være underforstått at man trenger tid og gode resultater fra den forskningen for å komme til anvendt teknologi:
     «Dette vil åpne for utviklingen av nye kapasiteter som kan anvendes i væpnede konflikter, i terror/ gisselsituasjoner og under trening.»
     Igjen er det en utviklingsfase man må gjennom, det står i teksten, og man har allerede slått fast at dette er mer eller mindre kvalifiserte spådommer for et lengre tidsrom. Men det kan høres skråsikkert ut hvis man er forelsket i hypotesen, og slik er det hele veien i dette dokumentet. Vitenskapen har heller aldri vært spesielt flink til å formidle reservasjoner og gyldighetsbegrensninger ifbm. formidlingen av sine resultater. Og i dette tilfellet ligger det i tillegg et stort mulig potensiale for ønskede overdrivelser og inntrykk av teknologisk overlegenhet, samt at tredjepart/ artikkelprodusentens vinkling i seg selv påvirker inntrykket. Det er altså mye hvis og kanskje og håp og tro i dokumentet, ikke så mye kjærlighet egentlig, og mye referanser til eksperimenter under strengt kontrollerte forhold som på grunn av tekstens utgangspunkt og agenda lett høres ut til å være noe som har kommet lenger enn det har.
     Men det skjer selvfølgelig mye, og dokumentet favner veldig bredt. Ting er kommet lenger på visse fronter enn på andre.

     Jeg tror vi trenger å skille mellom i hvert fall to nivåer av teknologier og metoder.

     Det første nivået er det man kan kalle «brute force», det er alt som kan defineres som offensive stridsvåpen, bare med ulike perseptoriske stimuli, lys- og lydbølger, hjernefrekvensbølger mm. som gir akutte virkninger som påvirker ofrene midlertidig i stedet for tradisjonell eksplosiv, radioaktiv, kjemisk eller biologisk ammo, og da ofte ganske grovt distribuert og stort sett uten større ambisjoner om å slå ut motstandsevnen. Enkelte er også dødelige. Men det er ikke mer mystisk, eller hva jeg vil kalle «mind control», enn det at et hardt slag midt på nesa, eller evt. en kule for pannen, også endrer den mentale tilstanden radikalt for den som opplever det.

     Her finnes det utvilsomt mye rart som virker etter hensikten i dag, og med et minimum av kunnskap om hva f.eks. lyd- og lysbølger med høy energi og/ eller rett frekvens og karakteristikk kan gjøre (knuse ting, sette fyr på eller skjære i ting f.eks.), er det lett å forstå at det bare var et tidsspørsmål før man laget noen temmelig potente våpen basert på bølger. Her blir det bare mer. Følg med på håndteringen av sosial uro i en gate nær deg i 2016!

     Andre brute force-pregede ting er alt som går på å påvirke enkeltpersoner på kortere avstander med lavere energier og noe mer spesifikk opplevd virkning på huet, men fremdeles for lite presist og sofistikert til å regnes med på det andre nivået. Kuriositeter som å kunne fremkalle lyder, og til og med muligens noe som kan forveksles med stemmer i hodet på ofrene ved hjelp av sofistikert elektromagnetisk stråling ligger i grenseland mot nivå to. De får til en del i laben, men det dokumenteres ikke at teknologien er bra nok til å kunne anvendes systematisk, skjult og med god presisjon og ønsket effekt og konskvenser, altså som skikkelig Mind Control i praksis. Foreløpig er det mest mulighetene som er blitt tydeligere gjennom forsøkene.

     Det andre nivået er det jeg i utgangspunktet mer tenker på som faktisk Mind Control, og som jeg egentlig trodde vi snakket om, da det er her det er mest rom for tro og tvil, slik jeg ser det. De andre tingene nevnt over (nivå en) er vi sikkert enige om, men dette er litt utenfor temaet selv om noe av det er beslektet, teknisk sett.
     Her er selve sci-fi-avdelingen, dvs. alle forsøk på å styre enkeltpersoners eller hele befolkningers tanker, følelser og handlingsimpulser på et detaljert nivå, fjern-innsamling av data om hjerneaktivitet som kan gi observatøren detaljert informasjon om observandens tanker og følelser («tankelesingsteknologi»), utskifting av minner etc. uten observandens/ offerets eller utenforståendes viten. Med eller uten chips, jeg tror dette feltet er et fryktelig langt lerret å bleke. Men de jobber så klart med saken på flere fronter. Et tegn på at de ikke er så veldig gode på dette enda, er den massive utbredelsen av «ordinær» propaganda, hjernevask og informasjonskontroll, påvirkning, sensur, forbud, påbud og regler og you name it. Det brukes enorme ressurser på det enda, og det tyder på at andre metoder foreløpig ikke er helt i boks.

     Ting som subliminals kan nok tenkes å brukes enda, siden det ble forbudt i annonsering for lenge siden. Et tegn på at det virker, mener jeg.

     ESP, bruk av «synske» personer og lignende fenomener har de alltid hatt håp for, men det er lite som tyder på at det har vært verdt pengene så langt.

     Et spennende felt, og alt i alt et spennende og informativt dokument. Takker og bukker for det! Men jeg mener stadig at det må leses kritisk, og at det ikke kommer med sensasjonelle avsløringer om eller bevis for faktisk bruk av ordentlig Mind Control i dag eller aller nærmeste fremtid utover på veldig eksperimentell basis i laboratoriet.

     Om vi kommer til å skjønne det den dagen vi er blitt viljeløse marionetter alle sammen er selvfølgelig tvilsomt, det ligger i sakens natur, men det er sikkert like greit. 🙂

     At ting vil bli tatt i bruk fortløpende etterhvert som man klarer å lage noe anvendbart kan vi regne med, pga. informasjonshastigheten og -lekkasjene i dag; ingen av aktørene tør å sitte lenge på noe hemmelig uten å utnytte det, av frykt for at konkurrenten/ fienden gjør det først. Som det sies på s.10 i dokumentet:

     «In today’s world, success simply demands rapid
     introduction of successively new products or military
     systems. Success now goes to the organization
     which exploits information almost instantly, while
     failure is the near certain fate of the organization
     which tries to husband or hide ideas.
     Real simple – use it or you’re going to lose it.»

     • «Telepati, telekinese, teleportering, tidsreiser, samt materialisering og dematerialisering av objekter (WFS) er sånt de aldri gir opp, men foreløpig ikke kommer allverdens vei med. Tror jeg.»

      Å teleportere partikler og sende dem tilbake i tid har altså vært gjort i noen årtier, minst, og det er mainstreamvitenskap som står beskrevet i tabloider såvel som anerkjente vitenskapelige journaler.

      Å teleportere større objekter og lage tidsmaskiner som sender store objekter tilbake i tid, er forskning som foregår under bakken, i hemmelige programmer. På starten av femtitallet skrev også anerkjente vitenskapelige journaler om hvordan forskerne nå hadde lært seg å beherske antigravitasjon og nullpunktsenergi. Så ble det plutselig stille. Noen redaktører hadde fått beskjed om at det var visse ting man ikke skulle skrive om lenger. Og noen forskere hadde fått beskjed om at det var visse teknologier som skulle holdes hemmelige. De redaktørene og forskerne som valgte å ikke rette seg etter denne ordren, fikk ganske snart et tilbud de ikke kunne avslå.

      En venn av meg jobber i et helt vanlig, uskyldig logistikkfirma. Han er systemkonsulent, og programmerer software for håndtering av diverse forsendelser. Jeg spurte ham hva slags forsendelser det var snakk om, men det kunne han ikke si noe om, han hadde ikke lov til det. NDA’er er ekstremt utbredt i omtrent alle bransjer nå til dags.

      I USA er det noen millioner mennesker som har en Top Secret-klarering. Problemet er bare at det finnes minst førti kjente sikkerhetsnivåer over Top Secret-klareringen. De øverste er det svært få som har, og presidenten er ikke i nærheten av å ha en slik klarering. Han kan spørre og grave så mye han vil, men han har ikke Need to Know, så da får han ikke vite noe heller.

      Jeg håper da inderlig ikke at du i fullt alvor tror du vet alt om hva slags forskning som foregår i dypet av Lockheed Martins fasiliteter, AF? Eller at du vet hva General Electric driver med i sine mest avsidesliggende laboratorier? Eller at du vet hva som foregår under bakken i Area 51?

     • Og nei, jeg vet selvsagt heller ikke *nøyaktig* hva som foregår der nå til dags, men jeg velger å lytte til varslere og avhoppere som sier at det allerede for noen tiår siden foregikk interdimensjonal forskning og elektronisk fremprovosering av astralprojeksjoner og denslags. Foruten reverse engineering av utenomjordiske farkoster o.l.

      Hvis du tror at astralprojeksjon er umulig, kan jeg forresten vise deg en YT-video som kan fremprovosere en i deg selv.

     • KZ, jeg snakker ikke om partikkeleksperimenter i lab’en. Da er vi i så fall tilbake på det sporet der gode resultater i strengt begrensede og kontrollerte former tolkes som å være ferdig, anvendt teknologi. Det er en enorm forskjell på de to tingene.

      Og nei, selvfølgelig vet hverken du eller jeg hvilke hemmeligheter som finnes her i verden. Det betyr ikke at man behøver å spekulere i alle hypotetiske muligheter vedr. alt man ikke vet. Vitnesbyrd, lekkasjer, varslere … det er det samme som i UFO-diskusjonen. Det er ikke alt folk sier som er riktig, av ulike årsaker. Gi meg håndfaste bevis eller tung, troverdig dokumentasjon. Er man forelsket i hypotesen sin, virker alt som kan støtte den troverdig. Og som sagt, det er helt sikkert masse forskning på alt dette, men jeg tror en del av dere som er veldig opptatt av dette overtolker de rapporterte resultatene ganske ofte. Understreker tror, da jeg ikke liker at diskusjonen skal vris til en personlig krangel om hva den ene eller andre parten teoretisk sett i det hele tatt har mulighet for å vite noe om. Der er vi faktisk i samme båt. Resten handler om tro eller tvil. Gi meg konkrete bevis, så skal jeg tro hva som helst. Gi meg en teori uten grunnlag i utbestridelige fakta, og jeg vegrer meg inntil videre. Gi meg gjerne en video om astralprojeksjon, det hørtes spennende ut.

     • Dette er ikke en video OM astralprojeksjon: https://www.youtube.com/watch?v=kHMPxWoscXc

      Det er derimot en video som fremprovoserer en astralprojeksjon i deg. Og den virker.

      Men det forutsetter at du faktisk lytter til Paul Santisi og gjør akkurat som han sier, inkludert å ikke bevege deg. Og du må bruke hodetelefoner (eller plugger) når du lytter. (De trenger dog ikke være av god kvalitet.)

     • «Vitnesbyrd, lekkasjer, varslere … det er det samme som i UFO-diskusjonen. Det er ikke alt folk sier som er riktig, av ulike årsaker. Gi meg håndfaste bevis eller tung, troverdig dokumentasjon.»

      Det eneste dette forteller meg er at du ikke har lyttet til særlig mange vitnesbyrd. Eller at du simpelthen har bestemt deg for å tro at alle sammen er løgnere. At de lyver både om egne credentials og om det de har opplevd.

      Men hva er det du definerer som håndfaste bevis, da? Eller tung, troverdig dokumentasjon? Det er jo helt tydelig at det eneste som holder for deg, er en personlig opplevelse. Hvis jeg henviser deg til vitnesbyrd eller forskning eller videoer/bilder eller nedgradert etterretning, kan du jo simpelthen si at alt sammen er forfalsket, at alt er løgn. I den lange posten om dette på min egen blogg, ligger det en mengde hyperlinker som leder deg til slik dokumentasjon, men du har bestemt deg for at det ikke holder for deg; det eneste som holder er en personlig opplevelse. Eller er ikke det heller nok, kanskje?

      Jeg har en mistanke om at du er av den typen menneske som, hvis en flyvende tallerken landet på plenen din og et romvesen kom og banket på døren, ville slengt døra i fjeset på romvesenet og sporenstreks ringt James Randi og bedt ham om å debunke opplevelsen. Og det ville han gladelig gjort, naturligvis, for det er han (og kollegene hans) instruert til å gjøre med all info, alle vitnesbyrd og all forskning som truer etablissementets makt.

     • Thank you Sir. May I have another …

      KZ, jeg vil ikke være med på at negativt ladede personkarakteristikker på syltynt grunnlag skal være en del av denne diskusjonen. Det blir for dumt. Og du tar feil. Jeg kjenner svært lite til James Randi, og er i hvert fall ingen disippel.

      Du har dessverre bare tilfeldigvis og uheldigvis truffet maksimalt «feil» mht. valg av kontroversielle ting å legge på bordet, og så da oppleve at akkurat jeg er dypt skeptisk – og sikkert derfor i dine øyne en typisk konform gubbe, livredd for å få virkeligheten sin rokket. Sannheten er at det er hauger og lass av («konspirasjons»)teorier og forklaringsmodeller for store og viktige begivenheter, som skiller seg grunnleggende fra de offisielle forklaringene rundt disse, der jeg deler et avvikende syn, eller i hvert fall ikke tror på den myndighetsgodkjente sannheten. Det trodde jeg du visste.

      Ikke vær sur fordi vi ikke alltid kan være enige. Og selvfølgelig er det mer mellom himmel og jord enn jeg tror på.

      Jeg trekker meg fra videre posting i denne tråden nå, men setter jo pris på dine kommentarer generelt. Så får vi nesten bare være enige om å være uenige om en del av akkurat dette, og jeg holder alltids muligheten åpen for at jeg tar dundrende feil tross alt. Og det er fler av dine kommentarer her på bloggen jeg støtter enn jeg ikke støtter, tror jeg, så stå på. 🙂

      En dag vet vi kanskje mer sikkert om alt dette, og forhåpentligvis ikke bare av bitter erfaring.

     • Dette var et veldig svakt svar, AF. Det høres ut som du har gått tom for argumenter.

      Jeg trodde det var håp for deg, håp om at du var villig til å utvide horisonten din, skaffe deg ny kunnskap, ha et åpent sinn. Men jeg ser at jeg tok feil. Så ja, det er sikkert best å legge debatten død.

 8. Davos-møtet i januar er den åpne samlingen for verdens maktelite med fri adgang for pressen.

  Bilderberg-møtet i mai/juni er den topphemmelige samlingen for verdens maktelite der kursen fremover stakes ut.

  Hva har Jens Stoltenberg og Erna Solberg felles? De har begge deltatt på Bilderbergmøter. Synes du at Erna – i likhet med Jens – i påfallende liten grad fører en politikk som ivaretar sine egne velgeres interesser?

  Da er det fullt mulig at Bilderberg-Erna – i likhet med Bilderberg-Jens – fører en Bilderberg-politikk, fremfor din og min politikk…

  http://www.hansgaarder.info/produkter/bilderberg-og-forrige-stortingsvalg/

  • Er vi’kke det ‘a? – Jeg væffal, født i går – eller var det forrigårs? Eller dagen før der’jen? Ble litt usikker nå, nå’ jæ prøv’rå huske. Men det var her om dagen – så pluts’li va’ jæ her, uten å ha tenkt så mye på det før. Som jeg husker, da. Egentlig var det bare masse lysflimmer, og så ropte noen på meg. – Tror det var i går eller like før. Og så b’ynte jæ å gjøre sånn de som ropte foreslo. Men så, da vi hadde lekt den leken litt, b’ynte de å si «nei» til ting, og da var det ikke bare gøy mer. Så måtte jæ finn’ut a’ det, hvoffor de sa «nei», og finne ‘jen den hyggeli’e leken. Og så ble det mer roping hit og dit, og så ble jeg forvirra, og så ville jæ’kke mer. Men da husket jeg ikke helt veien tilbake til det fine lysflimmeret, der jeg kom fra først. I går engang, eller like før. Men så var det ikke helt der, eller hvor det var, eller ikke. Har lett etter den veien siden. Trooor det var i går omtrent. Eller like før, væffal, kjennes ut sånn. Fortsatt. Men det er blitt så mye å passe på å holde orden på, for å fortsette den letingen, at det har nok hendt jeg har blitt litt distrahert fra den egentlige, første forvirrede letingen etter hvor jeg kom fra ‘jen. Tror det var i går, omtrent. Leter fortsatt, midt opp i all den andre letingen – etter alt mulig å holde rede på samtidig, for å fortsette letingen. Hvor va’ jæ ‘jen? – Her, ja, et sted, tro’ jæ – helt siden i går, omtrent. Eller kort før. Kjenn’s det ut som, når jeg kjenner etter. Selv om kroppen forandrer seg rundt meg hele tiden, ser jeg. Og alt utenfor der ‘jen osså. Registerer jeg, sånn i sideblikket, mens jeg eeegentli’ leter etter noe helt a’ant, som jeg prøver å huske orn’tli’ hva er, ‘jen. Tror det b’ynte i går en gang. Sånn omtrent. 😉 – Dere andr’a – vært her leng’eller?

   🙂

   • Vil ikke snakke om det. Vil bare ikke! Kun in transit!

    Ei pølse er en gris som er malt opp og vrengt tilbake i sin egen tarm. Mulig det er veien å gå.

    The road of excess leads to the palace of wisdom
    – William Blake

 9. Her er elitens agenda for Europa:

  http://www.breitbart.com/london/2015/11/11/watch-anti-migrant-video-going-viral-across-europe/

  Dette gjøres for å destabilisere og ødelegge Europa, siden Europa har vært sekulært frem til nå.

  Afghanistan var sekulært og høyt utviklet på 50- og 60-tallet. Derfor ble Afghanistan angrepet.
  Irak var sekulært og høyt utviklet. Derfor ble Irak angrepet.
  Libya var sekulært og høyt utviklet. Derfor ble Libya angrepet.
  Syria er sekulært og høyt utviklet. Derfor blir Syria angrepet.

  Den vestlige eliten finansierer og trener opp de verste islamistene, jihadistene og terroristene (f.eks. ISIS). Dette gjør de for å gjøre livet til et helvete for moderate muslimer, samt kristne og andre minoriteter. Og de gjør det for å destabilisere Midtøsten, slik at folk drives på flukt. Alle sekulære land og alle velferdsstater skal ødelegges.

  Etter at Midtøsten, Europa og resten av Vesten er ødelagt, skal en ny Verdensorden reise seg fra asken, og den Verdensordenen er det banksjefene som skal styre.

  Når alle penger er plassert på en liten chip som er implantert i hånden din (teknologien er i bruk allerede), kan banksterne sørge for at du ikke får betalt regninger og at du ikke får kjøpt mat — dersom du kommer med ytringer de ikke liker. F.eks. ytringer som er politisk ukorrekte. (Sånn som alt som skrives på denne bloggen.)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.