Isen smelter fortere i Antarktis

0

Forskere ved Princeton University har valgt en ny metode for å beregne ismengdene i Antarktis. Ved å bruke data fra satellitter som måler gravistasjonen, har de vært i stand til å beregne vekta av isen i Antarktis. Tidligere metoder har gått ut på å måle volum, men som vi, som er kjent med snø og is vet, varierer volumet på is og snø veldig mye. Vekta viser mengde på en mer entydig måte.

I følge disse gravitasjonsmålingene har ismengden i Øst-Antarktis økt det siste tiåret, mens ismengden i Vest-Antarktis har minket. Og isreduksjonen i vest går dobbelt så fort som økninga i øst, slik at totalt reduseres isvolumet i Antraktis, og det går fortere enn tidligere antatt.

Forskerne skriver i rapporten i Earth and Planetary Science Letters, at tapet av is, eller nedsmeltinga om man vil, nå er på 92 milliarder tonn i året. Siden 2008 har det årlige istapet i Vest-Antarktis økt fra 121 milliarder tonn i året til det dobbelte, skriver de.

Andre studier viser at innlandsisen både Grønland og i Antarktis er blitt redusert vesentlig de siste fem årene.

Forrige artikkelSeiersdagen ga enda flere avtaler mellom Kina og Russland
Neste artikkelFörblindade av den röda faran
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).