Isen smelter fortere i Antarktis

0

Forskere ved Princeton University har valgt en ny metode for å beregne ismengdene i Antarktis. Ved å bruke data fra satellitter som måler gravistasjonen, har de vært i stand til å beregne vekta av isen i Antarktis. Tidligere metoder har gått ut på å måle volum, men som vi, som er kjent med snø og is vet, varierer volumet på is og snø veldig mye. Vekta viser mengde på en mer entydig måte.

I følge disse gravitasjonsmålingene har ismengden i Øst-Antarktis økt det siste tiåret, mens ismengden i Vest-Antarktis har minket. Og isreduksjonen i vest går dobbelt så fort som økninga i øst, slik at totalt reduseres isvolumet i Antraktis, og det går fortere enn tidligere antatt.

Forskerne skriver i rapporten i Earth and Planetary Science Letters, at tapet av is, eller nedsmeltinga om man vil, nå er på 92 milliarder tonn i året. Siden 2008 har det årlige istapet i Vest-Antarktis økt fra 121 milliarder tonn i året til det dobbelte, skriver de.

Andre studier viser at innlandsisen både Grønland og i Antarktis er blitt redusert vesentlig de siste fem årene.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.