Isen smelter fortere i Antarktis

Forskere ved Princeton University har valgt en ny metode for å beregne ismengdene i Antarktis. Ved å bruke data fra satellitter som måler gravistasjonen, har de vært i stand til å beregne vekta av isen i Antarktis. Tidligere metoder har gått ut på å måle volum, men som vi, som er kjent med snø og is vet, varierer volumet på is og snø veldig mye. Vekta viser mengde på en mer entydig måte.

I følge disse gravitasjonsmålingene har ismengden i Øst-Antarktis økt det siste tiåret, mens ismengden i Vest-Antarktis har minket. Og isreduksjonen i vest går dobbelt så fort som økninga i øst, slik at totalt reduseres isvolumet i Antraktis, og det går fortere enn tidligere antatt.

Forskerne skriver i rapporten i Earth and Planetary Science Letters, at tapet av is, eller nedsmeltinga om man vil, nå er på 92 milliarder tonn i året. Siden 2008 har det årlige istapet i Vest-Antarktis økt fra 121 milliarder tonn i året til det dobbelte, skriver de.

Andre studier viser at innlandsisen både Grønland og i Antarktis er blitt redusert vesentlig de siste fem årene.

  6 kommentarer til “Isen smelter fortere i Antarktis

 1. 12. mai 2015 klokka 07:40

  Veldig mye tyder på at mange års geoengineering, dvx. værmanipulasjon, ligger bak både den globale oppvarmingen og klimaproblemene. Menneskeskapt – ja, men ikke på grunn av CO2 slik trilateralisten Albert (Al) Gore hevder. http://www.geoengineeringwatch.org

 2. Ola Henriksen
  12. mai 2015 klokka 14:57

  Hva er den ideelle vannstanden?
  Hva er den ideelle temperaturen globalt?
  Hva er det ideelle CO2-nivået?

 3. 12. mai 2015 klokka 16:14

  Typisk, uærlig aktivist. Og hvorfor smelter isen i vest Antarktis?

  Denne saken sirkulerte blant aktivister også i fjor, som i fjor er også årets forklaring vulkansk aktivitet, men det sier ikke aktivister noe om, som vanlig. Derfor omtaler man de som uærlige.

  De skjønner heller ikke den logiske bristen i at menneskeskapt global oppvarming kun virker et sted, men ikke ved siden av. Nei da, aktivisten skriver ikke at det er CO2 som er årsaken, ei heller at det er menneskeskapt global oppvarming, men det blir antydet i artikkelen han refererer til, og det er jo derfor han skriver om det.

  Og man må for Guds skyld ikke nevne den rekordstore økningen i sjøis rundt Antarktis .. FLAUT!!

  Ref.: http://wattsupwiththat.com/2015/05/01/claim-gravity-data-show-that-antarctic-ice-sheet-is-melting-increasingly-faster-but-never-mind-the-active-volcanic-region-under-the-ice/

  http://roaldjl.blogspot.no/2015/05/isen-smelter-fortere-i-antarktis.html

 4. 12. mai 2015 klokka 22:12

  Den viktigste kilde her er http://www.skepticalscience.com/antarctica-gaining-ice.htm og http://skepticalscience.com/ice-loss-west-antarctica-speeding-up.html – Og bare for at det ikke skal være tvil: Steigans innlegg får full støtte her!!.

 5. abc
  12. mai 2015 klokka 22:27

  Man trenger ikke å være rakett forsker for å skjønne at dagens konsum fest ikke kan forsette…. Det vil si at vi må tenke nytt.

  Exponential Growth https

  https://youtu.be/CvVFTJMUEj4

 6. jostein bjoerkmo
  20. juni 2015 klokka 20:41

  http://illvit.no/naturen/jorden/havisen-i-antarktis-er-forbausende-tykk

  Her er en link til disse såkalte forskerne som sitter på kontorene sine. den ene gangen de skulle ut frøs de fast i isen til stor latter og glede.

Legg inn en kommentar