Barack Obamas program for regimeskifter

0

Barack Obamas program for regimeskifter

Victoria «Fuck-the-EU» Nuland, National Endowment for Democracy og George Soros har demonstrert for all verden hva det betyr når de snakker om «sivil-samfunnet» og «demokrati». Nå har fredsprisvinner Barack Obama opphøyd dette til et prinsipp for USAs utenrikspolitikk. I en tale til Clinton Global Initiative i New York 23. september 2014 snakket han om en kampanje for å styrke demokratiet. (Nei, han nevnte ikke Ferguson, USA eller NSA.)

For å føre denne kampanjen videre annonserte han en rekke skritt som USA vil ta for å beskytte og fremme styrken til sivilsamfunnet over hele kloden:

  1. Alle føderale departementer og byråer vil nå rådføre seg med og samarbeide mer regelmessig med sivilsamfunnsgrupper. De vil gå imot forsøk fra utenlandske regjeringer på å diktere vår støtte til sivilsamfunnet eller innskrenke friheten til fredelig forsamling, organisering og ytring.
  2. Vi vil utvikle nye innovasjonssentre for sivilsamfunnsgrupper til å bruke nettverk og knytte til seg kunnskap, teknologi og finansiering som de trenger for å omsette ideene sine i handling. De seks første sentrene vil være i Latin-Amerika, Afrika sør for Sahara, i Midt-Østen og i Asia.
  3. USA vil utvide støtten til og finansieringa av Community of Democracies for bedre å samordne diplomati og det presset vi utøver for å bekjempe lover som begrenser sivilsamfunnet.
  4. Vi vil intensivere vår støtte til samfunnsgrupper over det hele, fra krisestøtte til juridisk støtte og teknisk bistand. Finansdepartementet vil etablere reguleringer som gjør det enklere og mindre kostbart for stiftelser å gi bidrag til utlandet.

Det fikk George Soros enda et skattefradrag. Og Russland og Kina fikk et hint om at det kan være lurt å avvikle CIA-finansierte NGOer først som sist.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.