Barack Obamas program for regimeskifter

0

Barack Obamas program for regimeskifter

Victoria «Fuck-the-EU» Nuland, National Endowment for Democracy og George Soros har demonstrert for all verden hva det betyr når de snakker om «sivil-samfunnet» og «demokrati». Nå har fredsprisvinner Barack Obama opphøyd dette til et prinsipp for USAs utenrikspolitikk. I en tale til Clinton Global Initiative i New York 23. september 2014 snakket han om en kampanje for å styrke demokratiet. (Nei, han nevnte ikke Ferguson, USA eller NSA.)

For å føre denne kampanjen videre annonserte han en rekke skritt som USA vil ta for å beskytte og fremme styrken til sivilsamfunnet over hele kloden:

  1. Alle føderale departementer og byråer vil nå rådføre seg med og samarbeide mer regelmessig med sivilsamfunnsgrupper. De vil gå imot forsøk fra utenlandske regjeringer på å diktere vår støtte til sivilsamfunnet eller innskrenke friheten til fredelig forsamling, organisering og ytring.
  2. Vi vil utvikle nye innovasjonssentre for sivilsamfunnsgrupper til å bruke nettverk og knytte til seg kunnskap, teknologi og finansiering som de trenger for å omsette ideene sine i handling. De seks første sentrene vil være i Latin-Amerika, Afrika sør for Sahara, i Midt-Østen og i Asia.
  3. USA vil utvide støtten til og finansieringa av Community of Democracies for bedre å samordne diplomati og det presset vi utøver for å bekjempe lover som begrenser sivilsamfunnet.
  4. Vi vil intensivere vår støtte til samfunnsgrupper over det hele, fra krisestøtte til juridisk støtte og teknisk bistand. Finansdepartementet vil etablere reguleringer som gjør det enklere og mindre kostbart for stiftelser å gi bidrag til utlandet.

Det fikk George Soros enda et skattefradrag. Og Russland og Kina fikk et hint om at det kan være lurt å avvikle CIA-finansierte NGOer først som sist.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelOljen som bekymring
Neste artikkelEr Ungarn neste kandidat til «fargerevolusjon»?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).