Hvorfor bruker politiet fascistsymbol i logoen?

12

Logoer og symboler har sin egen historikk og har djupe røtter. Jeg synes det er grunn til å spørre hvorfor Politi- og lensmannsetaten har fascistsymbolet fasces i sin logo, og attpåtil to av dem.

Fasces var opprinnelig et maktsymbol brukt av romerske embedsmenn som kaltes liktorer. Symbolet består av et knippe kjepper bundet sammen av lærreimer med ei øks stukket inn mellom kjeppene.

Kjeppene symboliserte liktorenes rett til å idømme piskestraff og øksa deres rett til å idømme dødsstraff. Benito Mussolini og hans italienske fascistparti brukte fasces som partisymbol, og det er slik symbolet er kjent i nyere tid.

Derfor spør jeg: Hvorfor bruker politietaten fascistsymbolet i sin logo?

politiet fasces

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Politiemblemet

  Over løven med øksa er det et kors på toppen av en globus. Korset symboliserer selvsagt Kristus. Globusen står for det verdslige regime. Dette rikseplet er en kule av metall som stammer fra hellensk tid og brukes ofte av kongelige under kroningserimonier- Sammen med globusen blir korset Globus Crusiger, symbolet på Kristus herredømme over verden. I kronen under korset finner vi tre ”firkløver”. Dette står for far, sønn og den hellige ånd. Videre finner vi en løve. Løven er blitt benyttet som riksvåpen siden Håkon Håkonbsens tid på 1200 tallet. Dette er Juda løve – et annet kristussymbol. At løven har krone symboliserer at Jesus er kongenes konge – Herre over alt.
  Unger spør ofte hvorfor løven holder en øks og hvorfor løven ser mot venstre. Øksen er en stridsøks av den typen Olav den Hellige ble felt med. Vi snakker her om den brutale sadisten som gav folk valget mellom kristendommen og døden og som Snorre før slaget ved Stiklestad i 1030 kalte Olav feite. Heraldisk sier vi at løven er vendt fra sinister mot dexter. Løven – Jesus – skuer mot det stedet solen går ned og martyrøksen peker derfor mot det evige rike som følger etter livets solnedgang for sanne kristne.
  Skjoldet løven står har formen til et engelsk bulwark shield eller forsvarsskjold. Loven på skjoldet symboliserer heraldisk at staten er underlagt Kristus og staten vil forsvare folk og fedreland med Kristus som den høyeste makt.

  Det som holder skjoldet oppe er to knytter med strå, på italiensk fasces, et hedensk symbol på sekulær makt fra det gamle romerriket. Mussolini brukte disse fasces som symbol på fascismen med slagordet – En for en blir vi knekt, men sammen står vi sterke.

  I 50 åra var politifolk med hjemmefrontbakgrunn flaue over at så mange politifolk i Oslo under krigen stemte NS og hjalp tyske SS med å samle sammen jøder. De ønsket å fjerne så vel fasces som hakekors fra uniformer, gjerder og ornamenter. Motargumentet var at det var feil å fjerne slike tusenårgamle symboler fra etruskisk og hinduistisk tid, bare fordi noen tullete tyskere hadde misbrukt dem noen få år. Et indisk frakteskip som kom til Norge i 1974, fikk kritikk fordi de hadde et speilvendt hakekors i flagget. Kapteinen slo fast at siden indere hadde brukt swastika som symbol i minst 3000 år ville de fortsette med det selv om en skrulling i Europa hadde misbrukt det noen ti år. Dessuten kan man jo si at vår rettstat har sitt utspring i romerretten. Så norske vannverk fikk beholde sine hakekorssymboler som symbol på vannhjul og politiuniformen sine fasces da politiuniformen ble redesignet på 90-tallet. Svensk politi bruker samme symbolet. Den amerikanske nasjonalgarden bruker dem uten økser.

  I 80 åra kom en ny debatt. De to øksene som forsvarer fasces er jo halshuggingsøkser. Enkelte statsvitere mente man skulle skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet. Derfor burde ikke politiet som utøvende organ ha straffende drapssymboler. På den annen side er jo politiet en del av statens voldsapparat med rett til å drepe i visse situasjoner.
  Og siden øksene er pakket inn, kan dette tolkes som at politiet skal være forsiktig med å bruke vold.

  Det røde bulwarkskjoldet hviler på en bakgrunn gyllen bakgrunn av sveitserkors. Dette er muligens en arv fra det opprinnelige våpenskjoldet man bygde videre på.

  Håper dette var oppklarende. Vennlig hilsen SV-medlem og religionslærer Tore B som synes debatten om politiet skal få bruke religiøse symboler hijab er tullete når politiemblemet er så pass religiøst som det er. Selvsagt bør politiet få bruke sitt historiske emblem og politifolk som ønsker det turban eller hijab.

  • Takk for godt svar.
   Men i motsetning til løven, korset og øksa så er ikke fasces et gammelt norsk symbol. Det er et symbol som så vidt jeg skjønner ble innført da det først og fremst symboliserte fascismen. Det er ingen grunn til at norsk politi skal gripe tilbake til romerske maktsymboler for piskestraff og henrettelser, like lite som det er grunn til å ikonisere fascismens fremste symbol.

  • Godt innlegg her. Løven (The Lion of Judah) er slik jeg ser det, basert på den Keltiske/Israelittiske herkomsten til dagens etniske Nord og Vest-Europeere, de 12 stammer av Israel, etter Abraham. Den ene stammen, ledet av Jakob (Barnebarn til Abraham) sin sønn Judah, som holdt til rundt dagens Vestbredden i Israel, er opphavet til Løven fra Judah som brukes i det norske riksvåpenet og dekorerer Stortinget.

   Opprinnelsen til Israeliitene og de 12 stammene, som hver ble ledet av de 12 sønnene til Jakob som ble kalt for Israel (derav navnet Israelittene), er faktisk de gamle Kelterne i Irland/Skottland og Wales. Etter Atlantis sank i havet, var det overlevende som bygde opp den Keltiske sivilisasjonen som senere vandret ned til Midt-Østen, og bygde Pyramidene og senere spredte seg til dagens Israel (Kaanans land i gamle tider). De vandret etterhvert tilbake til de britiske øyer, og tok med seg løven som symbol.

   I dag er i hovedsak Vest og Nord-Europa bygget opp av Israelittene/Kelterne. Symbolikken henger derfor igjen etter Kelterne (solkorset) blandt annet, og Svastikaen. Hitler og Mussolini, misbrukte de gamle symbolene, og de var aldri Keltere i blodet, de var Khazarjøder som jobbet for den khazarjødiske klanen, som styrer Vatikanet, banknæringen, Pentagon, CIA, Mossad, Mi6, og resten av vestlig etteretning og politisk maktapparat. Disse khazarjødene er de som i dag er ved makten, og misbruker de eldgamle Keltiske symbolene, for å sole seg i glansen fra en blodslinje de selv ønsker å utrydde (oss Keltere/Israelitter)

 2. Dette blir direkte idiotisk. Hakekorset, ja, forståelig, solkorset, nja, men så får det i grunnen holde også. Skulle vi forbudt alt nazistene brukte av symboler ville det ikke bli mye igjen.

  Foreslår forøvrig et besøk til Oslo Lysverk (Hafslund) i Sommerro gata 17. Porten er dekorert med en haug med hakekors.

 3. Mye sur på Steigan – Siden løver stort sett naturlig finnes i Afrika (untatt Indiske løver og de utdøde i Midt Østen) SÅ vi må nok også ta bort løven. Den Norske LØVE er jo ….. historieforfalskning hehehehe

  • Klart det, vi er noen facistiske svin hele gjengen og det har vi alltid vært. Når var det USA bygde kongressbygningen sa du? Ahh, kanskje de søylene ble lagt til senere? Ahh, så det var ikke FDR/Johnson/Trueman/Eisenhower/JFK/Nixon/Ford/Carter/Regan/Bush Sr./Clinton/Bush Jr./Obama (fritt valg) som la dem til. Nja, USA var vel en facistisk stat helt fra begynnelsen av og ikke et eksperiement i frihey og demokrati som feilet til slutt?

 4. Hei Pål Steigan, Mine farforeldre var også kommunister, jeg var og er veldig glad i dem, selv om de er døde nå. Jeg er studert i markedsføring / undersøkelsesfag.

  Årsaken til at politi / lensmannsetat fortsatt nytter den Romerske facie ligger i at systemet til Rom fortsatte tross reformasjon, og at reformasjonen nå bare er en historisk parentes uten noen effekt. Rom leder mellom anne vha relgioner / trosretninger. Kontrollerer man folks tanke / trosunivers, kontrollerer man folk. Slik har det vært siden det første imperiet verden kjenner; det gamle Babylon. Relgionene siden er blott avledninger av denne.

  Mht riksvåpenet, så er korset på sirkelen symbol på lucifer, også kallet Venus, http://no.wikipedia.org/wiki/Venus og man tilber «lyset» derifra finner du i riksvåpenet fem bøyler (the five arrows of banking) som går ned til kronen, der du finner 13 kløverblad, samme antall som frimurertrinn i det svenske / norske frimurersystemet.

  For å kontre reformasjonen opprettet Den Katolske Kirken to nye ordener; jesuitterordenen og frimureriet, begge med rot i tempelriddeordenen, som dyrket lucifer, og ble utryddet med grunn i satanisme og sexuell perversjon. Tempelridderordenen vokste raskt i makt vha banking. Det var jesuittene som laget dagens bankingsystem, og som kontrollerer det. Du finner at sentralt i banking / konseptet «penger» er US dollar. På dollaren finner du frimurerpyramiden og det altseende øyet, eller «forsynet» som Quisling kallet det.

  For å bli konge, må man i hht grunnloven krones i Tempelriddernes kirke Nidaroskatedralen, ellers blir man ikke konge. Sjekk hvor regaliene oppevares, og likeens hva «rex pepeptuus norwegiae» betyr. Vatikanet hevder eierskap til den norske tronen, og enhver konge her, er bare vasallkonge under helligolav, som vatikanet forvalter. http://no.wikipedia.org/wiki/Rex_Perpetuus_Norvegiae

  Er du litt oppvakt, ser du at kronen på riksvåpenet er lukket, det betyr at denne ikke står til ansvar til noen, i motsetning til kronen på riksløven, den er åpen, og betyr at denne står til ansvar for noen. Det er naturlig å undersøke hvorfor man har løve som riksvåpen. Det er fordi at i mysterierelgionen helt fra Babylon, så har Astarte / Ishtar løven som sitt symbol, http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar og ser du litt nøye på denne siden, finner du også hun hadde uglen som sitt symbol. Hun hadde også duen som sitt symbol, den finner du på på det norske kronestykket.

  Dersom du tar turen til domstolen, vil du legge merke til at riksvåpenet er på sort bunn, og har gullkant. http://www.domstol.no/no/Straffesak/Vitne-i-retten/ Gullkant på et dokument betyr det ikke er forhandlingsbart, det er et absolutt. Du finner tildømes gullkant på bibelen fra det norske bibelselskap. Du vil legge merke til at riksvåpenet i domstolen er på sort bunn. Likeså at dommerkappene er sorte. Det er fordi at bystaten Rom sin ledende relgiøse kult er saturnus sekten. Saturnus farge er sort. http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

  Som kommunist finner du det sikkert underholdende å vite at symbolene brukt i kommunistiske nasjoners flagg, tildømes sovjetunionen, så som sigd og stjerne, henspeiler direkte på nettopp Saturnus som guddom. Selv finner jeg bruken av rødt til kommunismen interessant. Det har direkte sammenheng med at det var etruskerne som befolket strategiske steder i middelhavet, tilmed helt oppe i russland og tyrkia, såvel som hellas og rom. Disse har siden tidenes morgen bedrevet imerperialisme. De drev mellom anna fønicia såvel som de du kjenner som filistia (heter palestina i dag) og disse livnærte seg mellom anna av å utvinne rødfarge (purpur) de handlet med rundt hele middelhavet.

  Angivelig symboliserer faciene at folket er bundet sammen av relgion, og at man i kraft av dette har rett til å fenglse og avlive dissenter og forbrytere.

 5. Den kronede løve , senere tillagt Olav denHelliges bile (stridsøks) under hertug Skule har 750 år på nakken.
  Alle fyrstehus i Europa brukte løver , eller ørner som heraldisk motiv. Både løven og ørnen er Europeiske topp-predatorer. Den europeiske løve døde ut i Romania på 800-tallet. 800 år tidligere kunne romerske dyreleverandører fange løver i hele Europa, helt opp til Tyskland. Den europeiske var litt mindre enn de afrikanske, de var på samme størrelse som løvene vi finner i vestre India den dag i dag (Asias eneste viltlevende løver)

  Fasces er et embetstegn , engang brukt av liktorer, det var vanlige langskaftede stridsøkser som ble plassert midt i en bundet bunt av kvister, som vakter for de høyeste embetsmenn, utenfor bymurene. Innenfor bymurene bar man kvisthaugene uten øksen i.

  Bruken er veldig europeisk, som posthornet. I USA;UK, CAnada og Australia er fasces og posthorn ukjent.
  I Sverige bruker de også fasces. Hadde ikke Mussolini brukt det, så hadde ikke Steigan brydd seg.

  Jeg skjønner at tradisjoner er lavt vurdert, men en endring av politiets merke endrer ingenting.

 6. Er norsk symbolbruk riktig for Norge og nordmenn?

  I en tid hvor politikken utvikler seg i stadig mer fascistisk retning, Samt at trenden er at politiet i økende grad brukes til å beskytte etablissementet (det verdslige) mot folket – er det betimelig å stille spørsmålet som Steigan gjør i denne anledning.

  Folket skal kunne vise misnøye med styresmaktene og skifte dem ut om de vil (demokratiet). Men den retten blir stadig mer autoritært avvist av makthaverne.

  Jeg synes symbolbruk og tradisjoner burde reflektere demokrati og folkestyre i henhold til vår grunnlov, og ikke symbolisere hegemonisk makt for konger og keisere (herskere) i henhold til Romerrikets bruk av Lictor.

  Det er noe som skurrer i forhold til den særegne norske politiske kultur for et egalitært, sekulært og pluralistisk demokrati.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.