Rotløs ungdom?

18

19. mai 2013 ble det satt fyr på mange biler i Stockholmsforstaden Husby. Ungdom sloss med politiet og i nettene som kom spredte opprøret seg til flere forsteder og flere andre store byer. Fem netter på rad ble det satt fyr på biler og mediene i Sverige skriver: Hvorfor skjedde det her? Mediene i Norge skriver: Det kan ikke skje her?

Förorten/forstaden – velprosjektert slum

De gigantiske forstedene rundt Stockholm ble bygd på seksti- og søttitallet. Sosialdemokratenes politikk la opp til en storstilt nedlegging og avfolking av landsbygda og folk som flyttet inn til de store byene måtte ha et sted å bo. Svaret ble drabantbyen. Rinkeby (en annen Stockholmsforstad), Rosengård i Malmø og Hammarkullen i Göteborg ble stående som symboler på denne boligpolitikken. Det var betongørkner uten kultur, liv og variasjon, oppbevaringsbokser for arbeiderklassen.

Rinkeby utenfor Stockholm

Disse drabantbyene kunne bygges på denne måten på grunn av billige tomter, lave energikostander, billig transport og stor statlig innsats. Bomiljøet var fullstendig sterilt og monotont og det fantes knapt kulturtilbud. Vi kjenner dette godt fra Norge også, men formatet på de svenske drabantbyene var tre ganger større. (Rinkeby har i dag ca. 15.000 innbyggere, Husby ca. 11.000; drabantbyen Furuset ca. 5000.)

Forstedene ble monumenter over den sosialdemokratiske betongsosialismen, og var alt lenge før den store innvandringa ghettoer for arbeidsfolk med lav lønn og lav status.

Folkhemmets stille død

Svensk økonomi fikk seg en smell på åttitallet og bruttonasjonalproduktet stagnerte fra 1981–86. Så kom ei ny krise i 1992. Den varte i ti år. BNP var fortsatt lavere i 2002 enn i 1992.

sverige bnp
Sveriges BNP 1975–2012 Kilde: http://www.tradingeconomics.com

Under disse vilkåra døde Folkhemmet på rot. Gullalderen var ugjenkallelig slutt og vekslende regjeringers oppgave for kapitalismen ble å fordele nedskjæringer og ikke å dele ut nye goder. Oppgangen etter 2002 har, som vi skal se, ikke ført til at Medel-Svenson har fått det bedre, men til at de rike har blitt rikere.

Arbeidsløsheten er her igjen

Mens den svenske gullalderen var preget av nærmest full sysselsetting betydde nittitallet at arbeidsløsheten var tilbake igjen som ingen gang tidligere i etterkrigstida. Her er en graf som viser dette:

sverige arbeidsløshet 1970 2012
Kilde: St. Louis Fed

Og dette rammer ungdommen aller mest:

Kilde: Eurostat
Ungdomsledigheten har bitt seg fast på 25%. Det er mye sjøl i dagens Europa. Kilde: Eurostat

Den svenske ungdomsarbeidsløsheten er meget høy, sjøl i et europeisk perspektiv. I enkelte svenske kommuner er opp mot 35% av ungdommen uten arbeid, og i innvandrerbydelene er ledigheten blant de unge nesten på gresk nivå.

Fra å ha vært et forbilde for velferd i Europa, i verden, har Sverige blitt en europeisk periferi med mange av de samme problemene som resten av periferien.

unemployment_map
Kartet til venstre viser den faktiske arbeidsløsheten i EU etter regioner. Kartet til høyre viser utviklinga i arbeidsløsheten 2007–2010. Jo rødere, jo sterkere økning. Blått viser synkende arbeidsløshet. Kilde: Eurographics

Klasseskillene vokser

I internasjonal målestokk var Folkhemmet et ganske egalitært samfunn. Men nå er Sverige et av de landa der ulikheten vokser raskest:

Økende ulikhet i Sverige her vist som en økning i Gini-koeffisienten
Økende ulikhet i Sverige her vist som en økning i Gini-koeffisienten

Og så kommer den store innvandringa

Innvandringa til Sverige har for alvor skutt fart etter 1984. Så innvandrerne kommer til et samfunn i krise, med økonomisk stagnasjon, økende klasseforskjeller og økende arbeidsløshet. Og svært mange av dem havner på bunnen i dette samfunnet, i betongørknene rundt de store byene.

innvandring sverige
Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Sweden

Dette er oppskriften på en sosial eksplosjon

I løpet av svært kort tid kommer hundretusener av immigranter. De kommer til et land der de ikke kjenner kodene, ikke kjenner språket og der deres kompetanse i mange tilfeller ikke blir verdsatt eller kanskje ikke er relevant. Så havner de i de forstedene som var mislykte allerede da de ble bygd. (83% av innbyggerne i Husby har innvandrerbakgrunn, 90% i Rinkeby.) Og nå er det ikke lenger noen gullalder, noen billig energi eller noen store statlige investeringer.

Og så brenner bilene i forstedene. Vilken överraskning!

Berøringsangst

Det er helt åpenbart at svensk innvandringspolitikk ikke har fungert og derfor er det merkelig å se utenfra hvor stor berøringsangst svenske medier og svenske myndigheter har overfor dette. Når vi ser på TV at en gjeng ungdommer prøver å banke en politimann helseløs mens noen roper allahu akbar, er det knapt noen som tør å spørre om det finnes spesielle problemer i de muslimske innvandrermiljøene. Angivelig skal det være rasisme å stille sånne spørsmål. For meg virker det mer patriarkalsk og nedlatende. Det er å behandle folk som om de ikke er i stand til å ta ansvar. En innvandrer skrev at hun hadde prøvd å nå fram med enkle krav ved å bruke demokratiske virkemidler som møter og underskriftslister. Hun opplevde å ikke bli hørt, men så snart det brenner noen biler kommer det gjerne noen strakstiltak og litt penger. Hennes konklusjon var: Da er det ikke rart at det brenner noen biler.

Vil det fortsette?

Krisa i kapitalismen og spesielt i den europeiske kapitalismen ser ut til å gå fra ille til verre. Det har snart gått seks år siden finanskrisa startet. Hadde økonomien oppført seg som vanlig, skulle vi ha vært langt oppe i en høykonjunktur nå. Istedet ser vi at de store europeiske økonomiene krymper og at produksjonen stagnerer. Det snakkes om tjue år med nedskjæring! En generasjon ungdom står uten framtid. Før eller seinere vil dette eksplodere, og da er det mer enn biler som vil brenne.

It can’t happen here

sang Frank Zappa ironisk på LPen Freak out! Det kan ikke skje her, sier norske forståsegpåere. Mitt spørsmål er: Hvorfor ikke? Når den europeiske krisa innhenter norsk økonomi, når det blir slutt på rundhåndete overføringer, når nedskjæringene kommer, hva da? Vi har ghettoene vi også. De er riktignok mindre enn de svenske, men de er bygd etter svensk modell og beveger seg i samme retning som dem.

Norske kapitalister sier seg i mellom at norske lønnskostnader skal ned med 25%. De sier at de sosiale ytelsene må ned mot europeisk nivå. Vil de prøve å gjennomføre dette? Utvilsomt? Vil LO være i stand til å hindre dem? Ikke fullt så sikkert.

Rebels Without A Cause?

Rotløs ungdom var den norske tittelen på en film med James Dean fra 1955. Originalens tittel var Rebel Without A Cause. Dagens ungdom i Europa mangler en visjon, en analyse og en strategi. De kan brenne biler eller sette fyr på forstedene, men det bringer dem ingen steder. Kapitalismen har ikke en verdig framtid å tilby dem, men tvert om bare mer elendighet og undertrykking. Først når de har innsett det, kan de bli Rebels With A Cause.

nye meninger 03.06.13

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


18 KOMMENTARER

 1. Under 1990-talskrisen skrev en av mina chefer (Lasse Carlsson, (S) – märkt tjänsteman) till politikerna och andra chefstjänstemän ungefär: att stänga fritidsgårdar och dra in på personalen kommer samhället att få ångra i framtiden.
  Så rätt han hade.
  Här i Angered verkar det rätt lugnt… Igår kväll kretsade en polishelikopter över oss ett tag. Svårt att säga om det var spaning eller psykologisk krigföring.

 2. Mistilpasset ungdom eller andre som mener å ha noe usnakket med storsamfunnet bør ta opprøret sitt til steder der det virkelig vil merkes, ikke brenne biler i sitt eget nabolag og ødelegge skolene til egne småsøsken. Hva med å ta t-banen over til de virkelig eksklusive nabolagene, og brenne deres biler? Da vil jeg tro at også andre grupper enn politiet vil engasjere seg og forsøke å finne gode løsninger som innebærer noe mer enn å holde lokket på trykkokeren lukket.

 3. Kjempegod artikkel. Ideologisk globalisme fører til sammenbrudd i land etter land. De eneste som gnir seg i nevene er nynazister og islamistene som rører i opprørt vann. Dette leder frem mot en konflikt vi knapt kan forestille oss i dag og som ingen tør prate høyt om.

 4. Bra artikkel. Det bra for Norge er at Sverige alltid har gått foran (på godt og vondt), så har vi mulighet til å lære av hva de gjør. SV har i hvert fall fikset en tiltakspakke for Tøyen, og kanskje det som skjer i Sverige får politikerne til å investere enda mer i drabantbyene i Oslo. Jeg var i nå Holland hvor det som skjer i Sverige også var mye i nyhetene. De fortalte at de hadde hatt store probemer med dårlige områder i Amsterdam, men fått gjort noe med det. Myndighetene rev ned noen av de største blokkene og bygde rekkehus / småhus. Disse solgte de så litt billigere enn det vanlige markedet. Dette tiltrakk seg andre typer mennesker i området, slik at stedet mer speiler samfunnet generelt. Det hadde hjulpet. Men det krever at man har en mye mer aktiv og styrende boligpolitikk. Hvis man alltid skal selge til høysbydende og det er kun økonomi som skal telle, klarer man ikke gjøre smarte grep som dette.

 5. Du skal ha ros for å ha laget en nyansert og delikat dokumentert artikkel også denne gang. Noen tror at Sverige alltid går foran. Men det er Norge i dag som er det ledende land i Norden, faktisk på århundrer, og burde etle seg til mer lederskap og kreativ innsats. Sverige svinner i retning av selvoppløsning, mens Norge følger med i utviklingen, og stadig flere ser hvor skeivt alt utvikler seg. Som i Sverige vil vi ikke ha det i Norge. Men den svenske ungdommen, over 70 000, som i dag fyller opp bak skrankene i kaffebarer og restauranter, har tatt jobben fra ennå flere norske ungdommer, som har falt ut av videregående skole. Selv er svenskene fordrevet fra sitt eget land grunnet altfor mange innvandrere. Hva forstår politikerne av hva som skjer, når ting bare skjer, og mønstret vitner om halseløse utslag av en utvikling ingen forsøker å styre. Hva skal vi med innvandrere når vi ikke har jobber nok til våre egne, og vi ikke lenger har den typen jobben som kunne passet for innvandrere? Når skal fokus settes på det at dagens innvandring bortser fra mange av de flinkeste forlater sine land, for å søke lykken i rikere land. Hjemlandet blir selvsagt ennå mer fattiggjort enn det var i utgangspunktet. Innvandringen er det mest forfeilede fenomen verden har sett på århundrer. Hva muslimske innvandrere angår, har vi importert et truende fare fra en sivilisasjon som ikke har til hensikt å la seg integrere, men vil dominere. Ikke engang eneveldige tyranner kunne ha funnet på noe mer ødeleggende enn dagens overnasjonale byråkrater har iverksatt,

 6. Tror du verkligen att alla som bor i förorterna anser att dessa är «betongørkner uten kultur, liv og variasjon»? Är inte det en nedvärdering av människor som trivs ganska bra där, och tycker att det skulle vara riktigt fint om vissa saker (som samhällsservice och kommunikationer, och bortrensande av kriminella och störande gäng) ordnades till och blev bättre? Det var stora upplopp i Stockholm under «guldåren» efter Andra världskriget (1948, 1951, 1956/57, 1965), de var inne i centrala staden där det fanns kultur, liv og variasjon och det var innan massinvandringen började. 1948/51 uppfanns en särskild människotyp, «kravallpojken» för att förklara hur det kunde gå så där. Varför inte säga att i hierarkiska samhällen med många ungdomar kan det bli bråkigt ibland?

  Sverige går åt två håll. Det är inte bilbrännandet som gör att Sverige blir perifert, för sådant görs ju i de stora europeiska länderna sedan länge. Sett ur den synpunkten normaliseras Sverige. Däremot har den ryggradslösa politiska eliten i dagens Sverige gjort slut på allt som förut under en tid gjorde att landet märktes och ibland irriterade stormakterna. Sverige är nu perifert och ointressant, som det har varit under större delen av sin historia. Om inte norrmännen ser upp kan Norge gå samma väg.

  Angående att svenskar i stor omfattning arbetar i Norge så finns det en norsk rapport om vad det kan innebära: http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/355959 , «Innvandring gir lønnstap».

  • Takk for innspill.
   Jeg har bodd meste parten av mitt liv i norske forsteder. De er noe mindre ekstreme i sin form enn Rinkeby og Husby, men ideen er den samme. Nesten ingen jobber, nesten ingen tilbud for ungdom eller andre for den del. Suburbia var en dårlig idé fra start, men den lot seg gjennomføre med billig energi og en økonomi med store overskudd. I dag er suburbia dømt til nedgang.
   Naturligvis er det ikke bilbrenning som gjør Sverige perifert, men det at landet er blitt underlagt EU, samt at verdenskapitalismen er i sin verste krise noensinne. Og jeg er enig med deg; Norge kan gå samme vei som Sverige. Norge er EUs mest lojale medlem, uten å være medlem. Vi gjør alt EU sier, lenge før mange EU-land. Og masseinnvandringa har naturligvis til hensikt å ødelegge den skandinaviske velferdsstaten og undergrave fagbevegelsen og det skandinaviske lønnsnivået.

 7. Nettopp som bloggarbjorn sier så er innvandringen kun et verktøy for å presse ned lønningene, det er jo enkel markedsteori, flere om jobben, større konkuranse, lønningene går ned…. Norske «topper» vil jo ha norske lønninger ned 25% så da må vi nok se endel mer innvandring.

  Men tilbake til Rotløs ungdom, problemet for «oss» er jo at det ikke er noen alternativer enda. Dagens system er så altoppslukende at alle alternativer blir såpass radikale at det virker så urealistisk å gjennomføre eller i det minste klare å mobilisere nok mennesker til å skape forandringene. Da tror jeg mange gjør som meg og bare sitter på stedet hvil og avventer situasjonen, personlig tror jeg ikke noe av betydning kommer til å skje før en total kollaps. Så du kan si jeg håper på sammenbrudd.

  En annen ting jeg tror holder mange igjen fra å engasjere seg er den økende overvåkningen og teknologien som bare akselererer her, jeg ønsker rett og slett ikke å bli «registrert» på noen som helst liste for ved et evt. sammenbrudd vil jo slike «lister» bli brukt i «maktas» siste krampetrekninger… man ser jo allerede dette i bruk med feks «no fly» listene osv. Dette vil sansynligvis bare bli mer og mer utbredt ettersom vi nærmer oss den evt kollapsen. Det kan være kjedelig å leve i X antall år uten å kunne fly, reise, bruke elektroniske penger, etc…. fremtiden ser ikke lys ut på dette feltet.

  Anonymous er vel et beskrivende fenomen for min generasjon.

 8. Jeg hadde ventet mer handling fra ungdom i Sør-Europa, og jeg vet at også elitene er overrasket over hvor lite egentlig motstand de har møtt når de tar fra folk livsgrunnlaget. Jeg har noen ideer om hva det kan komme av, men jeg har ikke undersøkt det ordentlig. Derimot tror jeg ikke det kan vare. Det vil bli sosiale eksplosjoner. Men hvis den bare får den formen vi så i Sverige, så kan det lett bli de høyreekstreme, både den klassiske fascismen og de høyrekstreme islamistene som tjener på det.

 9. Arnljot Eggen skreiv et ganske godt dikt som jeg synes setter synsinga til Pål Steigan i rett lys. Her er det:

  Helsing frå Vesle-Pakistan

  Her i den trongbudde delen av byen
  Myldrar ungane svarthåra fram
  på usikre vilkår
  Her er sjappene smilande opne
  med varme eksotiske lukter
  til langt på kveld
  Her blir det det nye skinnheilage
  Stor-Germania
  uforferda undergrave
  Her er det liv
  Her er det håp

 10. Du postulerer at 1) den store innvandringa til Sverige begynte på 1980-tallet, underforstått at det gjorde den også i Norge, og 2) at denne innvandringa utgjør en potensiell sosial usikkerhetsfaktor – den er du redd for at skal eksplodere. For det tredje bruker du et usynliggjørende og nedvurderende herskerspråk om de som lever i storbyenes forsteder. Et herskerspråk som har sin forutsetning i din klassetilhørighet og i dine negative, personlige fordommer og i den blendahvite, nordiske herskerkulturen og ikke i reelle undersøkelser eller i en empatisk forståelse av hvordan det er å være undertrykt. Den første forutsetninga du bygger påstandene dine på er uhistorisk og vitenskapelig feil. Til både Sør-Sverige og området rundt Oslofjorden i Norge har det foregått gjevnt og trutt innvandring siden begynnelsen av 1600- tallet. En innvandring som har vært og er drevet av politiske prosesser utenfor Norge og av konjunkturer, og som er så tydelig at den ansees som en trend av historikere. Den andre påstanden din er også uhistorisk og vitenskapelig feil, for den tar ikke hensyn til at den nå diskuterte innvandringstrenden aldri har vært noen trussel hverken mot de nordiske statene, som historisk må sees som svært stabile, eller mot lønnsnivået til arbeiderklassen, som historisk må sees ujevnt oppadstigende.

  • Du bruker sterke ord uten å legge fram noe som likner dokumentasjon. Mesteparten av ditt innlegg består av nedlatende bemerkninger som ikke underbygges av fakta, og du velger å se helt bort fra den dokumentasjonen jeg legger fram. Den måten å diskutere på interesserer meg lite.

   1. Du skriver: «Du postulerer at 1) den store innvandringa til Sverige begynte på 1980-tallet…» Dette er ingen påstand fra min side. Som du vil se av grafen i artikkelen, så er dette statistiske fakta. I 2008 aleine kom det 100.000 innvandrere til Sverige, i følge SCB. Det siste tiåret har det komme rundt en halv million. Hva som skulle være «uhistorisk» og «uvitenskapelig» med dette framgår ikke av ditt innlegg.

   2. Du skriver: «Til både Sør-Sverige og området rundt Oslofjorden i Norge har det foregått gjevnt og trutt innvandring siden begynnelsen av 1600- tallet.» Det er sant nok, men det var en svært langsom innvandring og det var små tall det dreide seg om. Både Norge og Sverige dro nytte av utenlandske fagfolk som var med på å bygge opp industri og handel. De ble også veldig fort integrert i samfunnet. Men du vil ikke finne noen tidligere epoke hvor det har kommet så mange på så kort tid. I perioden 1871–1920 kom det for eksempel bare 3700 ikke-vestlige innvandrere til Sverige.

   3. Du skriver: «Du postulerer … 2) at denne innvandringa utgjør en potensiell sosial usikkerhetsfaktor – den er du redd for at skal eksplodere.» Vi står midt oppe i et stort sosialt eksperiment som vi ikke har noen presedens for ved at hundretusener innvandrere som ikke kan språket eller kodene og ikke får brukt kompetansen sin, havner i ghettoer som Rinkeby og Husby. Hva jeg er redd for eller ikke redd for spiller ingen rolle. I ghettoene er det dobbelt så mange arbeidsløse ungdommer som gjennomsnittet for landet. Og du mener at det ikke skaper sosial spenning. Deg om det. Vi ser at det allerede eksploderer, slik det gjorde i Sverige i mai. Og det blir ikke bedre når svenske politikere heller ikke vil diskutere problemene. I likhet med deg sier de at det ikke finnes noen problemer knyttet til innvandringa.

   4. Nesten daglig får vi nyheter om utenlandske arbeidere som jobber på kontrakter for det vi vil kalle slavelønninger. Jeg skjønner ikke at du som venstreradikaler velger å glatte over dette. Det er jo angrep på lønnsnivået til arbeiderklassen. Og jeg skjønner heller ikke den skjønnmalinga av lønnsutviklinga i Norden «som historisk må sees ujevnt oppadstigende». Når 25% av svenske ungdommer er arbeidsløse er det meningsløst å skrive dette.

   5. Du skriver «Den andre påstanden din er også uhistorisk og vitenskapelig feil, for den tar ikke hensyn til at den nå diskuterte innvandringstrenden aldri har vært noen trussel hverken mot de nordiske statene, som historisk må sees som svært stabile…» Det har som sagt aldri vært noen så rask og så stor innvandring til Sverige som den som har kommet etter 1998. Det finnes ikke noen tidligere periode å sammenlikne med. Derfor kan du ikke uten videre trekke den slutningen du trekker. Og det som er helt spesielt er at dette skjer i et Sverige som er inne i ei langvarig økonomisk krise.

   Det er altså absolutt ikke noe hold i noen av argumentene dine. Husk Lenins ord om at «den konkrete analysen av den konkrete situasjonen er marxismens levende sjel.»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.